De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenvatting Conceptversie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenvatting Conceptversie."— Transcript van de presentatie:

1 Samenvatting Conceptversie

2 3 Materialen Deeltjeseigenschappen
Eigenschappen en deeltjesmodellen | VWO Deeltjeseigenschappen Alle stoffen bestaan uit deeltjes: atomen en moleculen. Moleculen zijn opgebouwd uit atomen. Alle atomen zijn ongeveer even groot Er zijn zware en lichte atomen. Zware atomen hebben een zwaardere kern. De dichtheid van een stof wordt vooral bepaald door de massa’s van de atomen. De dichtheid van een stof is de massa per volume- eenheid: Conceptversie

3 3 Materialen Eigenschappen en deeltjesmodellen | VWO Ideaal gas Een ideaal gas bestaat uit kleine deeltjes met tussen die deeltjes lege ruimte. De temperatuur van een gas is een maat voor de gemiddelde snelheid van de deeltjes De temperatuur is een maat voor de bewegingsenergie van de deeltjes De druk van een gas wordt verklaard door botsingen van de deeltjes van het gas tegen de wand. Met een barometer kan je de druk en met een manometer kan je het drukverschil meten. Conceptversie

4 3 Materialen Eigenschappen en deeltjesmodellen | VWO Gasdruk De druk van een gas is de kracht die het gas per m2 op een wand uitoefent. Bij samenpersen van een gas neemt de druk toe doordat er meer en vaker deeltjes tegen de wand botsen. Bij het verwarmen van een gas neemt de druk toe doordat de deeltjes harder en vaker tegen de wand botsen. De gasdruk hangt af van de hoeveelheid gas, het volume en de temperatuur. De algemene gaswet, geldt alleen met de temperatuur in kelvin. Conceptversie

5 3 Materialen Elasticiteit en vervorming
Eigenschappen en deeltjesmodellen | VWO Elasticiteit en vervorming Als er kracht op een materiaal wordt uitgeoefend kan het materiaal vervormen. Bij elastische vervorming krijgt het materiaal de oorspronkelijke vorm terug als er geen kracht meer werkt. Bij plastische vervorming blijft het materiaal vervormd als er geen kracht meer werkt. De deeltjes van een materiaal blijven bij elkaar door de aantrekkende krachten tussen de deeltjes. De grootte van die krachten bepaalt de sterkte van het materiaal. Conceptversie

6 3 Materialen Elasticiteit en vervorming
Eigenschappen en deeltjesmodellen | VWO Elasticiteit en vervorming Hoeveel een materiaal vervormt hangt af van de spanning in het materiaal, de treksterkte van het materiaal en de elasticiteitsmodulus van het materiaal. De spanning in een draad of stang is de uitgeoefende trekkracht per oppervlakte-eenheid van de dwarsdoorsnede. De relatieve rek is de verhouding tussen de uitrekking en de beginlengte De treksterkte van een materiaal is de maximale spanning van waaraf het materiaal blijvend vervormd is De elasticiteitsmodulus is de spanning die nodig is om een materiaal een relatieve rek te geven van 100% Conceptversie

7 3 Materialen Eigenschappen en deeltjesmodellen | VWO Spanning, rek-diagram Deel 1: Elastische vervorming. Als de lijn in het spanning, rek-diagram recht is bestaat er een evenredig verband tussen de spanning en de vervorming Deel 2: Plastische vervorming. Als de spanning nu wordt weggenomen zal het materiaal blijven vervormd zijn. Deel 3 en 4 Het materiaal gaat kapot bij grotere spanning en zal uiteindelijk breken. Conceptversie

8 3 Materialen Model van materie
Eigenschappen en deeltjesmodellen | VWO Model van materie Hoe groter de bewegingsenergie van de deeltjes van een stof is, des te sneller sneller bewegen de deeltje en des te hoger is de temperatuur van die stof. In een vaste stof trillen de deeltjes op een vaste plaats en zitten dicht op elkaar. In een vloeistof bewegen de deeltjes langs elkaar en zitten dicht op elkaar. In een gas bewegen de deeltjes van een stof vrij door de ruimte en zitten ver uit elkaar. Bij een metaal spelen ook de vrije elektronen een rol bij elektrische geleiding en warmtegeleiding. Conceptversie

9 3 Materialen Faseovergangen Conceptversie
Eigenschappen en deeltjesmodellen | VWO Faseovergangen Conceptversie

10 3 Materialen Soortelijke warmte en energie
Eigenschappen en deeltjesmodellen | VWO Soortelijke warmte en energie De soortelijke warmte van een stof geeft aan hoeveel energie er nodig is om 1 kg van die stof 1 K in temperatuur te laten stijgen De grootte van de soortelijke warmte is voor een deel te voorspellen: Voor veel vaste stoffen en vloeistoffen geldt: hoe groter de dichtheid des te kleiner is de soortelijke warmte. Conceptversie

11 3 Materialen Warmtetransport
Eigenschappen en deeltjesmodellen | VWO Warmtetransport Warmte kan op drie manieren worden getransporteerd: Straling Stroming Geleiding De grootte van het warmtetransport door een wand wordt gegeven door: Conceptversie


Download ppt "Samenvatting Conceptversie."

Verwante presentaties


Ads door Google