De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Haalbaarheidsonderzoek Brede Scholen Velddriel en Ammerzoden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Haalbaarheidsonderzoek Brede Scholen Velddriel en Ammerzoden."— Transcript van de presentatie:

1 Haalbaarheidsonderzoek Brede Scholen Velddriel en Ammerzoden

2 SPEERPUNTEN 1 + 1 = 3 Multifunctionaliteit Optimalisatie en integratie Breed aanbod van activiteiten Gelijkwaardigheid Pedagogische afstemming Meerwaarden door samenwerking

3 Ammerzoden In opdracht van de gemeente Maasdriel heeft Architectuurbureau Voss samen met de beoogde participanten een studie verricht naar de uitbreidingsmogelijkheden van de RK basisschool de Schakel in het hart van Ammerzoden. Het bestaande gebouw van basisschool de Schakel en de peuterspeelzaal wordt in deze studie samen met de gymzaal de Treffer uitgebreid naar een brede school.

4 In de multifunctionele accommodatie zullen verschillende organisaties gevestigd worden met verschillende wensen en eisen aan huisvesting. Om alle wensen en eisen zuiver te kunnen inventariseren, heeft Architectuurbureau Voss in overleg met de participanten ervoor gekozen om- na de eerste bijeenkomst – separate interviews te houden met de verschillende participanten. Met behulp van de interviews zijn de ruimtelijke en functionele eisen per participant bepaald. Vervolgens zijn in plenaire sessies het ruimteprogramma, de multifunctionaliteit en de totale beeldkwaliteit verder uitgewerkt en vastgelegd in het rapport ‘ruimtelijk- functioneel programma van wensen’ en het schetsontwerp. Het benodigde budget is vastgelegd inde stichtingskostenopzet. RELATIESCHEMA Gymzaal Hele dagopvang BSO Middenbouw Consultatie Bovenbouw Onderbouw Speelzaal 013 6- 13 jaar Ontmoetingsruimte Mediatheek, Boven- en middenbouw 0 – 6 jaar PSZ HEDO Consultatiebureau Speelzalen Onderbouw PSZ Ontmoetingsruimte keuken en ondersteuning Danszaal Hoofdentree brede school

5 ‘t Bussche Kempke Bernseweg fietsen PSZ rk basisschool de Schakel Gymzaal Ingang: 1-hoofdingang 2-ingang middenbouw 3-ingang onderbouw en bso 4-ingang PSZ 5-ingang gymzaal en danszaal 4 P P P P P 3 1 2 5 BSO Danszaal SITUATIE NU P

6 NU

7 PSZ Grote lichte lokalen Temperatuur en ventilatie problematisch Eigen entree PSZ met eigen speelplaats Grote groepsruimte Veel verkeersruimte Kruip door sluip door Doolhof te weinig spreekkamers Doolhof Installaties afgeschreven Grote ontmoetingsruimte Te veel functies en verkeersruimte Donker en veel lekkages Grote lichte lokalen Temperatuur en ventilatie problematisch Berging te klein en gecombineerd met nooduit HUIDIGE GEBOUWKENMERKEN Financiële impulsen bestaande gebouw: -Subsidie “stimuleren en aanpassen van huisvesting tot brede scholen” -bouw gereed uiterlijk eind 2011 -Onderhoud school, meerjarig onderhoudsplan – 10 jaar onderhoudsvrij -Subsidie binnenmilieu aanvraag uiterlijk december 2009

8 Locatie nieuwbouw accent 2 laags STEDENBOUWKUNDIGE UITGANGSPUNTEN Locatie nieuwbouw 1 laag

9 zone 6-12 Boven- en middenbouw Ontmoetingsruimte en consultatiebureau zone 0-5 HEDO, PSZ, speelzaal en onderbouw hoofdentree, Entree PSZ, HEDO en BSO Entree midden- en bovenbouw Consultatiebureau avondgebruik HEDO BSO PSZ onderbouw ontmoeting bovenbouw consultatie speelzaal middenbouw danszaal gymzaal Entree onderbouw Entree gymzaal en danszaal verdieping IMPLEMENTATIE ORGANISATIESCHEMA vide bovenbouw

10 berg. conc repro werkplek berg. keuken Ontmoetings- zaal balie wachtruimte sprk.k. berg. dir teamkamer werkpl handv berg. Adm. werkpl mediatheek server berg berg. speelzaal + Podium +450mm groepsruimte berg mk washok kant. speelr. berg. vers. sl k groepsr danszaalberg. gymzaal kleedk douche kleedk berg. berg pantryb kleedk cv. psz groepsruimte instal.r. t t t t t t t berg. miva t t werkplek t t groepsruimte t werkpl groepsruimte t tt ontspanningsr INDELING PLATTEGRONDEN Begane grond 1e verdieping lift. t groepsruimte t

11 sl k groepsr washok groepsr kant. danszaal speelr. berg. gymzaal kleedk douche kleedk berg. berg pantryb kleedk mk cv. berg. vers. psz groepsruimte speelzaal + Podium +450mm groepsruimte conc repro serverinstal.r. werkplek t t t t t t t berg. mediatheek miva t t keuken werkplek Ontmoetings- zaal balie wachtruimte sprk.k. berg. t groepsruimte dir teamkamer werkpl tt ontspanningsr INDELING PLATTEGRONDEN Begane grond lift. t berg berg. groepsruimte handv berg. Adm. werkpl t speelleerlokaal werkplekontmoetingsruimte lichtstraat of koepels boven vide groepsruimtetribunetrapspeelzaal + Podium +450mm Speelruimte HEDO gymzaal DOORSNEDE

12 Speelplaats onderbouw, PSZ en HEDO P P P P P Speelplaats midden/ en bovenbouw en BSO Dorpsplein P P P P P P P P Met de verbouwing van de basisschool wordt tevens het terrein geoptimaliseerd. De speelplaatsen worden opnieuw ingericht, waarbij een fysieke scheiding wordt gelegd tussen speelplaats voor onderbouw, PSZ en kinderdagverblijf en de speelplaats voor de midden- en bovenbouw en BSO. Aan het hoofdentree, tussen deze 2 speelplaatsen, wordt een dorpsplein gesitueerd met een duidelijke routing naar het entree, enkele bankjes en voldoende voorzieningen voor het stallen van fietsen. Om de verkeersafwikkeling tijdens de spitsuren (brengen en halen kinderen) soepeler te laten verlopen wordt, vooruitlopend op de uitvoering van het mobiliteitsplan, voorgesteld de Busche Kempke ter hoogte van de gymzaal eenrichtingsverkeer te maken. De bestaande verwarrende parkeerhaven wordt opgeheven en er komen meer parkeerplaatsen voor de nieuw toegevoegde functies. P P fietsen INDELING TERREIN

13 MASSASTUDIE MASSASTUDIE BESTAAND

14 MASSASTUDIE MASSASTUDIE SO

15 Velddriel In opdracht van de gemeente Maasdriel heeft Architectuurbureau Voss samen met de beoogde participanten een studie verricht naar de uitbreidingsmogelijkheden van de RK basisschool Deken Wehmeijer in Velddriel. Het bestaande gebouw van basisschool wordt in deze studie volledig herbouwd en uitgebreid naar een brede school met een basisschool, peuterspeelzaal, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, jeugwerk, leesvoorziening en sport- en culturele educatie. De gymzaal wordt hierbij gehandhaafd en opgenomen in het gebouw van de brede school.

16 Provinciale weg: grootschalige bebouwing Voorstraat: Kleinschalige bebouwing Velddriel

17 Ingang: 1-hoofdingang 2-jeugdwerk PSZ en BSO Gemeente: Maasdriel Sectie: M Perceel: 1446 (school 5211m2) 1447 (Gymzaal 1001m2) 6212 m2 totaal fietsen PSZ BSO rk basisschool Deken Wehmeijer Jeugdwerk P P 1 2 Gymzaal fietsen P P speelplaats speelweide Openbaar groen speelplaats SITUATIE: PERCEEL

18 Voorgevel bestaand schoolgebouw Achterzijde muggenheuvel Ingang Muggenheuvel FOTOS

19 Voorstraat 180 graden Speelweide met gymzaal FOTOS

20 Financiële impulsen : -Subsidie “stimuleren en aanpassen van huisvesting tot brede scholen” -bouw gereed uiterlijk eind 2011 -Onderhoud school, meerjarig onderhoudsplan – 10 jaar onderhoudsvrij -Subsidie binnenmilieu aanvraag uiterlijk december 2009 Sloop bestaande school 1089m2 Gymzaal met annexen handhaven SLOOP

21 School BSO PSZ KDV Jeugdwerk Gymzaal hoofdentree, Bibliotheek, mediatheek, aula, teamkamer, speelruimte: de bindende multifunctionele keten binnen de brede school AULA TEAMKAMER MEDIATHEEK Bibliotheek / flexlokaal Speelruimte ORGANOGRAM

22 Speelplaats midden- en bovenbouw. Openbaar groen en speeltuin School BSO PSZ KDV Jeugdwerk Gymzaal Speelplaats hedo,bso,psz SITUATIE; ORGANOGRAM Dorpsplein

23 zone 6-12 Leesvoorzieing, mediatheek Jeugdwerk, ontmoetingsruimte Boven- en middenbouw zone 0-5 HEDO, PSZ, BSO enonderbouw Entree PSZ, HEDO en BSO Entree school leesvoorziening Gymzaal En avondgebruik HEDO BSO PSZ onderbouw ontmoeting middenbouw HEDO Gymzaal Jeugdwerk bovenbouw Hoofdentree Entree Jeugdwerk en avondgebruik INPASSING ORGANOGRAM

24 Interdisciplinaire relatie HEDO BSO PSZ onderbouw ontmoeting middenbouw HEDO Gymzaal Jeugdwerk bovenbouw INTERACTIE

25 berg. ob berg. alg. berg. leerl.midd berg. aula berg. bb hoofd- entree kleedruimte speelleerlokaal t t teamkamer Werk kamer IB repro directie keuken groepsruimte kleed ruimte douche gymzaal inst. mk berg. psz/bso groepsruimte hedo groepsruimte hedo groepsruimte hedo sl k vers. miva t kantoor hedo berg. gymzaal + zolder berg. jeugdwerk berg. jeugdwerk groepsruimte jeugdwerk t t ontmoetingsruimte bibliotheek pp p p p mediatheek berg. aula flexlokaal / Podium +400 speelruimte hedo bso bso/ psz t t berg. hedo washok PLATTEGROND SCHETSONTWERP berg. leerl.midd.

26 Speelplaats hedo,bso,psz Hoofdentree school Dorpsplein Openbaar speelterrein Brede school Velddriel P Gymzaal P P P P Speelplaats school P P SITUATIE SCHETSONTWERP

27 Speelplaats School hedo,bso,psz Nieuwe ontwikkelingen woningbouw Speelplaats bovenbouw: Openbaar speelterrein (buurtfunctie) Brede school Velddriel P Gymzaal P P P P SITUATIE MET WONINGBOUW

28 SITUATIE

29 MASSASTUDIE BESTAAND

30 MASSASTUDIE SCHETSONTWERP

31 SCHETS

32 Haalbaarheidsonderzoek Brede Scholen Velddriel en Ammerzoden


Download ppt "Haalbaarheidsonderzoek Brede Scholen Velddriel en Ammerzoden."

Verwante presentaties


Ads door Google