De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

vrij verkeer beginselen

Verwante presentaties


Presentatie over: "vrij verkeer beginselen"— Transcript van de presentatie:

1 vrij verkeer beginselen
Hoofdstuk 12 Directe werking van vrij verkeer beginselen

2 Er bestaan vier vrij verkeer beginselen:
Vrij goederenverkeer: de artikelen 25, 28, 29 en 90. Vrij personenverkeer: de artikelen 39 en 43. Vrij dienstenverkeer: artikel 49. Vrij kapitaal en betalingsverkeer: artikel 56. (2/10)

3 De vrij verkeer beginselen hebben directe werking omdat:
zij duidelijke verplichtingen bevatten die onvoorwaardelijk zijn, en waaraan particulieren rechten kunnen ontlenen. Directe werking van een VVB (vrij verkeer beginsel) wil zeggen: dat een particulier de mogelijkheid heeft om het door een VVB aan hem toegekende recht af te dwingen via de nationale rechter. (3/10)

4 De vrij verkeer beginselen bevatten verplichtingen voor:
a. Lidstaten b. Particuliere organisaties en verenigingen c. Individuele particulieren (alleen artikel 39) (4/10)

5 Verticale directe werking van een VVB:
Het inroepen door particulier A van een VVB tegenover lidstaat B. Voorbeeld: Duitsland verbiedt de import van Italiaanse zomerkleding. Deze maatregel is in strijd met artikel 28. De Duitse importeur kan bij de Duitse rechter de directe werking van artikel 28 inroepen tegen Duitsland. Als gevolg daarvan zal de Duitse rechter: het verbod buiten toepassing te laten en Duitsland verplichten de geleden schade te vergoeden. (5/10)

6 Eerste categorie horizontale directe werking van een VVB:
Het inroepen door particulier A van een VVB tegenover de particuliere organisatie (of vereniging) C. Voorbeeld: Een voetbalvereniging in België verhindert door middel van transferregels dat een beroepsvoetballer van de ene voetbalclub naar de andere voetbalclub kan overstappen. Deze maatregel levert een schending van artikel 39 op. Als gevolg daarvan kan een beroepsvoetballer zich bij de Belgische rechter beroepen op de directe werking van artikel 39. (6/10)

7 Tweede categorie horizontale directe werking van een VVB:
Het inroepen door particulier A van een VVB tegenover de individuele particulier D. Voorbeeld: Angonese werd door een particuliere bank geweigerd voor een bepaalde functie omdat hij niet in het bezit was van een – in Bolzano – afgegeven bewijs van zijn tweetaligheid. Deze door de bank gesteld eis belemmert het vrije werknemersverkeer. Daarom kon Angonese tegenover de bank een beroep doen op de directe werking van artikel 39. (7/10)

8 Wie kunnen de directe werking van een VVB inroepen?
Alleen particulieren kunnen directe werking van een VVB inroepen, als zij een direct of indirect belang hebben bij naleving van een VVB. (8/10)

9 Alleen particulieren kunnen directe werking van een VVB inroepen:
Lidstaat A kan niet de directe werking van een VVB inroepen: Als in lidstaat A, particuliere organisaties of individuele particulieren een VVB schenden, kan lidstaat A aan deze schendingen zelf een eind maken. Als lidstaat A van mening is dat lidstaat B een VVB schendt, kan lidstaat A via artikel 227 bij het Hof van Justitie een procedure tegen lidstaat B beginnen. (9/10)

10 Direct belang bij naleving van een VVB:
Toen België weigerde aan de Française, Rezguia Adoui, een verblijfsvergunning te geven, kon Adoui zich – als direct belanghebbende - met succes op de directe werking van artikel 39 beroepen. Indirect belang bij naleving van een VVB: Clean Car wilde een bedrijf openen in Wenen, maar kreeg daarvoor geen vergunning. In strijd met de wet had Clean Car als bedrijfsleider een persoon benoemd die niet in Oostenrijk woont. Deze weigering van een vergunning kon Clean Car – als indirect belanghebbende – aanvechten met een beroep op de directe werking van artikel 39. (10/10)


Download ppt "vrij verkeer beginselen"

Verwante presentaties


Ads door Google