De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 1 Communicatievaardigheden Schrijven: rapporteren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 1 Communicatievaardigheden Schrijven: rapporteren."— Transcript van de presentatie:

1 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 1 Communicatievaardigheden Schrijven: rapporteren

2 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 2 ‘Hun vakken hebben ze meestal wel goed gedaan’, vertelt mevr. Polder, hoofd recrutering van Shell International’ (…) ‘Maar ze zijn niet in staat over hun vakgebied heen te kijken en het geleerde op andere gebieden toe te passen. Verder hebben ze een gebrek aan zelfstandigheid en communicatieve vaardigheid’ (NRC, 23 juni 1993)

3 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 3 ‘General dynamics and other aerospace firms are concerned that a growing number of entry- level engineers cannot write technical reports, fail to make effective presentations of their ideas or concepts, and find it difficult to communicate with their peers.’ (Barclay et al., 1991, 331)

4 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 4 Strategische factoren  het schrijven is gericht op maatregelen en /of besluiten  er zijn verschillende lezers, met verschillende interesses  lezers zijn niet altijd bereid veel tijd te steken in leeswerk

5 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 5 Schrijven met het oog op maatregelen  Onderwijssituatie: gericht op bewijs van competentie Kern:technische gegevens & analyses  Werksituatie: gericht op actie Kern: technische gegevens & analyses zijn middel om noodzakelijke actie te onderbouwen

6 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 6 Schrijven voor verschillende lezers  besluitvormers generalisten  specialisten

7 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 7 Tips: bruikbaarheid  niet alleen voor opdrachtgever  niet voor eenmalig gebruik  voorzichtig met ‘vanzelfsprekende’ zaken

8 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 8 Schrijven voor lezers met ‘weinig tijd’  Wat is dit?  Wat moet ik ermee?  Wie moet ik hierbij betrekken?

9 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 9 Ongeschikte inleiding De nieuwe installatie voor de recycling van afvalolie die in mei jl. in gebruik werd genomen, blijkt in de drietrapsfilter voor de batchtank slechts deeltjes tot 0,2 mm te verwijderen. Dit rapport beschrijft de resultaten van een studie naar de mogelijkheden deze afvang op te voeren. Verder zijn de mogelijkheden van herdistillatie in twee trappen en het reraffinageproces van KTI bekeken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van ontgassing en vacuümdistillatie.

10 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 10 Ongeschikte inleiding: analyse  De nieuwe installatie voor de recycling van afvalolie die in mei jl. in gebruik werd genomen, blijkt in de drietrapsfilter voor de batchtank slechts deeltjes tot 0,2 mm te verwijderen. probleem  Dit rapport beschrijft de resultaten van een studie naar de mogelijkheden deze afvang op te voeren. welke actie?

11 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 11 Ongeschikte inleiding: analyse  Verder zijn de mogelijkheden van herdistillatie in twee trappen en het reraffinageproces van KTI bekeken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van ontgassing en vacuümdistillatie. Waarom dat onderzoek?

12 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 12  kwaliteitsprobleem  milieu-conflict  kostenprobleem

13 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 13 Geschikt voor besluitvormer De nieuwe installatie voor de recycling van afvalolie die in mei in gebruik werd genomen, blijkt de verontreinigingen onvoldoende uit de afvalolie te verwijderen. Het gevolg is dat het eindproduct momenteel niet aan de specificaties van hoogwaardige stookolie voldoet en slechts 60% van de normale prijs opbrengt. acuut probleem

14 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 14 Geschikt voor besluitvormer: analyse  Dit rapport presenteert aanbevelingen voor enkele aanpassingen in het productieproces die de kwaliteit binnen twee weken op het gewenste niveau kunnen brengen. actie aanbevolen

15 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 15 Geschikt voor besluitvormer: analyse  Verder is er literatuuronderzoek gedaan naar de mogelijkheden om op termijn (een à twee jaar) van een totaal ander proces uit te gaan, te weten herdistillatie in twee trappen of het door KTI (Kinetics Technology International) gepatenteerde reraffinageproces. lange termijn

16 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 16  talent, inspiratie  taalvaardigheid  zonder moeite Misverstanden

17 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 17 Aanpak  direct beginnen  plannen  gefaseerd werken  dialoog met lezers  reacties verzamelen  perfectie?

18 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 18 Rapporten  analyserapport  discussienota  haalbaarheidsstudie  invertarisatienota  jaarverslag  proposal  onderzoeksverslag  ontwerprapport  projectplan  scriptie  stageverslag  practicumverslag  subsidievoorstel  testrapport  werkplan  onderoeksaanvraag

19 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 19 Doel  schrijftechniek  eisen aan standaardonderdelen van rapporten

20 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 20 Schrijven = vragen beantwoorden  onderwerp vastleggen en afbakenen

21 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 21 Onderzoek de mogelijkheden tot invoering van een snelheidsbeperking tot 30 km/u in de bebouwde kom.

22 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 22  Welke maatregelen zijn nodig om beperking in te voeren?  Wat is juridisch, verkeerstechnisch en financieel haalbaar?  Zal beperking aanvaard worden?  Zal beperking nageleefd worden?  Hoe kan beperking gecontroleerd worden?

23 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 23 Schrijven = vragen beantwoorden  onderwerp vastleggen en afbakenen  schrijven is communiceren met anderen

24 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 24 Nu duidelijk is, waarom de gemeten waarde verschilt van de theoretische waarde, rijst de vraag welke rol de temperatuur in het proces speelt?

25 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 25 Schrijven op basis van een opdracht  Vertaal een opdracht in precieze vragen  Definieer elke term in de opdracht en de daarvan afgeleide vragen  Randvoorwaarden?

26 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 26 Vb. 1 Rapport over herinvoering van kolengestookte schepen Welke technische problemen, samenhangend met de scheepsconstructie en de machinekamer, moeten worden overwonnen opdat kolengestookte schepen opnieuw ingevoerd zouden kunnen worden?

27 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 27 Vb. 1 Rapport over herinvoering van kolengestookte schepen Welke factoren op het gebied van techniek, infrastructuur en grondstoffenvoorraad bepalen de mogelijkheid tot herinvoering van kolengestookte schepen? Welke economische en politieke motieven spelen een rol? Welke toekomstverwachtingen kan men formuleren?

28 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 28 Schrijven op basis van een opdracht  Vertaal een opdracht in precieze vragen  Definieer elke term in de opdracht en de daarvan afgeleide vragen  Randvoorwaarden?

29 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 29 Vb. 2 Rapport over herinvoering van steenkolengestookte schepen Bestudeer de technische problemen rond de herinvoering van kolengestookte schepen en geef daarvoor oplossingsrichtingen aan.

30 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 30 Vb. 2 Rapport over herinvoering van steenkolengestookte schepen Bestudeer de technische problemen rond de herinvoering van kolengestookte schepen en geef daarvoor oplossingsrichtingen aan.

31 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 31 Schrijven op basis van een opdracht  Vertaal een opdracht in precieze vragen  Definieer elke term in de opdracht en de daarvan afgeleide vragen  Randvoorwaarden?

32 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 32 Randvoorwaarden: onderwijssituatie  Welke vaardigheid dient u te verwerven? Zoeken naar hanteerbare theorieën? Toepassen van bepaalde methoden? Verwerken van bepaalde gegevens?  Zijn er voorschriften i.v.m. methode, etc.  Tijd? Tekstomvang?

33 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 33 Schrijven zonder opdracht: topische vragen 1  Wie/wat is het?  Met welke eigenschappen?  Waarop lijkend? Waaraan tegengesteld?  Wie/wat doet het?  Wie/wat ondergaat het? Voor wie bestemd?  Wie/wat is erbij betrokken?  Waaruit bestaat het? (soorten, onderdelen, …)

34 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 34 Schrijven zonder opdracht: topische vragen 2  Waar behoort het toe? (soort, klasse)  Wat is er een voorbeeld van?  Waar?  Hoe? (methode, middel)  Wanneer?  Welke ontwikkelingsgang heeft het? (ontstaan/verloop/einde)

35 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 35 Schrijven zonder opdracht: topische vragen 3  Waardoor? (oorzaak)  Met welk gevolg? (resultaat, consequentie, nevengevolg)  Waarvoor/waartoe (doel)  Waarom (reden, argument)  Tot welke conclusie leidt het?  Ondanks wat?

36 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 36 Schrijven zonder opdracht: topische vragen 4  Onder welke voorwaarden? Aan welke eisen moet het voldoen?  Waar wijst het op? waar is het een teken van?  Wat is het waard? (voordelen, nadelen)  Wat is ervoor/ertegen te doen?

37 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 37 Vb. Topische vragen Koeling met behulp van vacuümkoeler  Wat verstaan we onder vacuümkoeler? Definitie  Waarin verschilt deze koeltechniek? Geen bevriezingsgevaar…  Door wie wordt het toegepast? Soorten bedrijven …  Op wat voor producten wordt het toegepast? Sla, niet op kip….

38 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 38 Vb. Topische vragen Koeling met behulp van vacuümkoeler  Wat is er allemaal voor nodig? Luchtdichte tank, vacuümpomp…  Welke verschillende methoden en installaties zijn ervoor? Varianten…  Hoe werkt het? Verdamping in luchtdichte tank…  Op wat voor principes is werking gebaseerd? Verdamping en daardoor afkoeling na drukverlaging

39 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 39 Samenvatting: voorbereiding van schrijven  het interpreteren of uzelf formuleren van een opdracht  afleiden van deelvragen  formuleren van antwoorden  vastleggen van structuur van het rapport

40 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 40 De onderdelen van een rapport  omslag  titelpagina  inhoudsopgave  samenvatting  inleiding (ongenummerd of als eerste hoofdstuk)  genummerde hoofdstukken

41 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 41 Facultatieve onderdelen (bijna altijd)  voorwoord  conclusies  literatuurlijst  bijlagen

42 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 42 Facultatieve onderdelen  lijst van symbolen  verklarende woordenlijst  aanbevelingen  noten  register

43 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 43 Uitvoerig rapport  omslag  titelpagina  voorwoord  Inhoudsopgave  samenvatting (abstract)  lijst van symbolen  woordenlijst  inleiding  hoofdstukken (genummerd)  conclusies (genum.)  aanbevelingen (genum.)  noten  literatuurlijst  bijlagen  register

44 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 44 Omslag en titelpagina  titel + eventuele ondertitel  naam + voorletter (voornaam) van schrijver(s)  plaats  jaar  instelling (bv. Universiteit Gent Faculteit Toegepaste Wetenschappen)

45 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 45 Titel  Toonwaarneming  De invloed van vervorming van tonen op de waarneming ervan

46 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 46 Titel  Een onderzoek naar nieuwe methoden ter verkrijging van een mate van waterdichte indeling en lekstabiliteit van vrachtschepen  Waterdichte indeling en lekstabiliteit van vrachtschepen Een overzicht van drie nieuwe berekeningsmethoden

47 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 47 Titel  Onderzoek naar…  Enkele beschouwingen over…  Een studie van ….

48 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 48 voorwoord  gegevens over schrijver  informatie over kader waarin rapport tot stand is gekomen  dankbetuigingen  aanduiding van de doelgroep van het rapport  aanduiding van de manier waarop werk gebruikt kan worden

49 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 49 Inhoudsopgave  Alle genummerde elementen (zelfde titels als in het werk)  Alle ongenummerde elementen Voorwerk: samenvatting, symbolenlijst Nawerk : literatuurlijst, bijlagen…

50 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 50 Samenvatting: begrijpelijk vb. 1 Heel kort kan dit rapport in drie aspecten worden omschreven: -technische, economische en maatschappelijke kant; -fasering van het ontwerp; -aanverwante werken. De fasering wordt eerst beschreven en daarna worden enkele…

51 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 51 Samenvatting : begrijpelijk vb. 1 Het sluiscomplex in de Vliet te Leiden is te klein om de verkeersstroom op het het land en te water te verwerken. Uitbreiding van de capaciteit van de sluis van 400 tot 1000 ton blijkt wenselijk. In dit rapport wordt een ontwerp voor een nieuwe sluis….

52 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 52 Samenvatting : begrijpelijk vb. 2 In dit rapport wordt duidelijk gemaakt dat de toegankelijkheid van de gemeentelijke diensten te wensen overlaat. In hoofdstuk 3 vindt u de resultaten van een enquête onder burgers, waaruit dit blijkt. In hoofdstuk 4 zal daarom voorgesteld worden in de komende drie jaar 500.000 Euro uit te trekken voor noodzakelijke aanpassingen.

53 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 53 Samenvatting : begrijpelijk vb. 2 De toegankelijkheid van gemeentelijke diensten laat te wensen over. Dit is af te leiden uit de resultaten van een enquête onder burgers. Er wordt daarom voorgesteld in de komende drie jaar ieder jaar 500.000 Euro uit te trekken voor de noodzakelijke aanpassingen.

54 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 54 Abstract: 150 woorden  kader  thema  vraagstelling  methode  belangrijkste resultaten  conclusie

55 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 55 Abstract In opdracht van de gemeente Ronse doet de Hogeschool Gent een reeks onderzoeken naar de relatie gemeente-bewoners. In dit rapport staat een onderzoek centraal naar de gemeentelijke dienstverlening. Met interviews en een enquête is onderzocht hoe burgers in contact komen met de gemeente en wat ze van de dienstverlening vinden. De respondenten blijken tevreden over de gemeentelijke dienstverlening, maar vinden het moeilijk er een beroep op te doen. Daarbij speelt schaamtegevoel een rol, maar ook de beperkte

56 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 56 Abstract openingstijden van de gemeentelijke diensten weerhouden vele burgers van een persoonlijk bezoek. Opvallend is dat de gemeentelijke advertenties in huis- aan-huisbladen zeer goed worden gelezen en hoog worden gewaardeerd, maar de gemeentelijke informatie op de kabelkrant en het Internet nauwelijks bekend is. De conclusie van het onderzoek luidt dat de communicatieve houding en de kwaliteit van de dienstverlening voldoende zijn, maar dat de organisatie op het punt van openingstijden verbeterd kan worden.

57 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 57 Abstract In opdracht van de gemeente Ronse doet de Hogeschool Gent een reeks onderzoeken naar de relatie gemeente-bewoners. In dit rapport staat een onderzoek centraal naar de gemeentelijke dienstverlening. Met interviews en een enquête is onderzocht hoe burgers in contact komen met de gemeente en wat ze van de dienstverlening vinden. De respondenten blijken tevreden over de gemeentelijke dienstverlening, maar vinden het moeilijk er een beroep op te doen. Daarbij speelt schaamtegevoel een rol, maar ook de beperkte

58 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 58 Abstract openingstijden van de gemeentelijke diensten weerhouden vele burgers van een persoonlijk bezoek. Opvallend is dat de gemeentelijke advertenties in huis- aan-huisbladen zeer goed worden gelezen en hoog worden gewaardeerd, maar de gemeentelijke informatie op de kabelkrant en het Internet nauwelijks bekend is. De conclusie van het onderzoek luidt dat de communicatieve houding en de kwaliteit van de dienstverlening voldoende zijn, maar dat de organisatie op het punt van openingstijden verbeterd kan worden.

59 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 59 Inleiding  nadere informatie over het onderwerp  beschrijving van het doel van het rapport  beschrijving van de opbouw van de tekst

60 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 60 Inleiding Nadere informatie over het onderwerp Al vanaf 1930 liggen bij de gemeente Leiden plannen om een brug aan te leggen over de Oude Rijn. Deze brug, de Churchchillbrug, moet een belangrijke schakel gaan vormen tussen de rijksweg (…). De discussie over deze plannen is vertroebeld door onduidelijkheid over de vraag, hoe de brug eruit zou komen te zien en welke consequenties dat zou hebben voor de verkeerssituatie in de omgeving. Helderheid op deze punten is gewenst, wil de gemeente in maart van dit jaar een verantwoorde beslissing over de aanleg van een brug kunnen nemen.

61 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 61 Inleiding Beschrijving van het doel van rapport Het doel van dit rapport is, een ontwerp op te stellen van deze brug en de verkeerssituatie in de naaste omgeving, rekening houdend met de belangen van het scheepvaartverkeer. Uitgangspunt is dat de brug drie vaste overspanningen zal moeten hebben van elk 12 m en een beweegware overspanning van 10,5 m. Bij het ontwerp is geen rekening gehouden met problemen die zich ten gevolge van de plannen zouden kunnen voordoen met buizen en leidingen, bijvoorbeeld door het verleggen van het kruispunt.

62 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 62 Inleiding Beschrijving van opbouw van tekst In het rapport wordt eerst een globale beschrijving gegeven van de kostenfactoren die een rol spelen bij de aanleg van een brug. Op basis hiervan kunnen bij het afwegen van de verschillende mogelijkheden, financieel onhaalbare alternatieven worden uitgesloten. Vervolgens komen enige eisen aan de orde, waaraan de aansluitingen rond de brug moeten voldoen, onafhankelijk van de specifieke uitvoering van de brug. In hoofdstuk 3 (…) In hoofdstuk 4 (…)

63 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 63 Kern van het rapport  indeling hoofdstukken  lengte hoofdstukken

64 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 64 Conclusies en aanbevelingen  begrijpelijk voor niet-lezer van het rapport  geen verrassing voor lezer  kernachtige uitspraken, gevolgd door toelichting

65 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 65 Conclusie: zelfstandig leesbaar Conclusies over geluidshinder De deellocatie Lijnden valt binnen de 35 Ke van de nabije toekomstige baanstructuur (2003: 4S2) en 20 ha valt binnen de 35 Ke voor 5P in 2015…

66 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 66 Conclusie: zelfstandig leesbaar Conclusies over geluidshinder Als het huidige vierbanenstelsel gehandhaafd blijft (alternatief 4S2), dan valt de deellocatie Lijnden in 2003 in zijn geheel binnen de geluidscontour van 35 Ke. Bij het voorgenomen vijfbanenstelsel (alternatief 5P) valt 20 ha van dit gebied binnen de 35 Ke-contour in 2015, wanneer de vijfde baan gereed is.

67 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 67 Conclusie: antwoord op hoofdvraag Hoofdvraag Het doel van dit onderzoek is twee systemen voor rioolwaterzuivering te vergelijken, bellenbeluchting en tegenstroombeluchting, om te kunnen bepalen welk systeem het meest geschikt is voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Andel. Beide systemen worden beoordeeld op zuiveringsrendement, investeringskosten en energieverbruik

68 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 68 Conclusie: antwoord op hoofdvraag Het zuiveringsrendement is bij tegenstroombeluchting 5% hoger dan bij bellenbeluchting, vooral als gevolg van de langere contacttijd tussen luchtbellen en water. De investeringskosten van bellenbeluchting zijn echter aanmerkelijk lager, vooral door…

69 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 69 Conclusie: antwoord op hoofdvraag Bellenbeluchting is voor de waterzuiveringsinstallatie te Andel het meest geschikte systeem. De investeringskosten zijn 30% lager dan bij tegenstroombeluchting. Het zuuiveringsrendement van bellenbeluchting is weliswaar…

70 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 70 Conclusie: kernachtig + toelichting Verbetering van de kwaliteit van de letters die door de Mitsubishi Movemaster robotarm geschreven worden, is op twee punten totstandgekomen. 1.De greep van de robot op de pens is verstevigd… 2.De Forth-routines OP en NEER zijn aangepast…

71 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 71 Afwerking  typografie  tabellen en figuren

72 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 72 Lay-out  dezelfde marge in het hele werk  voldoende (en zelfde) regelafstand  typografisch verschil tussen titels van verschillend niveau  alinea’s aangeven door inspringen of regel wit  onder en boven figuren, tabellen regel wit  controleer op tikfouten

73 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 73 Tabellen en figuren  nummer en titel  zoveel mogelijk los van de tekst begrijpelijk  zo dicht mogelijk bij tekst

74 Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 74 Literatuur  Steehouder, M. e.a. (1999), Leren communiceren. Handboek voor mondelinge en schriftelijke communicatie. Groningen: Wolters-Noordhoff  Elling, R. e.a. (1999), Rapportagetechniek. Groningen: Wolters-Noordhoff.  Elling, M.G.M. (1984), De techniek van het schriftelijk rapporteren. Groningen: Wolters-Noordhoff.  Willockx, C. (1998), Citeren & refereren. Schriftelijke, mondelinge, audiovisuele en elektronische bronnen. Leuven: Garant.


Download ppt "Academiejaar 2005-06 Communicatievaardigheden Dr. A. Mottart 1 Communicatievaardigheden Schrijven: rapporteren."

Verwante presentaties


Ads door Google