De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Elektronisch patiëntendossier KWS (studentversie) Module 2: patiëntgegevens raadplegen Wanneer u deze pijl ziet verschijnen, mag u doorgaan naar de volgende.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Elektronisch patiëntendossier KWS (studentversie) Module 2: patiëntgegevens raadplegen Wanneer u deze pijl ziet verschijnen, mag u doorgaan naar de volgende."— Transcript van de presentatie:

1 Elektronisch patiëntendossier KWS (studentversie) Module 2: patiëntgegevens raadplegen Wanneer u deze pijl ziet verschijnen, mag u doorgaan naar de volgende pagina

2 2 Na het volgen van de module: -kan u de verschillende hulpkanalen aanwenden -kan u zichzelf speciale toegang geven tot de eenheid waar u stage loopt -weet u wat het aanwezigheidsbeeld is en hoe u dit kunt oproepen -kan u via het aanwezigheidsbeeld de verschillende deeltoepassingen openen -kan u het patiëntendossier openen en de gegevens van de patiënt consulteren Doelstellingen module 2

3 KWS: menu Algemeen 3 Dit is het startscherm van KWS Laten we starten met het verkennen van het menu Algemeen Klik op Algemeen om verder te gaan “KWS help pagina’s” en “Handleiding Groeninge” herbergen de verschillende handleidingen om het KWS te gebruiken. Met deze knoppen kan u het KWS respectievelijk herstarten of beëindigen. Laten we nu het eenheidsnummer van de stageplaats opzoeken Klik hiervoor op EenheidInfo

4 Eenheid info betreft de informatie die nodig is om de fysieke plaats in het ziekenhuis in het KWS te kunnen opvragen. Hiervoor heeft u een eenheidscijfer nodig en voor az groeninge beginnen die steeds met 30000. Bijvoorbeeld heeft het geriatrisch dagziekenhuis eenheidsnummer 30048. Dit heeft u nodig om een overzicht te kunnen krijgen van de verblijvende patiënten op die eenheid… … en om uzelf toegang te geven tot de patiëntendossiers van die eenheid.

5 Typ in het tekstvak ofwel de naam van de eenheid in, zoals “geriatrisch dagziekenhuis”… … of de letters van de campus zoals ls (campus loofstraat), vl (campus vercruysselaan), rk (campus reepkaai of kl (campus kennedylaan)… rk …klik daarna op ok

6 De juiste eenheidscijfers vindt u terug in deze kolom… … en onder de kolom Ziekenhuis vindt u het juiste ziekenhuis. GRK staat voor “Groeninge Kortrijk”. Geriatrisch dagziekenhuis wordt dus aangeduid in KWS als eenheid 30048.

7 7 Na het vinden van het juiste eenheidscijfer, kan u zichzelf toegang geven tot de verpleegeenheid waar u stage loopt. Dit kan via menu Speciale toegang Klik op Toegang voor 1 week

8 KWS: Algemeen / speciale toegang 8 Zet het juiste eenheidscijfer in het tekstvak naast Eenheid: Klik daarna op OK

9 U hebt nu KWS-toegang tot eenheid 30048: Geriatrisch dagziekenhuis Via de werklijsten kan u nu een overzicht opvragen van aanwezige patiënten van de verpleegeenheid waar u stage loopt. Klik op Werklijsten Via een klik op Nieuw aanwezigheidsbeeld … … of via sneltoets Ctrl+Shift+A bekomt u het overzicht

10 10 Eenheid: fysieke plaats waar de patiënt verblijft Start steeds met 30… Afdeling: blijft blanco Keuze om aanwezigheden van vandaag, verleden (tot maximum 1 maand terug) of gisteren op te vragen Klik in het tekstvak naast Eenheid: Klik op OK

11 KWS: WERKLIJSTEN: AANWEZIGHEIDSBEELD (2) 11 Via de filter Toon patiënten kan u ook lege bedden, ontslagen patiënten (op dag) en te verwachten patiënten (op dag en mits KWS agenda) te zien krijgen Via de Folder kan u de patiënten per supervisor selecteren. Hiervoor volstaat een klik op de gewenste supervisor. Met deze draaiende pijlen vernieuwt u het aanwezigheidsbeeld – ontslagen patiënten verdwijnen van de actuele lijst en nieuwe opnames komen bij de lijst te staan Op de volgende pagina zoemen we in op bovenstaande lijst

12 KWS: WERKLIJSTEN/ AANWEZIGHEIDSBEELD (3) k/b staat voor kamer/bed In deze kolom vindt u de naam en voornaam van de patiënt Aanwezigheid van bacterie vindt u in de kolom Zkh. Hyg (= ziekenhuis hygiëne) Kolom A geeft de assessmentstatus van de patiënt weer Kolom m/v geeft het geslacht van de patiënt weer Kolom lftd toont de leeftijd van de patiënt Onder kolom a-supervisor kan u aflezen voor welke supervisor de patiënt administratief is ingeschreven

13 KWS: WERKLIJSTEN/ AANWEZIGHEIDSBEELD (4) Om alle kolommen te bekijken is er onderaan de pagina een scrollbar voorzien Zet uw cursor op deze balk, hou uw linker muisknop ingedrukt en sleep de balk in de gewenste richting om andere kolommen te bekijken Klik nu op de balk

14 KWS: WERKLIJSTEN/ AANWEZIGHEIDSBEELD (5) Als u de kolommen met de scrollbar verschuift, bekomt u andere kolomkoppen U ziet wanneer de opname is gestart U kan de status van het contact nagaan. Contacten hebben betrekking tot de opmaak van een verslag door de supervisor Bij N is er geen contact aangemaakt en dus kan er geen verslag genoteerd worden Blanco betekent dat er een contact is aangemaakt en dus kan er een verslag opgemaakt worden Bij a is het contact afgewerkt en dus is het verslag af ctype handelt over het soort verslag en c-supervisor is de persoon die het verslag zal valideren

15 15 KWS: werklijsten/ aanwezigheidsbeeld (Selecteer patiënt) Een patiënt selecteren doet u door 1x linker muisklik uit te voeren op de gewenste patiënt Klik op KWS-testpatiënt AZGK nummer 335

16 16 KWS: werklijsten/ aanwezigheidsbeeld (Actie na selectie patiënt) De blauwe kleur toont aan dat de patiënt is geselecteerd Om vlot naar een bepaalde pagina te navigeren in het dossier van een geselecteerde patiënt, kan u gebruik maken van het menu Acties Klik op Acties om het menu te openen U kan kiezen om patiëntetiketten af te drukken via Afdrukken GRK… … of om een voedingsoverzicht van de eenheid op te vragen via Overzichten GRK… Klik op Overzicht Voeding

17 17 KWS: werklijsten/ aanwezigheidsbeeld (Acties overzicht voeding) Dit is een voorbeeld van het voedingsoverzicht

18 18 KWS: werklijsten/ aanwezigheidsbeeld (Acties laboresultaten) Via het menu Acties kan u ook rechtstreeks de pagina van de laboresultaten openen bij deze patiënt door middel van Resultaten GRK Klik op Resultaten GRK Klik op LaboViewer Cyberlab

19 19 KWS: werklijsten/ aanwezigheidsbeeld (Acties laboresultaten) Indien aanwezig verschijnt bij het openen van een dossier de pop-up met heel belangrijke informatie omtrent de patiënt Klik op de pop-up om deze tijdelijk te doen verdwijnen Dit is de pagina met de laatste 7 laboresultaten Via Weergave-opties kan u onder andere de materiaalwaarde (=kleur tubes) afzetten Klik op Weergave-opties tonen

20 20 KWS: werklijsten/ aanwezigheidsbeeld (Acties laboresultaten) Zorg dat het vinkje vóór “Toon materiaal naast de waarde” uit is Via “Selecteer testen” kan u snel bepaalde testen opzoeken zoals bijvoorbeeld bloedgroep bepaling Klik op Selecteer testen Klik in het tekstvlak naast Zoeken om ‘bloed’ in te geven Vink Bloedgroep aan en klik daarna ergens naast het venster Klik buiten het donker grijs venster om de filter te zien Om terug alle laboresultaten te zien, dient u de filter af te zetten door op het kruisje te klikken Klik op het kruisje om de filter af te zetten

21 21 KWS: werklijsten/ aanwezigheidsbeeld (Open patiëntdossier) Na selectie van een patiënt kan u het dossier best openen via, in functie van de zorgmodule Klik op om het dossier te openen

22 22 KWS: werklijsten/ aanwezigheidsbeeld (open patientdossier) Klik op de gele pop-up om deze te doen verdwijnen

23 KWS patiëntdossier/uitleg De bovenste balk in het patiëntendossier is altijd zichtbaar Bovenaan vindt u directe informatie De verschillende knoppen vormen samen het lint

24 KWS patiëntdossier/uitleg2 Hier vindt u naam en voornaam patiënt (EADnr, omgekeerde geboortedatum + geslacht, leeftijd) toont de context waarin het dossier geopend is : navigeer direct naar het contactverslag binnen de aangegeven context : helpt u verder met informatie over geselecteerde items Acties: hier kan u onder andere de laboresultaten, de patiëntetiketten, … terugvinden van de patiënt Dossier: laat u toe bepaalde pagina’s te vergroten en het lint verdwijnt : wanneer dit dicht staat, hebt u geen toegang tot het dossier. U kan het slot open maken mits ingave van een geldige reden. Het is niet toegestaan om dossiers te openen van patiënten die niet op uw dienst liggen

25 KWS patiëntdossier/ lint (1) Het lint in het patiëntendossier bevat verschillende knoppen Door met de cursor boven de knop stil de staan, verschijnt een tool tip De blauwe kleur van de knop toont aan dat men zich in dit deel van het dossier bevindt

26 KWS patiëntdossier/ lint (2) via deze knop komt u terecht op de probleemlijst. Items die voorkomen op deze lijst zijn allergieën, communicatiestoornissen, … activiteitsaanvragen zijn aanvragen voor een consult. Uitgevoerde consulten vindt u ook hier terug onder deze knop vindt u de verslagen hier kan u de afspraken van de patiënt opvolgen toont waar de patiënt overal is geweest binnen het ziekenhuis herbergt de laboresultaten

27 KWS patiëntdossier/ lint (3) administratie van thuismedicatie vindt u onder deze knop plan en registreer zorgen via deze knop attesten worden via deze knop opgemaakt en bewaard. Een handtekening van de supervisor is nodig op de afdruk ingescande documenten worden onder deze knop bewaard geeft een view van verschillende patiëntendossier- pagina’s in één opslag algemene informatie over de patiënt zoals geboortedatum kan u hier vinden hieronder zitten nog verschillende items Klik op >> in het lint om de rest van de items te zien

28 binnen de 24u wordt een assessment van de patiënt opgemaakt is een onderdeel van het assessment, waarbij relevante informatie voor de zorg door bevraging bekomen wordt. Hier kan u onder andere de woonsituatie vinden KWS patiëntdossier/ lint (4) >> Onder de baard (>>) zitten er nog 3 belangrijke knoppen er kunnen berichten opgemaakt worden voor 1 dag, voor het ganse verblijf van de patiënt of permanent. Bijvoorbeeld: “patiënt slaapwandelt vaak”

29 Zoekfunctie Er is een zoekfunctie beschikbaar in KWS. Laten we op zoek gaan naar het aanwezigheidsbeeld Klik in het wit tekstvak om uw zoekterm op te geven

30 Zoekfunctie (2) Klik op het kruisje om terug te keren naar het oorspronkelijk startbeeld Terwijl u de term typt, komen reeds een aantal menu-onderdelen tevoorschijn. Klik hierna op het gewenste item om het te openen

31 Startscherm aanpassen (1) Klik op om het startscherm uit te klappen De laatste functies bieden mogelijkheden om het startscherm vast te pinnen of uit te klappen U kan het startscherm vastpinnen, zodat u het altijd ziet waar u zich ook in het KWS bevindt via U kan het startscherm uitklappen, zodat meer functies beschikbaar zijn via

32 Klik op om de instelling ongedaan te maken

33 KWS pers fav U kan via een klik op uw naam de favorieten instellen Klik op de naam Wanneer u op Persoonlijke instellingen klikt, opent zich het scherm om de instellingen te wijzigen Klik op Persoonlijke instellingen

34 Startscherm aanpassen (2) Volg de instructies onder de Omschrijving

35 Openstaande vensters Wanneer u meerdere vensters hebt openstaan, kan u dit bovenaan opvolgen Wanneer u op een item klikt, komt dit beeld vooraan te staan, zodat u dit kan bekijken en eventueel bewerken Klik op “0 KWS-TESTEEN…” om verder te gaan

36 Openstaande vensters (2) Via Start kan u opnieuw de verschillende menu’s raadplegen … of u kan het item ook direct sluiten door op het kruisje te klikken Met een rechter muisklik op een item kan u het item links of rechts in uw KWS bekijken of het item sluiten…

37 37 Inhoudstabel Module 2: Patiëntgegevens raadplegen - Doelstellingen module 2 - KWS: menu Algemeen - KWS: Eenheidsinfo - KWS: Speciale toegang - KWS: Aanwezigheidsbeeld - KWS: Acties - KWS: Laboresultaten - KWS: Open patiëntendossier Klik in het vak om de sectie opnieuw te bekijken - KWS: Uitleg patiëntendossier Klik hier om de module af te sluiten - KWS: Functionaliteiten startscherm


Download ppt "Elektronisch patiëntendossier KWS (studentversie) Module 2: patiëntgegevens raadplegen Wanneer u deze pijl ziet verschijnen, mag u doorgaan naar de volgende."

Verwante presentaties


Ads door Google