De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

R ELATIES EN SEKSUALITEIT BIJ MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING G. Conix, J. Lebeer, F. Swennen, A. Huygens Laura Vlieghe1 BaO B2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "R ELATIES EN SEKSUALITEIT BIJ MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING G. Conix, J. Lebeer, F. Swennen, A. Huygens Laura Vlieghe1 BaO B2."— Transcript van de presentatie:

1 R ELATIES EN SEKSUALITEIT BIJ MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING G. Conix, J. Lebeer, F. Swennen, A. Huygens Laura Vlieghe1 BaO B2

2 I NHOUDSTAFEL o Handicap en relaties o Kijk op seksualiteit en beperking o Seksuele ontwikkeling bij mensen met een o verstandelijke beperking (VB) o Gedrag en beleving o Seksualiteitsbeleving juridisch o Verstandelijke beperking en anticonceptie o Seksueel misbruik o Kennis over seksualiteit

3 H ANDICAP EN RELATIES o Relatienetwerken van mensen met een verstandelijke beperking (VB) - Eerder beperkt - Eenzijdig : enkel ouders en professionals - Misverstanden : ze verwachten meer van hun relatie met hun begeleider o Vriendschapsrelaties - Moeilijker aan te knopen en te onderhouden - Eenzaamheid : door de hulpverleners bestendigd. Een muur wordt opgebouwd tussen de persoon met een verstandelijke beperking en de samenleving

4 K IJK OP SEKSUALITEIT EN BEPERKING Mensen met een VB (verstandelijke beperking) hebben ook recht op eigen seksualiteit, intimiteit en lichamelijkheid!! bemoeilijkt door 3 belemmeringen : o Ze worden als seksloos beschouwd o Mensen met een VB worden als eeuwige kinderen gezien o Een hardnekkige mythe over seksualiteit is dat mensen seks uit zichzelf, van nature leren.

5 S EKSUELE ONTWIKKELING BIJ MENSEN MET EEN VB o Invloed van de fysieke, lichamelijke ontwikkeling - Vervroegde puberteit bij meisjes met spina bifida / downsyndroom - Vervroegde menopauze : meisjes met downsyndroom - Vertraagde lichamelijke seksuele ontwikkeling bij enkele syndromen o De ontwikkeling van de geslachtsidentiteit - Zelfde als voor mensen met andere beperkingen o De ontwikkeling van de lichaamsbeleving en de zelfwaardering - Koestering (als baby veel of weinig aangeraakt)

6 ONTWIKKELING BIJ MENSEN MET EEN VB S EKSUELE ONTWIKKELING BIJ MENSEN MET EEN VB o De houding ten opzichte van seksualiteit - Attitude wordt ontwikkeld door ervaring en omgeving - Minst positieve attitude : mensen met VB - Negatieve kijk van vrouwen op vrijen en masturbatie - Mensen met VB blijven waarden en normen ontlenen aan hun ouders

7 G EDRAG EN BELEVING o Grote verschillen tussen mannen en vrouwen - M : seks voor het positieve gevoel = bij de gehele - V : seks hoort er nu eenmaal bij bevolking o Veel vragen maar weten niet waar ze terechtkunnen o Veel V en M met VB : tekort aan experimenteerkansen - ze staan altijd onder begeleiding - vooral nadeel voor V o Vooral V met VB slachtoffer seksueel misbruik - daarom soms meer bang voor seksualiteit Veel mensen met VB wel seksuele gevoelens, willen relaties en kinderen en hebben veel vragen!

8 S EKSUALITEITSBELEVING JURIDISCH o Betrokkenheid van persoon met een VG hangt af van de beoordeling van zijn wilsbekwaamheid - wilsbekwaamheid volgens juiste criteria beoordelen - protocollen in steeds meer voorzieningen o Beoordeling van seksualiteitsbeleving ~> werkelijke leeftijd van belang - niet toepassing van juridische onbekwaamheid 2 aandachtspunten : ondersteuning seksualiteitsbeleving 1. Hulpverleners moeten vermijden zich schuldig te maken aan strafbaar gedrag 2. Anticonceptie, wordt als medische behandeling beschouwd

9 V ERSTANDELIJKE BEPERKING EN ANTICONCEPTIE o Kinderwens bij mensen met een VB - Bij omgeving vaak afkeuring - Ze blijven met vragen zitten OF; - Beslissen op eigen houtje Aanpak in groten lijnen = andere cliënten - erover spreken - gevoelens respecteren - niets forceren - geef experimenteerkansen - zelfde advies anticonceptie als andere mensen

10 S EKSUEEL MISBRUIK o Cijfers seksueel misbruik bij mensen met VB : alarmerend hoog! o Vooral vrij jonge vrouwen met licht/matige VB, maar ook mannen met VB o Daders : vooral mannen (1/3 heeft VB, 1/3 afkomstig thuissituatie) o Misbruik = vaak van lange duur

11 K ENNIS OVER SEKSUALITEIT o Op het vlak van seksualiteit : weinig leermogelijkheden o Vertekend beeld ontstaat vaak via tv ( soaps, porno… ) o Veel V met VB missen basiskennis over voortplanting o Voorlichting voor mensen met VB - technisch - weinig aandacht aan de positieve kanten - onpersoonlijk en geen antwoorden op persoonlijke angsten en vragen o Programma waarin staat wat op welke leeftijd moet worden gegeven ~> in zeer weinig scholen! o Organisaties gespecialiseerd in info voor ondersteuners EN mensen zelf!

12


Download ppt "R ELATIES EN SEKSUALITEIT BIJ MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING G. Conix, J. Lebeer, F. Swennen, A. Huygens Laura Vlieghe1 BaO B2."

Verwante presentaties


Ads door Google