De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting HAVO Bas Smies Teamleider Bovenbouw

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting HAVO Bas Smies Teamleider Bovenbouw"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting HAVO 4 2014 - 2015 Bas Smies Teamleider Bovenbouw
Frank Warrink Coördinator HAVO 4 & 5

2 Wijzigingen schoolleiding
Joanne Duijvestijn – Waarnemend vestigingsdirecteur Bas Smies – Teamleider Bovenbouw H/V Frank Warrink – Coördinator HAVO 4 & 5 Francisca de Vries – Coördinator VWO 4, 5 & 6 “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

3 Leerlingbegeleiding HAVO 4
Fred Bouwhuis Decaan Richard Walgemoet Decaan Mirjam van Buuren Mentor Nicole Otten Mentor Frank Warrink Mentor / Coördinator leerlingzaken Bas Smies Teamleider Chris de Ruyter Zorgcoördinator Samantha Snijders Dyslexiecoördinator HAVO docententeam “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

4 Vaardig hun toekomst ingaan
Ons (en uw) doel: Zorgen dat uw kinderen hun diploma halen en Vaardig hun toekomst ingaan “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

5 Impressie Kennismakingsdag

6 Tweede Fase “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

7 Kenmerken Tweede Fase Profiel gekozen (CM, EM, NG, NT)
Zelfstandig werken en plannen PTA (plan van toetsing en afsluiting) Studiewijzers Studiebegeleidingsuren Grotere hoeveelheden stof in schoolexamentoetsen Vroeg beginnen met examenstof Opbouw examencijfer start in HAVO 4 “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

8 Vakkenpakket Module (optioneel) Algemeen deel Profieldeel Vrij deel
C&M E&M N&G N&T Vrij deel 1 of 2 examenvakken Module (optioneel) “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

9 Vrije deel Tenminste 1 volledig examenvak Wisselen van keuzevak:
Tot einde blok 1 Als er plaats is Schriftelijke toestemming ouders Laten vallen extra keuzevak: einde blok 2 of einde blok 4 “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

10 Zelfstandigheid Toewerken naar steeds meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid HaCo-lessen HAVO 5: profielwerkstuk (80 slu) “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

11 Vinger aan de pols Startgesprekken met mentor
Spijbelen & te laat komen Magister: cijfers en absentiegegevens Werkhouding: afrondmiddag (vrijdag) Inventarisatie werkhouding in week 41. Indien nodig contact. “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

12 Havisten Competent (HaCo)
Webquests (www.havistencompetent.nl) Vaardigheden centraal: - Samenwerken - Presenteren - Informatie verwerken en verwerven - Probleemoplossend werken - Reflectie Ontwikkeling in beeld d.m.v. Portfolio Terugkoppeling halverwege schooljaar “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

13 Studiebegeleidingsuren
Mediatheek Vakondersteuningsuren Kenmerken: Zelf inschrijven in CUP Totaal 32 lesuren per week Actieve deelname vereist Zelfde status als gewone les Bij slechte resultaten: vakondersteuning verplicht “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

14 Steunlessen Nederlands, Engels en Wiskunde
In verband met kernvakregeling Deelname verplicht indien noodzakelijk Blok 1: Ne & Wi voor VMBO instromers “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

15 Toetsing (1) Verschillende toetsvormen: SET = schoolexamentoets
KT = kennistoets PO = praktische opdracht Examendossier: in beheer leerling “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

16 Toetsing (2) Aan het einde van ieder blok een afsluitende toetsweek
4 blokken Aan het einde van ieder blok een afsluitende toetsweek Voor vrijwel ieder vak een SET Tijdens toetsweek lesvrij Gedurende het blok: KT’s en PO’s Cijfers (en absentiegegevens) via Magister te volgen “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

17 Herkansingen Na blok 2: herkansing over 1 SET uit blok 1 of blok 2
Inhalen gemiste SET: ZSM, in overleg met docent. Na blok 4 op inhaaldag. Ingehaalde SET kan niet herkanst worden “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

18 Berekening overgangscijfer H4
Gemiddeld blokcijfer (GB) en PO cijfer (indien van toepassing) bepalen overgangscijfer Standaard weging GB : PO = 4 : 1 Details in rode boekje (p. 9 & 10) Gemiddeld blokcijfer en gemiddeld PO cijfer gaan mee naar H5 “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

19 Bevorderingsregels Bevorderd: LO, CKV, HaCo voldoende of goed
Daarnaast is voldaan aan: In bespreking: bij één voorwaarde tekort In bespreking: bij meer dan 1 tekort voor Ne, En, Wi Onvoldoendes Compensatiepunten geen 0 of meer 1X5 (4,5-5,4) 1X4 (3,5-4,4) 2 of meer 2X5 (4,5-5,4) 1X5 (4,5-5,4) en 1X4 (3,5-4,4) 3 of meer

20 Vak afgesloten in HAVO 4 Maatschappijleer CKV (beoordeling v of g)
Resultaat telt mee in HAVO 5 Vrijstelling bij doubleren “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

21 3F Rekentoets Verplicht examenonderdeel, cijfer 5 of hoger
Telt mee in kernvakregeling examenjaar Module rekenvaardigheid Diagnostische toets in januari: bij voldoende resultaat deelname afsluitende toets in maart 2015 “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

22 Ziekte 1e dag ziekte: ouder belt naar school
Na het weekend: opnieuw bellen Ziek van school naar huis: bij thuiskomst bellen Kind weer beter: briefje mee van ouder “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

23 Toets(en) gemist Indien tevoren bekend: met briefje van ouders melden bij docent (KT) en coördinator(SET). Bij ziekte: telefonische ziekmelding door ouders voor aanvang van de toets Schriftelijk bevestigen van ouders voor docent(en): Naam en klas leerling Reden afwezigheid Welke toets(en) gemist Afwezigheid zonder reden: 1,0! Informatie ouders: brief, code AT in Magister “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

24 Bijzonder verlof Min. 2 weken van tevoren schriftelijk aanvragen
Tot 3 dagen: teamleider (dhr. B. Smies) Langer dan 3 dagen of aansluitend aan vakanties: vestigingsdirecteur (mevr. J. Duijvestijn) “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

25 Excursies & kosten Kennismakingsdag Hulsbeek: 20 euro
Excursie dierentuin Munster: 16 euro Pop/Rock museum Gronau (CKV): 20 euro Tweede Kamer (maatschappijleer): 20 euro Bij kosten voor ouders deelname niet verplicht: alternatief programma op school “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

26 Impressie reizen

27 Buitenlandse reizen Bestemmingen: Rome (7-daagse vliegreis), Parijs & Berlijn (5- daagse busreis) Voorbereiding: stukje in reisgids en presentatie ter plaatse Aanmelding / kosten (indicatie): - eind september brief met alle info - Rome: 725 euro, Parijs & Berlijn: 400 euro Thuisblijvers: vervangend programma “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

28 Mentorgroep mevr. Van Buuren, 0.12
Dylan Baldussu Mahree Hoogeveen Bertjan Zeiger René Benthem Thijmen Hubertse Cas Bruins Maurits Janssen Scott Coopman Pim Kaam Anton Dieperink Emiel Krijnsen Kjartan van Driel Wiert Mulder Jeffrey Ensink Olaf Muskee Marvin de Goeij Shamim Qureishi Bas Hofte Nick Verhagen

29 Mentorgroep mevr. Otten, 0.08
Thijmen Bakker Daan Geerdink Nino Vermeulen Tim Bertelink Jennifer Göksu Jim Zengerink Willemijn Bidoggia Thomas Gortemaker Johan Braaksma Richard Heinen Ties Damink Tobias Hesselink Mandy Dragstra Pascal Honings Faried Elawady Kazuma Okubu Kima Eliyo Jasper van de Sande Lisa Geerdink Joël Veldhuis

30 Mentorgroep dhr. Warrink, 1.06
Lynn Beumers Sophie van der Loo Harro Geerdink Romy Mengerink Suus Haenen Thijs Oskam Timon Hammink Anne de Rijk Daniël van Herwijnen Koen Rutgers Tatum Hietbrink Tamira Seller Sewak Kasparyan Kristian Smeets Jon Kingma Jin van Werven Rens Kingma Klaas van Zandbergen Mick Landman Ruben van Zenden


Download ppt "Voorlichting HAVO Bas Smies Teamleider Bovenbouw"

Verwante presentaties


Ads door Google