De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Algemene Ondernemersvaardigheden (AOV) Les 4. 2 AOV Les 4 Kosten van Vermogen –Vermogen: Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen –Rentekosten (vergoeding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Algemene Ondernemersvaardigheden (AOV) Les 4. 2 AOV Les 4 Kosten van Vermogen –Vermogen: Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen –Rentekosten (vergoeding."— Transcript van de presentatie:

1 1 Algemene Ondernemersvaardigheden (AOV) Les 4

2 2 AOV Les 4 Kosten van Vermogen –Vermogen: Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen –Rentekosten (vergoeding voor Vreemd Vermogen)

3 3 AOV Les 4 Rentekosten bepalen: –Bedrag (k) –Looptijd (t) –Rentepercentage(p) –Formule: Rentekosten = k x t x p of k x t p of k x t x p 100 x 1 100 x 12 100 x 360/365/366

4 4 AOV Les 4 Opdracht 3: -Bereken de rentekosten. Ga uit van het juiste aantal dagen in 2008. Kapitaal x €1LooptijdPercentage % 10 0004,5 jaar4 50 00011 maanden6 2000140 dagen7 25 0001 feb – 11 nov5

5 5 AOV Les 4 Uitwerking opdracht 3: -Rentekosten = k x t x p of k x t p of k x t x p 100 x 1 100 x 12100 x 366 -A 10 000 x 4,5 x 4 = 180 000 = € 1800,- 100 x 1 100 -B 50 000 x 11 x 6 = 3 300 000 = € 2750,- 100 x 121200 -C 2000 x 140 x 7 = 1 960 000 = € 53,55 100 x 366 36 600

6 6 AOV Les 4 Vervolg uitwerking opdracht 3: -Rentekosten = k x t x p of k x t p of k x t x p 100 x 1 100 x 12 100 x 366 - 29 (feb) + 31 (maart) + 30 (april) + 31 (mei) + 30 (jun) + 31 (jul) + 31 (aug) + 30 (sept) + 31 (okt) + 11 (nov) = 285 dagen -25 000 x 285 x 5 = 35 625 000= € 973,36 100 x 366 36 600

7 7 AOV Les 4 Opdracht 4: -Je hebt een lening van € 30 000,- op 1 januari 2008. Het rentepercentage bedraagt 2,25%. Op 1 juni wordt de rente verhoogd naar 2,5%. Op 1 augustus los je € 10 000,-. Bereken de rentekosten van deze lening in 2008 en geef aan welk totaal bedrag je na de lening moet terug betalen.

8 8 AOV Les 4 Uitwerking opdracht 4: €30000 2,25% 2,5% 20 000 2,5% 1 januari 5 mnd 1 juni 2 mnd 1 aug 5 mdn 31 december –Rentekosten = k x t x p 100 x 12 –Rentekosten van 1 januari tot 1 juni 30000 x 5 x 2,25 =337500 = € 281,25 1200 1200 –Rentekosten van 1 juni tot 1 augustus 30000 x 2 x 2,5 = 150 000 = € 125,- 1200 1200 –Rentekosten van 1 augustus – 31 december 20000 x 5 x 2,5= 250 000 = € 208,33 1200 1200 € 281,25+ € 125,- + € 208,33 = € 614,58 € 30 000 + € 614,58 = € 30614,58

9 9 AOV Les 4 Kosten van Arbeid –Loonkosten (werknemers) –Gewaardeerde loon (ondernemer)

10 10 AOV Les 4 Betaalde loonkosten –Minimumloon –Vakantietoeslag –Premies voor sociale verzekering en loonheffing

11 11 AOV Les 4 Betaalde loonkosten: Minimumloon...% vakantietoeslag +................% Premies sociale verzekering en lhf +.............

12 12 AOV Les 4 Opdracht 2: -Een parttimer werkt 32 uur. Het minimumloon voor een 23 jarige is bij een volledig dienstverband € 1215,- per maand. De parttimer is 21 jaar en heeft recht op 72,5% van het minimumloon van een 23 jarige. De vakantietoeslag is 8%. De premies voor sociale verzekering en loonheffing bedragen 26%. Bereken de jaarlijkse loonkosten.

13 13 AOV Les 4 Uitwerking opdracht 2: -€ 1215,- x 0,725 = € 880,88. -€ 880,88 zou de 21 jarige verdienen bij een volledig dienstverband. Hij werkt slechts 32 uur. 32:40 = 0,8 0,8 x € 880,88 = € 704,70 OF € 880,88 : 40 = 22,02 22,02 x 32 = € 704,70

14 14 AOV Les 4 Vervolg uitwerking opdracht 2: € 704,70 Minimumloon € 56,38 +8% vakantietoeslag € 761,08 € 197,88+26% premies soc verz & lh € 958,96 Betaalde loonkosten € 958,96 x 12 = € 11507,52

15 15 AOV Les 4 Kosten van diensten van derden -Alles wat je uitbesteed -Voorbeelden zijn: energiekosten, telefoonkosten, kosten van de diensten van een reclamebureau, transportkosten en verzekeringspremies.

16 16 AOV Les 4 Verzekeringspremies –De ondernemer draagt het risico dat hij/zij loopt over aan een verzekeraar. –Verzekeraar keert een bedrag uit wanneer zich een onzekere gebeurtenis voordoet.

17 17 AOV Les 4 Kosten van een verzekering bestaan uit: –Premies –Poliskosten –Administratiekosten –Assurantiekosten

18 18 AOV Les 4 Premie –Vergoeding voor het risico dat de verzekeraar loopt –Uitgedrukt in pro mille (‰) –Hoogte afhankelijk van het risico dat de verzekeraar loopt

19 19 AOV Les 3 Voorbeeld 7: -Je verzekert je inboedel voor € 150 000,-. De premie bedraagt 2,25 ‰. Bereken de premiekosten.

20 20 AOV Les 3 Poliskosten -Bij het afsluiten van de verzekering -Bij het wijzigen van de verzekering

21 21 AOV Les 3 Administratiekosten - Bij verlenging van de verzekering

22 22 AOV Les 4 Assurantiekosten -Belasting -7% van de premie + poliskosten (of administratiekosten als dit van toepassing is)

23 23 AOV Les 4 Totale kosten 1 e jaar = Premie + Poliskosten + Assurantiebelasting Totale kosten 2 e jaar = Premie + Administratiekosten + Assurantiebelasting

24 24 AOV Les 4 Voorbeeld 8a: - Je verzekert je inboedel voor € 40 000,- De premie bedraagt 3 ‰. De poliskosten zijn €15,-. Vanaf het 2 e jaar betaal je € 3,- aan administratiekosten. De assurantiebelasting bedraagt 7%. Bereken de kosten voor het 1 e jaar.

25 25 AOV Les 4 Uitwerking voorbeeld 8a: -Totale kosten = Premie + Poliskosten + Assurantiebelasting -Premie: 40 000 : 1000 = 40 40 x 3 = € 120,- OF 40 000 x 0,003 = € 120,-

26 26 AOV Les 4 Uitwerking voorbeeld 8a: -Totale kosten = Premie + Poliskosten + Assurantiebelasting -Poliskosten : € 15,- -Assurantiebelasting: € 120,- + € 15,- = € 135,- 135,- :100 = 1,35 1,35 x 7 = 9,45 € 120,- + € 15,- + € 9,45 = €144,45

27 27 AOV Les 3 Voorbeeld 8b: - Je verzekert je inboedel voor € 40 000,- De premie bedraagt 3 ‰. De poliskosten zijn €15,- Vanaf het 2 e jaar betaal je € 3,- aan administratiekosten. De assurantiebelasting bedraagt 7%. Bereken de kosten voor het 2 e jaar.

28 28 AOV Les 3 Uitwerking voorbeeld 8b: - Totale kosten = Premie + administratiekosten + Assurantiebelasting -Premie : € 120,- -Administratiekosten : € 3,- -Assurantiebelasting € 120,- + € 3,- = € 123,- 123,- :100 = 1,23 1,23 x 7 = 8,61 € 120,- + € 3,- + € 8,61 = € 131,61

29 29 AOV Les 4 Opdracht 1a: - Je verzekert je inboedel voor € 50 000,-. De premie bedraagt 3 ‰. De poliskosten zijn €25,-. Vanaf het tweede jaar betaal je € 5,- aan administratiekosten. De assurantiebelasting bedraagt 7%. Bereken de verzekeringskosten over het 1e jaar.

30 30 AOV Les 4 Uitwerking opdracht 1a: -Totale kosten 1 e jaar = Premie + Poliskosten + Assurantiebelasting -Premie: 50000 = 50 50 x 3 = € 150,- 1000 OF 50 000 x 0,003 = € 150,- (3:1000 = 0,003) -Poliskosten: € 25,-

31 31 AOV Les 4 Uitwerking opdracht 1a: –Assurantiebelasting 7% van de totale verzekeringskosten Premie + Poliskosten =150 + 25 = 175 175 : 100 = 1,75 1,75 x 7 = 12,25 OF 175 x 0,07 = 12, 25 (7 : 100 =0,07)

32 32 AOV Les 4 Uitwerking opdracht 1a: -Totale kosten 1 e jaar = Premie + Poliskosten + Assurantiebelasting -150 + 25 + 12,25 = 187,25 OF 175 x 1,07 = 187,25

33 33 AOV Les 4 Opdracht 1b: - Je verzekert je inboedel voor € 50 000,-. De premie bedraagt 3 ‰. De poliskosten zijn €25,-. Vanaf het tweede jaar betaal je € 5,- aan administratiekosten. De assurantiebelasting bedraagt 7%. Bereken de verzekeringskosten over het 2e jaar.

34 34 AOV Les 4 Uitwerking opdracht 1b: -Totale kosten 2 e jaar = Premie + Administratiekosten + Assurantiebelasting -Premie: 50000 = 50 50 x 3 = € 150,- 1000 OF 50 000 x 0,003 = € 150,- (3:1000 = 0,003) -Administratiekosten: € 5,-

35 35 AOV Les 4 Uitwerking opdracht 1b: –Assurantiebelasting 7% van de totale verzekeringskosten Premie + Administratiekosten = 150 + 5 = 155 155 : 100 = 1,55 1,55 x 7 = 10,85 OF 155 x 0,07 = 10, 85 (7 : 100 =0,07)

36 36 AOV Les 4 Uitwerking opdracht 1b: -Totale kosten 1 e jaar = Premie + Administratiekosten + Assurantiebelasting -150 + 5 + 10,85 = 165,85 OF 155 x 1,07 = 165,85


Download ppt "1 Algemene Ondernemersvaardigheden (AOV) Les 4. 2 AOV Les 4 Kosten van Vermogen –Vermogen: Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen –Rentekosten (vergoeding."

Verwante presentaties


Ads door Google