De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doelstellingenmanagement 5 februari 2015 4 de ronde tafel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doelstellingenmanagement 5 februari 2015 4 de ronde tafel."— Transcript van de presentatie:

1 Doelstellingenmanagement 5 februari 2015 4 de ronde tafel

2 Intro Opstart werking aanspreekpunten (okt 2014) –Grote lijnen project –Rol van de aanspreekpunten Concrete opdracht aanspreekpunten (jan 2015) –Implementatietraject tool –Procesafstemming –Communicatie Uitvoering van de opdracht: lerend netwerk (5 feb 2015)

3 AGENDA 1/ Stand van zaken uitrol TRAJECT 2/ Interactie:  Uitwisseling ‘aanpak’ binnen eigen beleidsdomein  Uitwisseling ‘aanpak’ tussen beleidsdomeinen 3/ Vragen

4 1/STAND VAN ZAKEN

5 Uitrol Doel:De entiteiten gebruiken TRAJECT Uitrol vergt implementatietraject:  TRAJECT is operationeel  Rolverdeling binnen entiteit  Gebruikersopleiding  Procesafstemming  Communicatie Projectteam i.s.m. aanspreekpunte n

6 Rolverdeling doelstellingenmanagement Projectteam (entiteitoverschrijdend: DAR-BZ-WVG) –Trekken van de verschillende werkpakketten binnen project DM, afstemming met stuurgroep en VZC Aanspreekpunt (per entiteit) –Verspreider van informatie over het project in zn totaliteit binnen het beleidsdomein/entiteit –Coördinator van de implementatie en het gebruik van TRAJECT binnen het beleidsdomein/entiteit –Motivator om te komen tot een meer resultaatgericht management binnen de Vlaamse overheid Helpdesk (per entiteit) –Eerste lijnshulp Trainers (VO-brede pool) –Verspreiden kennis gebruik TRAJECT

7 Rollen binnen TRAJECT  Functioneel beheerder –Enkele medewerkers per entiteit –Nieuwe objecten aanmaken en toewijzen, inactiveren, objecten koppelen om zo een doelstellingencascade uit te bouwen  Gebruiker –Alle medewerkers van de Vlaamse overheid –Leesrecht voor de objecten van de eigen entiteit –Voor de op naam toegewezen objecten: verder documenteren in de tool, periodiek de status rapporteren, rapporten draaien

8 Planning van het implementatietraject Operationele Tool Testdagen 15&22/01 Akkoord: 30/01 Release 1: 2/02 Rolverdeling binnen entiteit Verdelen rollen en verantwoordelijk- heden Opleiding Train de trainer Opleidingsaanbod AGO: februari Beheerders Gebruikers Handleiding Procesafstemming Afspraken over: Planning Rapportering Tussentijdse opvolging Bijsturing Invoer en beheer van data Rationalisatie bestaande processen en tools Communicatie Toelichting DM op MC’s (feb-mrt) Vernieuwde website Basispresentatie Informeren medewerkers entiteit

9 Stand van zaken Operationele Tool Testdagen 15&22/01 Akkoord: 30/01 Release 1: 2/02 Rolverdeling binnen entiteit Verdelen rollen en verantwoordelijk- heden Opleiding Train de trainer Opleidingsaanbod AGO: februari Beheerders Gebruikers Handleiding Procesafstemming Afspraken over: Planning Rapportering Tussentijdse opvolging Bijsturing Invoer en beheer van data Rationalisatie bestaande processen en tools Communicatie Toelichting DM op MC’s (feb-mrt) Vernieuwde website Basispresentatie Informeren medewerkers entiteit 50 % ! ! 50 % !

10 Lancering TRAJECT (1)  Rol aanspreekpunten bij:  Rolverdeling binnen de entiteit  Procesafstemming rond planning/monitoring/rapportering  Communicatie => FOCUS van VANDAAG

11 Lancering TRAJECT (2)  Inladen informatie uit andere bronnen  Personeelsgegevens Vlimpers => ok Niet Vlimpers => zie instructies  Processen Wegwijs processen => ok voor de processen uit de ingediende kerntakenplannen  Organisatie Wegwijs organisatie => ok

12 Lancering TRAJECT (3)  2 februari: TRAJECT beschikbaar voor VO  Login: email  Generiek paswoord: Traject01 (zelf aan te passen)  Cascadesysteem voor start gebruik binnen entiteit: Aanspreekpunt Ronde tafels Functioneel beheerder Opleiding Gebruiker Toelichting

13 Opleiding (1 dag)  Functioneel beheerders:  Woensdag 11 februari lokaal 2B43  Vrijdag 13 februari lokaal 2B43  Maandag 16 februari lokaal 2B44  Dinsdag 17 februari lokaal 2B43  Donderdag 19 februari lokaal 2B43  Vrijdag 20 februari lokaal 2B43  Maandag 23 februari lokaal 2B44  Dinsdag 24 februari lokaal 2B43  Woensdag 25 februari lokaal 2B44  Vrijdag 27 februari lokaal 2B44 Inschrijven via vormingsweb AgO

14 Toelichting (2 uur)  Gebruikers  Brussel Boudewijn – 16 maart lokaal 2B41  Brussel Boudewijn – 23 maart lokaal 2B41  VAC Gent – 30 maart – zaal Philippus Lamsbergen  VAC Leuven – 31 maart – lokaal VER05A  VAC Hasselt – 2 april – zaal 0A54 Herckenrode  VAC Antwerpen – 20 april – zaal 2.16 Jordaens  VAC Brugge – 21 april – lokaal 2B29 Ovis Extra toelichting:  Brussel Boudewijngebouw - 23 april - Lokaal: 0B2

15 Helpdesk TRAJECT 1. ENTITEIT rol helpdesk 2. VLAAMSE OVERHEID helpdeskTRAJECT @vlaanderen.be 3. LEVERANCIER ticket-systeem

16 Ondersteunend materiaal Sjabloon met verplichte invulvelden (zie website)website Basispresentatie (in opmaak) Handleiding (in opmaak)

17 Toelichting managementcomités BeleidsdomeinUitgenodigd op EWI6 februari – 10 uur DAR + BZ9 februari – 10 uur WVG9 februari – 11 uur MOW10 februari – 10 uur LNE10 februari – 14 uur LV10 maart – 9 uur WSE/ iV? RWO? FB? OV? CJSM?

18 2/INTERACTIE

19 Reflectie en inspiratie Gesprek per tafel (~ per beleidsdomein)  Coördinerend aanspreekpunt = moderator  Op basis van 2 stroomdiagrammen en inspiratiekaarten  Vragen mbt rollen en verantwoordelijkheden (30’)  Vragen mbt procesafstemming (30’) PAUZE

20 Reflectie en inspiratie Uitwisseling tussen beleidsdomeinen (20’)  Coördinerend aanspreekpunt blijft aan eigen tafel  Andere aanspreekpunten kiezen nieuwe tafel

21 3/VRAGEN

22 Vragen  Hoe operationele doelstellingen beleidsnota's managen die meerdere processen/projecten van meerdere entiteiten omvatten?  Graag wat voorbeelden van beheersdoelstellingen  …?


Download ppt "Doelstellingenmanagement 5 februari 2015 4 de ronde tafel."

Verwante presentaties


Ads door Google