De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Haalbaarheidsonderzoek Brede Scholen Velddriel en Ammerzoden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Haalbaarheidsonderzoek Brede Scholen Velddriel en Ammerzoden"— Transcript van de presentatie:

1 Haalbaarheidsonderzoek Brede Scholen Velddriel en Ammerzoden

2 1 + 1 = 3 SPEERPUNTEN Multifunctionaliteit Optimalisatie en integratie
Breed aanbod van activiteiten Gelijkwaardigheid Pedagogische afstemming Meerwaarden door samenwerking 1 + 1 = 3 SPEERPUNTEN

3 In opdracht van de gemeente Maasdriel heeft Architectuurbureau Voss samen met de beoogde participanten een studie verricht naar de uitbreidingsmogelijkheden van de RK basisschool de Schakel in het hart van Ammerzoden. Het bestaande gebouw van basisschool de Schakel en de peuterspeelzaal wordt in deze studie samen met de gymzaal de Treffer uitgebreid naar een brede school. Ammerzoden

4 Ontmoetingsruimte keuken en ondersteuning
Danszaal Gymzaal Hele dagopvang BSO Onderbouw Middenbouw Speelzaal Bovenbouw Ontmoetingsruimte keuken en ondersteuning PSZ 0 – 6 jaar PSZ HEDO Consultatiebureau Speelzalen Onderbouw Hoofdentree brede school 6- 13 jaar Ontmoetingsruimte Mediatheek, Boven- en middenbouw Consultatie 13 In de multifunctionele accommodatie zullen verschillende organisaties gevestigd worden met verschillende wensen en eisen aan huisvesting. Om alle wensen en eisen zuiver te kunnen inventariseren, heeft Architectuurbureau Voss in overleg met de participanten ervoor gekozen om- na de eerste bijeenkomst – separate interviews te houden met de verschillende participanten. Met behulp van de interviews zijn de ruimtelijke en functionele eisen per participant bepaald. Vervolgens zijn in plenaire sessies het ruimteprogramma, de multifunctionaliteit en de totale beeldkwaliteit verder uitgewerkt en vastgelegd in het rapport ‘ruimtelijk- functioneel programma van wensen’ en het schetsontwerp. Het benodigde budget is vastgelegd inde stichtingskostenopzet. RELATIESCHEMA

5 SITUATIE NU ‘t Bussche Kempke fietsen BSO rk basisschool de Schakel
Ingang: 1- hoofdingang 2- ingang middenbouw 3- ingang onderbouw en bso 4- ingang PSZ 5- ingang gymzaal en danszaal P fietsen P 2 3 P 1 P 5 BSO P rk basisschool de Schakel Danszaal PSZ Gymzaal 4 Bernseweg SITUATIE NU

6 NU

7 HUIDIGE GEBOUWKENMERKEN
Grote lichte lokalen Temperatuur en ventilatie problematisch PSZ Kruip door sluip door Eigen entree PSZ met eigen speelplaats Grote groepsruimte Veel verkeersruimte Doolhof Installaties afgeschreven Berging te klein en gecombineerd met nooduit Grote ontmoetingsruimte Te veel functies en verkeersruimte Donker en veel lekkages Doolhof te weinig spreekkamers Grote lichte lokalen Temperatuur en ventilatie problematisch Financiële impulsen bestaande gebouw: -Subsidie “stimuleren en aanpassen van huisvesting tot brede scholen” -bouw gereed uiterlijk eind 2011 -Onderhoud school, meerjarig onderhoudsplan – 10 jaar onderhoudsvrij -Subsidie binnenmilieu aanvraag uiterlijk december 2009 HUIDIGE GEBOUWKENMERKEN

8 STEDENBOUWKUNDIGE UITGANGSPUNTEN
Locatie nieuwbouw 1 laag Locatie nieuwbouw accent 2 laags STEDENBOUWKUNDIGE UITGANGSPUNTEN

9 IMPLEMENTATIE ORGANISATIESCHEMA
bovenbouw vide bovenbouw middenbouw HEDO BSO verdieping danszaal PSZ ontmoeting Entree PSZ, HEDO en BSO speelzaal consultatie gymzaal onderbouw hoofdentree, Entree midden- en bovenbouw Consultatiebureau avondgebruik zone 0-5 HEDO, PSZ, speelzaal en onderbouw zone 6-12 Boven- en middenbouw Ontmoetingsruimte en consultatiebureau Entree onderbouw Entree gymzaal en danszaal IMPLEMENTATIE ORGANISATIESCHEMA

10 INDELING PLATTEGRONDEN
groepsruimte groepsruimte groepsruimte groepsruimte groepsruimte sl k sl k sl k sl k sl k sl k t kant. t groepsr groepsr vers. groepsr groepsr vers. berg berg t server instal.r. werkplek t t groepsruimte berg. mediatheek keuken berg. berg. t t berg. danszaal miva psz handv lift. berg. speelr. speelzaal + Podium +450mm berg. berg. groepsruimte cv. berg. t balie wachtruimte mk washok Ontmoetings- zaal werkplek kleedk groepsruimte groepsruimte teamkamer berg. sprk.k. sprk.k. gymzaal douche t groepsruimte conc douche repro werkpl t t t kleedk werkpl groepsruimte kleedk Adm. dir t t Begane grond ontspanningsr berg pantry b groepsruimte groepsruimte berg. t t werkpl t groepsruimte groepsruimte 1e verdieping INDELING PLATTEGRONDEN

11 INDELING PLATTEGRONDEN DOORSNEDE
groepsruimte groepsruimte groepsruimte groepsruimte groepsruimte sl k sl k sl k sl k sl k sl k t kant. t groepsr groepsr vers. groepsr groepsr vers. berg berg server instal.r. werkplek t t t groepsruimte berg. mediatheek keuken berg. berg. t t berg. danszaal miva psz handv lift. berg. speelr. speelzaal + Podium +450mm berg. berg. groepsruimte cv. berg. t balie wachtruimte mk washok Ontmoetings- zaal werkplek kleedk groepsruimte groepsruimte teamkamer berg. sprk.k. sprk.k. douche t gymzaal groepsruimte conc douche repro werkpl t t t kleedk werkpl groepsruimte kleedk Adm. dir t t Begane grond ontspanningsr berg pantry b lichtstraat of koepels boven vide gymzaal Speelruimte HEDO speelleerlokaal speelzaal + Podium +450mm ontmoetingsruimte tribunetrap werkplek groepsruimte INDELING PLATTEGRONDEN DOORSNEDE

12 INDELING TERREIN Speelplaats midden/ en bovenbouw en BSO
Met de verbouwing van de basisschool wordt tevens het terrein geoptimaliseerd. De speelplaatsen worden opnieuw ingericht, waarbij een fysieke scheiding wordt gelegd tussen speelplaats voor onderbouw, PSZ en kinderdagverblijf en de speelplaats voor de midden- en bovenbouw en BSO. Aan het hoofdentree, tussen deze 2 speelplaatsen, wordt een dorpsplein gesitueerd met een duidelijke routing naar het entree, enkele bankjes en voldoende voorzieningen voor het stallen van fietsen. Om de verkeersafwikkeling tijdens de spitsuren (brengen en halen kinderen) soepeler te laten verlopen wordt, vooruitlopend op de uitvoering van het mobiliteitsplan, voorgesteld de Busche Kempke ter hoogte van de gymzaal eenrichtingsverkeer te maken. De bestaande verwarrende parkeerhaven wordt opgeheven en er komen meer parkeerplaatsen voor de nieuw toegevoegde functies. Speelplaats midden/ en bovenbouw en BSO P P P P Speelplaats onderbouw, PSZ en HEDO Dorpsplein P P fietsen P P P P P P P P INDELING TERREIN

13 MASSASTUDIE MASSASTUDIE BESTAAND

14 MASSASTUDIE MASSASTUDIE SO

15 In opdracht van de gemeente Maasdriel heeft Architectuurbureau Voss samen met de beoogde participanten een studie verricht naar de uitbreidingsmogelijkheden van de RK basisschool Deken Wehmeijer in Velddriel. Het bestaande gebouw van basisschool wordt in deze studie volledig herbouwd en uitgebreid naar een brede school met een basisschool, peuterspeelzaal, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, jeugwerk, leesvoorziening en sport- en culturele educatie. De gymzaal wordt hierbij gehandhaafd en opgenomen in het gebouw van de brede school. Velddriel

16 Velddriel Provinciale weg: grootschalige bebouwing Voorstraat:
Kleinschalige bebouwing Velddriel

17 SITUATIE: PERCEEL speelweide Ingang: Gymzaal Jeugdwerk 1- hoofdingang
2- jeugdwerk PSZ en BSO Gemeente: Maasdriel Sectie: M Perceel: 1446 (school 5211m2) 1447 (Gymzaal 1001m2) 6212 m2 totaal Gymzaal Jeugdwerk fietsen fietsen speelplaats PSZ BSO speelplaats 2 rk basisschool Deken Wehmeijer P 1 Openbaar groen P P SITUATIE: PERCEEL

18 FOTOS Voorgevel bestaand schoolgebouw Ingang Muggenheuvel
Achterzijde muggenheuvel FOTOS

19 Speelweide met gymzaal
Voorstraat 180 graden FOTOS

20 SLOOP Financiële impulsen :
Gymzaal met annexen handhaven Sloop bestaande school 1089m2 Financiële impulsen : -Subsidie “stimuleren en aanpassen van huisvesting tot brede scholen” -bouw gereed uiterlijk eind 2011 -Onderhoud school, meerjarig onderhoudsplan – 10 jaar onderhoudsvrij -Subsidie binnenmilieu aanvraag uiterlijk december 2009 SLOOP

21 ORGANOGRAM KDV Gymzaal Speelruimte Jeugdwerk BSO PSZ Bibliotheek
TEAMKAMER MEDIATHEEK AULA Bibliotheek / flexlokaal School Bibliotheek, mediatheek, aula, teamkamer, speelruimte: de bindende multifunctionele keten binnen de brede school hoofdentree, ORGANOGRAM

22 SITUATIE; ORGANOGRAM KDV Gymzaal Jeugdwerk BSO PSZ School
Speelplaats hedo,bso,psz KDV Gymzaal Jeugdwerk BSO PSZ School Speelplaats midden- en bovenbouw. Openbaar groen en speeltuin Dorpsplein SITUATIE; ORGANOGRAM

23 INPASSING ORGANOGRAM zone 0-5 HEDO, PSZ, BSO enonderbouw HEDO HEDO
Entree PSZ, HEDO en BSO Gymzaal Jeugdwerk PSZ Entree Jeugdwerk en avondgebruik BSO bovenbouw ontmoeting onderbouw middenbouw zone 6-12 Leesvoorzieing, mediatheek Jeugdwerk, ontmoetingsruimte Boven- en middenbouw Hoofdentree Entree school leesvoorziening Gymzaal En avondgebruik INPASSING ORGANOGRAM

24 INTERACTIE HEDO HEDO Gymzaal Jeugdwerk PSZ BSO bovenbouw ontmoeting
onderbouw middenbouw Interdisciplinaire relatie INTERACTIE

25 PLATTEGROND SCHETSONTWERP
berg. gymzaal + zolder berg. jeugdwerk p groepsruimte jeugdwerk berg. jeugdwerk sl k sl k sl k sl k groepsruimte hedo vers. groepsruimte hedo p p gymzaal groepsruimte washok p inst. groepsruimte hedo speelruimte hedo berg. hedo kleed ruimte douche douche kleedruimte mediatheek groepsruimte sl k sl k vers. berg. aula t t miva berg. leerl.midd berg. aula t p berg. psz/bso berg. alg. t keuken ontmoetingsruimte bibliotheek groepsruimte teamkamer repro bso bso/ psz psz directie kantoor hedo berg. bb groepsruimte berg. ob Werk kamer t berg. leerl.midd. t speelleerlokaal flexlokaal / Podium +400 hoofd- entree IB groepsruimte mk speelleerlokaal t PLATTEGROND SCHETSONTWERP

26 SITUATIE SCHETSONTWERP
Speelplaats hedo,bso,psz Gymzaal Brede school Velddriel Speelplaats school P Hoofdentree school Dorpsplein Openbaar speelterrein P P P P P SITUATIE SCHETSONTWERP

27 SITUATIE MET WONINGBOUW
P Speelplaats School hedo,bso,psz Gymzaal Brede school Velddriel P Nieuwe ontwikkelingen woningbouw Speelplaats bovenbouw: Openbaar speelterrein (buurtfunctie) P P P SITUATIE MET WONINGBOUW

28 SITUATIE

29 MASSASTUDIE BESTAAND

30 MASSASTUDIE SCHETSONTWERP

31 SCHETS

32 Haalbaarheidsonderzoek Brede Scholen Velddriel en Ammerzoden


Download ppt "Haalbaarheidsonderzoek Brede Scholen Velddriel en Ammerzoden"

Verwante presentaties


Ads door Google