De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Ondernemersvaardigheden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Ondernemersvaardigheden"— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Ondernemersvaardigheden
(AOV) Les 4

2 AOV Les 4 Kosten van Vermogen
Vermogen: Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen Rentekosten (vergoeding voor Vreemd Vermogen)

3 AOV Les 4 Rentekosten bepalen: 100 x 1 100 x 12 100 x 360/365/366
Bedrag (k) Looptijd (t) Rentepercentage(p) Formule: Rentekosten = k x t x p of k x t p of k x t x p 100 x x x 360/365/366

4 AOV Les 4 Opdracht 3: Bereken de rentekosten. Ga uit van het juiste aantal dagen in 2008. Kapitaal x €1 Looptijd Percentage % 10 000 4,5 jaar 4 50 000 11 maanden 6 2000 140 dagen 7 25 000 1 feb – 11 nov 5

5 AOV Les 4 Uitwerking opdracht 3: 100 x 1 100 x 12 100 x 366
Rentekosten = k x t x p of k x t p of k x t x p 100 x x x 366 A x 4,5 x 4 = = € 1800,- 100 x B x 11 x 6 = = € 2750,- 100 x C 2000 x 140 x 7 = = € 53,55 100 x

6 Vervolg uitwerking opdracht 3:
AOV Les 4 Vervolg uitwerking opdracht 3: Rentekosten = k x t x p of k x t p of k x t x p 100 x x x 366 - 29 (feb) + 31 (maart) + 30 (april) + 31 (mei) + 30 (jun) + 31 (jul) + 31 (aug) + 30 (sept) + 31 (okt) + 11 (nov) = 285 dagen x 285 x 5 = = € 973,36 100 x

7 AOV Les 4 Opdracht 4: Je hebt een lening van € ,- op januari Het rentepercentage bedraagt 2,25%. Op 1 juni wordt de rente verhoogd naar 2,5%. Op 1 augustus los je € ,-. Bereken de rentekosten van deze lening in 2008 en geef aan welk totaal bedrag je na de lening moet terug betalen.

8 AOV Les 4 Uitwerking opdracht 4: €30000 2,25% 2,5% 20 000 2,5%
€ ,25% ,5% ,5% 1 januari mnd juni mnd aug 5 mdn 31 december Rentekosten = k x t x p 100 x 12 Rentekosten van 1 januari tot 1 juni 30000 x 5 x 2,25 = = € 281,25 Rentekosten van 1 juni tot 1 augustus 30000 x 2 x 2,5 = = € 125,- Rentekosten van 1 augustus – 31 december 20000 x 5 x 2,5= = € 208,33 € 281,25+ € 125,- + € 208,33 = € 614,58 € € 614,58 = € 30614,58

9 AOV Les 4 Kosten van Arbeid Loonkosten (werknemers)
Gewaardeerde loon (ondernemer)

10 AOV Les 4 Betaalde loonkosten Minimumloon Vakantietoeslag
Premies voor sociale verzekering en loonheffing

11 AOV Les 4 Betaalde loonkosten: Minimumloon ...% vakantietoeslag % Premies sociale verzekering en lhf +

12 AOV Les 4 Opdracht 2: Een parttimer werkt 32 uur. Het minimumloon voor een 23 jarige is bij een volledig dienstverband € 1215,- per maand. De parttimer is 21 jaar en heeft recht op 72,5% van het minimumloon van een 23 jarige. De vakantietoeslag is 8%. De premies voor sociale verzekering en loonheffing bedragen 26%. Bereken de jaarlijkse loonkosten.

13 AOV Les 4 Uitwerking opdracht 2: € 1215,- x 0,725 = € 880,88.
€ 880,88 zou de 21 jarige verdienen bij een volledig dienstverband. Hij werkt slechts 32 uur. 32:40 = 0,8 0,8 x € 880,88 = € 704,70 OF € 880,88 : 40 = 22,02 22,02 x 32 = € 704,70

14 AOV Les 4 Vervolg uitwerking opdracht 2: € 704,70 Minimumloon
€ 56, % vakantietoeslag € 761,08 € 197, % premies soc verz & lh € 958,96 Betaalde loonkosten € 958,96 x 12 = € 11507,52

15 AOV Les 4 Kosten van diensten van derden Alles wat je uitbesteed
Voorbeelden zijn: energiekosten, telefoonkosten, kosten van de diensten van een reclamebureau, transportkosten en verzekeringspremies.

16 AOV Les 4 Verzekeringspremies
De ondernemer draagt het risico dat hij/zij loopt over aan een verzekeraar. Verzekeraar keert een bedrag uit wanneer zich een onzekere gebeurtenis voordoet.

17 AOV Les 4 Kosten van een verzekering bestaan uit: Premies Poliskosten
Administratiekosten Assurantiekosten

18 AOV Les 4 Premie Vergoeding voor het risico dat de verzekeraar loopt
Uitgedrukt in pro mille (‰) Hoogte afhankelijk van het risico dat de verzekeraar loopt

19 AOV Les 3 Bereken de premiekosten. Voorbeeld 7:
Je verzekert je inboedel voor € ,-. De premie bedraagt 2,25 ‰. Bereken de premiekosten.

20 AOV Les 3 Poliskosten Bij het afsluiten van de verzekering
Bij het wijzigen van de verzekering

21 AOV Les 3 Administratiekosten - Bij verlenging van de verzekering

22 AOV Les 4 Assurantiekosten Belasting 7% van de premie + poliskosten
(of administratiekosten als dit van toepassing is)

23 AOV Les 4 Totale kosten 1e jaar =
Premie + Poliskosten + Assurantiebelasting Totale kosten 2e jaar = Premie + Administratiekosten + Assurantiebelasting

24 AOV Les 4 Voorbeeld 8a: - Je verzekert je inboedel voor € ,- De premie bedraagt 3 ‰. De poliskosten zijn €15,-. Vanaf het 2e jaar betaal je € 3,- aan administratiekosten. De assurantiebelasting bedraagt 7%. Bereken de kosten voor het 1e jaar.

25 AOV Les 4 Uitwerking voorbeeld 8a:
Totale kosten = Premie + Poliskosten + Assurantiebelasting Premie: : 1000 = 40 40 x 3 = € 120,- OF x 0,003 = € 120,-

26 AOV Les 4 Uitwerking voorbeeld 8a:
Totale kosten = Premie + Poliskosten + Assurantiebelasting Poliskosten : € 15,- Assurantiebelasting: € 120,- + € 15,- = € 135,- 135,- :100 = 1,35 1,35 x 7 = 9,45 € 120,- + € 15,- + € 9,45 = €144,45

27 AOV Les 3 Voorbeeld 8b: - Je verzekert je inboedel voor € ,- De premie bedraagt 3 ‰. De poliskosten zijn €15,- Vanaf het 2e jaar betaal je € 3,- aan administratiekosten. De assurantiebelasting bedraagt 7%. Bereken de kosten voor het 2e jaar.

28 AOV Les 3 Uitwerking voorbeeld 8b:
- Totale kosten = Premie + administratiekosten + Assurantiebelasting Premie : € 120,- Administratiekosten : € 3,- Assurantiebelasting € 120,- + € 3,- = € 123,- 123,- :100 = 1,23 1,23 x 7 = 8,61 € 120,- + € 3,- + € 8,61 = € 131,61

29 AOV Les 4 Opdracht 1a: - Je verzekert je inboedel voor € ,-. De premie bedraagt 3 ‰. De poliskosten zijn €25,-. Vanaf het tweede jaar betaal je € 5,- aan administratiekosten. De assurantiebelasting bedraagt 7%. Bereken de verzekeringskosten over het 1e jaar.

30 AOV Les 4 Uitwerking opdracht 1a:
Totale kosten 1e jaar = Premie + Poliskosten + Assurantiebelasting Premie: = x 3 = € 150,- 1000 OF x 0,003 = € 150,- (3:1000 = 0,003) - Poliskosten: € 25,-

31 AOV Les 4 Uitwerking opdracht 1a: Assurantiebelasting
7% van de totale verzekeringskosten Premie + Poliskosten = = 175 175 : 100 = 1,75 1,75 x 7 = 12,25 OF 175 x 0,07 = 12, (7 : 100 =0,07)

32 AOV Les 4 Uitwerking opdracht 1a:
Totale kosten 1e jaar = Premie + Poliskosten + Assurantiebelasting ,25 = 187,25 OF 175 x 1,07 = 187,25

33 AOV Les 4 Opdracht 1b: - Je verzekert je inboedel voor € ,-. De premie bedraagt 3 ‰. De poliskosten zijn €25,-. Vanaf het tweede jaar betaal je € 5,- aan administratiekosten. De assurantiebelasting bedraagt 7%. Bereken de verzekeringskosten over het 2e jaar.

34 AOV Les 4 Uitwerking opdracht 1b:
Totale kosten 2e jaar = Premie + Administratiekosten + Assurantiebelasting Premie: = x 3 = € 150,- 1000 OF x 0,003 = € 150,- (3:1000 = 0,003) - Administratiekosten: € 5,-

35 AOV Les 4 Uitwerking opdracht 1b: Assurantiebelasting
7% van de totale verzekeringskosten Premie + Administratiekosten = = 155 155 : 100 = 1,55 1,55 x 7 = 10,85 OF 155 x 0,07 = 10, (7 : 100 =0,07)

36 AOV Les 4 Uitwerking opdracht 1b:
Totale kosten 1e jaar = Premie + Administratiekosten + Assurantiebelasting ,85 = 165,85 OF 155 x 1,07 = 165,85


Download ppt "Algemene Ondernemersvaardigheden"

Verwante presentaties


Ads door Google