De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 5 Energie in Nederland en Frankrijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 5 Energie in Nederland en Frankrijk."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 5 Energie in Nederland en Frankrijk

2 Paragraaf 1 Bronnen van energie in Nederland en Frankrijk
Nederland aardgasland Veel aardgas in Nederlandse bodem Grootste gasconsument en gasproducent van de EU Relatief schoon - weinig roet of as - minder CO2 (broeikasgas) dan steenkool of aardolie

3 Ook andere energiebronnen
Aardolie - Schoonebeek - kleine voorraad; veel import Steenkool - Zuid-Limburg - productie gestopt; alleen nog import Kernenergie - Borssele - geïmporteerd uranium Duurzame bronnen van energie - biomassa, afvalverbranding, windenergie - kleine schaal: zonne-energie, waterkracht, aardwarmte

4 Frankrijk kernenergieland
Negentien kerncentrales Veel gebruik van waterkracht: - bergachtige gebieden - getijdencentrales Steeds meer windenergie

5 Paragraaf 2 Het gebruik van energie in Nederland en Frankrijk
Toenemend energieverbruik Na WOII: meer welvaart, bevolkingsgroei - toename energieverbruik - toename omvang ecologische voetafdruk Nu: - wereld: toename - Europa: stabiel Frankrijk: meer inwoners, minder energieverbruik per inwoner dan Nederland

6 Elektriciteitsverbruik in Nederland en Frankrijk
Vraag naar elektriciteit zal gaan stijgen - elektrische apparaten - Frankrijk: gebouwen verwarmen • Warmtekrachtkoppeling - gebouwen - glastuinbouw

7 Overig energieverbruik in Nederland en Frankrijk
Nederland: aardgasnet - verwarming - koken - aardgasgebruik daalt Frankrijk: nauwelijks aardgas - olie - steenkool Vervoer in Nederland en Frankrijk: - steeds meer fossiele brandstoffen - verwachting: afname

8 Paragraaf 3 De Europese energiemarkt
Handel in elektriciteit Nederland • Infrastructuur: netwerk - verbindingen met buitenland - handel - export - goedkopere import Frankrijk Grootste exporteur van Europa - kerncentrales

9 Nederland aardgasknooppunt
Voordelen: Aanwezige gasvelden Bodem is geschikt voor gasopslag Centrale ligging aan de Noordzee Centrale ligging in gasinfrastructuur Kennis en gespecialiseerde bedrijven Frankrijk: importeert aardgas

10 Aardolie Europa: weinig olie - Nederland en Frankrijk: import Haven van Rotterdam - olieterminals - raffinage: olieraffinaderijen - overslag - opslag Frankrijk: Le Havre - Rotterdam verwerkt bijna tweemaal zoveel olie

11 Paragraaf 4 Gevolgen van energieproductie
Aantasting van landschap en milieu Noord-Nederland: aardgaswinning - wininstallaties, transportleidingen - verzakkingen, aardschokken Kern- en waterkrachtcentrales, thermische elektriciteitscentrales nemen veel ruimte in beslag Infrastructuur - hoogspanningsmasten Thermische elektriciteitscentrales - uitstoot CO2

12 Voordelen van kernenergie
Betrouwbare energiebron Uranium: - voorradig - goedkoop Minder afhankelijk van fossiele brandstoffen

13 Nadelen van kernenergie Kerncentrale is duur
• Radioactief afval: geeft radioactieve straling af Kleine kans op een ernstig nucleair ongeval Afval moet worden opgeslagen


Download ppt "Hoofdstuk 5 Energie in Nederland en Frankrijk."

Verwante presentaties


Ads door Google