De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Elektronisch patiëntendossier KWS (studentversie)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Elektronisch patiëntendossier KWS (studentversie)"— Transcript van de presentatie:

1 Elektronisch patiëntendossier KWS (studentversie)
Module 2: patiëntgegevens raadplegen Wanneer u deze pijl ziet verschijnen, mag u doorgaan naar de volgende pagina

2 Doelstellingen module 2
Na het volgen van de module: kan u de verschillende hulpkanalen aanwenden kan u zichzelf speciale toegang geven tot de eenheid waar u stage loopt weet u wat het aanwezigheidsbeeld is en hoe u dit kunt oproepen kan u via het aanwezigheidsbeeld de verschillende deeltoepassingen openen kan u het patiëntendossier openen en de gegevens van de patiënt consulteren 2

3 “KWS help pagina’s” en “Handleiding Groeninge” herbergen de verschillende handleidingen om het KWS te gebruiken. KWS: menu Algemeen Klik op Algemeen om verder te gaan Laten we starten met het verkennen van het menu Algemeen Laten we nu het eenheidsnummer van de stageplaats opzoeken Dit is het startscherm van KWS Klik hiervoor op EenheidInfo Met deze knoppen kan u het KWS respectievelijk herstarten of beëindigen.

4 Dit heeft u nodig om een overzicht te kunnen krijgen van de verblijvende patiënten op die eenheid…
Hiervoor heeft u een eenheidscijfer nodig en voor az groeninge beginnen die steeds met Bijvoorbeeld heeft het geriatrisch dagziekenhuis eenheidsnummer Eenheid info betreft de informatie die nodig is om de fysieke plaats in het ziekenhuis in het KWS te kunnen opvragen. … en om uzelf toegang te geven tot de patiëntendossiers van die eenheid.

5 Klik op OK om verder te gaan
Fout: Probeer opnieuw! Klik op OK om verder te gaan rk Typ in het tekstvak ofwel de naam van de eenheid in, zoals “geriatrisch dagziekenhuis”… … of de letters van de campus zoals ls (campus loofstraat), vl (campus vercruysselaan), rk (campus reepkaai of kl (campus kennedylaan)… …klik daarna op ok

6 … en onder de kolom Ziekenhuis vindt u het juiste ziekenhuis
… en onder de kolom Ziekenhuis vindt u het juiste ziekenhuis. GRK staat voor “Groeninge Kortrijk”. De juiste eenheidscijfers vindt u terug in deze kolom… Geriatrisch dagziekenhuis wordt dus aangeduid in KWS als eenheid

7 Klik op Toegang voor 1 week
Na het vinden van het juiste eenheidscijfer, kan u zichzelf toegang geven tot de verpleegeenheid waar u stage loopt. Dit kan via menu Speciale toegang Fout: Probeer opnieuw! Klik op “Toegang voor 1 week” om verder te gaan

8 KWS: Algemeen / speciale toegang
Zet het juiste eenheidscijfer in het tekstvak naast Eenheid: Fout: Probeer opnieuw! Klik op OK om verder te gaan KWS: Algemeen / speciale toegang Klik daarna op OK

9 Klik op Werklijsten Via een klik op Nieuw aanwezigheidsbeeld … … of via sneltoets Ctrl+Shift+A bekomt u het overzicht U hebt nu KWS-toegang tot eenheid 30048: Geriatrisch dagziekenhuis Via de werklijsten kan u nu een overzicht opvragen van aanwezige patiënten van de verpleegeenheid waar u stage loopt.

10 Klik in het tekstvak naast Eenheid:
Eenheid: fysieke plaats waar de patiënt verblijft Start steeds met 30… Afdeling: blijft blanco Keuze om aanwezigheden van vandaag, verleden (tot maximum 1 maand terug) of gisteren op te vragen Fout: Probeer opnieuw! Klik op OK om verder te gaan Klik op OK

11 KWS: werklijsten: aanwezigheidsbeeld (2)
Met deze draaiende pijlen vernieuwt u het aanwezigheidsbeeld – ontslagen patiënten verdwijnen van de actuele lijst en nieuwe opnames komen bij de lijst te staan Via de filter Toon patiënten kan u ook lege bedden, ontslagen patiënten (op dag) en te verwachten patiënten (op dag en mits KWS agenda) te zien krijgen Via de Folder kan u de patiënten per supervisor selecteren. Hiervoor volstaat een klik op de gewenste supervisor. KWS: werklijsten: aanwezigheidsbeeld (2) Op de volgende pagina zoemen we in op bovenstaande lijst

12 KWS: werklijsten/ aanwezigheidsbeeld (3)
Onder kolom a-supervisor kan u aflezen voor welke supervisor de patiënt administratief is ingeschreven Kolom A geeft de assessmentstatus van de patiënt weer In deze kolom vindt u de naam en voornaam van de patiënt Kolom m/v geeft het geslacht van de patiënt weer k/b staat voor kamer/bed Aanwezigheid van bacterie vindt u in de kolom Zkh. Hyg (= ziekenhuis hygiëne) KWS: werklijsten/ aanwezigheidsbeeld (3) Kolom lftd toont de leeftijd van de patiënt

13 KWS: werklijsten/ aanwezigheidsbeeld (4)
Fout: Probeer opnieuw! Klik op de onderstaande schuifbalk (scrollbar) om verder te gaan Om alle kolommen te bekijken is er onderaan de pagina een scrollbar voorzien KWS: werklijsten/ aanwezigheidsbeeld (4) Zet uw cursor op deze balk, hou uw linker muisknop ingedrukt en sleep de balk in de gewenste richting om andere kolommen te bekijken Klik nu op de balk

14 KWS: werklijsten/ aanwezigheidsbeeld (5)
Als u de kolommen met de scrollbar verschuift, bekomt u andere kolomkoppen U kan de status van het contact nagaan. Contacten hebben betrekking tot de opmaak van een verslag door de supervisor Bij a is het contact afgewerkt en dus is het verslag af ctype handelt over het soort verslag en c-supervisor is de persoon die het verslag zal valideren U ziet wanneer de opname is gestart Bij N is er geen contact aangemaakt en dus kan er geen verslag genoteerd worden KWS: werklijsten/ aanwezigheidsbeeld (5) Blanco betekent dat er een contact is aangemaakt en dus kan er een verslag opgemaakt worden

15 KWS: werklijsten/ aanwezigheidsbeeld (Selecteer patiënt)
Een patiënt selecteren doet u door 1x linker muisklik uit te voeren op de gewenste patiënt Fout: Probeer opnieuw! Klik op “KWS-Testpatiënt AZGK NUMMER 335” om verder te gaan KWS: werklijsten/ aanwezigheidsbeeld (Selecteer patiënt) Klik op KWS-testpatiënt AZGK nummer 335

16 KWS: werklijsten/ aanwezigheidsbeeld (Actie na selectie patiënt)
Om vlot naar een bepaalde pagina te navigeren in het dossier van een geselecteerde patiënt, kan u gebruik maken van het menu Acties U kan kiezen om patiëntetiketten af te drukken via Afdrukken GRK… Klik op Acties om het menu te openen … of om een voedingsoverzicht van de eenheid op te vragen via Overzichten GRK… Klik op Overzicht Voeding Fout: Probeer opnieuw! Klik op Overzicht Voeding om verder te gaan De blauwe kleur toont aan dat de patiënt is geselecteerd KWS: werklijsten/ aanwezigheidsbeeld (Actie na selectie patiënt)

17 KWS: werklijsten/ aanwezigheidsbeeld (Acties overzicht voeding)
Dit is een voorbeeld van het voedingsoverzicht KWS: werklijsten/ aanwezigheidsbeeld (Acties overzicht voeding)

18 KWS: werklijsten/ aanwezigheidsbeeld (Acties laboresultaten)
Via het menu Acties kan u ook rechtstreeks de pagina van de laboresultaten openen bij deze patiënt door middel van Resultaten GRK Klik op Resultaten GRK Klik op LaboViewer Cyberlab Fout: Probeer opnieuw! Klik op LaboViewer Cyberlab om verder te gaan KWS: werklijsten/ aanwezigheidsbeeld (Acties laboresultaten)

19 KWS: werklijsten/ aanwezigheidsbeeld (Acties laboresultaten)
Fout: Probeer opnieuw! Klik op “Weergave-opties tonen” om verder te gaan Klik op Weergave-opties tonen Klik op de pop-up om deze tijdelijk te doen verdwijnen Via Weergave-opties kan u onder andere de materiaalwaarde (=kleur tubes) afzetten Dit is de pagina met de laatste 7 laboresultaten KWS: werklijsten/ aanwezigheidsbeeld (Acties laboresultaten) Indien aanwezig verschijnt bij het openen van een dossier de pop-up met heel belangrijke informatie omtrent de patiënt

20 KWS: werklijsten/ aanwezigheidsbeeld (Acties laboresultaten)
Klik op het kruisje om de filter af te zetten Om terug alle laboresultaten te zien, dient u de filter af te zetten door op het kruisje te klikken Zorg dat het vinkje vóór “Toon materiaal naast de waarde” uit is KWS: werklijsten/ aanwezigheidsbeeld (Acties laboresultaten) Klik in het tekstvlak naast Zoeken om ‘bloed’ in te geven Klik buiten het donker grijs venster om de filter te zien Klik op Selecteer testen Via “Selecteer testen” kan u snel bepaalde testen opzoeken zoals bijvoorbeeld bloedgroep bepaling Vink Bloedgroep aan en klik daarna ergens naast het venster

21 KWS: werklijsten/ aanwezigheidsbeeld (Open patiëntdossier)
Klik op om het dossier te openen Na selectie van een patiënt kan u het dossier best openen via , in functie van de zorgmodule KWS: werklijsten/ aanwezigheidsbeeld (Open patiëntdossier) Fout: Probeer opnieuw! Klik op om verder te gaan

22 KWS: werklijsten/ aanwezigheidsbeeld (open patientdossier)
Klik op de gele pop-up om deze te doen verdwijnen KWS: werklijsten/ aanwezigheidsbeeld (open patientdossier)

23 KWS patiëntdossier/uitleg
De bovenste balk in het patiëntendossier is altijd zichtbaar Bovenaan vindt u directe informatie KWS patiëntdossier/uitleg De verschillende knoppen vormen samen het lint

24 KWS patiëntdossier/uitleg2
toont de context waarin het dossier geopend is : navigeer direct naar het contactverslag binnen de aangegeven context : helpt u verder met informatie over geselecteerde items Hier vindt u naam en voornaam patiënt (EADnr, omgekeerde geboortedatum + geslacht, leeftijd) <extern patiëntnummer> KWS patiëntdossier/uitleg2 Acties: hier kan u onder andere de laboresultaten, de patiëntetiketten, … terugvinden van de patiënt Dossier: laat u toe bepaalde pagina’s te vergroten en het lint verdwijnt : wanneer dit dicht staat, hebt u geen toegang tot het dossier. U kan het slot open maken mits ingave van een geldige reden. toont de code omtrent de therapiebeperking van de patiënt toont de status van het assessment !A toont u de pop-up met belangrijke informatie KS: deze patiënt is in een studie geïncludeerd Het is niet toegestaan om dossiers te openen van patiënten die niet op uw dienst liggen

25 KWS patiëntdossier/ lint (1)
Het lint in het patiëntendossier bevat verschillende knoppen Door met de cursor boven de knop stil de staan, verschijnt een tool tip KWS patiëntdossier/ lint (1) De blauwe kleur van de knop toont aan dat men zich in dit deel van het dossier bevindt

26 KWS patiëntdossier/ lint (2)
onder deze knop vindt u de verslagen via deze knop komt u terecht op de probleemlijst. Items die voorkomen op deze lijst zijn allergieën, communicatiestoornissen, … KWS patiëntdossier/ lint (2) activiteitsaanvragen zijn aanvragen voor een consult. Uitgevoerde consulten vindt u ook hier terug hier kan u de afspraken van de patiënt opvolgen herbergt de laboresultaten toont waar de patiënt overal is geweest binnen het ziekenhuis

27 KWS patiëntdossier/ lint (3)
administratie van thuismedicatie vindt u onder deze knop attesten worden via deze knop opgemaakt en bewaard. Een handtekening van de supervisor is nodig op de afdruk plan en registreer zorgen via deze knop KWS patiëntdossier/ lint (3) Klik op >> in het lint om de rest van de items te zien ingescande documenten worden onder deze knop bewaard algemene informatie over de patiënt zoals geboortedatum kan u hier vinden Fout: Probeer opnieuw! Klik op >> om verder te gaan geeft een view van verschillende patiëntendossier-pagina’s in één opslag hieronder zitten nog verschillende items

28 KWS patiëntdossier/ lint (4)
Onder de baard (>>) zitten er nog 3 belangrijke knoppen is een onderdeel van het assessment, waarbij relevante informatie voor de zorg door bevraging bekomen wordt. Hier kan u onder andere de woonsituatie vinden KWS patiëntdossier/ lint (4) >> binnen de 24u wordt een assessment van de patiënt opgemaakt er kunnen berichten opgemaakt worden voor 1 dag, voor het ganse verblijf van de patiënt of permanent. Bijvoorbeeld: “patiënt slaapwandelt vaak”

29 Klik in het wit tekstvak om uw zoekterm op te geven
Zoekfunctie Er is een zoekfunctie beschikbaar in KWS. Klik in het wit tekstvak om uw zoekterm op te geven Laten we op zoek gaan naar het aanwezigheidsbeeld

30 Zoekfunctie (2) Klik op het kruisje om terug te keren naar het oorspronkelijk startbeeld Terwijl u de term typt, komen reeds een aantal menu-onderdelen tevoorschijn. Klik hierna op het gewenste item om het te openen

31 Startscherm aanpassen (1)
De laatste functies bieden mogelijkheden om het startscherm vast te pinnen of uit te klappen U kan het startscherm vastpinnen, zodat u het altijd ziet waar u zich ook in het KWS bevindt via Klik op om het startscherm uit te klappen U kan het startscherm uitklappen, zodat meer functies beschikbaar zijn via

32 Klik op om de instelling ongedaan te maken

33 Klik op Persoonlijke instellingen
KWS pers fav U kan via een klik op uw naam de favorieten instellen Klik op de naam Klik op Persoonlijke instellingen Wanneer u op Persoonlijke instellingen klikt, opent zich het scherm om de instellingen te wijzigen

34 Startscherm aanpassen (2)
Volg de instructies onder de Omschrijving

35 Klik op “0 KWS-TESTEEN…” om verder te gaan
Openstaande vensters Klik op “0 KWS-TESTEEN…” om verder te gaan Wanneer u meerdere vensters hebt openstaan, kan u dit bovenaan opvolgen Wanneer u op een item klikt, komt dit beeld vooraan te staan, zodat u dit kan bekijken en eventueel bewerken

36 Openstaande vensters (2)
Met een rechter muisklik op een item kan u het item links of rechts in uw KWS bekijken of het item sluiten… Via Start kan u opnieuw de verschillende menu’s raadplegen … of u kan het item ook direct sluiten door op het kruisje te klikken

37 Inhoudstabel Module 2: Patiëntgegevens raadplegen
Klik in het vak om de sectie opnieuw te bekijken Inhoudstabel Module 2: Patiëntgegevens raadplegen - Doelstellingen module 2 - KWS: menu Algemeen - KWS: Eenheidsinfo - KWS: Speciale toegang - KWS: Aanwezigheidsbeeld - KWS: Acties - KWS: Laboresultaten - KWS: Open patiëntendossier - KWS: Uitleg patiëntendossier - KWS: Functionaliteiten startscherm Klik hier om de module af te sluiten


Download ppt "Elektronisch patiëntendossier KWS (studentversie)"

Verwante presentaties


Ads door Google