De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 1 Communicatievaardigheden Formuleren (1)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 1 Communicatievaardigheden Formuleren (1)"— Transcript van de presentatie:

1 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 1 Communicatievaardigheden Formuleren (1)

2 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 2 Voor u als huurder is van belang dat de verhuurder u tijdig - één maand van tevoren - zijn schriftelijke voorstel tot huurverhoging doet. Voor een huurverhoging op 1 juli moet het voorstel uiterlijk 31 mei in uw bezit zijn. De verhuurder hoeft een huurverhoging van 5,5 procent of minder niet toe te lichten. Een verhoging hoger dan 5,5 procent echter wél. De verhuurder moet u dan een speciaal huuraanzeggingsformulier sturen, waarin hij op basis van puntenwaardering van uw woning de huurverhoging aangeeft.

3 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 3 De verhuurder is gehouden uiterlijk een maand voorafgaand aan de datum van de voorgenomen huurverhoging, de huurder daarvan schriftelijk in kennis te stellen. Indien de omvang van de voorgenomen huurverhoging 5,5 procent van de vigerende huursom te boven gaat, dient deze kennisgeving voorzien te worden van huuraanzeggingsformulier, zijnde een verantwoording, gebaseerd op de waardering van de woning in punten zoals beschreven in de Wet Flexibele Huuraanpassing.

4 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 4 Wil je huisbaas de huur weer eens verhogen? Dan moet hij dat op tijd laten weten. Hij moet je uiterlijk een maand van tevoren een brief sturen waarin staat dat hij de huur wil verhogen, en met welk percentage. Als de verhoging meer dan 5,5 procent is, moet jij je zelfs voorrekenen hoe hij aan dat percentage komt, uitgaande van het aantal punten dat je woning waard is. Daarvoor moet hij je een zogenaamd huuraanzeggingsformulier sturen.

5 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 5 Stijlkeuze dient communicatief doelmatig te zijn Criteria:  appellerend  referentieel  expressief  relationeel

6 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 6 Stijldimensies vaag, verwarrendduidelijkheidprecies, structuur droog, wijdlopig boeiendlevendig, beknopt formeel gepastinformeel

7 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 7 Duidelijkheid: gestructuureerdheid Het toenmalige Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk beëindigde in 1972 het werk van de Nationale Federatie voor Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting, zoals de stedelijke variant van de huishoudelijke voorlichting sinds 1962 genoemd werd. Eenzelfde lot trof een jaar later de agrarisch- sociale voorlichting. De Huishoudelijke Voorlichting ten Plattelande werd aanvankelijk eveneens met opheffing bedreigd, maar op aandrang van de Tweede Kamer werd de subsidieverlening toch gecontinueerd. Wel kreeg men in 1984 alsnog van het Ministerie van Landbouw en Visserij te horen dat de subsidie zou worden stopgezet en dat men in de toekomst gelden zou moeten verwerven van provinciale of lokale overheden.

8 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 8 Duidelijkheid: gestructuureerdheid In de jaren zeventig probeerde de landelijke overheid de groeiende uitgaven voor uiteenlopende soorten voorlichting een halt toe te roepen. Het toenmalige Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk beëindigde in 1972 het werk van de Nationale Federatie voor Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting, zoals de stedelijke variant van de huishoudelijke voorlichting sinds 1962 genoemd werd. Eenzelfde lot trof een jaar later de agrarisch- sociale voorlichting. De Huishoudelijke Voorlichting ten Plattelande werd aanvankelijk eveneens met opheffing bedreigd, maar op aandrang van de Tweede Kamer werd de subsidieverlening toch gecontinueerd. Wel kreeg men in 1984 alsnog van het Ministerie van Landbouw en Visserij te horen dat de subsidie zou worden stopgezet en dat men in de toekomst gelden zou moeten verwerven van provinciale of lokale overheden.

9 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 9 Gestructuureerdheid: vooruitblikkende zinnen In de jaren zeventig probeerde de landelijke overheid de groeiende uitgaven voor uiteenlopende soorten voorlichting een halt toe te roepen. Het toenmalige Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk beëindigde in 1972 het werk van de Nationale Federatie voor Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting, zoals de stedelijke variant van de huishoudelijke voorlichting sinds 1962 genoemd werd. Eenzelfde lot trof een jaar later de agrarisch- sociale voorlichting. De Huishoudelijke Voorlichting ten Plattelande werd aanvankelijk eveneens met opheffing bedreigd, maar op aandrang van de Tweede Kamer werd de subsidieverlening toch gecontinueerd. Wel kreeg men in 1984 alsnog van het Ministerie van Landbouw en Visserij te horen dat de subsidie zou worden stopgezet en dat men in de toekomst gelden zou moeten verwerven van provinciale of lokale overheden.

10 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 10 Gestructureerdheid: terugblikkende zin Het toenmalige Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk beëindigde in 1972 het werk van de Nationale Federatie voor Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting, zoals de stedelijke variant van de huishoudelijke voorlichting sinds 1962 genoemd werd. Ook andere instellingen kregen te maken met pogingen van de overheid om de groeiende uitgaven voor uiteenlopende soorten voorlichting een halt toe te roepen. Een jaar later was de agrarisch-sociale voorlichting aan de beurt. De Huishoudelijke Voorlichting ten Plattelande werd aanvankelijk eveneens met opheffing bedreigd, maar op aandrang van de Tweede Kamer werd de subsidieverlening toch gecontinueerd. Wel kreeg men in 1984 alsnog van het Ministerie van Landbouw en Visserij te horen dat de subsidie zou worden stopgezet en dat men in de toekomst gelden zou moeten verwerven van provinciale of lokale overheden.

11 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 11 Gestructuureerdheid Onder opdampen verstaan we het aanbrengen van een dunne laag van een metaal of metaalverbinding op een ander materiaal door verdamping in een vacuüm. Dunne lagen kunnen op vele manieren worden gemaakt: door pletten, walsen of galvaniseren. Als men hoge eisen stelt aan de laagdikteverdeling, structuur en fysische eigenschappen van de dunne laag, is opdampen een geschikte methode.

12 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 12 Gestructureerdheid Onder opdampen verstaan we het aanbrengen van een dunne laag van een metaal of metaalverbinding op een ander materiaal door verdamping in een vacuüm. Zulke dunne lagen kunnen ook op andere manieren worden gemaakt, bijvoorbeeld door pletten, walsen of galvaniseren. Maar als men hoge eisen stelt aan de laagdikteverdeling, structuur en fysische eigenschappen van de dunne laag, is opdampen een geschikte methode.

13 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 13 Gestructureerdheid: verwijs- en signaalwoorden Onder opdampen verstaan we het aanbrengen van een dunne laag van een metaal of metaalverbinding op een ander materiaal door verdamping in een vacuüm. Zulke dunne lagen kunnen ook op andere manieren worden gemaakt, bijvoorbeeld door pletten, walsen of galvaniseren. Maar als men hoge eisen stelt aan de laagdikteverdeling, structuur en fysische eigenschappen van de dunne laag, is opdampen een geschikte methode.

14 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 14 Gestructureerdheid In de landen waar de posterijen samenwerken met onze Postbank, kunt u geld opnemen via de Girobetaalkaart. Daarnaast kunt u geld opnemen met een Maestrokaart bij Europese of andere banken (in 22 landen) die samenwerken in het Maestrosysteem. Ten slotte kunt u bij vrijwel elke bank ter wereld terecht met een zogenaamde Traveller cheque.

15 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 15 Gestructureerdheid: opsomming Opnemen van geld in het buitenland kan op drie manieren: 1bij een van de postkantoren in de landen waar de posterijen samenwerken met onze Postbank via de Girobetaalkaart; 2bij vrijwel iedere bank ter wereld met een zogenaamde Traveller cheque. 3met een Maestrokaart bij Europese of andere banken (in 22 landen) die samenwerken in het Maestrosysteem.

16 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 16 GESTRUCTUREERDHEID nadrukkelijk vs. onopvallend  veel vooruitblikkende en terugblikkende zinnen  kernen op voorkeurplaatsen  veel duidelijke en opvallende verwijzingen naar thema's, alinea's  veel signaalformuleringen  puntsgewijze opsommingen  adequaat gebruik van opmaak en typografie

17 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 17 Duidelijkheid: moeilijkheid Aangezien de output van de groep-Hiddink nu al decennialang dermate excellent is dat de formele evaluatie langzamerhand evolueert tot een vrijwel homogene laudatio, komt het de commissie opportuun voor om vanwege de concensus zowel m.b.t. de geavanceerde en buitengemeen gesofisticeerde wetenschappelijk approach als m.b.t. de i.h.a. manifeste applicatie-geörienteerdheid, zonder onnodige inmenging van derden de komende vijf jaar de gewenste financiële middelen direct en zonder inhibitie te alloceren aan deze research unit.

18 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 18 Moeilijkheid: moeilijke woorden aangezien, output, decennia, dermate, excellent, evaluatie, evolueert, homogene, laudatio, opportuun, consensus, geavanceerde, buitengemeen, gesofisticeerd, approach, alswel, manifeste, applicatie-georiënteerdheid, derden, inhibitie, alloceren, research unit

19 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 19 Moeilijke woorden: leenwoorden Output, decennia, excellent, evaluatie,evolueert, homogene, laudatio, opportuun,consensus, geavanceerde, gesofisticeerd, approach, manifeste, applicatie, georiënteerdheid, inhibitie, alloceren, research unit

20 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 20 Moeilijke woorden: ouderwetse (gezwollen) taal  aangezien  dermate  alswel  derden

21 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 21 Moeilijke woorden: afkortingen  m.b.t (met betrekking tot)  i.h.a. (in het algemeen)

22 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 22 Moeilijke woorden Omdat de resultaten van de groep-Hiddink nu al tientallen jaren zo voortreffelijk zijn dat de formele beoordeling zich langzamerhand ontwikkelt tot een vrijwel eensluidende lofzang, vindt de commissie het passend om vanwege de overeenstemming over zowel de hoogstaande en ver ontwikkelde wetenschappelijke aanpak als de in het algemeen onmiskenbare toepassingsgerichtheid, zonder onnodige inmenging van anderen de komende vijf jaar de gewenste bedragen direct en zonder aarzeling toe te wijzen aan deze onderzoeksgroep.

23 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 23 Een ernstig effect van luchtverontreiniging – het wordt internationaal erkend – is de verzuring van de regen die, hoewel tot voor kort werd aangenomen dat deze vooral te wijten zou zijn aan zwaveldioxide, blijkens recent onderzoek door het Instituut voor Meteorologie van de RuG, ook geweten moet worden aan stikstofdioxide, dat, evenals zwaveldioxide, door verbranding van fossiele brandstoffen in de atmosfeer komt.

24 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 24 Moeilijkheid: moeilijke zinnen Een ernstig effect van luchtverontreiniging – het wordt internationaal erkend – is de verzuring van de regen die, hoewel tot voor kort werd aangenomen dat deze vooral te wijten zou zijn aan zwaveldioxide, blijkens recent onderzoek door het Instituut voor Meteorologie van de RuG, ook geweten moet worden aan stikstofdioxide, dat, evenals zwaveldioxide, door verbranding van fossiele brandstoffen in de atmosfeer komt.

25 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 25 Moeilijke zinnen: kortere zinnen! Een ernstig effect van luchtverontreiniging is de verzuring van de regen. Dat wordt internationaal erkend. Tot voor kort werd aangenomen dat verzuring vooral te wijten zou zijn aan zwaveldioxide, maar verzuring is ook te wijten aan stikstofdioxide. Dat blijkt uit een recent onderzoek van het Instituut voor Meteorologie van de RuG. Stikstofdioxide komt evenals zwaveldioxide in de atmosfeer door verbranding van fossiele brandstoffen.

26 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 26 Moeilijke zinnen: verwijzingen, signaalwoorden… Een ernstig effect van luchtverontreiniging is de verzuring van de regen. Dat wordt internationaal erkend. Tot voor kort werd aangenomen dat verzuring vooral te wijten zou zijn aan zwaveldioxide, maar verzuring is ook te wijten aan stikstofdioxide. Dat blijkt uit een recent onderzoek van het Instituut voor Meteorologie van de RuG. Stikstofdioxide komt evenals zwaveldioxide in de atmosfeer door verbranding van fossiele brandstoffen.

27 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 27 Onze doelstelling is het behoud van en herstel van de complete opleiding.

28 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 28 Moeilijkheid: moeilijke constructies Onze doelstelling is het behoud van en herstel van de complete opleiding.

29 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 29 Moeilijke constructies: naamwoordstijl Onze doelstelling is het behoud van en herstel van de complete opleiding.  We willen de complete opleiding behouden en herstellen.

30 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 30 Moeilijke constructies: naamwoordstijl Is het waar dat DSM zonder toestemming een uitbreiding van de acrylonitrilfabriek heeft verwezenlijkt?

31 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 31 Moeilijke constructies: naamwoordstijl Is het waar dat DSM zonder toestemming een uitbreiding van de acrylonitrilfabriek heeft verwezenlijkt? Is het waar dat DSM zonder toestemming de acrylonitrilfabriek heeft uitgebreid?

32 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 32 Moeilijke constructies: naamwoordstijl De toepassing van deze hulpfunctie is niet mogelijk na wijziging van de standaardwaarden of tijdens het installeren van de YTW-module

33 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 33 Moeilijke constructies: naamwoordstijl De toepassing van deze hulpfunctie is niet mogelijk na wijziging van de standaardwaarden of tijdens het installeren van de YTW-module. U kunt deze hulpfunctie niet toepassen als de standaardwaarden zijn gewijzigd of als u de YTW-module aan het installeren bent.

34 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 34 De agent, die de dief, die de fiets stal, nazat, viel.

35 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 35 Moeilijke constructies: tangconstructies De agent, die de dief, die de fiets stal, nazat, viel.

36 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 36 Moeilijke constructies: tangconstructies De agent, die de dief, die de fiets stal, nazat, viel.  De agent viel.  De agent zat de dief na.  De dief stal de fiets.

37 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 37 Moeilijke constructies: tangconstructie De met de vraag of als uitgangspunt van sociale wetgeving voor het recht van de burger of voor het gunstkarakter van uitkeringen gekozen wordt samenhangende keuze tussen actieve of passieve voorlichting, is bij de door ons in dit onderzoek betrokken voorlichtingsacties in de richting van de laatste optie gemaakt.

38 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 38 Moeilijke constructies: tangconstructie De met de vraag of als uitgangspunt van sociale wetgeving voor het recht van de burger of voor het gunstkarakter van uitkeringen gekozen wordt samenhangende keuze tussen actieve of passieve voorlichting, is bij de door ons in dit onderzoek betrokken voorlichtingsacties in de richting van de laatste optie gemaakt.

39 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 39 Moeilijke constructies: tangconstructie De keuze tussen actieve en passieve voorlichting hangt samen met de vraag of als uitgangspunt van sociale wetgeving gekozen wordt voor het recht van de burger of voor het gunstkarakter van uitkeringen. In de voorlichtingsacties die wij bij dit onderzoek betrokken hebben, is die keuze gemaakt in de richting van passieve voorlichting.

40 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 40 De in een langdurig nachtelijk debat door de kamer aangenomen motie-Michel leidde na veel onverkwikkelijk discussiëren en onophoudelijk opnieuw schorsen van de zitting uiteindelijk tot de val van het door de maandenlang via de media gevoerde twisten verdeelde kabinet.

41 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 41 Moeilijke constructies: naamwoordstijl + tangconstructie De in een langdurig nachtelijk debat door de kamer aangenomen motie-Michel leidde na veel onverkwikkelijk discussiëren en onophoudelijk opnieuw schorsen van de zitting uiteindelijk tot de val van het door de maandenlang via de media gevoerde twisten verdeelde kabinet.

42 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 42 Moeilijke constructies: naamwoordstijl + tangconstructie De in een langdurig nachtelijk debat door de kamer aangenomen motie-Michel leidde na veel onverkwikkelijk discussiëren en onophoudelijk opnieuw schorsen van de zitting uiteindelijk tot de val van het door de maandenlang via de media gevoerde twisten verdeelde kabinet.

43 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 43 Moeilijke constructies: naamwoordstijl + tangconstructie De in een langdurig nachtelijk debat door de kamer aangenomen motie-Michel leidde na veel onverkwikkelijk discussiëren en onophoudelijk opnieuw schorsen van de zitting uiteindelijk tot de val van het door de maandenlang via de media gevoerde twisten verdeelde kabinet.

44 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 44 Moeilijke constructies: naamwoordstijl + tangconstructie In een langdurig nachtelijk debat nam de kamer de motie-Michel aan. Daarop volgden vele onverkwikkelijke discussies en steeds nieuwe schorsingen. Uiteindelijk leidde de motie tot de val van het kabinet, dat al verdeeld was door twisten die maandenlang via de media gevoerd waren.

45 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 45 Moeilijkheid  moeilijke woorden  moeilijke zinnen  moeilijke constructies naamwoordstijl tangconstructies

46 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 46 Duidelijkheid: exactheid Dit verslag schetst een beeld van de zaken die zoal gespeeld hebben bij de fusie van VEZIGO en GUDOKA. Met name diverse bedrijfsculturele aspecten die in de interne communicatie rond de fusie aan de orde zijn geweest, zullen nadere aandacht krijgen. Het is echter niet goed mogelijk om die aspecten in isolement te beschouwen, omdat ze aan vele andere aspecten van de betrokken organisaties gerelateerd zijn.

47 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 47 Exactheid: terminologie (vaag/concreet) Dit verslag schetst een beeld van de zaken die zoal gespeeld hebben bij de fusie van VEZIGO en GUDOKA. Met name diverse bedrijfsculturele aspecten die in de interne communicatie rond de fusie aan de orde zijn geweest, zullen nadere aandacht krijgen. Het is echter niet goed mogelijk om die aspecten in isolement te beschouwen, omdat ze aan vele andere aspecten van de betrokken organisaties gerelateerd zijn.

48 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 48 Exactheid: terminologie (vaag/concreet) In dit verslag wordt de fusie beschreven tussen VEZIGO en GUDOKA. Aandacht wordt in het bijzonder besteed aan de verschillen in bedrijfscultuur waarover in het overleg rond de fusie is gesproken. Het punt van de bedrijfscultuur wordt hier echter niet afzonderlijk behandeld. Daarvoor hangt het te sterk samen met andere aspecten van beide organisaties.

49 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 49 Exactheid: verwijzingen Verwijzende woorden Hijzijndezehiervoor Zijhaardiedaarbij Het hun ditertegen dat

50 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 50 Exactheid: verwijzingen Verwijzende woordgroepen in het voorafgaande op dat moment in die situatie

51 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 51 Exactheid: verwijzingen Er bestond volgens dr. Van Dam een rechtstreeks verband tussen het geweld op het veld en het vandalisme. Dat werd niet bestreden.

52 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 52 Exactheid: verwijzingen Er bestond volgens dr. Van Dam een rechtstreeks verband tussen het geweld op het veld en het vandalisme. Dat werd niet bestreden.

53 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 53 Exactheid: verwijzingen Er bestond volgens dr. Van Dam een rechtstreeks verband tussen het geweld op het veld en het vandalisme. Dat werd niet bestreden.

54 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 54 Exactheid: signaalwoorden Toen een buisje fosforpentoxide werd toegevoegd, bleef de waterdamp aanwezig.

55 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 55 Exactheid: signaalwoorden Toen een buisje fosforpentoxide werd toegevoegd, bleef de waterdamp aanwezig. Doordat een buisje fosforpentoxide werd toegevoegd, bleef de waterdamp aanwezig. Hoewel een buisje fosforpentoxide werd toegevoegd, bleef de waterdamp aanwezig.

56 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 56 Exactheid: bereik De technische staf van de club was ook verantwoordelijk voor de beslissing het speelveld voortijdig te verlaten.

57 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 57 Exactheid: bereik De technische staf van de club was ook verantwoordelijk voor de beslissing het speelveld voortijdig te verlaten. Ook de technische staf van de club was verantwoordelijk voor de beslissing het speelveld voortijdig te verlaten. Ook voor de beslissing het speelveld voortijdig te verlaten was de technische staf van de club verantwoordelijk.

58 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 58 Exactheid: terminologie: consistentie Met sectoren bedoelt men gebieden waarin een sterke samenhang bestaat tussen de probleemvelden die onderzocht worden. Voor elk van deze aandachtsvelden kan een overlegorgaan worden ingesteld.

59 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 59 Exactheid: terminologie: consistentie Met sectoren bedoelt men gebieden waarin een sterke samenhang bestaat tussen de probleemvelden die onderzocht worden. Voor elk van deze aandachtsvelden kan een overlegorgaan worden ingesteld

60 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 60 Exactheid vaagheidTERMINOLOGIE precisie VERWIJZINGEN SIGNAALWOORDEN BEREIK afwisselingTERMINOLOGIEconsistentie

61 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 61 Duidelijkheid  interne en externe structuur  moeilijkheid  exactheid/concreet


Download ppt "Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 1 Communicatievaardigheden Formuleren (1)"

Verwante presentaties


Ads door Google