De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Knooppunt e-boekplatform / tabletoplossing extra vergadering GEWU - knooppunt Expertgroep e-publishing.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Knooppunt e-boekplatform / tabletoplossing extra vergadering GEWU - knooppunt Expertgroep e-publishing."— Transcript van de presentatie:

1 Knooppunt e-boekplatform / tabletoplossing extra vergadering GEWU - knooppunt Expertgroep e-publishing

2 Agenda Knooppunt 2.0 Knooppunt 3.0 Situering e-boekplatform / tablet oplossing Concept Selectieprocedure Conditionele keuze voorwaarden Belangrijke factoren voor selectie Uitgangspunt gemeenschappelijkheid Kandidaat voorkeur Open punten Vooropgestelde planning

3 Knooppunt 2.0 (1) Knooppunt 2.0 Gemeenschappelijk platform met single-sign-on waar digitaal lesmateriaal van verschillende uitgevers kan ontsloten worden Aan te roepen op PC, tablet, gsm als website 2.0 verwijst naar de huidige versie van knooppunt.net Het gemeenschappelijk aspect bestaat Het licentiekantoor (log in – structuur activatiecodes) De opbouw van de tab ‘mijn lesmateriaal’ De weergave van het lesmateriaal gerangschikt op vak Verscheidenheid Vanaf het aanklikken van de link van het lesmateriaal Sommige verwijzen naar eigen websites voor het openen van het lesmateriaal Sommige leggen links in het lesmateriaal De opbouw van de digitale content

4 Knooppunt 2.0 (2)

5 Knooppunt 3.0 (1) Knooppunt 3.0 Nieuw traject nog op te starten Basis voor traject: Huidige samenwerking met leverancier 2.0 organisatorisch / businessmodel Uitbreiding scope mogelijk maken Te statisch om nieuwe doelgroepen aan te spreken Doelstelling: Ontsluiting naar Basisonderwijs / Hoger onderwijs / Volwassenonderwijs op een manier dat visueel het doelpubliek correct benaderd wordt Beter business model dan huidig business model voor knooppunt 2,0 Meer features Meer visionair Sterke punten van knooppunt 2.0 behouden Beter beheer / tracing systeem Gemakkelijke aansluiting van nieuwe kanalen En nog honderden extra suggesties….

6 Knooppunt 3.0 (2) Knooppunt 3.0 Planning Ten vroegste 01/09/2014 Traject los van e-boek / tablet oplossing Motivatie Geen kopie van knooppunt 2,0, maar herdenken van concept Integratie van werk van uitgeverij van de toekomst Integratie met Meta4books en VEP wenselijk Wensen van meer partijen (ook basisonderwijs / hoger onderwijs) moeten geïncorporeerd worden Zoeken naar gepaste / mature leverancier (inter)nationaal Migratie van reeds bestaand licentiekantoor gegevens en digitaal lesmateriaal Kwaliteitsvol systeem: vervangt bestaand / werkend systeem en moet dus van dag 1 bugvrij en kwaliteitsvol zijn Moet in mei voor in productiestelling klaar zijn Communicatie van overgang moet opgezet worden Moet een gefundeerde investering zijn die enige tijd dienst doet Bestuurlijke code?

7 Situering e-boek platform / tabletoplossing E-boek platform / tabletoplossing: Een gemeenschappelijke ‘boekenkast’ voor bordboeken en lesmateriaal op desktop evenals op tablet Gemeenschappelijk antwoord bieden aan dringende vraag van deel van markt (enkele scholen) Voorkomen dat andere partijen zich tussen scholen en uitgeverijen plaatsen Versterking profiel educatieve uitgevers / knooppunt Extra, kosteloze service naar klant Gebruiksgemak / Transparantie voor gebruikers 1 login en paswoord kanaal onafhankelijk (Single-sign-on knooppunt gebruiken) Medium neutraal Kostenmodel Kosten delen Distributie in eigen beheer

8 Concept Knooppunttas 1.0

9 Selectieproces Publieke kandidatuurstelling 8 kandidaten Lijst van criteria opgesteld door expertgroep e-publishing Functionele, technische, organisatorische en financiële selectiecriteria Lijst van criteria beantwoord door kandidaten Schriftelijk voorstel Herleid tot 3 kandidaten (EPYC, Belin, Three ships) Mede door de bestuurlijke code Proces met 3 kandidaten Demo en presentatie door 3 kandidaten (1 dag) Eerste evaluatie presentatie sessies (1 sessie) Aanvullende vragenrondes met schriftelijke input kandidaten (2 sessies) Beslissing voorkeur kandidaat

10 Conditionele keuze voorwaarden Basisoplossing Nog niet de meest revolutionaire features Genoeg om 2 à 3 jaar te dienen Koppeling met knooppunt 2.0 Businessmodel volledig losgekoppeld van toekomstige project Leverancier niet bindend voor vervolgtrajecten knooppunt Duidelijk exit-scenario in contract Herbruikbaarheid van geleverd werk Strak contract Knooppunt in de ‘lead’ Duidelijke afspraken rond release / defect management / communicatie / gemeenschappelijkheid Vervolgtraject / andere pistes openhouden Knooppunt 3.0 Uitgeverij van de toekomst Feedback ervaring gebruikers meenemen Wensen van uitgeverijen naar de toekomst

11 Belangrijke factoren voor selectie Technische factoren Analyse productieomgeving Migratie Functionele factoren Kennis / bereidheid aanwezig bij kandidaat om functionele features gewenst door educatieve uitgevers uit te werken Organisatorische factoren Project aanpak Grootte team en competenties team in context van planning Prioriteit en enthousiasme vanuit leverancier naar boek.be oplossing Vertrouwdheid met product Financiële factoren Businessmodel

12 Uitgangspunt gemeenschappelijkheid (1) Vergadering 13/08: Back office kan verschillend zijn App 1 gemeenschappelijk app in de stores (vb. knooppunt app) met op de boekenplank alle boeken die geactiveerd zijn Als uitgevers andere apps willen linken, dan is dit vanuit het reeds geactiveerde e- boek van die uitgever Licentiekantoor Link met knooppunt 2.0 Uitgevers die link niet willen leggen moeten zelf financieren (impact voor organisatie / businessmodel / en dergelijke meer) Raad van Bestuur knooppunt standpunt: oplossing valt onder knooppunt, dus wenselijk dat er aangesloten wordt bij knooppunt

13 Uitgangspunt gemeenschappelijkheid (2) Vergadering 13/08: Interface – extra functionaliteiten Interface zoveel mogelijk hetzelfde, maar uitgever kan eigen knoppen toevoegen Elke knop pas zichtbaar als relevant voor publicatie in kwestie m.a.w. het boek bepaalt de interface errond Iedereen kan eigen links leggen op niveau van specifiek lesmateriaal Als 1 van de uitgevers een voorstel heeft tot verbetering wordt dit besproken met knooppunt vzw, die mee bespreekt of het past in de gemeenschappelijkheid of individueel dient gedragen te worden door de uitgever Iedereen moet de vrijheid hebben om een knop aan de interface toe te voegen. Er kan geen exclusiviteit van een functionaliteit geclaimd worden. Andere uitgevers moeten alsnog de mogelijkheid om die te gebruiken note: Evident dat Pegasus knop bvb is enkel voor Pelckmans Aanbod binnen de app Aanbieden van andere producten binnen de app wordt op dit moment buiten de scope van het traject gehouden

14 Uitgangspunt gemeenschappelijkheid (3) Vergadering 24/08: Standpunt van Van In: Algemeen standpunt: piste te bewandelen in parallel traject

15 Kandidaat voorkeur: Threeships Motivatie: Threeships voldoet functioneel het meest aan de vooropgestelde functionaliteiten en gaat het verst in de engagementen voor toekomstige ontwikkelingen in een voorgestelde roadmap. Threeships heeft de meest voordelige oplossing voorgesteld in twee businessmodellen, (scenario 1: threeships leverancier knooppunt.net. Scenario 2: threeships geen leverancier van knooppunt.net) Threeships is in staat om alle bestaande bordboeken van uitgeverijen te migreren, inclusief de assets (ook deze van de gebruikers), wat zorgt voor een lage instapdrempel en een hoge herkenbaarheid voor de gebruiker. Op deze manier is elke deelnemende uitgeverij in staat alle bestaande bordboeken tegen 1 september 2013 ook als tabletboek aan te bieden. Threeships garandeert exporteerbaarheid van alle assets van uitgeverijen en gebruikers naar een ander platform op het einde van de samenwerking en heeft hiervoor een geplafonneerd bedrag ingeschreven om dit te voorzien

16 Open punten Bespreken op GEWU / Raad van Bestuur GEWU: extra vergadering Raad van Bestuur: extra vergadering + opstarten traject als er kandidaten zijn parallel met uitwerken knooppunt 3,0 Onderhandeling met leverancier Duidelijk contract inclusief exit-scenario, SLA, release-, communicatie afspraken Businessmodel Aankoop (hoe worden de kosten gedragen) Naar uitgevers toe Voor leden die later zouden willen instappen Organisatie rond nieuw product Vergaderingen / projectorganisatie / beslismomenten Onder knooppunt vzw of niet Note: sowieso niet 1 op 1 met knooppunt leden Definitief commitment van uitgevers die erin willen stappen

17 Vooropgestelde planning 15/09/2012:Afronden selectieprocedure / formaliseren contracten 30/09/2012: Afronden functionele beschrijving / lastenboek 31/12/2012:Oplevering applicatie test 01/03/2013:Start pilootproject 30/06/2013:Definitieve versie 01/09/2013: Commercieel live


Download ppt "Knooppunt e-boekplatform / tabletoplossing extra vergadering GEWU - knooppunt Expertgroep e-publishing."

Verwante presentaties


Ads door Google