De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm 45 Vers 1 Hoe is mijn hart vervuld van blijde dingen: ik ga mijn lied nu voor de koning zingen. Hoor hoe mijn tong aan hem mijn loflied wijdt, zoals.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm 45 Vers 1 Hoe is mijn hart vervuld van blijde dingen: ik ga mijn lied nu voor de koning zingen. Hoor hoe mijn tong aan hem mijn loflied wijdt, zoals."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm 45 Vers 1 Hoe is mijn hart vervuld van blijde dingen: ik ga mijn lied nu voor de koning zingen. Hoor hoe mijn tong aan hem mijn loflied wijdt, zoals de pen van een die vaardig schrijft. Hoe schoon bent u, o koning, hoog te loven, U gaat in pracht elk mensenkind te boven. Wat van uw lippen komt, is lieflijkheid. God zegent u dan ook in eeuwigheid.

2 Psalm 45 Vers 2 Gord n uw zwaard, o held, en wees voorspoedig, rijd dapper uit, vol luister, sterk en moedig. Groot is uw roem als u het pleit beslecht, wanneer u strijdt voor waarheid, trouw en recht. Uw scherpe pijl zal alle volken treffen, die in de strijd zich tegen u verheffen. Uw troon, o God, staat vast in eeuwigheid, uw scepter heerst in recht en majesteit.

3 Psalm 45 Vers 3 U kiest voor recht en haat de goddelozen. Dus heeft o God, uw God u uitgekozen, met vreugdeolie is uw hoofd gewijd, om Hem een vorst te zijn in eeuwigheid. Muziek weerklinkt door de ivoren deuren, de specerijen doen uw kleding geuren. Prinsessen hebt u door uw gunst bekoord, uw bruid getooid met goud uit Ofirs oord.

4 Psalm 45 Vers 4 O dochter, hoor, en zie naar hem, uw koning, vergeet uw volk, uw ouderlijke woning. Nu schept uw vorst behagen in zijn bruid, zijn hele hart gaat naar uw schoonheid uit. Hij is uw heer; buig voor hem heel uw leven. Het rijkste volk zal u geschenken geven. Zelfs Tyrus zendt u schatten van zijn kunst, om aan uw hof te dingen naar uw gunst.

5 Psalm 45 Vers 5 Zie nu de bruid, de koningsdochter, stralen, in bruidsgewaad, met goud doorweven, pralen. Kunstig borduursel geeft haar grote pracht, zo wordt zij plechtig tot de vorst gebracht. Zie, hoe haar jeugdvriendinnen haar geleiden, terwijl gezang en jubel haar verblijden. Zij schrijden naar het koninklijk paleis met vreugde en uitbundig eerbewijs.

6 Psalm 45 Vers 6 Daar waar voorheen uw vaders mochten tronen, zal eenmaal staan de zetel van uw zonen. Zij worden eens door u met eigen hand tot vorsten aangesteld in heel het land. Ik wil uw naam vermelden al mijn dagen, men zal van u geslachten lang gewagen. Ja, ieder volk bezingt, in u verblijd, uw grote naam, uw lof in eeuwigheid.

7 Picto’s die gebruikt kunnen worden.


Download ppt "Psalm 45 Vers 1 Hoe is mijn hart vervuld van blijde dingen: ik ga mijn lied nu voor de koning zingen. Hoor hoe mijn tong aan hem mijn loflied wijdt, zoals."

Verwante presentaties


Ads door Google