De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In Rusland vond in 1917 een revolutie plaats Oorzaken -verzet tegen de absolute monarchie van de tsaar -grote kloof arm- rijk → Rusland agrarische staat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In Rusland vond in 1917 een revolutie plaats Oorzaken -verzet tegen de absolute monarchie van de tsaar -grote kloof arm- rijk → Rusland agrarische staat."— Transcript van de presentatie:

1

2 In Rusland vond in 1917 een revolutie plaats Oorzaken -verzet tegen de absolute monarchie van de tsaar -grote kloof arm- rijk → Rusland agrarische staat → boeren(80%) hebben het heel slecht (lijfeigenschap net afgeschaft) Beginnende industrialisatie → arbeiders- proletariaat heeft het erg slecht

3 In 1905 al een revolutie (generale repetitie) -aanleiding nederlaag tegen Japan -Bloedige zondag -ontstaan Doema (machteloos) In 1914 brak WO I uit -reeks nederlagen -veel slachtoffers -voedselgebrek -grote invloed Raspoetin

4 Massaal opgezegde gehoorzaamheid (demonstraties, stakingen) Leger doet niets → tsaar treedt af → Voorlopige Regering (liberalen en Menje- wieken) o.l.v. Kerenski 2 fouten -oorlog gaat door -positie van de armen niet verbeterd Naast de regering ontstaan Sovjets In april keert Lenin terug → Aprilstellingen

5 Inhoud -vrede -brood -land aan de boeren Mislukte staatsgreep van de Bolsjewieken → Lenin vlucht naar Finland Oktoberrevolutie Staatsgreep van Lenin en de Bolsjewieken

6 -Rusland → U.S.S.R. (Moskou hoofdstad) -Raad van Volkscommissarissen -dictatuur communistische partij -vrede met Duitsland (Brest Litovsk) -Burgeroorlog (1918-1921) ↓ Rood tegen wit (met hulp van het buiten- land) Rood wint -eenheid -vecht fanatieker(rode leger ) -zitten in het centrum (Trotsky → trein)

7 -geen privébezit meer (land aan de boeren,fabrieken naar de arbeiders) -afschaffen geld -ieder werkt naar vermogen en ontvangt naar behoefte Problemen -boeren houden graan achter -transportprobleem -fabrieken produceren te weinig

8 -weer geld -boeren mogen overschotten zelf verkopen -kleine fabrieken, binnenlandse handel en winkels particulier initiatief In 1924 sterft Lenin Strijd om de macht Stalin-Trotsky In 1927 Stalin alleenheerser N.E.P. afgeschaft -collectivisatie -5 jarenplannen

9 Redenen -productie verhogen → uit export industria- lisatie betalen -past beter bij het communisme 2 vormen -kolchozen -sovchozen Mechanisatie Verzet van Koelakken neergeslagen Protest van de boeren -oogsten verbrand -vee afgeslacht Productie omlaag → hongersnood

10 Redenen -achterstand t.o.v. het westen inhalen -Rusland sterk maken(revolutie verdedigen) Alle bedrijven staatseigendom Nadruk op kwantiteit i.p.v. kwaliteit (behoeftebevrediging) Eerst de zware industrie → succes Lichte industrie verwaarloosd → tekort aan consumptiegoederen Systeem van belonen (stukloon) en straffen

11 S.U. is een totalitaire staat (denken en doen onder controle) -eenpartijenstaat -persoonsverheerlijking -systeem van terreur en controle -indoctrinatie via massacommunicatie- middelen -censuur en propaganda -jeugd onder controle -gelijkschakeling -cultuur in dienst van de ideologie

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28


Download ppt "In Rusland vond in 1917 een revolutie plaats Oorzaken -verzet tegen de absolute monarchie van de tsaar -grote kloof arm- rijk → Rusland agrarische staat."

Verwante presentaties


Ads door Google