De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PRESENTS PRESENTEERT A Powerpoint presentation inspired by the greatest archeological event ever ….

Verwante presentaties


Presentatie over: "PRESENTS PRESENTEERT A Powerpoint presentation inspired by the greatest archeological event ever …."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 PRESENTS PRESENTEERT

4 A Powerpoint presentation inspired by the greatest archeological event ever ….

5 On November 4th, 1922, archeologist Howard Carter discovers something remarkable in the Valley of the Kings, Egypt. Op 4 november 1922 doet de archeoloog Howard Carter een verbazingwekkende ontdekking in de Vallei der Koningen ……..

6 First, there is a thick wall, then there is a staircase… then he removes the Royal Seal and then … he stands ‘eye-to-eye’ with ….. Eerst is er een dikke muur, dan een trap; dan verwijdert hij het Koninklijk Zegel en even later komt hij oog-in-oog te staan met …..

7 TREASURE OF THE PHARAO

8 DEATH MASK DODENMASKER

9 OUTER SARCOPHAGUS BOVEN SARCOFAAG

10 INNER SARCOPHAGUS – SOLID GOLD/ LAPIS-LAZULI BINNEN SARCOFAAG- PUUR GOUD & LAPIS-LAZULI

11

12 CEREMONIAL HEAD GEAR, BACKSIDE, ENGRAVED WITH HYROGLIEPHS CEREMONIELE HOOFDVERSIERING, ACHTERKANT GEGRAVEERD MET HYROGLIEFEN

13 TREASURE OTHER OBJECTS DE SCHAT

14

15 KING TUTANKHAMUN AND HIS WIFE KONING TOETANCHAMON EN ZIJN VROUW

16 GOLDEN SHRINE – DETAIL THE GODDESS SEKKET GOUDEN SCHRIJN – DETAIL DE GODIN SEKKET

17 CEREMONIAL THRONES FOR THE PHARAO AND HIS WIFE TROON VAN DE FARAO EN ZIJN VROUW (CEREMONIES)

18

19 VALLEY OF THE KINGS – BURIAL CHAMBER VALLEI DER KONINGEN – GRAFKAMER

20 IN 2005, A TEAM OF SCIENTISTS APPLIED THE MOST MODERN TECHNIQUES TO DETERMINE HOW TUTANKHAMUN WOULD HAVE LOOKED – BASED UPON THE REMAINS OF HIS HEAD. THIS IS THE RESULT ….. IN 2005 GEBRUIKTE EEN TEAM WETENSCHAPPERS DE MODERNSTE TECHNIEKEN OM TE BEPALEN HOE TOETANCHAMON ER ZOU UITGEZIEN KUNNEN HEBBEN – GEBASEERD OP DE OVERBLIJFSELEN VAN HET HOOFD DIT IS HET RESULTAAT ….

21

22 IN TOTAL, 3500 OBJECTS WERE FOUND AT THE SITE OF PHARAO TUTANKHAMUN THEY CAN BE ADMIRED IN THE NATIONAL EGYPT MUSEUM IN CAIRO AND IN MUSEUMS AROUND THE WORLD IN TOTAAL WERDEN ER OP DE SITE VAN FARAO TOETANCHAMON RUIM 3500 VOORWERPEN GEVONDEN. MEN KAN ZE VANDAAG BEWONDEREN IN MUSEA IN CAIRO EN ANDERE GROTE STEDEN

23 MUSIC THEME : “ CARAVANS “ THE ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA CONDUCTED BY MIKE BATT

24 3000 YEARS AFTER HIS REIGN, HUNDREDS OF TOURISTS VISIT TUTANKHAMUN’S TOMB EVERY DAY ………. 3000 JAAR NA ZIJN REGIME BEZOEKEN HONDERDEN TOERISTEN ELKE DAG DE GRAFTOMBE VAN FARAO TOETANCHAMON …… HIS SPIRIT LIVES ON …. ZIJN GEEST LEEFT VERDER..

25 © OCTOBER 2006


Download ppt "PRESENTS PRESENTEERT A Powerpoint presentation inspired by the greatest archeological event ever …."

Verwante presentaties


Ads door Google