De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De opkomst van Holland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De opkomst van Holland."— Transcript van de presentatie:

1 De opkomst van Holland

2 Holland rond 1500 Holland had veel binnenmeren.
Deels ontstaan door turfwinning, deels door overstromingen Daardoor was er in de 16e eeuw te weinig landbouwgrond

3 Urbanisatie Daardoor woonden rond 1500 al
45% van de bevolking in steden als Amsterdam De steden lagen gunstig voor de internationale handel Elke stad probeerde het recht van Stapelmarkt te krijgen

4 Levensonderhoud Wie niet van de landbouw kon leven zocht andere bestaansmiddelen Visserij Trafieken Nijverheid

5 Visserij De haringvisserij bevorderde vele andere bedrijfstakken
Bijvoorbeeld scheepsbouw en touwslagerijen Daarnaast waren houtzagerijen en zoutziederijen nodig (bewerking van grondstoffen ofwel trafieken)

6 Nodig voor de visserij: de haringbuis

7 Graanprijzen Als de bevolking groeit, stijgen de voedselprijzen.
Dit leidt tot verarming en zelfs sterfte Deze ontwikkelingen worden genoemd: de malthusiaanse spanningen Maar Holland ontsnapte aan deze spanningen

8 Hollandse graanhandel
Al rond 1500 kochten Hollandse kooplieden goedkoop graan in landen aan de Oostzee

9 Oorlog met de Hanze steden
Viermaal werd er oorlog gevoerd tegen de Hanzesteden aan de Oostzee Zij zagen de Hollanders als gevaarlijke concurrenten

10 Driehoekshandel Aan de Oostzee verkochten de Hollanders wijn en zout uit Frankrijk en Spanje, en textiel uit de Zuidelijke Nederlanden Ze namen naast graan ook hout mee terug Dit alles in één vaarseizoen, dat lukte alleen de Hollanders

11 Schepen en rederijen Er kwam een nieuw scheepstype, geschikt voor grote hoeveelheden: het fluitschip Kooplieden deelden het risico via partenrederijen

12 Moderne landbouw Boeren verdienden niet veel aan graan
Ze begonnen handelsgewassen te verbouwen Bijvoorbeeld hennep, nodig voor de touwslagerijen

13 Waterschappen Zo kwamen ze aan geld om hun aandeel in het waterschap te betalen Ze hoefden niet meer zelf de dijk te onderhouden Bovendien hadden ze geen last van de adel Ze konden zelf over hun bedrijf beslissen


Download ppt "De opkomst van Holland."

Verwante presentaties


Ads door Google