De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

September 2004 Core Course Information Management VISIE en STRATEGIE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "September 2004 Core Course Information Management VISIE en STRATEGIE."— Transcript van de presentatie:

1 September 2004 Core Course Information Management VISIE en STRATEGIE

2 2 Core Course Information Management Visie op IT IT doesn’t matter anymore Argumenten kiezen Woordvoerders kiezen Strategie bepalen 30 minuten voorbereiding 15 minuten debat (incl. 2 x 2 minuten stelling nemen) Evaluatie aan de hand van slides (Visie op IT) IT Still Matters Break-out sessie

3 3 Core Course Information Management Visie op IT “Why IT doesn’t matter anymore” Door Nicholas G. Carr Mei 2003 Harvard Business Review -Sceptisch over strategische waarde van IT -IT zien als ‘commodity’

4 4 Core Course Information Management Visie op IT “Why IT Still Matters” Door Institute for Strategic Change Research Note IT Value Juni 2003 - Executives need to discriminate between commodity IT- projects and IT-enabled business initiatives that can produce top-line value in one of three different ways

5 5 Core Course Information Management Visie op IT How IT Helps Create Value 1.By operationalizing competitive advantage –Efficient IT-infrastructure is key to low cost operation –Shorter timeframes/processes 2.By creating new IT-embedded products and services –New sources of competitive advantage –IT becomes cheaper, easier to use, more integrated and more mobile 3.By enabling value from indirect benefits which impact overall competitiveness –Strong positive relationships between IT-investment and operating efficiency, company performance and competitive advantage –Strong relationship between IT investment and shareholder value growth

6 6 Core Course Information Management Visie op IT Myth #1: Information technology is a low-cost commodity that all companies have or can acquire. Reality: Only some IT has become commoditized

7 7 Core Course Information Management Visie op IT Myth #2: Business processes are embedded in easily replicable and updated software applications, making best practices equally available to all companies. Reality: IT value lies in companies knowing how to tailor IT solutions to enable unique, strategically important business processes.

8 8 Core Course Information Management Visie op IT Myth #3: Opportunities for IT-enabled innovation are diminishing. Reality: In an era of increasing standardization and efficiency, IT- enabled innovation is more important than ever.

9 9 Core Course Information Management Visie op IT IT Commodity Rules (Carr) Spend less. Studies show that the companies with the biggest IT investments rarely post the best financial results. Follow, do not lead. Moore’s Law guarantees that the longer you wait to make an IT purchase, the more you will get for your money Focus on vulnerabilities, not opportunities. As corporations continue to cede control over their IT applications and networks, they “need to prepare themselves for technical glitches, outages and security breaches.” IT Value Rules Spend wisely. Financial leaders spend less on IT than average companies. The key is not just to spend less, but to focus your investments on IT that creates business value. Lead selectively. Waiting to get cheaper, proven IT solutions guarantees you will not be a leader in any strategic process. Leaders take calculated risks on new IT solutions in strategically important areas. Invest in business innovation, not technology. Examine your business strategy for innovations where IT can help create real business value.

10 10 Core Course Information Management Visie op IT Conclusion: Companies that win with IT do not win with IT alone, but by carefully selecting their IT investments to align with their business strategy, and executing successfully.

11 11 Core Course Information Management Integratie van IT Onderzoeksbureau Giarte: onderzoek naar strategie van Nederlandse managers op het gebied van IT-integratie (maart 2003): Integratie heeft topprioriteit. Volgens 63% is IT-integratie missiekritisch voor het realiseren van de strategische ondernemingsdoelstellingen. Desondanks heeft slechts een klein gedeelte van de organisaties een raamwerk voor het managen van integratie. IT-integratie is niet alleen een technisch, maar ook een organisatorisch probleem. De inefficiency van operationeel samenhangende processen moet eerst worden opgelost voordat effectieve integratietechnologie kan worden toegepast.

12 12 Core Course Information Management Integratie van IT Volgens 75% respondenten: applicatiefunctionaliteit komende twee jaar ontsluiten. Echter 66% vindt snelheid waarmee systemen gekoppeld kunnen worden onvoldoende. Andere vorm van integratie is noodzaak. De doelstelling van integratie is niet alleen efficiënter werken, ook het (her)inrichten van processen om klanten beter te bedienen is van belang.

13 13 Core Course Information Management Integratie van IT Complexiteit is fors toegenomen ERP (Enterprise Resource Planning) Nieuwe functionaliteit toegevoegd –Front-office –Supply-chain –E-business –Management informatie Netwerk-economie –Ketenintegratie –Nieuwe distributiekanalen –Kortere levenscycli Economische terugslag Procesoptimalisatie

14 14 Core Course Information Management Integratie van IT Organisatorische ontwikkelingen die IT-integratie een belangrijk onderwerp maken% Koppelen interne systemen (bijv. ERP met CRM) (57%) Integraal managen van processen (50%) Samenwerking met externe partijen in de keten (48%) Streven naar meer centralisatie (47%) E-business initiatieven (42%) Fusies en overnames (37%) Nieuwe kanalen voor klantcontact (internet etc.) (36%) Omslag businessdynamiek van batch naar real-time (9%)

15 15 Core Course Information Management Integratie van IT Vraag: Welke problemen heeft u ervaren bij de integratie van IT binnen het eigen bedrijf? Discussie in tweetallen Gedurende 10 minuten In lokaal Terugkoppeling aan groep Break-in sessie

16 16 Core Course Information Management Integratie van IT Problemen bij integratie Inefficiency samenhangende processen (60%) Hoge kosten van integratie (58%) Beperkte wendbaarheid van de onderneming (45%) Lange time-to-market nieuwe systemen door interfaceprobleem (44%) Vertraging ontwikkeling e-business initiatieven (19%) Geen problemen (4%)

17 17 Core Course Information Management Integratie van IT Doelstellingen van IT-integratie Verminderen complexiteit IT (65%) Verhogen efficiency interacterende processen (64%) Klantgerichter werken (datamining etc.) (61%) Verlagen kosten van integratie (43%) Faciliteren nieuwe businessmodellen en organisatievormen (42%) Verkorten time-to-market nieuwe systemen (41%) Verbeteren concurrentiepositie (31%) Betere afstemming met klanten (verkoop) 27%) Collaboratie tussen afdelingen (R&D, projecten) (26%) Betere afstemming met leveranciers (inkoop) (23%)

18 18 Core Course Information Management Integratie van IT Gewenste vormen van integratie Geïntegreerde data vanuit verschillende bronnen (82%) Geïntegreerde managementinformatie (72%) Ontsluiten legacy (58%) Openen applicaties voor internet (57%) Integratie enterprise systems (56%) Uitwisseling data met externe partijen (b2b) (55%) Integratie processen (end-to-end) (51%) Geïntegreerde gebruikersinterface (portal) voor klanten (46% Geïntegreerde gebruikersinterface voor werknemers (41%) Geïntegreerde gebruikersinterface voor leveranciers en businesspartners (19%)


Download ppt "September 2004 Core Course Information Management VISIE en STRATEGIE."

Verwante presentaties


Ads door Google