De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De geheimtaal in een kerk

Verwante presentaties


Presentatie over: "De geheimtaal in een kerk"— Transcript van de presentatie:

1 De geheimtaal in een kerk
Een verkenningstocht over de betekenis achter de voorwerpen

2 Bij een kerkdeur hangt geen brievenbus,

3 maar een wijwatersbakje

4 Het wijwatersbakje herinnert aan ons doopsel

5 De bijzondere doopkapel van de Piuskerk

6 In die tijd vertrok Jezus uit Nazaret in Galilea en liet zich in de Jordaan door Johannes dopen (Mc.1,9)

7 En op hetzelfde ogenblik dat Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen (Mc.1,10)

8 En er kwam een stem uit de hemel: ‘Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb Ik welbehagen’ (Mc.1,11).

9 Door het doopsel worden wij je onderdeel van het lichaam dat de kerkgemeenschap is. Christus is het hoofd van dit lichaam.

10 In zekere zin is een kerk nooit leeg.

11 Je treedt een lange reeks van generaties binnen

12 Gewone mensen zoals u en ik en soms ook heiligen.

13 Wat maakt een kerkgebouw nu zo bijzonder?

14 Een bank en een bank

15 is niet hetzelfde

16 Het heilige vraagt om een andere houding

17 Een tafel en een tafel

18 is niet hetzelfde

19 Een altaar verwijst niet alleen naar de tafel van het Laatste Avondmaal,

20 maar ook naar de offeraltaren uit het Oude Testament
maar ook naar de offeraltaren uit het Oude Testament. Met zijn levensoffer heeft Jezus, het Lam Gods, alle offers overtroffen.

21 Brood en brood

22 is niet hetzelfde

23 De hosties worden voor gebruik in de heilige Mis gezeefd, om na de consecratie geen kruimeltjes te verliezen.

24 En tijdens de heilige Mis is alleen een gouden hostieschaal goed genoeg voor het Lichaam van Christus.

25 Een beker en een beker

26 is niet hetzelfde

27 Zelfs de wijn

28 is niet zo maar wijn

29 Wijn wordt na de consecratie het kostbaar Bloed van Christus
Wijn wordt na de consecratie het kostbaar Bloed van Christus. Daarvoor is alleen een gouden kelk goed genoeg.

30 Is niet aantoonbaar, is niet bewijsbaar.
Dat tijdens de H.Mis brood en wijn het Lichaam en bloed van Christus worden, Is niet aantoonbaar, is niet bewijsbaar. Wij vertrouwen op Jezus die dit gezegd heeft en die niets van zijn woorden terugnam:

31 In die tijd sprak Jezus: Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld.’ De Joden geraakten daarover met elkaar in twist en zeiden: ‘Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?’ Jezus sprak daarop tot hen: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. (Joh. 6,51-53)

32 Een kleerkast en een kleerkast

33 is niet hetzelfde.

34 In de kleerkast van de sacristie hangen minder kleuren en elke dag adviseert een zogenaamd directorium welke kleur gekozen moet worden.

35 de indeling van het liturgisch jaar en de bijhorende liturgische kleuren

36 Waar naar kijken de meeste mensen die naast elkaar op een bankje zitten?

37 Juist.

38 En naar welk kastje kijken de mensen in een katholieke kerk?

39 De Tabernakel. (Landricuskerk)

40 De Tabernakel.

41 De Tabernakel. (Piuskerk)

42 Het teken van de vis: dat is nu echt geheimschrift
Iedere letter in het Griekse woord voor vis (= ichthus) is een afkorting voor een woord. Die woorden tezamen vormen de zin (vertaald): Jezus Christus, Gods Zoon, Redder Letter Grieks Nederlands I (I) Ἰησοῦς Jezus Χ (CH) Χριστός Christus Θ (TH) Θεοῦ Gods Υ (Y) Υἱός Zoon Σ (S) Σωτήρ Redder

43 Andere dieren die symbool staan voor Christus zijn:

44 De pelikaan

45 Het Lam (van God)

46 Andere symbolen uit de natuur verwijzen naar het mysterie van de heilige Mis

47 De doornstruik en het kruis
VERWIJzen NAAR DE SCHULDBELIJDENIS AAN HET BEGIN VAN ELKE H.MIS

48 De palmtakken en de kroon
VERWIjzen NAAR Het “heilig, Heilig” voor het begin van het eucharistisch gebed

49 De aren en de druiven VERWIjzen NAAR Brood en wijn dat door de consecratie tot lichaam En bloed wordt van Christus

50 Een gebaar de kruisdood van Christus aanduidt:
De priester neemt de hostie(schaal) en tevens de beker, heeft beide op en zegt: Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest hier en nu en tot in eeuwigheid.

51 Een gebaar dat de verrijzenis van Christus aanduidt:
De priester breekt de hostie en laat een deeltje in de kelk vallen, terwijl hij in stilte zegt: Lichaam en Bloed van onze verrezen Heer Jezus Christus, die wij ontvangen tot eeuwig leven.

52 De vissen en zeevruchten
VERWIjzen NAAR de zending op het einde van de Mis “voortaan zult ge mensen vangen”(Lc.5,10)


Download ppt "De geheimtaal in een kerk"

Verwante presentaties


Ads door Google