De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een verkenningstocht over de betekenis achter de voorwerpen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een verkenningstocht over de betekenis achter de voorwerpen."— Transcript van de presentatie:

1 Een verkenningstocht over de betekenis achter de voorwerpen

2

3

4

5

6 In die tijd vertrok Jezus uit Nazaret in Galilea en liet zich in de Jordaan door Johannes dopen (Mc.1,9)

7 En op hetzelfde ogenblik dat Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen (Mc.1,10)

8 En er kwam een stem uit de hemel: ‘Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb Ik welbehagen’ (Mc.1,11).

9 Door het doopsel worden wij je onderdeel van het lichaam dat de kerkgemeenschap is. Christus is het hoofd van dit lichaam.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Een altaar verwijst niet alleen naar de tafel van het Laatste Avondmaal,

20 maar ook naar de offeraltaren uit het Oude Testament. Met zijn levensoffer heeft Jezus, het Lam Gods, alle offers overtroffen.

21

22

23 De hosties worden voor gebruik in de heilige Mis gezeefd, om na de consecratie geen kruimeltjes te verliezen.

24 En tijdens de heilige Mis is alleen een gouden hostieschaal goed genoeg voor het Lichaam van Christus.

25

26

27

28

29 Wijn wordt na de consecratie het kostbaar Bloed van Christus. Daarvoor is alleen een gouden kelk goed genoeg.

30 DAT TIJDENS DE H.MIS BROOD EN WIJN HET LICHAAM EN BLOED VAN CHRISTUS WORDEN, IS NIET AANTOONBAAR, IS NIET BEWIJSBAAR.

31 In die tijd sprak Jezus: Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld.’ De Joden geraakten daarover met elkaar in twist en zeiden: ‘Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?’ Jezus sprak daarop tot hen: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. (Joh. 6,51-53)

32

33

34 In de kleerkast van de sacristie hangen minder kleuren en elke dag adviseert een zogenaamd directorium welke kleur gekozen moet worden.

35 DE INDELING VAN HET LITURGISCH JAAR EN DE BIJHORENDE LITURGISCHE KLEUREN

36

37

38

39

40

41

42 Iedere letter in het Griekse woord voor vis (= ichthus) is een afkortingafkorting voor een woord. Die woorden tezamen vormen de zin (vertaald): Jezus Christus, Gods Zoon, Redder Letter Grieks Nederlands I (I) Ἰ ησο ῦ ς Jezus Χ (CH) Χριστός Christus Θ (TH) Θεο ῦ Gods Υ (Y) Υ ἱ ός Zoon Σ (S) Σωτήρ Redder

43

44

45

46

47 VERWIJZEN NAAR DE SCHULDBELIJDENIS AAN HET BEGIN VAN ELKE H.MIS

48 VERWIJZEN NAAR HET “HEILIG, HEILIG” VOOR HET BEGIN VAN HET EUCHARISTISCH GEBED

49 VERWIJZEN NAAR BROOD EN WIJN DAT DOOR DE CONSECRATIE TOT LICHAAM EN BLOED WORDT VAN CHRISTUS

50 De priester neemt de hostie(schaal) en tevens de beker, heeft beide op en zegt: Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest hier en nu en tot in eeuwigheid.

51 De priester breekt de hostie en laat een deeltje in de kelk vallen, terwijl hij in stilte zegt: Lichaam en Bloed van onze verrezen Heer Jezus Christus, die wij ontvangen tot eeuwig leven.

52 VERWIJZEN NAAR DE ZENDING OP HET EINDE VAN DE MIS “VOORTAAN ZULT GE MENSEN VANGEN”(LC.5,10)


Download ppt "Een verkenningstocht over de betekenis achter de voorwerpen."

Verwante presentaties


Ads door Google