De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OUDERAVOND KLAS 2 Nordwin College Buitenpost 9 maart 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OUDERAVOND KLAS 2 Nordwin College Buitenpost 9 maart 2015."— Transcript van de presentatie:

1 OUDERAVOND KLAS 2 Nordwin College Buitenpost 9 maart 2015

2 VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

3 1999 VBO – MAVO VMBO Betere aansluiting op vervolgopleidingen

4 Klas1 onderbouw 2 ------------------------------------------------ 3bovenbouw leerweg 4sector

5 Theoretische leerweg Gemengde leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerweg Iedere sector kent 4 leerwegen:

6 Theoretische leerweg  veel theorie  (alle vakken op MAVO – D niveau)  sluit aan op MBO niv. 4 en HAVO  vakopleiding en middenkaderopleiding Toekomstperspectief: bedrijfsleider, verpleegster, zelfstandig ondernemer, HAVO EN….Doorstroom HBO

7 Gemengde leerweg  theorie (TL niveau) en praktijk  (vakken op MAVO – D niveau)  sluit aan op MBO niveau 4  vakopleiding en middenkaderopleiding Toekomstperspectief: bedrijfsleider, verpleegster, zelfstandig ondernemer EN…….DOORSTROOM HBO

8 Gemengde leerweg +  extra theorievak (Duits)  gelijkwaardig aan TL  sluit aan op MBO niv. 4 en HAVO  vakopleiding en middenkaderopleiding Toekomstperspectief: bedrijfsleider, verpleegster, zelfstandig ondernemer,HAVO EN….Doorstroom HBO

9 Kaderberoepsgerichte leerweg  theorie en praktijk  (vakken op MAVO – C niveau)  sluit aan op MBO niveau 3 (evt. 4)  vakopleiding en middenkaderopleiding Toekomstperspectiefafd.hoofd tuincentrum, kraamverzorgster, 1e autotechnicus, zelfstandig ondernemer

10 Basisberoepsgerichte leerweg  theorie en praktijk  (vakken op MAVO – AB niveau)  sluit aan op MBO niveau 2  variant: VM2 Traject Nederlands en praktijkvak 2 dagen stage per week Toekomstperspectief: verkoopster bloemenwinkel, kwekerijmedewerker, productiemedewerker, kok, medewerker boerderij

11 Verplichte (examen)vakken bovenbouw : Nederlands Engels Duits (alleen in klas 3 en 4 G/T) Wiskunde Bio. of Nask. (keus vanaf klas 4) Economie (groen in profiel of algemeen voor G/T ) Maatschappijleer (Geen eindexamen, telt wel mee) Vakkenpakket theorie BL / KL / GL

12 DUS:Op het VMBO- groen in Buitenpost óók nog: Voor G/T: Duits en Algemene Economie Druk programma Geen profiel Wel intra (mevr. Stam)

13 samengevat onderbouw klas 1 en 2 GLKLBL HAVOMiddelbaar beroepsonderwijs landbouw – techniek – zorg en welzijn - economie TL / GL+

14 Toelatingseisen Middelbaar beroeps onderwijs (MBO) Niveau 1, 2, 3, 4 4 GL (KL) 3 KL 2 BL 1 BBL

15 4 sectoren: Groen Techniek Zorg en welzijn Economie

16 Sectoren MBO 1/Groen bijvoorbeeld: Gezelschapsdieren, dierverzorging, dierenartsassistent Productiedieren, idem Groen en omgeving, tuin, park en landschap Agrarisch, akkerbouw en veeteelt Winkel en handel, groene detailhandel, logistiek groothandel Voeding, akkerbouw, veeteelt en tuinbouw Loonwerk, gemechaniseerd loonwerk bij loonbedrijf/grondverzetbedrijf Bloem en Design, maken bloemwerk en creativiteit Maar ook sport, recreatie en toerisme….

17 Sectoren MBO 2/Techniek Bijvoorbeeld: Bouwtecniek Electrotechniek en ICT Metaaltechniek Installatietechniek Voertuigentechniek Transport en Logistiek Grafimedia en Fotonica

18 Sectoren MBO 3/Economie Bijvoorbeeld: Dienstverlening en Detailhandel - administratie - handel en verkoop - mode en kunst - horeca en toerisme - uniform en sport

19 Sectoren MBO 4/Zorg, welzijn, sport bijvoorbeeld – Welzijn – Gezondheidszorg – Uiterlijke verzorging – CIOS

20 voorbeeld opleidingen - Kunst en cultuur - ICT - Uniform beroepen (zie daarvoor bijvoorbeeld óók Friese Poort, Friesland College en Nordwin College)

21 en …………. vakopleidingen * in één branche, bijv. grafische vormgeving, slagerij * particuliere opleidingscentra * óók Maritiem College Harlingen * gepromoot door ministerie

22 Voordeel Nordwin College Buitenpost: Je kunt na 4 jaar VMBO alle kanten nog op, geen beperkingen. Reden: Wiskunde is geen keuzevak bij ons groen techniek economie zorg en welzijn

23 www.mbokeuzetest.nl/nl/keuzetest/aanmelden/school_id,4 http://www.mbokeuzetest.nl/

24 www.beroepeninbeeld.nl http://www.beroepeninbeeld.nl/Kwalificatiescan


Download ppt "OUDERAVOND KLAS 2 Nordwin College Buitenpost 9 maart 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google