De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2de wijkvergadering Dorp inZicht Wachtebeke voor inwoners, verenigingen, scholen, vrijwilligers en feestcomités LANGELEDE -SLUIZE 6 MEI 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2de wijkvergadering Dorp inZicht Wachtebeke voor inwoners, verenigingen, scholen, vrijwilligers en feestcomités LANGELEDE -SLUIZE 6 MEI 2015."— Transcript van de presentatie:

1 2de wijkvergadering Dorp inZicht Wachtebeke voor inwoners, verenigingen, scholen, vrijwilligers en feestcomités LANGELEDE -SLUIZE 6 MEI 2015

2 Wijkvergadering 2014

3 Agenda wijkvergadering LANGELEDE-SLUIZE
Presentatie : Linda Van Himme Inleiding en doelstelling wijkvergadering (3’) Rudy Van Cronenburg Methode van aanpak: Eddy Heirwegh (3’) Dankwoord aan de vrijwilligers (3’) Etienne Fermont Belangrijkste resultaten wijk centrum en wijken en hoe staan de resultaten in vergelijking met de resultaten van de gehele gemeente? Jean Marie Dubois en medewerkers Langelede Sluize Tom Raveel en Eric Vermeere (15’) Voorstelling subsidiereglement wijkwerking René de Pauw (5’) Welke punten horen thuis in het takenpakket van het gemeentebestuur en wat willen ze met de resultaten aanvangen ? (10’) Piet Penneman Welke punten kunnen in de wijk zelf door wijkbewoners aangepakt worden? (3’) Door vrijwilligers wijkwerking Langelede Sluize Tom en Eric Welke rol kan de school spelen in de wijk Langelede-Sluize? Jacob Derry (3’) Pauze ( 15’)

4 Agenda wijkvergadering deel 2
Welke rol wil het pas opgerichte BIN (BuurtInformatie Netwerk ) spelen? Jan Vervaet (8’) Welke rol voor feestcomité? Evi Wuytack en Eddy Heirwegh(3’) Dorpsrestaurant –klusjesdienst aan Z: voor wie? Vrijwilligers gevraagd (8’) Drieke Henau Propere Pioniers: Hoe? Wat? Waarom? Piet Penneman (4’) Cursus : wijk-en straatfeest? Hoe begin ik er aan? op 17 juni te 19:30u in Snoopy (3’) René de Pauw Wie wil meewerken om een ploeg uit het Dorp en wijken te maken voor de Olympische Spelen van Wachtebeke in 2016 (finale 11 september 2016)? Wim Van Hoecke (6’) Wie is er verzekerd bij een wijkwerking? René de Pauw (3’) Vragen en varia (15’)

5 Korte Inleiding bij deze wijkvergadering door Rudy Van Cronenburg (3’)
Doelstelling Informatie verstrekken Inspraak verlenen Samenwerken bevorderen Opstarten wijkwerking

6 Methode van aanpak Eddy Heirwegh(5’)
Uitwerken conclusies met vrijwillige medewerkers in wijken (afgewerkt) Voorstellen aan stuurgroep wijkwerking 25 februari (afgewerkt) Voorstellen analyse aan Staten-Generaal 10 maart (bezig) Presentatie van deelsegmenten rapport aan adviesraden die dit wensen Voorstellen aan alg. vergadering adviesraden 21 april Voorstellen aan wijken op 5 mei(Overslag), 6 mei(Langelede), 12 mei (Dorp-centrum), 13 mei (Stationsstraat-Kalve-Axelsvaardeken) en 20 mei (Warande) Periode september-november 2015: oprichten bewonersplatforms Overlegorgaan oprichten tussen 5 wijk platforms in najaar Starten met projecten indienen per wijk in 2015 en samenstellen jury: (2.500 euro per wijk/per jaar) Beoordelen voorstellen door jury van leden bewonersplatforms en ambtenaren

7 Wijk Langelede-Sluize Enkele belangrijke resultaten Het gemiddelde van ontvangen vragenlijsten in Wachtebeke is 36%. In Langelede-Sluize hebben we 45% vragenlijsten mogen ontvangen.

8 Sterktes De inwoners (97%) van wijk Langelede-Sluize wonen graag in hun wijk; vinden hun groene, landelijke woonomgeving aantrekkelijk! De gebouwen worden goed onderhouden. De Langeledevaart. Gunstige ligging bij E34 (A11). Zijn tevreden over de dienstverlening op de gemeente. Een zeer groot deel van de inwoners hebben een goede band met elkaar en helpen mekaar regelmatig. De respondenten zijn over het algemeen tevreden over de wijze hoe het gemeentebestuur zijn beslissingen bekendmaakt.

9 Zwaktes Mobiliteit/onbereikbaarheid is een probleem in onze wijk.
Grote ontevredenheid gaat uit naar het ontbreken van verschillende voorzieningen (bakker, groenteboer). Ontbreken van veilige fiets- en voetpaden in onze wijk. Een tekort aan openbare ruimte, sport- en speelvoorzieningen. Er zijn weinig voorzieningen voor jongeren. Slechte en gevaarlijke oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. Nood aan jongere gezinnen. Dreiging van meer vergrijzing. Er is geen ontmoetingsplaats in de wijk. Zwerfvuil wordt als een belangrijk probleem ervaren. (o.a. Catherinastraat, Akkerstraat en Parallelweg). Beter onderhoud van de Langelede-vaart. Meer zitbankjes.

10 Verkeer en Veiligheid 48% van de respondenten vinden dat men te snel rijdt. Hoge nood aan snelheidsbeperkende maatregelen scoorde dan ook heel hoog in de enquête. Gevaarlijke verkeerspunten: - Sint-Franciesdijk en Oudeburgse Sluis (gevaarlijke bocht ter hoogte van café, slecht wegdek, wateroverlast, geen voetpad). - aan frituur Suzy (o.a. wielertoeristen die geen voorrang verlenen) - verkeerspunt brug Langelede-Akkerstraat (zeer slecht zicht) - Stenen brug aan school Langelede

11 Veiligheid 38% van de respondenten maken zich zorgen rond diefstal/inbraak. Men (27%) maakt zich ook zorgen rond zwerfvuil en sluikstorten. Toch maakt 36% zich geen zorgen of ondervinden geen last van deze ongemakken. 90 % van de respondenten kent zijn wijkagent niet. Wie wel al een beroep deed op de wijkagent werd over het algemeen goed geholpen en is tevreden.

12 47% beschikt niet over een geschikt kanaal om aan het gemeentebestuur duidelijk te maken welke ontwikkelingen men wenst voor de wijk Langelede-Sluize Hier kan het bewonersplatform een grote rol spelen. Verder op deze vergadering meer informatie over het bewonersplatform.

13 Langelede-Sluize haalt zijn informatie uit:
het gemeentelijk informatieblad de elektronische nieuwsbrief van de gemeente mond-aan-mond informatie dagblad gemeentelijke website Onze vernieuwde website !

14 Dankwoord aan vrijwilligers Etienne Fermont (4’)
Dank zijn hun inzet werd deze bevraging een groot succes. Philip Verbeke ,Jaco Ponse, Els De Wever, Luc De Mol, Evelien Buysse, Antoon De Baets, Rosita De Fleurquin, Marcel Plompen, Barbara de Paepe , Anselm Van de Velde, Hendrik Van Heesvelde, Sonia Hoskens, Peter Van Bambost, Angelique Goethals, Wies Van Kerckhove, Judith Lerno, Marina Dauw, Raymond Parthoens, Ghislane De Vos, Linda Van Assel, Caroline De Visscher, Marleen Van Hoecke, Megan Misseghers, Kathleen Van Daele, Eric Vermeere, Lia Michielsen-Bastiaens, Ingrid Van Aerde, Anja Van Hootehem, Peter Vereecke, Tine Hillewaert, Tom Raveel, Hilaire Decraecker ,Kristof Vereecke (reserve), Chris Coppens, Nathalie Meirezonne, Monique De Visscher, Ludo Lippens, Marc Zaan, Theo Giebels, Dimitri Mevensen, Veronique De Keyser, Jana Bracke, Saskia De Ridder, David Willemijns, Andre Seyssens, Rudy Lootens, Luc Roels, Jackie Impe

15 Voorstelling subsidiereglement wijkwerking René de Pauw (5’)
Reglement is goedgekeurd op de gemeenteraad van 29 april + indeling van de wijken Kopies van het reglement zijn beschikbaar + op website cf. ‘wonen en leven’ > rubriek wijkwerking Krachtlijnen: jaarlijks € vanaf 2015 – 1ste jaar 2016: € ( samen) voor een wijkgerichte activiteit/project  duurzaam onderscheid eenmalige / structurele activiteiten max. 3 jaar (wijkkranten, blogs, …) aanvrager: bewonersgroep / inwoner gedomicilieerd in Wachtebeke activiteiten op het grondgebied gericht op ontmoeten: max 1 jaar uitsluitingen: privé, religieus/ideologisch karakter, partijpolitiek, commercieel, reguliere taken aanvrager doel: leefbaarheid – samenleven – participatie; centraal: zelfinitiatief indienen: vóór 30 sep vooafgaand aan kalenderjaar (1ste aanvraag: vóór 30 sep ‘15) beoordeling: wijkjury’s + ambtenaren College beslist op basis adviezen subsidies in 1ste kwartaal rekeningen voorleggen geen discriminatie – toegankelijk voor iedereen

16 Doelstellingen 2015 en 2016: bewonersplatforms oprichten: René de Pauw (5’)
resultaat beleidsbeslissingen = ‘Wat gaan we doen nu en in de komende jaren?’ en vooral ‘Hoe gaan we te werk?’ concrete beslissingen kunnen mensen motiveren projectgroepen stoppen > bewonersplatforms 20 mei: oriënterend gesprek met Samenlevingsopbouw deelnemers projectgroepen, occasionele medewerkers, maar ook anderen kunnen zich tegen september kandidaat stellen voor de oprichting van een bewonersplatform mogelijkheden Leadergebied Grensregio Waasland: start 21 mei in Sint-Gillis-Waas – projectvoorstellen tegen 15 augustus 2015? te onderscheiden van het BIN

17 Welke punten horen thuis in het takenpakket van het gemeentebestuur en wat willen ze met de resultaten aanvangen? Piet Penneman en Rudy VC Fietspaden en voetpaden Verkeersonveiligheid – schoolomgeving-parkeren- snelheid -snelheidsbord Onderhoud straten : onderhoudsfirma Vegen en boorden, Communicatie: GSM verbinding (Nederlandse grens) Zwerfvuil: camera’s plaatsen, sensibilisatie Communicatie: zeer tevreden, nog informatiever en leesbaarder infoblad, WIFI , bewonersbrief Inspraak bewoners verbeteren via bewonersraad Wateroverlast Oudeburgse Sluis :nieuwe riolering en wegdek 2019 Veiligheid: meer blauw op straat, BIN werking opgestart, ANPR camera’s Schoolomgeving: maatregelen Middenstand: bevraging om meer handelszaken te krijgen en steun bij start, mobiele diensten Kinderopvang: meer plaatsen op kinderopvang Onderhoud Langelede : provincie Grachten: maatregelen genomen in Cornilstraat en andere, rooien bomen aan grachten, Oevers- kerkwegels - bermen

18 Welke punten kunnen in de wijk zelf door wijkbewoners aangepakt worden
Welke punten kunnen in de wijk zelf door wijkbewoners aangepakt worden? door vrijwilligers Langelede –Sluize door Tom Raveel en Eric Vermeere 13 % bereid mee te denken verdere werking wijk 14 % wil meewerken aan zwerfvuilacties 8 % wil meewerken aan wijkraad 9 % wil Propere Pionier worden 8 % wil oppashulp zijn Vraag naar speelpleintjes Jullie willen meer samenwerking tussen verenigingen en verjonging Heel veel volk dus dat wil de handen uit de mouwen steken. Mogelijkheden die jullie opnoemen: Straatfeest, Dorpsrestaurant, sportactiviteiten, acties voor energiebesparingen, recycleren, zwerfvuilacties en propere pioniers Laat ons er aan beginnen!

19 Welke rol kan de school spelen in de wijk Overslag ? Derry Jacob
Lokalen school gebruiken Zelf organiseren activiteiten voor wijk Samenwerken met gemeente en bewonersplatvorm Acties met ouders van leerlingen inzake verkeersveiligheid save charter

20 Toegevoegde punten – varia
Vragen ?

21

22 Sfeerbeelden van wijkvergaderingen

23 Wachtebeke Buurt Informatie Netwerk BIN WACHTEBEKE
samen zorgen voor een veilige buurt Buurt Informatie Netwerk Wachtebeke

24 B I N = Buurt Informatie Netwerk
BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt Wat is een B I N ? B I N = Buurt Informatie Netwerk is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers (of een specifieke doelgroep zoals winkeliers) de lokale politie in samenwerking met de lokale overheid in een afgelijnd gebied (dorpskern, woonwijk, winkelstraat,…)

25 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt Doelstellingen? Verhogen van het veiligheidsgevoel en het meldingsgedrag van de burger Bevorderen van het sociaal buurtgevoel Verspreiden van de preventie om zo woninginbraken, diefstallen en criminaliteit te voorkomen

26 Hoe werkt een BIN? Door een wederzijdse informatie-uitwisseling tussen
BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt Hoe werkt een BIN? Door een wederzijdse informatie-uitwisseling tussen de politie en de BIN-leden in samenwerking met de lokale overheid : BIN en de lokale overheid : Maakt deel uit van het veiligheidsbeleid van uw gemeente. Uw gemeente staat in voor de financiële en logistieke ondersteuning

27 Wijk Langelede-Sluize
BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt Hoe werkt een BIN? BIN-leden naar politie : burgers melden via 101 stuurgroep van 9 coördinatoren Wijk centrum Van Damme Raïssa Van de Vijver Paul Van Heesvelde Hendrik Wijk Overslag Decraecker Hilaire Verbeke Philip Wijk Warande Gerard Patrick Wijk Langelede-Sluize Vervaet Jan Wijk Stationsstraat-Kalve- Molenhoek-Axelsvaardeken Engels Christel van Waes Egbert

28 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt Hoe werkt een BIN? Politie naar BIN : politie-informatie naar de burger (o.a. preventietips verspreiden via BIN-krant, Uw lokale politie : 1 gemandateerde politiebeambte diverse betrokken politiediensten (CIC-OV, recherche, wijkwerking,…)

29 BIN’s in cijfers? (01/01/2015) Aantal BIN’s : Gemeenten met een BIN :
BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt BIN’s in cijfers? (01/01/2015) Gemeenten met een BIN : Vlaanderen : 171 Brussel : 2 Wallonië : 37 Aantal BIN’s : Vlaanderen : 656 Brussel : 2 Wallonië : 59 Bron : BESAFE, april 2015

30 Werking BIN : een voorbeeld
BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt Werking BIN : een voorbeeld U merkt een verdacht voertuig op in uw buurt ? BEL Gratis dagen op 7 24 uur op 24 Geef een zo juist mogelijke beschrijving van de plaats van het feit en van het voertuig en/of persoon ! Een MELDING van een verdachte handeling of een verdacht voertuig wordt ONMIDDELLIJK doorgegeven aan het CIC-OV van de Federale Politie te Gent

31 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt GOED MELDEN : BEL 101 Bel steeds rechtstreeks naar 101 en NIET naar de coördinator De gegevens van de melder worden gevraagd : uw naam, adres en telefoonnummer zodat men u kan contacteren Geef een zo juist mogelijke beschrijving : Waar, Wat, Wie? Beschrijving voertuig/personen,… Opvallende kenmerken (tekst op jas,…) Enkel nuttige meldingen (geen roddels)

32 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt GOED MELDEN

33 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt GOED MELDEN : BEL 101 Het CIC-ov zal deze melding ingeven in de computer en de gegevens controleren De melding wordt tezelfdertijd doorgegeven aan de politiepatrouille die het best beschikbaar is In overleg met de politiepatrouille wordt beslist of het BIN geactiveerd wordt of niet

34 GOED MELDEN : BEL 101 optie 1 :BIN wordt NIET geactiveerd :
BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt GOED MELDEN : BEL 101 De dispatcher ziet dat deze melding uit een BIN is en zal aan de hand van een aantal parameters en in overleg met de politiepatrouille bepalen of het BIN geactiveerd wordt of niet optie 1 :BIN wordt NIET geactiveerd : Een politiepatrouille komt ter plaatse De melder zal in kennis gesteld worden van de vaststellingen door de politie

35 optie 2 : BIN wordt WEL geactiveerd
BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt In overleg met de politiepatrouille is beslist om het BIN te verwittigen Een politiepatrouille komt ter plaatse Ondertussen spreekt het CIC-ov een telefonisch BIN- bericht in dat doorgestuurd wordt naar alle BIN-leden via de BIN-foon optie 2 : BIN wordt WEL geactiveerd

36 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt BIN wordt geactiveerd Elk BIN-lid ontvangt tezelfdertijd een telefonisch bericht op zijn vast telefoontoestel of GSM Met de beschrijving van de verdachte omstandigheden en eventuele persoonsbeschrijving, gebruikt voertuig,… En de te nemen maatregelen (controle slotvastheid van de deuren, …) + eventueel bijkomende informatie Tot slot de vermelding “einde van het bericht”

37 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt BIN wordt geactiveerd STEEK uw VERLICHTING (binnen en buiten) aan om mogelijke daders af te schrikken (= massa effect) BLIJF BINNEN, onderneem geen acties BLIJF WAAKZAAM BEL nieuwe bijkomende informatie i.v.m. de melding door naar 101 (daders stappen in voertuig,…)

38 Herkenningspunten van een BIN
BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt Herkenningspunten van een BIN Er komen verkeersborden met het BIN-logo aan de in- en toegangswegen van Wachtebeke

39 Belangrijk om weten HUISHOUDELIJK REGLEMENT !
BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt Belangrijk om weten Een BIN is GEEN BURGERWACHT en voert géén patrouilles uit ! BIN-leden kunnen géén politionele taken op zich nemen of optreden in naam van de politiediensten ! HUISHOUDELIJK REGLEMENT !

40 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt Belangrijk om weten Door GOEDE en NUTTIGE meldingen kunt u als burger de politiediensten helpen misdrijven te voorkomen en op te lossen WEES WAAKZAAM en alert voor verdachte voertuigen en handelingen U hoeft dus zeker GEEN DREMPELVREES te hebben om iets verdachts te melden via 101 Liever teveel te melden dan achteraf vast te stellen dat er een feit gepleegd is in uw buurt

41 BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt BIN-communicatie Telefonische meldingen van ernstige feiten in uw buurt Preventieve berichten van de politie bij mogelijke (diefstal)dreiging 2 maandelijks digitale BIN-krant info in gemeentelijk informatieblad

42 BIN heeft u nodig ! Lid worden is GRATIS !
BIN WACHTEBEKE samen zorgen voor een veilige buurt BIN heeft u nodig ! Lid worden is GRATIS ! Schrijf u in via : * * inschrijvingsformulier * na deze vergadering BEDANKT ! UW BIN-TEAM

43 Welke rol voor feestcomités Langelede en Sluize
Welke rol voor feestcomités Langelede en Sluize?Evi Wuytack en Eddy Heirwegh Feestcomités behouden hun werking als organisator van evenementen In een wijk waar geen feestcomité bestaat, kan binnen het bewonersplatform een groep zich concentreren om buurtactiviteiten te ontwikkelen zoals nieuwjaarsreceptie, BBQ, enz..

44 Werking aan-z 2015

45 Vrijwilligerswerking (eind 2014)
Totaal: 85 vrijwilligers Vrijwilligers aan-z (28 personen (15 mannen, 13 vrouwen); gemiddelde leeftijd: 57 jaar) Voor zover wij weten geen vrijwilligers uit verenigingen Vrijwilligers WZC De Mey (57 personen (17 mannen, 40 vrouwen): Gemiddelde leeftijd: 68 jaar) Profiel gebruikers 69 personen (21 mannen, 48 vrouwen) Gemiddelde leeftijd: 72 jaar (max. 92 jaar – min. 36 jaar) Schrik dat vrij

46 Vrijwilligersdiensten
Vervoer / Boodschappen Voor iedereen die geen andere oplossing heeft Minimum 3 dagen vooraf aanvragen via € 0,33 per gereden kilometer van het huis van de vrijwilliger tot hij terug thuis is. Geen dringend vervoer! Actiepunt 2015: Vermijden misbruik door grondige selectie Uitbreiding boodschappendienst?

47 Vrijwilligersdiensten
Klusjes Kleine klus ( is het haalbaar voor een vrijwilliger?) Geen professional voor te vinden Geen structureel terugkerend werk (geen gras afrijden, geen ramen zemen, …) Actiepunt 2015: Zoeken naar vrijwilligers – eventueel uit kwetsbare doelgroepen ‘Tuin’vrijwilligers? Vriendschappelijk huisbezoek Specifiek engagement van de vrijwilliger: moeilijk om goede match te vinden Actiepunt 2015 Vrijwilligers? Matches

48 Vrijwilligersdiensten
Andere Sneeuw ruimen: niet nodig geweest Apparatenfluisteraar: Innaaien etiketten in kledij nieuwe bewoners WZC Ondersteuning bij eenvoudig administratief werk Actiepunt 2015 Werven van vrijwilligers Gepaste ondersteuning van kwetsbare vrijwilliger en begeleidende vrijwilliger

49 Welzijnsdiensten Dorpsrestaurant (sinds 1 oktober 2014) Actiepunt 2015
Organisatie Kost: € 8 Inschrijven: daags voordien (aan balie) Afmelden kan tot 9u van de dag zelf Iedereen van Wachtebeke (of met een link naar Wachtebeke) is welkom 7 dagen op 7 – ook op feestdagen! Cijfers 8 vrijwilligers Gemiddeld 11 eters 965 maaltijden 60 individuele cliënten (vaste klanten, maar ook familie WZC, …) Actiepunt 2015 Promotie Klachten over de sfeer Tweede dorpsrestaurant?

50 Welzijnsdiensten Tafeltje Dekje (sinds 20 oktober 2014) Organisatie
Kost: € 8 Steeds voorafgegaan door intake Vrijwilligers brengen aan huis en hebben persoonlijk contact met cliënt Vast patroon is noodzakelijk! Afmelden kan tot 9u van de dag zelf Enkel als thuisbezorgde enige oplossing is (alternatief: dorpsrestaurant, zelf koken, …) Dieet in sommige gevallen mogelijk Enkel op weekdagen – ook op feestdagen die in de werkweek vallen Planningsvergadering met de vrijwilligers (telkens voor 3 maanden) Cijfers 20 gebruikers – 6 opnieuw gestopt (voldoende hersteld, naar dorpsrestaurant, opname ziekenhuis, …) 583 maaltijden 4 vrijwilligers 40 nieuwe maaltijdboxen – lowrator in bruikleen van aan-z Actiepunt 2015 Uitwisselen van ervaring met andere keukens Garanderen minimumtemperatuur

51 Welzijnsdiensten Personenalarmsysteem Organisatie Actiepunt 2015
Ism Wit-Gele Kruis Kost: € 9 per maand (geen installatie- of afsluitkost) Vangnet via Brandweer Zelzate: Gratis Aansluiting voor mensen met klein netwerk is ook mogelijk Steeds huisbezoek voor aansluiting Actiepunt 2015 Garanderen dienstverlening van de brandweer

52 Mantelzorgondersteuning
Mantelzorgnamiddag 7 november (ism OAR Wachtebeke) Thuiszorgbeurs: alle mutualiteiten vertegenwoordigd Ontspanning met muziek van Gert Nevejans Mantelzorg bleek onbekend begrip (verwarring met vrijwilligerswerk) Actiepunt 2015 Bekendmaken van mantelzorgondersteuning via POM- en keukentafelgesprekken

53 2015 Vrijwilligerswerk Verder zoeken naar vrijwilligers (Tafeltje Dekje! Klusjes!) Opstarten tweede dorpsrestaurant Marktbus Welzijnsgids welkomboerderijen

54 2015 Socio-cultureel Digitale Week Zomertijd
Wereld op je bord (26 mei; kosten worden gedeeld) Route 55 (13 augustus 2015 – vvk: € 3,5) Najaar Opnieuw ‘beginners aan de slag met Tablet/smartphone’? Vervolgcursus na ‘beginners PC’ en ‘wegwijs op het internet’? Taalcursus? Kookcursus?

55 2015 Wereld op je bord (26 mei; kosten worden gedeeld)
Route 55 (13 augustus 2015 – vvk: € 3,5) Najaar Opnieuw ‘beginners aan de slag met Tablet/smartphone’? Vervolgcursus na ‘beginners PC’ en ‘wegwijs op het internet’? Taalcursus? Kookcursus?

56 Propere Pioniers: Hoe? Wat? Waarom? Piet Penneman
Ben je het zwerfvuil in je straat echt beu, en wil je niet bij de pakken blijven zitten? Dan heb je misschien zin om pionier te worden van een stukje buurt. IDM is op zoek naar propere pioniers die zich gedurende een langere periode vrijwillig willen engageren om een stukje buurt net te houden. Dit kan gaan van het onderhouden van een plantenvak tot het opruimen van zwerfvuil, het melden van sluikstorten of beschadigingen aan glasbollen & vuilnisbakjes, ... Ieder volgens zijn mogelijkheden met onze ondersteuning en waardering! Wachtebeke heeft al Propere Pioniers in een aantal straten , bedankt daarvoor, we hebben jou ook nodig.

57 Cursus: wijk- en straatfeest. Hoe begin ik er aan
Cursus: wijk- en straatfeest? Hoe begin ik er aan? op 17 juni te 19:30u in Snoopy René de Pauw (5’) Een barbecue met de buren, een initiatief om samen te petanque te spelen op zondagmorgen, een wijkfeest op het buurtplein? Hoe begin je eraan? We willen mensen bereiken die goesting hebben om een initiatief te nemen in hun buurt of straat. We leren van elkaar en delen enkele praktijkvoorbeelden. 

58 Vele handen maken licht werk

59 Wie wil meewerken om een ploeg uit het Dorp en wijken te maken voor de Olympische Spelen van Wachtebeke in 2016 ? Wim Van Hoecke   Competitie organiseren tussen inwoners van de 5 wijken tijdens jaar waarin de echte Olympische spelen doorgaan Model? Spel zonder grenzen met file rouge over Wachtebeke Doel? elkaar beter leren en waarderen in de wijken Wie? Deelname van alle leeftijdsgroepen (kinderen v/d scholen, vrouwen , mannen, senioren) Wanneer? 1 slotevenement op 11 september 2016 Hoeveel? Ploegen per wijk van 10 tot 15 personen Waar? Op Persynplein en omgeving

60 Vragen?

61 Wie is er verzekerd bij een wijkwerking? René de Pauw (5’)
Verzekering vrijwilligers gemeente verzek. KBC informatienota overhandigen 1 ex tekenen + lijsten bijhouden over activiteiten Verzekering vrijwilligers OCMW-aanZ : via aan Z Verzekering verenigingen Aangesloten bij koepel: via koepel Niet aangesloten bij koepel: via provincie

62 Toegevoegde punten – varia
Vragen ?

63


Download ppt "2de wijkvergadering Dorp inZicht Wachtebeke voor inwoners, verenigingen, scholen, vrijwilligers en feestcomités LANGELEDE -SLUIZE 6 MEI 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google