De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: Ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Dicky Roorda We lezen: Psalm 110 Romeinen 8: 31 – 39 De preek gaat over Romeinen 8: 34 Jezus' hemelvaart naar Gods rechterhand Na votum en zegengroet zingen we: Gezang 100: 1, 2, 4 (GK 23) Opwekking 378 Alle liederen worden geprojecteerd

2 . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Gezang 100: 1, 2, 4 (GK 23) . .

3 . Gezang 100: 1, 2, 4 (GK 23) . .

4 . Gezang 100: 1, 2, 4 (GK 23) . .

5 . Gezang 100: 1, 2, 4 (GK 23) . .

6 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 100: 1, 2, 4 (GK 23) Opwekking 378
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 100: 1, 2, 4 (GK 23) Opwekking 378 Gebed Kidsmoment Zingen: Gezang 101: 1, 5 (GK 24) Lezen: Psalm 110 Romeinen 8: 31 – 39 Zingen: Psalm 110: 1, 2, 3 Opwekking 461 Preek over Romeinen 8: 34 Zingen: Gezang 139: 4, 5 (GK 30) . .

7 . Solo Opwekking 378: 1, 2, 3, 4, 5 . .

8 . Allen Opwekking 378: 1, 2, 3, 4, 5 . .

9 . Allen Opwekking 378: 1, 2, 3, 4, 5 . .

10 . Solo Opwekking 378: 1, 2, 3, 4, 5 . .

11 . Allen Opwekking 378: 1, 2, 3, 4, 5 . .

12 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 100: 1, 2, 4 (GK 23) Opwekking 378
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 100: 1, 2, 4 (GK 23) Opwekking 378 Gebed Kidsmoment Zingen: Gezang 101: 1, 5 (GK 24) Lezen: Psalm 110 Romeinen 8: 31 – 39 Zingen: Psalm 110: 1, 2, 3 Opwekking 461 Preek over Romeinen 8: 34 Zingen: Gezang 139: 4, 5 (GK 30) . .

13 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 100: 1, 2, 4 (GK 23) Opwekking 378
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 100: 1, 2, 4 (GK 23) Opwekking 378 Gebed Kidsmoment Zingen: Gezang 101: 1, 5 (GK 24) Lezen: Psalm 110 Romeinen 8: 31 – 39 Zingen: Psalm 110: 1, 2, 3 Opwekking 461 Preek over Romeinen 8: 34 Zingen: Gezang 139: 4, 5 (GK 30) . .

14 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 100: 1, 2, 4 (GK 23) Opwekking 378
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 100: 1, 2, 4 (GK 23) Opwekking 378 Gebed Kidsmoment Zingen: Gezang 101: 1, 5 (GK 24) Lezen: Psalm 110 Romeinen 8: 31 – 39 Zingen: Psalm 110: 1, 2, 3 Opwekking 461 Preek over Romeinen 8: 34 Zingen: Gezang 139: 4, 5 (GK 30) . .

15 . Gezang 101: 1, 5 (GK 24) . .

16 . Gezang 101: 1, 5 (GK 24) . .

17 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 100: 1, 2, 4 (GK 23) Opwekking 378
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 100: 1, 2, 4 (GK 23) Opwekking 378 Gebed Kidsmoment Zingen: Gezang 101: 1, 5 (GK 24) Lezen: Psalm 110 Romeinen 8: 31 – 39 Zingen: Psalm 110: 1, 2, 3 Opwekking 461 Preek over Romeinen 8: 34 Zingen: Gezang 139: 4, 5 (GK 30) . .

18 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 100: 1, 2, 4 (GK 23) Opwekking 378
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 100: 1, 2, 4 (GK 23) Opwekking 378 Gebed Kidsmoment Zingen: Gezang 101: 1, 5 (GK 24) Lezen: Psalm 110 Romeinen 8: 31 – 39 Zingen: Psalm 110: 1, 2, 3 Opwekking 461 Preek over Romeinen 8: 34 Zingen: Gezang 139: 4, 5 (GK 30) . .

19 . Psalm 110: 1, 2, 3 . .

20 . Psalm 110: 1, 2, 3 . .

21 . Psalm 110: 1, 2, 3 . .

22 . Opwekking 461 a, b, c, d . .

23 . Opwekking 461 a, b, c, d . .

24 . Opwekking 461 a, b, c, d . .

25 . Opwekking 461 a, b, c, d (Modulatie!!) . .

26 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 100: 1, 2, 4 (GK 23) Opwekking 378
. . Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 100: 1, 2, 4 (GK 23) Opwekking 378 Gebed Kidsmoment Zingen: Gezang 101: 1, 5 (GK 24) Lezen: Psalm 110 Romeinen 8: 31 – 39 Zingen: Psalm 110: 1, 2, 3 Opwekking 461 Preek over Romeinen 8: 34 Zingen: Gezang 139: 4, 5 (GK 30) . .

27 Hemelvaart: afronding en start
. . Tekst: Romeinen 8: 34 Hemelvaart: afronding en start . .

28 Hemelvaart: naar Gods rechterhand Jezus zit aan de rechterhand van God
. . Tekst: Romeinen 8: 34 Hemelvaart: naar Gods rechterhand Jezus zit aan de rechterhand van God = Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde . .

29 . . Tekst: Romeinen 8: 34 . .

30 . . Tekst: Romeinen 8: 34 . .

31 'Zitten aan de rechterhand van God‘ Bekend geworden door: Psalm 110
. . Tekst: Romeinen 8: 34 'Zitten aan de rechterhand van God‘ Bekend geworden door: Psalm 110 'God de HEER spreekt tot mijn heer: Neem plaats aan mijn rechterhand' . .

32 'Zitten aan de rechterhand van God‘ Bekend geworden door: Psalm 110
. . Tekst: Romeinen 8: 34 'Zitten aan de rechterhand van God‘ Bekend geworden door: Psalm 110 Jezus 'Ze vroegen hem: Ben U de messias? En Jezus antwoordde: Dat ben ik, en u zult de Mensenzoon aan de rechterhand van de Machtige zien zitten' . .

33 'Jezus aan de rechterhand van God' geeft antwoord op:
. . Tekst: Romeinen 8: 34 'Jezus aan de rechterhand van God' geeft antwoord op: Hoe groot en machtig is Jezus? Is Jezus misschien een bijzondere engel? Wat is de plek van Jezus in de hemel? Wat deed Jezus eigenlijk op aarde? . .

34 'Jezus aan de rechterhand van God' geeft antwoord op:
. . Tekst: Romeinen 8: 34 'Jezus aan de rechterhand van God' geeft antwoord op: Wat heeft Jezus in de hemel te maken met mijn leventje op aarde? 'Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is' . .

35 . . Tekst: Romeinen 8: 34 'Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht, woede en drift, vloeken en schelden. U moet zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen. Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem' . .

36 De vraag die Hemelvaart aan jou stelt: Wie is de baas? Jij of Jezus?
. . Tekst: Romeinen 8: 34 De vraag die Hemelvaart aan jou stelt: Wie is de baas? Jij of Jezus? . .

37 'Jezus aan de rechterhand van God' geeft antwoord op:
. . Tekst: Romeinen 8: 34 'Jezus aan de rechterhand van God' geeft antwoord op: Wat doet Christus in de hemel voor mij? 'Wie zal ons veroordelen? Christus Jezus die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons' . .

38 Jezus pleit voor jou = Jezus bidt voor jou menselijk beeld
. . Tekst: Romeinen 8: 34 Jezus pleit voor jou = Jezus bidt voor jou menselijk beeld persoonlijk en liefdevol beeld . .

39 Niemand in de hemel of op de aarde houdt zoveel van ons als Jezus.
Tekst: Romeinen 8: 34 Niemand in de hemel of op de aarde houdt zoveel van ons als Jezus. Hij had alles voor ons over. Christus heeft alle macht in hemel en op aarde. Hij zit aan de rechterhand van God. Als Christus iets voor ons aan de Vader vraagt, luistert God zeker naar zijn eigen zoon. (NGB art. 26) . .

40 Zingen: Gezang 139: 4, 5 (GK 30) Gebed Collecte
. . Zingen: Gezang 139: 4, 5 (GK 30) Gebed Collecte Zingen: Gezang 68 (GK 25) Zegen . .

41 . Gezang 139: 4, 5 (GK 30) . .

42 . Gezang 139: 4, 5 (GK 30) . .

43 Zingen: Gezang 139: 4, 5 (GK 30) Gebed Collecte
. . Zingen: Gezang 139: 4, 5 (GK 30) Gebed Collecte Zingen: Gezang 68 (GK 25) Zegen . .

44 COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor st. broederschap Spanje
en de 2de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25) . .

45 COLLECTE Zondag Is de collecte voor de kerk Na de collecte zingen we:
. . COLLECTE Zondag Is de collecte voor de kerk Na de collecte zingen we: Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25) . .

46 Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25)

47 Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25)

48 Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25)

49 De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .

50 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 12 mei
. . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 12 mei om 9.30 uur. Van harte welkom. . .


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google