De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen: Efeze 2 De preek is nr 3 in serie Dordtse LeeFregels Dode mensen en een overvloedig goede God Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen: Efeze 2 De preek is nr 3 in serie Dordtse LeeFregels Dode mensen en een overvloedig goede God Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd."— Transcript van de presentatie:

1 We lezen: Efeze 2 De preek is nr 3 in serie Dordtse LeeFregels Dode mensen en een overvloedig goede God Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Het eerste lied: Psalm 147: 1, 7 Voorganger: ds. Jeroen Sytsma Voorlezer: Michael van Casand

2 Volgende week zondag is er na beide diensten een deurcollecte voor het Gemeentekerstfeest

3 Dankdag: Woensdag 26 november Is de collecte voor noodhulp Liberia De strijd tegen Ebola

4 Noodhulp Liberia De strijd tegen Ebola

5 Liberia rouwt Ebola verspreidt zich razendsnel. Bijna 5000 mensen zijn overleden. Meer dan 10.000 mensen zijn besmet. 70 procent van de besmette mensen overlijdt.

6 Preventie is van levensbelang ZOA richt zich op: Voorlichting. Het uitdelen van chloor, zeep en emmers. Opsporen en onderzoeken van mensen die contact hebben gehad met patiënten.

7 ZOA-team werkt keihard 223.000 mensen bereikt met informatie. 3.732 emmers en 43.705 stukken zeep uitgedeeld. 100 contact tracers bezoeken en checken mensen die in aanraking zijn geweest met patiënten. Fotobijschrift diap - Arial 12 pt

8 Aantal besmettingen stijgt snel ‘Alles wordt steeds duurder: water, chloor, emmers en vervoer. We zijn erg bang. Ik bid tot God om te vragen of deze ziekte mag stoppen.’ Antoinette Nyannie, voorlichter in Monrovia

9 Leef mee met Liberia Bid voor de zieken en hun naasten, voor de hulpverleners en voor een einde aan deze ziekte. Geef zodat hulpverleners kunnen blijven helpen. Blijf betrokken via: www.zoa.nl/noodhulp- liberia

10 Bedankt voor uw steun!

11 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Het eerste lied: Psalm 147: 1, 7 Voorganger: ds. Jeroen Sytsma Voorlezer: Michael van Casand We lezen: Efeze 2 De preek is nr 3 in serie Dordtse LeeFregels Dode mensen en een overvloedig goede God

12 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 147: 1, 7....

13 Psalm 147: 1, 7

14

15 .... Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 147: 1, 7 Gebed Lezen: Efeze 2 Zingen:Gezang 110: 1, 2 (NG 57) Preek nr 3 in serie Dordtse LeeFregels Geloofsbelijdenis = gz 179a

16 .... Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 147: 1, 7 Gebed Lezen: Efeze 2 Zingen:Gezang 110: 1, 2 (NG 57) Preek nr 3 in serie Dordtse LeeFregels Geloofsbelijdenis = gz 179a

17 .... Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 147: 1, 7 Gebed Lezen: Efeze 2 Zingen:Gezang 110: 1, 2 (NG 57) Preek nr 3 in serie Dordtse LeeFregels Geloofsbelijdenis = gz 179a

18 ... Gezang 110: 1, 2 (NG 57)

19 ...

20 .... Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 147: 1, 7 Gebed Lezen: Efeze 2 Zingen:Gezang 110: 1, 2 (NG 57) Preek nr 3 in serie Dordtse LeeFregels Geloofsbelijdenis = gz 179a

21 .... 1. Rosetta, en het kennen van God

22 .... Het verschil tussen 500 miljoen km omhoog en 15 km naar beneden …..

23 .... 1. Rosetta, en het kennen van God God laat heel veel zien van zichzelf God is ondoorgrondelijk

24 .... 1. Rosetta, en het kennen van God God laat heel veel zien van zichzelf God is ondoorgrondelijk → Geldt ook voor de bijbelse leer van God die kiest

25 .... 2. Wie ben ik? (Heel wat toch?!) Ik ben wat ik doe en wat ik heb

26 .... 2. Wie ben ik? (Heel wat toch?!) Ik ben wat ik doe en wat ik heb …. is dat wel zo … ???

27 .... vers 1 - 3 U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten, wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander.

28 .... vers 4 - 7 Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. 6 Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. Zo zal hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus.

29 .... vers 8 - 10 Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt.

30 .... 4. Van leerregels naar leefregels Onvoorwaardelijke liefde Kijk niet achterom maar haal je leven bij God!

31 .... Geloofsbelijdenis = gezang 179a Gebed Collecte Zingen:Gezang 110: 4, 5 (NG 57) Zegen

32 ... Gezang 179a a, b, c

33 ...

34 ...

35 .... Geloofsbelijdenis = gezang 179a Gebed Collecte Zingen:Gezang 110: 4, 5 (NG 57) Zegen

36 .... COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 110: 4, 5 (NG 57)

37 .... COLLECTE Dankdag Woensdag 26 november Is de collecte voor noodhulp Liberia Volgende week Is de collecte voor de Diakonie en Kerk De strijd tegen Ebola Na de collecte zingen we: Gezang 110: 4, 5 (NG 57)

38 ...

39 ...

40 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)....

41 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, woensdag 23 november om 14.30 uur en 19.30 uur Van harte welkom.....

42 Volgende week zondag is er na beide diensten een deurcollecte voor het Gemeentekerstfeest


Download ppt "We lezen: Efeze 2 De preek is nr 3 in serie Dordtse LeeFregels Dode mensen en een overvloedig goede God Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd."

Verwante presentaties


Ads door Google