De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2VMBO B/K Mens & maatschappij

Verwante presentaties


Presentatie over: "2VMBO B/K Mens & maatschappij"— Transcript van de presentatie:

1 2VMBO B/K Mens & maatschappij
Mundo Thema 9 – Blok 2 2VMBO B/K Mens & maatschappij

2 Energie Energie: mensen gebruiken energie om iets te laten bewegen of te verwarmen.  Vroeger gebruikten mensen daar spierkracht of kracht van dieren voor (paardenkracht).

3 Water Later gebruikten mensen water als energiebron. (Denk maar aan een waterrad)

4 Industriële revolutie
Aan het eind van de 18e eeuw begon de industriële revolutie. Er veranderde veel voor de mensen in die tijd.  Werk wat voorheen met de hand werd gedaan, werd nu vervangen door machines

5 Stoommachine Deze machines werden aangestuurd door stoommachines.
 De uitvinding van de stoommachine was één van de belangrijkste uitvindingen in die tijd.

6 James Watt Vaak wordt er gedacht dat James Watt de stoommachine heeft uitgevonden, maar dat heeft hij niet. James Watt verbeterde de stoommachine.

7 James Watt In het jaar 1712 vindt Thomas Newcomen de stoommachine uit.
En pas veel later, in het jaar 1769, verbeterde James Watt de stoommachine. In dat jaar kreeg hij het patent erop.

8 De eerste fabrieken Door de stoommachine konden andere machines zoals de weefmachine en spinmachine aangestuurd worden. Dit waren grote machines die niet verplaatst konden worden, ze konden dag en nacht draaien. Zo zijn de eerste fabrieken ontstaan. Op deze manier kon er veel meer geproduceerd worden in korte tijd.

9 De eerste fabrieken Voordat er met stoom gewerkt werd, werden de machines ook wel aangestuurd door waterkracht. Mensen verhuisden richting de fabrieken, er ontstonden nieuwe steden.

10 Turf als brandstof Duizend jaar geleden waren grote delen van Nederland moeras Natte grond die bestaat uit veen  samengedrukte resten van planten. Als je dat laat drogen  Krijg je turf, brandstof!

11 Verschil Oost- en West - Nederland
In West – Nederland was het moeilijker om turf te maken, omdat het veen uit het moeras getrokken moest worden. In Oost – Nederland liep het water gemakkelijker weg door de kanalen.

12 Schema

13 Steenkool Rond 1700 waren ook in Engeland bijna alle bossen gekapt.
Daardoor werd het hout duur.  In de bodem van Engeland zit veel steenkool  Brandstof! Steenkool zit meestal diep in de grond  Werd gebruik gemaakt van mijnen.

14 Einde Zie voor meer:


Download ppt "2VMBO B/K Mens & maatschappij"

Verwante presentaties


Ads door Google