De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting HAVO 4 2014 - 2015 Bas Smies Teamleider Bovenbouw Frank Warrink Coördinator HAVO 4 & 5.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting HAVO 4 2014 - 2015 Bas Smies Teamleider Bovenbouw Frank Warrink Coördinator HAVO 4 & 5."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting HAVO 4 2014 - 2015 Bas Smies Teamleider Bovenbouw Frank Warrink Coördinator HAVO 4 & 5

2 Wijzigingen schoolleiding  Joanne Duijvestijn – Waarnemend vestigingsdirecteur  Bas Smies – Teamleider Bovenbouw H/V  Frank Warrink – Coördinator HAVO 4 & 5  Francisca de Vries – Coördinator VWO 4, 5 & 6 “ Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

3 Leerlingbegeleiding HAVO 4 Fred BouwhuisDecaan Richard WalgemoetDecaan Mirjam van BuurenMentor Nicole OttenMentor Frank WarrinkMentor / Coördinator leerlingzaken Bas SmiesTeamleider Chris de RuyterZorgcoördinator Samantha SnijdersDyslexiecoördinator HAVO docententeam “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

4 Ons (en uw) doel: Zorgen dat uw kinderen hun diploma halen en Vaardig hun toekomst ingaan “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

5 Impressie Kennismakingsdag

6 Tweede Fase “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

7 Kenmerken Tweede Fase  Profiel gekozen (CM, EM, NG, NT)  Zelfstandig werken en plannen  PTA (plan van toetsing en afsluiting)  Studiewijzers  Studiebegeleidingsuren  Grotere hoeveelheden stof in schoolexamentoetsen  Vroeg beginnen met examenstof  Opbouw examencijfer start in HAVO 4 “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

8 Vakkenpakket  Algemeen deel  Profieldeel  C&M  E&M  N&G  N&T  Vrij deel  1 of 2 examenvakken  Module (optioneel) “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

9 Vrije deel  Tenminste 1 volledig examenvak  Wisselen van keuzevak:  Tot einde blok 1  Als er plaats is  Schriftelijke toestemming ouders  Laten vallen extra keuzevak:  einde blok 2 of einde blok 4  Schriftelijke toestemming ouders “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

10 Zelfstandigheid  Toewerken naar steeds meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid  HaCo-lessen  HAVO 5: profielwerkstuk (80 slu) “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

11 Vinger aan de pols  Startgesprekken met mentor  Spijbelen & te laat komen  Magister: cijfers en absentiegegevens  Werkhouding: afrondmiddag (vrijdag)  Inventarisatie werkhouding in week 41. Indien nodig contact. “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

12 Havisten Competent (HaCo)  Webquests (www.havistencompetent.nl)www.havistencompetent.nl  Vaardigheden centraal: - Samenwerken - Presenteren - Informatie verwerken en verwerven - Probleemoplossend werken - Reflectie  Ontwikkeling in beeld d.m.v. Portfolio  Terugkoppeling halverwege schooljaar “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

13 Studiebegeleidingsuren  Mediatheek  Vakondersteuningsuren Kenmerken:  Zelf inschrijven in CUP  Totaal 32 lesuren per week  Actieve deelname vereist  Zelfde status als gewone les  Bij slechte resultaten: vakondersteuning verplicht “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

14 Steunlessen  Nederlands, Engels en Wiskunde  In verband met kernvakregeling  Deelname verplicht indien noodzakelijk  Blok 1: Ne & Wi voor VMBO instromers “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

15 Toetsing (1)  Verschillende toetsvormen:  SET = schoolexamentoets  KT = kennistoets  PO = praktische opdracht  Examendossier: in beheer leerling “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

16 Toetsing (2)  4 blokken  Aan het einde van ieder blok een afsluitende toetsweek  Voor vrijwel ieder vak een SET  Tijdens toetsweek lesvrij  Gedurende het blok: KT’s en PO’s  Cijfers (en absentiegegevens) via Magister te volgen “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

17 Herkansingen  Na blok 2: herkansing over 1 SET uit blok 1 of blok 2  Na blok 4: herkansing over 1 SET uit blok 3 of blok 4  Inhalen gemiste SET: ZSM, in overleg met docent. Na blok 4 op inhaaldag.  Ingehaalde SET kan niet herkanst worden “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

18 Berekening overgangscijfer H4  Gemiddeld blokcijfer (GB) en PO cijfer (indien van toepassing) bepalen overgangscijfer  Standaard weging GB : PO = 4 : 1  Details in rode boekje (p. 9 & 10)  Gemiddeld blokcijfer en gemiddeld PO cijfer gaan mee naar H5 “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

19 Bevorderingsregels Bevorderd:  LO, CKV, HaCo voldoende of goed  Daarnaast is voldaan aan:  In bespreking: bij één voorwaarde tekort  In bespreking: bij meer dan 1 tekort voor Ne, En, Wi OnvoldoendesCompensatiepunten geen0 of meer 1X5 (4,5-5,4)0 of meer 1X4 (3,5-4,4)2 of meer 2X5 (4,5-5,4)2 of meer 1X5 (4,5-5,4) en 1X4 (3,5- 4,4) 3 of meer

20 Vak afgesloten in HAVO 4  Maatschappijleer  CKV (beoordeling v of g)  Resultaat telt mee in HAVO 5  Vrijstelling bij doubleren “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

21 3F Rekentoets  Verplicht examenonderdeel, cijfer 5 of hoger  Telt mee in kernvakregeling examenjaar  Module rekenvaardigheid  Diagnostische toets in januari: bij voldoende resultaat deelname afsluitende toets in maart 2015 “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

22 Ziekte  1 e dag ziekte: ouder belt naar school  Na het weekend: opnieuw bellen  Ziek van school naar huis: bij thuiskomst bellen  Kind weer beter: briefje mee van ouder “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

23 Toets(en) gemist  Indien tevoren bekend: met briefje van ouders melden bij docent (KT) en coördinator(SET).  Bij ziekte: telefonische ziekmelding door ouders voor aanvang van de toets  Schriftelijk bevestigen van ouders voor docent(en):  Naam en klas leerling  Reden afwezigheid  Welke toets(en) gemist  Afwezigheid zonder reden: 1,0!  Informatie ouders: brief, code AT in Magister “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

24 Bijzonder verlof  Min. 2 weken van tevoren schriftelijk aanvragen  Tot 3 dagen: teamleider (dhr. B. Smies)  Langer dan 3 dagen of aansluitend aan vakanties: vestigingsdirecteur (mevr. J. Duijvestijn) “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

25 Excursies & kosten  Kennismakingsdag Hulsbeek: 20 euro  Excursie dierentuin Munster: 16 euro  Pop/Rock museum Gronau (CKV): 20 euro  Tweede Kamer (maatschappijleer): 20 euro  Bij kosten voor ouders deelname niet verplicht: alternatief programma op school “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

26 Impressie reizen

27 Buitenlandse reizen  Bestemmingen: Rome (7-daagse vliegreis), Parijs & Berlijn (5- daagse busreis)  Voorbereiding: stukje in reisgids en presentatie ter plaatse  Aanmelding / kosten (indicatie): - eind september brief met alle info - Rome: 725 euro, Parijs & Berlijn: 400 euro  Thuisblijvers: vervangend programma “Ambitieus en uitdagend” “Faciliterend en vol vertrouwen”

28 Mentorgroep mevr. Van Buuren, 0.12 DylanBaldussuMahree HoogeveenBertjan Zeiger René BenthemThijmen Hubertse Cas BruinsMaurits Janssen Scott CoopmanPim Kaam Anton DieperinkEmiel Krijnsen Kjartan van DrielWiert Mulder Jeffrey EnsinkOlaf Muskee Marvin de GoeijShamim Qureishi Bas HofteNick Verhagen

29 Mentorgroep mevr. Otten, 0.08 Thijmen BakkerDaan GeerdinkNino Vermeulen Tim BertelinkJennifer GöksuJim Zengerink Willemijn BidoggiaThomas Gortemaker Johan BraaksmaRichard Heinen Ties DaminkTobias Hesselink Mandy DragstraPascal Honings Faried ElawadyKazuma Okubu Kima EliyoJasper van de Sande Lisa GeerdinkJoël Veldhuis

30 Mentorgroep dhr. Warrink, 1.06 Lynn BeumersSophie van der Loo Harro GeerdinkRomy Mengerink Suus HaenenThijs Oskam Timon Hammink Anne de Rijk Daniël van HerwijnenKoen Rutgers Tatum HietbrinkTamira Seller Sewak KasparyanKristian Smeets Jon KingmaJin van Werven Rens KingmaKlaas van Zandbergen Mick LandmanRuben van Zenden


Download ppt "Voorlichting HAVO 4 2014 - 2015 Bas Smies Teamleider Bovenbouw Frank Warrink Coördinator HAVO 4 & 5."

Verwante presentaties


Ads door Google