De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HANDEL IN DE ZILVEREN EEUW: VERVAL/STAGNATIE/GROEI? Aantekeningen bij 4.1 & 4.2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HANDEL IN DE ZILVEREN EEUW: VERVAL/STAGNATIE/GROEI? Aantekeningen bij 4.1 & 4.2."— Transcript van de presentatie:

1 HANDEL IN DE ZILVEREN EEUW: VERVAL/STAGNATIE/GROEI? Aantekeningen bij 4.1 & 4.2

2 Inhoud  4.1 Terugval van een handelsnatie Over de neergang van de Europese handel en visserij, en de toenemende concurrentie van Engeland en Frankrijk  4.2 Groei van de koloniale handel en het geldbedrijf Over de toename van de handel met Azië en Amerika, de bloeiende Amsterdamse kapitaalmarkt en de handel in staatsobligaties Tip: Gebruik onderstaande link als basis voor een goede samenvatting! blik op de wereld - dynamiek & stagnatie

3 4.1 Terugval van een handelsnatie De economische situatie na 1672 Relatieve economische achteruitgang: er was nog wel economische groei, maar deze was minder groot dan die van Engeland en Frankrijk. [wet van de remmende voorsprong]  Externe oorzaken:  In Frankrijk en Engeland heerste in de achttiende eeuw politieke rust waardoor de bevolking toenam en de economie groeide.  De Fransen en Engelsen bouwden hun koloniale bezit steeds verder uit. Dat had een gunstige uitwerking op hun economie.  Engeland en Frankrijk namen steeds meer mercantilistische maatregelen:  Engeland: afkondiging van de Act of Navigation, waardoor alleen maar Engelse schepen niet-Europese producten naar Engeland mochten vervoeren.  Frankrijk: verhoging van invoerrechten.

4  Interne oorzaken:  De verschillende oorlogen waarbij de Republiek betrokken was waren niet gunstig voor de goederenhandel  Er moesten hoge kosten worden gemaakt om de verzanding van havens en rivieren in de Republiek tegen te gaan  De functie van Amsterdam als stapelmarkt werd langzaam minder door de opkomst van voorbijlandvaart (goederen werden direct uitgewisseld, zonder tussenkomst van A’dam)  Winsten in Oostzeehandel en zeevisserij nemen sterk af: graanprijzen dalen, haringconsumptie neemt af en walvisvaart lijdt onder overbevissing

5 Zandbanken in het IJ vormden grote obstakels en belemmerden het Amsterdamse handelsverkeer steeds meer. Vaargeul ‘Pampus’

6 4.2 Groei van de koloniale handel  Koloniale handel met Nederlands-Indië neemt tussen 1680 en 1730 toe zowel in handelsvolume (x2) als in assortiment: textiel, porselein, suiker, koffie, thee, etc.  Driehoekshandel neemt toe: WIC zet plantage- economie op in Suriname  Keerzijde: omzet groeit, maar winst daalt door stijgende kosten (1), buitenlandse concurrentie (2) en corruptie van het eigen personeel (3)

7  Geldhandel op de Amsterdamse kapitaalmarkt neemt sterk toe:  Internationaal betalingsverkeer via de wisselbank  Vestiging van grote bankiershuizen (Hope & Co)  Commissiehandel: samenbrengen van kopers en aanbieders en opstellen van handelsovereenkomsten tegen vergoeding (commissie)  kredietverstrekking aan VOC, WIC, planters in Suriname, etc.  Handel in (staats)obligaties: rente op leningen aan de staat

8 Een VOC-obligatie uit 1785

9 De Canon van Amsterdam over Hope & co Canonclip ‘Hope & co’, 1762


Download ppt "HANDEL IN DE ZILVEREN EEUW: VERVAL/STAGNATIE/GROEI? Aantekeningen bij 4.1 & 4.2."

Verwante presentaties


Ads door Google