De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Module 8 Dictatuur en democratie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Module 8 Dictatuur en democratie"— Transcript van de presentatie:

1 Module 8 Dictatuur en democratie
29 maart 2005 Module 8 Dictatuur en democratie

2 Duitsland en Rusland in de 20ste eeuw
Module 8 29 maart 2005 Duitsland en Rusland in de 20ste eeuw Lenin en Hitler veroveren de macht De nationaal-socialistische en communistische dictatuur Duitsland en de SU op weg naar democratie tijdbalk

3 Module 8 29 maart 2005 Hoe werden Duitsland en Rusland totalitaire dictaturen en hoe ontwikkelden zij zich tot democratisch geregeerde landen? Hoe werd Rusland communistisch en Duitsland fascistisch? Hoe zag de samenleving eruit onder de communistische en nationaal-socialistische dictatuur? Hoe zag de democratische ontwikkeling er in Rusland na 1990 en in Duitsland na 1945 uit? Vraagstelling

4 Lenin verovert de macht
Module 8 29 maart 2005 Lenin verovert de macht agrarisch Rusland met verpauperde boeren machteloos parlement nederlagen WO1 1917: bolsjewistische revolutie 1921: NEP 1928: Planeconomie industrialisatie via vijfjarenplannen landbouwcollectivisatie Hoofdstuk 1

5 Hitler verovert de macht
Module 8 29 maart 2005 Hitler verovert de macht Republiek van Weimar Versailles zwakke parlementaire democratie crisis 1929 NSDAP sterke leider [voorbeeld Mussolini] rassenleer Derde Rijk Hoofdstuk 1

6 De communistische dictatuur
Module 8 29 maart 2005 De communistische dictatuur Sovjetunie onder Stalin gelijkheid man-vrouw persoonsverheerlijking terreur en zuiveringen 1956: destalinisatie Hoofdstuk 2

7 De nationaal-socialistische dictatuur
Module 8 29 maart 2005 De nationaal-socialistische dictatuur Derde Rijk onder Hitler Gestapo nazi-opvoeding Neurenberger rassenwetten vernietigingskampen Hoofdstuk 2

8 De totalitaire staat individu ondergeschikt aan staat
Module 8 29 maart 2005 De totalitaire staat individu ondergeschikt aan staat één partij, één leider propagandamedia terreur tegen tegenstanders nazisme=racisme i.t.t. communisme en It.fascisme Hoofdstuk 2

9 De SU op weg naar democratie
Module 8 29 maart 2005 De SU op weg naar democratie 1985: Gorbatsjov politiek: glasnost economisch: perestrojka 1991: einde SU onafhankelijke republieken naast Rusland Jeltsin Poetin Hoofdstuk 3

10 Duitsland op weg naar democratie
Module 8 29 maart 2005 Duitsland op weg naar democratie 1945: bezettingszones Dld + Berlijn 1947: munthervorming blokkade Berlijn ->luchtbrug 1949: BRD en DDR BRD: Wirtschaftswunder DDR: Berlijnse Muur 1991: Duitse eenwording Hoofdstuk 3

11 Module 8 Tweede Wereldoorlog en Koude Oorlog
29 maart 2005 Module 9 Tweede Wereldoorlog en Koude Oorlog

12 Van Stettin aan de Oostzee tot Triëst aan de Adriatische Zee, is een ijzeren gordijn neergelaten dwars door het Europese continent. Achter die lijn liggen alle hoofdsteden van de oude staten van Centraal en Oost-Europa: Warschau, Berlijn, Praag, Wenen, Boedapest, Belgrado, Boekarest en Sofia. Al deze beroemde steden en de bevolkingen erom heen liggen binnen de Russische sfeer en zijn alle in de een of andere vorm onderworpen, niet alleen aan de Sowjet-Russische invloed, maar in grote en steeds grotere mate aan directe beheersing door Moskou. iron curtain

13 Van Blitzkrieg tot Ontspanning
Bezetting en bevrijding De Koude Oorlog De oorlog in Vietnam en het conflict in het Midden-Oosten tijdbalk

14 Heeft het verloop van WOII invloed gehad op het ontstaan van de Koude Oorlog en de internationale betrekkingen na 1945? Hoe verliep WOII en hoe werd Duitsland uiteindelijk verslagen? Hoe ontstond de Koude Oorlog en hoe kwam er een eind aan? Hoe kwam de macht en de onmacht van het sterkste land ter wereld, de VS, tot uiting in de conflicten in Vietnam en het Midden-Oosten? vraagstelling

15 Bezetting en bevrijding
1939: Polen 1940: West-Europa 1941: Sovjetunie, VS Grote Alliantie 1942: El-Alamein 1943: Stalingrad 1944: D-Day 1945: Berlijn, Hiroshima Hoofdstuk 1

16 Nederland bezet Duitse doelen: jodenvervolging Februaristaking
nazificatie Nederlanders [gelijkschakeling] jodendeportatie jodenvervolging Ariërverklaring [ambtenaren] Joodse Raad Februaristaking verzet en accommodatie hongerwinter Hoofdstuk 1

17 De Koude Oorlog 1 Jalta: Duitse bezettingszones Potsdam: Koude Oorlog
atoombom Hiroshima containmentpolitiek Marshallplan blokkade Berlijn Korea destalinisatie: vreedzame coëxistentie Hoofdstuk 2

18 De Koude Oorlog 2 Hongarije Suez Berlijnse Muur Cubacrisis
non-proliferatieverdrag en SALT Gorbatsjov glasnost perestrojka Hoofdstuk 2

19 De oorlog in Vietnam 1954: Franse nederlaag
Noord-Zuid ‘tot verkiezingen’ VS steunt anticommunistisch Zuiden rol thuisfront: tv-oorlog Vietnamisering : einde rol VS Hoofdstuk 3

20 Het conflict in het Midden-Oosten
Ottomaanse Rijk zionisme Balfour-verklaring 1933: vluchtelingenstroom 1948: Israel 1956: Suez-oorlog 1967: verovering Westbank, Gaza, Sinaï PLO 1979: vrede Egypte-Israel intifada 1 en 2 Hoofdstuk 3


Download ppt "Module 8 Dictatuur en democratie"

Verwante presentaties


Ads door Google