De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

7 Databases. STRUCTURED QUERY LANGUAGE Bij het relationele model hoort een programmeertaal waarmee de database benaderd kan worden. In de praktijk wordt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "7 Databases. STRUCTURED QUERY LANGUAGE Bij het relationele model hoort een programmeertaal waarmee de database benaderd kan worden. In de praktijk wordt."— Transcript van de presentatie:

1 7 Databases

2 STRUCTURED QUERY LANGUAGE Bij het relationele model hoort een programmeertaal waarmee de database benaderd kan worden. In de praktijk wordt veel gebruik gemaakt van SQL ( Structured Query Language ofwel Gestructureerde vraagtaal).

3 7 Databases DE TENNISVERENIGING lidnrvoornaamnaamadreswoonplaatstelefoonnrgeslachtgeboorte datum inschrijf datum enkeldubbel teamcodelidnrklasse LEDEN TEAMS lidnrteamcodegewonnenverloren boetenrlidnrdatumbedrag SCORES BOETES

4 7 Databases Welke tabellen SQL-QUERY 1 SELECT FROM WHERE ; Welke kolommen Welke rijen Afsluiten SQL-query

5 7 Databases SQL-QUERY 2 Vraag: Geef de naam en geboortedatum van de leden. SELECT voornaam, naam, geboortedatum FROM leden;

6 7 Databases SQL-QUERY 3 Vraag: Welke gegevens bevat de tabel LEDEN? SELECT lidnr, voornaam, naam, adres, woonplaats, telefoonnr, geslacht, geboortedatum, inschrijfdatum, enkel, dubbel FROM leden; of SELECT * FROM leden;

7 7 Databases SELECTIE 1 Geef de namen van de mannelijke leden. SELECT voornaam, naam FROM leden WHERE geslacht = ‘m’; tekstveld: aanhalingstekens

8 7 Databases SELECTIE 2 Geef het lidmaatschapsnummer, de datum en het boetebedrag van de leden die een boete hebben gehad die groter is dan of gelijk is aan € 50. SELECT lidnr, datum, bedrag FROM boetes WHERE bedrag >= 50; numeriekveld: geen aanhalingstekens

9 7 Databases SELECTIE 3 Geef het lidmaatschapsnummer, de datum en het boetebedrag van de boetes die na 1 juni 2000 zijn gegeven. SELECT lidnr, datum, bedrag FROM leden WHERE datum > #6-1-00#; datumveld: # voor en achter de datum NB Standaard SQL kent geen aparte datumvelden.

10 7 Databases ORDER BY Vraag:Sorteer de lijst van leden op naam. SELECT lidnr, voornaam, naam, adres, woonplaats, telefoonnr, geslacht, geboortedatum, inschrijfdatum, enkel, dubbel FROM leden ORDER BY naam;

11 7 Databases OPLOPEND EN AFLOPEND Twee manieren om te sorteren: oplopend ASC (ascending) aflopend DESC (descending) SELECT lidnr, voornaam, naam, adres, woonplaats, telefoonnr, geslacht, geboortedatum, inschrijfdatum, enkel, dubbel FROM leden ORDER BY naam DESC;

12 7 Databases DISTINCT Van alle leden is het niveau waarop ze tennissen geregistreerd. Ieder lid heeft twee niveaus: een als enkelspeler en een als dubbelspeler. Vraag: Geef een lijst van alle combinaties die voorkomen in de vereniging. SELECT enkel, dubbel FROM leden; Nadeel: Combinaties kunnen meer dan één keer voorkomen. OPLOSSING: DISTINCT gebruiken. SELECT DISTINCT enkel, dubbel FROM leden;


Download ppt "7 Databases. STRUCTURED QUERY LANGUAGE Bij het relationele model hoort een programmeertaal waarmee de database benaderd kan worden. In de praktijk wordt."

Verwante presentaties


Ads door Google