De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Technische Commissie JOR. Waarom nieuwe aanpak? Teruglopend ledental/ weinig aanwas Jeugd Afname aantal talentvolle spelers Verloop kader/tc-leden Waar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Technische Commissie JOR. Waarom nieuwe aanpak? Teruglopend ledental/ weinig aanwas Jeugd Afname aantal talentvolle spelers Verloop kader/tc-leden Waar."— Transcript van de presentatie:

1 Technische Commissie JOR

2 Waarom nieuwe aanpak? Teruglopend ledental/ weinig aanwas Jeugd Afname aantal talentvolle spelers Verloop kader/tc-leden Waar zijn de kampioenen?

3 Presentatie Technische Commissie IMPACT Doelstellingen 3 jarenplan Teams/coaches 2004 Winter/zomertraining 2004

4 Technische Commissie JOR 2004-2006

5 Coördinator Sociaal-Pedagogisch klimaat Taakinvulling: Observatie en rapportage omgang coaches-spelers-ouders Stimuleert positief sociaal en pedagogisch klimaat binnen JOR Overlegt met TC en neemt initiatieven binnen taakgebied

6 ‘Impact’ Woordenboek: “stoot”, “slag”, “schok”, “indrijven”.

7 ‘Impact’ Slogan voor: Driejarenplan TC TC beleid ‘A’-lijn Terugbrengen ambitieus en competitief klimaat

8 Wat te doen met IMPACT impactSpelers bewust maken dat ze indruk (‘impact’) op coaches moeten maken Selectiecriteria voor uitruil tussen A/B-lijn Criteria voor coaches bij maken opstelling Meetbaar hulpmiddel t.b.v. voortgang en ontwikkeling in spelersdossiers Slogan gebruiken voor werving talent

9 ‘Impact’ staat voor I nzet M entaliteit P restaties A mbitie C oachbaarheid T alent

10 Criteria ‘Impact’ I nzet: M P A C T - Hard werken - 100% geven -‘ Hustle’

11 Criteria ‘Impact’ I M entaliteit P A C T - Weerbaarheid - Willen winnen - Teamspeler? -Omgang met: medespelers, materiaal, scheidsrechters.

12 Criteria ‘Impact’ I M P restaties A C T Statistieken: - Aanvallend - Verdedigend

13 Criteria ‘Impact’ I M P A mbitie C T Wat wil een speler? - Top - Recreatief

14 Criteria ‘Impact’ I M P A C oachbaarheid T - Leert hij snel? - Oppikken van aanwijzingen - Eigenwijs? - Aandacht tijdens instructie

15 Criteria ‘Impact’ I M P A C T alent Wat ziet een coach in hem voor de toekomst?

16 ”Grote impact, zachte landing” De weg der geleidelijkheid bij veranderen is belangrijk, want: huidig arsenaal aan talent te klein behoud huidige A-lijners behoud en geleidelijke versterking kader

17 Doel van driejarenplan: Doel van driejarenplan: Herstel van de balans bij de J Jeugd tussen O Opleiden en R Recreatie Kinheim JOR OR

18 Toelichting ‘A’ -en ‘B’-lijn A-lijn De ‘O’ van JOR staat voor OPLEIDEN Talentontwikkeling tot tophonkballer Kwaliteit door kwantiteit Methode: IMPACT B-lijn De ‘R’ van JOR staat voor RECREATIE Sportief, opleiden en voorportaal voor A- lijn Ex A-lijners niet verloren

19 ‘A’ -en ‘B’-lijn 2004 A-lijn Senioren: K. 2 Junioren 1 Aspiranten 1 Pupillen 1 B-lijn Senioren: K. 3,4,5,6 Junioren 2 (?) Aspiranten 2 (en 3?) Pupillen 2 en 3 Opgooi 1 Peanuts

20 Resultaat ‘A’ -en ‘B’-lijn 2006 Resultaat ‘A’ -en ‘B’-lijn 2006 A-lijn Senioren: K. 2 Junioren 1 Aspiranten 1 én 2 Pupillen 1 én 2 Opgooi 1 B-lijn Senioren: K. 3,4,5,6 Junioren 2 Aspiranten 3 en 4 Pupillen 3 en 4 Opgooi 2 Peanuts 1, 2,......

21 Doelstellingen per jaar Kinheim JOR Doelstellingen per jaar Kinheim JOR Technische Commissie 200420052006

22 Doelstellingen 3-jarenplan -2004- (1) Doelstellingen 3-jarenplan -2004- (1) IMPACTDraagvlak voor IMPACT Goede coaching: A-lijn A-lijn: 2 per team; (ex)-honkballers; geen ouders; continuïteit. B-lijn B-lijn: 2 coaches/begeleiders per team, waarvan minimaal 1 met honkbalervaring.

23 Doelstellingen 3-jarenplan -2004- (2) Doelstellingen 3-jarenplan -2004- (2) IMPACTWintertraining: selectie volgens IMPACT Harmonisering technisch beleid A-lijn en aansturing B-lijn Aansluiting ‘Clinic van de maand’ en ‘Driedaagse’ Werving van peanuts en talent

24 Doelstellingen 3-jarenplan -2005- Doelstellingen 3-jarenplan -2005- Voorzichtige uitbreiding A-lijn naar 2e teams per leeftijdscategorie (Jun/Asp/Pup) Opvoeren technisch niveau coaches 2e teams en Opgooi 1 Lessen op scholen door Jeugdcoördinator om talent te werven

25 Doelstellingen 3-jarenplan -2006- Doelstellingen 3-jarenplan -2006- A-lijn voor 1e en 2e teams: IMPACT geïmplementeerd! A-lijn competitief in landelijke klassen Evaluatie met TOP

26 Teams en Coaches 2004: A-lijn Kinheim 2: Mike Hofer en..... Junioren1: Jan Willem van de Wetering en Willem Oosterhof Aspiranten 1: Patrick Groenendal en.... Pupillen 1: Martijn Gruppelaar en....

27 Teams en Coaches 2004: B-lijn Senioren: Kinheim 3: Roderick Balk Kinheim 4: Kinheim 5: Kinheim 6:

28 Teams en Coaches 2004: B-lijn Jeugd: Aspiranten 2: Steve Matthew en.... Pupillen 2: Gerard Moseman en Ed Brandhof Pupillen 3: Guido Machgeels en Manon Tromp Opgooi 1: Nils Mica en Marja Schildmeijer Peanuts 1: Ronald Gaartman en Vera Veldheer

29 Wintertraining Jeugd 2004 Naar buiten week # 12 (week van 15 maart 2004) Week 4 Aanvang P/C Training (6x) (zo. 25 januari) Week 4/5 Selectietraining A-lijn (2x) (zo. 25 januari) (volgens IMPACT) Week 6/11 Teamtrainingen (4/5x) (5 x wo. middag/4 x zondag) (A –en B lijn!)

30 Uitnodigingen Wintertraining Jeugd 2004 Uitnodigingen in december 2003 Per categorie Jun/Asp/Pup en P/C Oud A-lijners 2003 Talenten B-lijners 2003

31 Zomertraining Jeugd 2004 Naar buiten week # 12 (week van 15 maart 2004) A –en B lijn: 2 x per week Opgooi en Peanuts: 1 x per week P/C training: 1 x per week

32 En dan nog dit: A –en B lijn: Geringe verlaging van het niveau over gehele linie bij de Jeugd Peanuts: Lagere drempel: € 50,- ter stimulering ledenwerving Contributies 2004 Onder voorbehoud verhoging bijdrage KNBSB

33 Vragen ?

34 Neem de nieuwe sticker mee: 2 per persoon!

35 Dank voor uw aandacht! Technische Commissie JOR of :


Download ppt "Technische Commissie JOR. Waarom nieuwe aanpak? Teruglopend ledental/ weinig aanwas Jeugd Afname aantal talentvolle spelers Verloop kader/tc-leden Waar."

Verwante presentaties


Ads door Google