De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Governance and Media. Agenda Looking back –Wrap up van de eerste week Organisatie van bestuur van de onderneming –Two tier vs one tier Kritiek op two.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Governance and Media. Agenda Looking back –Wrap up van de eerste week Organisatie van bestuur van de onderneming –Two tier vs one tier Kritiek op two."— Transcript van de presentatie:

1 Governance and Media

2 Agenda Looking back –Wrap up van de eerste week Organisatie van bestuur van de onderneming –Two tier vs one tier Kritiek op two tier model RvC en media case: –Aqualectra (samen met Steven Martina) –Er vindt een oefening plaats waaraan allen deelnemen, maar in het bijzonder syndicaat 4.

3 Tony http://www.miguelgoede.com/apps/videos/ videos/show/6770236-young-politicianhttp://www.miguelgoede.com/apps/videos/ videos/show/6770236-young-politician

4 UNA http://www.youtube.com/watch?v=oXZ02t K9TwM&NR=1http://www.youtube.com/watch?v=oXZ02t K9TwM&NR=1

5 Looking back

6 Finance Legal Organization Performance management Supervision Game

7 Finance The balance sheet

8 Legal BW 2

9 Organization Types of organizations and their behavior

10 Performance management What you measure is what you will get

11 Supervision The role of the Central Bank

12 The Game

13 Structures of organizations and governance

14 Five basic parts

15 Simple structure

16 Machine Bureaucracy

17 Professional Bureaucracy

18 Divisionalized Form

19 Adhocracy

20 S-Curve

21 Second S-Curve

22 BCG Matrix

23 GovernmentAssociationsGlobal Business Semi Government FoundationsLocal Business

24 Mintzberg, H. (1987*), Power in and around organizations –The origins of the attack on the corporation Economic power has become highly concentrated –Close system of questionable legitimacy This has social consequences Expectations on economic and social behavior has changed Corporations are controlled by their administrators and there is no legitimate base for this

25 –The positions Nationalize it Democratize it Regulate it Pressure it Trust it Ignore it Induce it Restore it

26 Two tier vs one tier 7:30 – 8:00

27 Syndicates present Syndicaat 3 –heeft kritiek voorbereid op het two tiermodel.

28 Governing for results Handboek Corporate Governance

29 One vs Two tier One tier –Uitvoering en toezicht bijelkaar –Platte structuur, korte lijnen –Alleen verplichte commssies worden ingesteld –Concentratie van macht Two tier –Scheiding uitvoering en toezicht –Extra laag in de strcutuur –Vrijwillig ingestelde commissies –Scheiding van macht

30 Media and governance Guest lecturer Steven Martina 10:15 – 12:00

31 Promente pikante http://www.youtube.com/watch?v=LzkGZs BWmichttp://www.youtube.com/watch?v=LzkGZs BWmic

32 DSB Bank

33 The roles Supervisory board Management PR

34 Governance aspecten van de media in Curacao Big Brother –Reality show De Curaçaose samenleving is een tot ‘reality show’ verworden. Via de media zijn alle gebeurtenissen ‘live’ te volgen, en via de ‘call in’ programma’s op radio en televisie en via ingezonden stukken en columns in de dagbladen wordt gestemd voor de winaar; de expressiefunctie van de media.

35 The functions of the media De informatiefunctie: de media verschaft informatie aan de burger. De kritiekfunctie, ‘Watch dog’: de media stelt maatschappelijke wantoestanden aan de kaak. De expressiefunctie: de media stelt burgers in staat hun mening te verkondigen. De verstrooiingsfunctie: de media biedt amusement en ontspanning. De opiniëringsfunctie: de media biedt de mogelijkheid om de verschillende meningen binnen de samenleving naar voren te laten komen. De educatiefunctie: de media voedt de bruger op. De commerciële functie: de media schept werkgelegenheid en biedt de commerciële sector de mogelijkheid reclame boodschappen te communiceren naar de markt.

36 Number of media MediaAantal Radio26 [1] [1] TV3 [2] [2] Krant9 [1] [1] De gegevens van radio en televisie zijn gechekt met het Bureau Telecommunicatie en Post van de Nederlandse Antillen op 13 september 2005. [2] [2] Er zijn nog twee nieuwe televisiezenders in voorbereiding.

37 Radio JaarAantal 1933 (Curom, bron: Pinedo, 2009) 1 19583 19876 199412 200423 200526

38 Relationship Media, Business Politics Bedrijfsleven MediaPolitiekVakbonden Burgers

39 Reeds in 1975 introduceerde Kevin Phillips in het boek “Mediacracy: American parties and politics in the communications age”, het begrip mediacratie. Het is een uitdrukking van de idee dat democratische landen vooral geregeerd worden door diegenen die de macht hebben om via de media de publieke opinie te beïnvloeden. Vaak wordt ook met dit begrip bedoeld dat het de media zelf (als collectieve actor) de macht hebben in een land.media

40 Rules of the game/ spinnen Manuel Castells (1996, 1997, 2004), geeft is zijn triologie over de netwerksamenleving de volgende analyse van de relatie tussen de politiek en de media. De media is de belangrijste informatie bron geworden. De burgers vormen hun mening en baseren hun handelen op deze informatie. Het is niet zo dat burgers blindelings de media volgen. De media is ondanks de toenemende concentratie nog te divers daarvoor. Maar belangrijker is dat burgers de informatie niet passief ontvangen maar verwerken vanuit hun perspectief. Communicatie is een complex proces en zij die pogen via de media de publieke opinie te beïnvloeden stuiten altijd op onvoorziene effecten. Maar feit is dat de media het politiek debat omlijst en dit heeft consequenties voor het politieke proces. Mediacratie heeft een eigentaal en -regels: versimpeling van de inhoud, ‘image building’, verpersoonlijking van de politiek, het verspreiden van geruchten, ‘character assassination’ van politici en/of publieke figuren. In deze context moet ook de aandacht van de media voor schandelen gezien worden.

41 “De onafhankelijkheid van de lokale media wordt momenteel bedreigd. De belangrijkste oorzaak is – en dat speelt natuurlijk al veel langer – dat er te veel kranten (9, inclusief El Periódico), radiostations (meer dan 25) en drie tv-stations zijn. Dat komt misschien wel de pluriformiteit ten goede, maar in economisch slechte tijden met bedrijven die selectiever met hun advertentiebudget omgaan gaat dat ten koste van de inhoudelijke kwaliteit. Maar de bedreiging komt ook van binnenuit; van journalisten die erin toestemmen zich politiek te laten benoemen in Raden van Commissarissen en besturen van overheidsbedrijven en - stichtingen, en zich daarvoor nota bene (flink) laten betalen. Dat gebeurde het afgelopen jaar met het aantreden van het nieuwe Bestuurscollege. Betrokkenen zelf ontkennen het, maar direct of indirect wordt daarmee hun monden gesnoerd. En dat is het laatste wat een journalist zich mag laten overkomen.

42 HELEMAAL DISCUTABEL wordt het wanneer het de voorzitter van de mediavereniging Prensa Uní betreft. Zij doet er niet geheimzinnig over dat zij bezoldigd commissaris is van overheidsbedrijf Selikor. De voorzitter heeft echter een voorbeeldfunctie en dient juist als eerste de belangen van journalisten te behartigen. Nu heeft zij de schijn tegen zich en dat is niet goed voor de beroepsgroep.” (Amigoe, 1 september 2006)

43 De mediacratie op Curaçao krijgt een bijzondere demensie door de kleinschaligheid. Journalisten maken deel uit van vrienden- en familiekring. Deze realties beïnvloeden het werk van de journalist. In deze context wordt weer verwezen naar het citaat van het redactioneel artikel van de Amigoe dat suggereert dat niet alleen een medium een prijs heeft, maar ook een individuele journalist.

44 Rules There are no rules They depend on your position in networks And your personality

45 Geconcludeerd kan worden dat de media een weerspiegeling zijn van de gefragmenteerde samenleving. Het gevolg van het overaanbod van de media is dat ze heel toegankelijk zijn. Dit leidt tot de paradox dat de democratie afneemt onder andere omdat de media afhankelijk zijn van inkomsten van de reclame van het bedrijfsleven en andere stakeholders. Het is een feit dat sommige media een belangrijke rol hebben gespeeld bij het onthullen van onregelmatigheden bij een aantal overheids-NV’s en –stichtingen. Verder houden de media zich niet langer aan de rol van brengers van het nieuws en informatie, maar worden de media steeds meer zelf nieuwsmakers of in extreme gevallen het nieuws. Met andere woorden: “who watches the watch dog?”

46 Framework

47 Media over time

48 Assignment You are a member of the supervisory board reading the newspapers –When do you call who, to say what? –When do you send an email? –When do you ask for a meeting and who must be present?

49 Wit Geel http://www.miguelgoede.com/apps/videos/ videos/show/6770298-wit-gele-kruishttp://www.miguelgoede.com/apps/videos/ videos/show/6770298-wit-gele-kruis

50 Citco http://www.miguelgoede.com/apps/videos/ videos/show/6770316-citco-and-financial- crisishttp://www.miguelgoede.com/apps/videos/ videos/show/6770316-citco-and-financial- crisis

51 CPA http://www.youtube.com/watch?v=9pU9cU - 3UyE&feature=PlayList&p=1C0889CB6FF 91A91&index=1http://www.youtube.com/watch?v=9pU9cU - 3UyE&feature=PlayList&p=1C0889CB6FF 91A91&index=1

52 UTS http://www.youtube.com/watch?v=oFa_nK mnmSAhttp://www.youtube.com/watch?v=oFa_nK mnmSA http://www.youtube.com/watch?v=yUwy5d qt-Bohttp://www.youtube.com/watch?v=yUwy5d qt-Bo

53 Aqualectra http://www.youtube.com/watch?v=sFx_Y- zV5I0http://www.youtube.com/watch?v=sFx_Y- zV5I0

54 Twitter http://www.miguelgoede.com/apps/videos/ videos/show/6770424-the-twitter- revolutionhttp://www.miguelgoede.com/apps/videos/ videos/show/6770424-the-twitter- revolution

55 What can we learn from these case?


Download ppt "Governance and Media. Agenda Looking back –Wrap up van de eerste week Organisatie van bestuur van de onderneming –Two tier vs one tier Kritiek op two."

Verwante presentaties


Ads door Google