De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 - 27/03/2015. 2 - 3/27/2015 Welkom! Op het programma: - Opening - Visiekrachtlijnen op detailhandel - Analyse onder de loep – detailfoto van de handel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 - 27/03/2015. 2 - 3/27/2015 Welkom! Op het programma: - Opening - Visiekrachtlijnen op detailhandel - Analyse onder de loep – detailfoto van de handel."— Transcript van de presentatie:

1 1 - 27/03/2015

2 2 - 3/27/2015 Welkom! Op het programma: - Opening - Visiekrachtlijnen op detailhandel - Analyse onder de loep – detailfoto van de handel in de provincie en Vlaanderen - Panelgesprek – uitdagingen voor een succesvol kernwinkelbeleid - Groepsgesprek met je Resoc - Inspiratie – Urban convenience - Slot – Boodschappenlijst - Receptie

3 3 - 3/27/2015 Opening VISIE Detailhandel De provincie kiest voor een gericht aanbodbeleid Ludwig Caluwé, provinciaal gedeputeerde voor economie

4 4 - 27/03/2015

5 5 - 3/27/2015 Provinciale visie op detailhandelsbeleid 8 visiekrachtlijnen: locomotief voor onze gemeentebesturen

6 6 - 3/27/2015 1. Kernen versterken als basis voor vitale steden en gemeenten

7 7 - 27/03/2015 1. Kernen versterken als basis voor vitale steden en gemeenen Voor de provincie is kernversterking gericht:  op versterken van de kernen zelf  stimuleren van het concurrerend vermogen in relatie tot winkelgebieden buiten de kernen liggen.

8 8 - 3/27/2015 2. Groeien naar een integraal en geïntegreerd beleid van kernversterking

9 9 - 27/03/2015 2.Groeien naar een integraal en geïntegreerd beleid van kernversterking De provincie stimuleert een integraal en geïntegreerd beleid op provinciaal en lokaal niveau: Dit veronderstelt :  Een goede samenspraak, afstemming met verschillende beleidsdomeinen ( RO,Mobiliteit, Toerisme,..)  Noodzakelijke instrumenten als leidraad voor sturend beleid ( Locatus, Feitenfiches, SWOT,…)

10 10 - 3/27/2015 3. Detailhandelsbeleid voeren vraagt om een structurele sturing

11 11 - 27/03/2015 3.Detailhandelsbeleid voeren vraagt om een structurele sturing De provincie ondersteunt het principe dat  de gemeenten een regisserende rol hebben  wel in dialoog met betrokken partners, stakeholders, handelaars, projectontwik- kelaars én buurgemeenten  beleid moet op een lange termijn aanpak waarborgen  provincie kan dit ondersteunen Aansturing winkelgebieden: lange termijn Met ondersteuning van de provincie (concretiseren!)

12 12 - 3/27/2015 4. Inzetten op een toegankelijk basisaanbod in buurten en kernen

13 13 - 27/03/2015 4.Inzetten op een toegankelijk basisaanbod in buurten en kernen Het provinciaal beleid is gericht op  Behoud van een structureel basisaanbod in de kleine kernen en buurten  Stimuleren van initiatieven die nieuwe vormen van ambulante handel ontwikkelen  Aandacht voor diversiteit van de bewoners in buurten en kleine kernen van nieuwe vormen van het bijeenbrengen van vraag en aanbod.

14 14 - 3/27/2015 5. Kiezen voor een selectief locatiebeleid voor nieuw aanbod

15 15 - 27/03/2015 5. Kiezen voor een selectief locatiebeleid voor nieuw aanbod De provincie ondersteunt een aanbodbeleid dat  Op basis van analyse op basis van impact op bestand aanbod, op leefomgeving, op draagkracht van bevolking, en rol van verzorgingsgebied van de gemeente  Op basis van afstemming met buurgemeenten ( grotere WVO opp)  Economisch draagvlak van de gemeente  Geen nieuwe grote shoppingcentra.

16 16 - 3/27/2015 6. Herstructureren en verdichten, eerder dan creëren van nieuwe concentraties detailhandel

17 17 - 27/03/2015 6.Herstructureren en verdichten, eerder dan creëren van nieuwe concentraties detailhandel De provincie wil een selectief aanbod beleid:  Combineren met herstructureren binnen bestaande zones  Uitdoofscenario’s op bestaande minder gewenste zones  Voorkeur voor stapeling en vermenging van functies en herontwikkeling van bestaande gebouwen  Stimuleren van gemeenten voor sturen van winkelgebieden en winkelarme gebieden door gemeentebesturen (aangepaste decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid)

18 18 - 3/27/2015 7. Erkennen van de plaats en rol van steden en gemeenten m.b.t. de structuur van handelsclusters en hun verzorgingsgebied

19 19 - 27/03/2015 7.Erkennen van de plaats en rol van steden en gemeenten m.b.t. de structuur van handelsclusters en hun verzorgingsgebied De provincie hanteert de volgende visie op locaties  De bestaande hiërarchie van steden en gemeenten erkennen in de verdere ontwikkeling van de aanbodclusters ( = hoofdstructuur van aanbodclusters op basis van verzorgingsgebied)  Locaties waar concentratie en versterking aan de orde zijn

20 20 - 3/27/2015 8. Informeren, ondersteunen, begeleiden in dialoog met steden en gemeenten en alle relevante stakeholders

21 21 - 27/03/2015 8.Informeren, ondersteunen, begeleiden in dialoog met steden en gemeenten en alle relevante stakeholders De provincie Antwerpen investeert en kiest voor  samenwerking tussen beleidsdomeinen: detailhandel, ruimtelijke ordening, toerisme, mobiliteit, leefmilieu,…  Neemt actief haar rol op bij nieuwe projectvoorstellen met een gemeentegrensoverschrijdend verzorgingsgebied  Kiest voor proactieve ondersteuning van steden en gemeenten in hun detailhandelsbeleid, met o.a. Kennisontwikkeling via Kennisnetwerk Detailhandel Gemeentelijke feitenfiche detailhandel (jaarlijks vernieuwd) en SWOT-fiche Locatusdatabank: Impactanalysemetingen op vraag met dynamische applicatie Inhoudelijke ondersteuning door detailhandelsexperten Coach-Operatie Detailhandel voor structurele begeleiding van gemeentebesturen Voorkeur voor uitbreidingen binnen, of direct aansluitend op een kernwinkelgebied Bepaling van winkelgebieden en winkelarme gebieden door gemeentebesturen (aangepaste decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid) Herstructurering op nieuwe plaatsen moet gekoppeld worden aan uitdoofscenario’s op bestaande minder gewenste plaatsen. Nota Ruimte van de provincie Antwerpen volgt deze lijn.

22 22 - 3/27/2015 Analyse onder de loep Detail-foto van de handel in provincie en Vlaanderen Willem De Laat, senior consultant Idea Consult

23 23 - 3/27/2015 Panelgesprek Uitdagingen voor een succesvol kernwinkelbeleid - Peter Aerts, directeur UNIZO Anterpen - Peter Cabus, secretaris-generaal RWO - Filip De Bois, directeur Redevco - Lucien Herijgers, schepen lokale economie stad Lier - Stijn Oosterlynck, professor Uantwerpen - Gertjan Slob, Locatus BV

24 24 - 3/27/2015 Uitdagingen voor kernwinkelbeleid in Lier Kernafbakening in 2014 beslist door schepencollege

25 25 - 27/03/2015 Kernafbakening Lier

26 26 - 3/27/2015 Panelgesprek Uitdagingen voor een succesvol kernwinkelbeleid - Peter Aerts, directeur UNIZO Anterpen - Peter Cabus, secretaris-generaal RWO - Filip De Bois, Redevco - Lucien Herijgers, schepen lokale economie stad Lier - Stijn Oosterlynck, professor Uantwerpen - Gertjan Slob, Locatus BV

27 27 - 3/27/2015 Groepsgesprek Met je Resoc Detailhandel in de gemeenten: mag het wat meer zijn?

28 28 - 3/27/2015 Inspiratie Urban Convenience Leo Van Broeck Professor Architectuur KULeuven

29 29 - 3/27/2015 Slot Boodschappenlijst Ludwig Caluwé Provinciaal gedeputeerde voor Economie

30 30 - 27/03/2015 Boodschappenlijst Wat hebben we vandaag geleerd?

31 31 - 27/03/2015 Boodschappenlijst

32 32 - 27/03/2015 Boodschappenlijst

33 33 - 27/03/2015 Boodschappenlijst

34 34 - 27/03/2015 Boodschappenlijst Wat geven we u mee vandaag? (foto tas)

35 35 - 27/03/2015 Boodschappenlijst Niet alleen woorden en beloften… maar ook instrumenten

36 36 - 27/03/2015 Boodschappenlijst

37 37 - 27/03/2015 Instrumenten Licentie voor gemeentebesturen verlengd, goedkeuring deputatie 5/12/’14 Nieuwe applicatie maart 2015

38 38 - 27/03/2015 Instrumenten Locatus: vertrekkend vanuit kaarten

39 39 - 27/03/2015 Instrumenten Feitenfiche 2015 Nieuwe versie met update cijfers en herwerkte structuur

40 40 - 27/03/2015 Instrumenten SWOT-fiche

41 41 - 27/03/2015 Instrumenten www.detailhandelvlaanderen.be

42 42 - 27/03/2015 Instrumenten COach-Operatie DH

43 43 - 27/03/2015 Instrumenten Tips voor hoeve- en streekproducten i.f.v. lokale marktontwikkeling In uw goodiebag!

44 44 - 3/27/2015 Slot Frank Boogaerts Burgemeester stad Lier

45 45 - 3/27/2015 “ Als steden en gebouwen de tijd kunnen overleven, of beter gezegd als de tijd zich kan afspelen in onze – gebouwde – omgeving, dan kunnen onze steden/dorpen en gebouwen van de zeer lange termijn zijn en door de opeenvolgende generaties hergebruikt worden. Ze worden daarmee op den duur cultureel en emotioneel duurzaam onderdeel van ons collectief geheugen, van ons patrimonium en dus van onze cultuur”( Geert Driesen)

46 46 - 3/27/2015


Download ppt "1 - 27/03/2015. 2 - 3/27/2015 Welkom! Op het programma: - Opening - Visiekrachtlijnen op detailhandel - Analyse onder de loep – detailfoto van de handel."

Verwante presentaties


Ads door Google