De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Epistula 4.19 Een voorbeeldige echtgenote

Verwante presentaties


Presentatie over: "Epistula 4.19 Een voorbeeldige echtgenote"— Transcript van de presentatie:

1 Epistula 4.19 Een voorbeeldige echtgenote
Een liefhebbende tante (1-5) Een nichtje met voortreffelijke eigenschappen (6-10) Een nichtje met voortreffelijke eigenschappen (10-13) Onze dank voor een hoopvolle toekomst (14-19) Onze dank voor een hoopvolle toekomst (19-22)

2 Een liefhebbende tante (1-5)
C. PLINIUS CALPURNIAE HISPULLAE SUAE S. Cum sis pietatis exemplum, fratremque optimum et amantissimum tui pari caritate dilexeris, filiamque eius ut tuam diligas, nec tantum amitae ei adfectum verum etiam patris amissi repraesentes, non dubito maximo tibi gaudio fore cum cognoveris dignam patre dignam te dignam avo evadere. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

3 Een liefhebbende tante (1-5)
C. PLINIUS CALPURNIAE HISPULLAE SUAE S. Cum sis pietatis exemplum, fratremque optimum et amantissimum tui pari caritate dilexeris, filiamque eius ut tuam diligas, nec tantum amitae ei adfectum verum etiam patris amissi repraesentes, non dubito maximo tibi gaudio fore cum cognoveris dignam patre dignam te dignam avo evadere. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

4 Een liefhebbende tante (1-5)
C. PLINIUS CALPURNIAE HISPULLAE SUAE S. Cum sis pietatis exemplum, fratremque optimum et amantissimum tui pari caritate dilexeris, filiamque eius ut tuam diligas, nec tantum amitae ei adfectum verum etiam patris amissi repraesentes, non dubito maximo tibi gaudio fore cum cognoveris dignam patre dignam te dignam avo evadere. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

5 Een liefhebbende tante (1-5)
C. PLINIUS CALPURNIAE HISPULLAE SUAE S. Cum sis pietatis (1) exemplum, fratremque optimum et amantissimum tui (2) pari caritate dilexeris (3), filiamque eius ut tuam diligas, nec tantum amitae ei (4) adfectum verum etiam patris amissi repraesentes, non dubito maximo tibi gaudio (5) fore cum cognoveris dignam patre dignam te dignam avo evadere (6). Verklaar het gebruik van de naamval. Verklaar het gebruik van de naamval. Geef ook een letterlijke vertaling? Benoem de vorm en verklaar het gebruik ervan. Welke naamval herken je hier? Bij welke werkwoordsvorm sluit dit aan? Wie is het niet-uitgedrukte onderwerp van de a.c.i.? genitivus; bijvoeglijke bepaling (‘van’) bij exemplum genitivus objectivus bij amantissimum; vertaal i.c.m. amantissimum: ‘die veel van jou hield’ coni. perf. act. 2e ev., coni. na cum dativus; sluit aan bij repraesentes dativus finalis; ‘tot vreugde’ Calpurnia (je zou eam kunnen aanvullen) Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

6 Een nichtje met voortreffelijke eigenschappen (6-10)
Summum est acumen summa frugalitas; amat me, quod castitatis indicium est. Accedit his studium litterarum, quod ex mei caritate concepit. Meos libellos habet lectitat ediscit etiam. Qua illa sollicitudine cum videor acturus, quanto cum egi gaudio adficitur! Disponit qui nuntient sibi quem adsensum quos clamores excitarim, quem eventum iudici tulerim. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

7 Een nichtje met voortreffelijke eigenschappen (6-10)
Summum est acumen summa frugalitas; amat me, quod castitatis indicium est. Accedit his studium litterarum, quod ex mei caritate concepit. Meos libellos habet lectitat ediscit etiam. Qua illa sollicitudine cum videor acturus, quanto cum egi gaudio adficitur! Disponit qui nuntient sibi quem adsensum quos clamores excitarim, quem eventum iudici tulerim. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

8 Een nichtje met voortreffelijke eigenschappen (6-10)
Summum est acumen summa frugalitas; amat me, quod castitatis indicium est. Accedit his studium litterarum, quod ex mei caritate concepit. Meos libellos habet lectitat ediscit etiam. Qua illa sollicitudine cum videor acturus, quanto cum egi gaudio adficitur! Disponit qui nuntient sibi quem adsensum quos clamores excitarim, quem eventum iudici tulerim. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

9 Een nichtje met voortreffelijke eigenschappen (6-10)
Summum est acumen summa frugalitas; amat me, quod (1) castitatis indicium est. Accedit his (2) studium litterarum, quod (3) ex mei (4) caritate concepit. Meos libellos habet lectitat ediscit etiam. Qua (5) illa sollicitudine cum videor acturus, quanto cum egi gaudio adficitur! Disponit qui nuntient (6) sibi quem adsensum quos clamores excitarim (7), quem eventum iudici tulerim. Hoe moet je dit hier vertalen? Waaraan zie je dat? Citeer de Latijnse woorden waarnaar dit verwijst. Dit is geen ablativus. Hoe kan het dat dit toch direct na ex staat? Citeer het congruerende tekstelement. Verklaar het gebruik van de modus. Is dit een coniunctivus perf. of futurum exactum? Waaraan zie je dat? als betrekkelijk vnw. met ingesloten antecedent: ‘wat’. Het kan niet ‘omdat’ zijn, want dat klopt niet in de context. Summum t/m est Hier is het, ‘die’: er is een onzijdig antecedent (studium), dus daarop kan het aansluiten. Opnieuw is omdat onzinnig. Het is een genitivus objectivus bij caritate ‘liefde voor mij’; de genitivus staat vaak tussen het voorzetsel en het bijbehorende woord Met sollicitudine; niet met illa want dat is een nominativus coni. praesens; finale coniunctivus na qui. vertaal ‘mensen die moeten …’ coni. perf., want het is een afhankelijke vraagzin ingeleid door quem; coni. is verplicht in indirecte rede Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

10 Een nichtje met voortreffelijke eigenschappen (10-13)
Eadem, si quando recito, in proximo discreta velo sedet, laudesque nostras avidissimis auribus excipit. Versus quidem meos cantat etiam formatque cithara non artifice aliquo docente, sed amore qui magister est optimus. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

11 Een nichtje met voortreffelijke eigenschappen (10-13)
Eadem, si quando recito, in proximo discreta velo sedet, laudesque nostras avidissimis auribus excipit. Versus quidem meos cantat etiam formatque cithara non artifice aliquo docente, sed amore qui magister est optimus. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

12 Een nichtje met voortreffelijke eigenschappen (10-13)
Eadem, si quando recito, in proximo discreta velo sedet, laudesque nostras avidissimis auribus excipit. Versus quidem meos cantat etiam formatque cithara non artifice aliquo docente, sed amore qui magister est optimus. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

13 Een nichtje met voortreffelijke eigenschappen (10-13)
Eadem, si quando recito, in proximo discreta (1) velo sedet, laudesque nostras (2) avidissimis auribus excipit. Versus (3) quidem meos cantat etiam formatque cithara (4) non artifice (5) aliquo docente, sed amore qui magister est optimus. Verklaar het gebruik van de naamval. Naar wie verwijst dit? Welke naamval is dit en waaruit kun je dat afleiden? nominativus; predicatief bij het onderwerp eadem Naar Plinius zelf accusativus mv. groep 4; meteen hierna volgt meos dus waarschijnlijk congrueren de twee. Bovendien is de persoonsvorm cantat, en een vers kan niet zelf zingen. ablativus; geeft aan waarmee ze de verzen begeleidt (‘met/op de citer’) ablativus; onderdeel van ablativus absolutus Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

14 Onze dank voor een hoopvolle toekomst (14-19)
His ex causis in spem certissimam adducor, perpetuam nobis maioremque in dies futuram esse concordiam. Non enim aetatem meam aut corpus, quae paulatim occidunt ac senescunt, sed gloriam diligit. Nec aliud decet tuis manibus educatam, tuis praeceptis institutam, quae nihil in contubernio tuo viderit, nisi sanctum honestumque, quae denique amare me ex tua praedicatione consueverit. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

15 Onze dank voor een hoopvolle toekomst (14-19)
His ex causis in spem certissimam adducor, perpetuam nobis maioremque in dies futuram esse concordiam. Non enim aetatem meam aut corpus, quae paulatim occidunt ac senescunt, sed gloriam diligit. Nec aliud decet tuis manibus educatam, tuis praeceptis institutam, quae nihil in contubernio tuo viderit, nisi sanctum honestumque, quae denique amare me ex tua praedicatione consueverit. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

16 Onze dank voor een hoopvolle toekomst (14-19)
His ex causis in spem certissimam adducor, perpetuam nobis maioremque in dies futuram esse concordiam. Non enim aetatem meam aut corpus, quae paulatim occidunt ac senescunt, sed gloriam diligit. Nec aliud decet tuis manibus educatam, tuis praeceptis institutam, quae nihil in contubernio tuo viderit, nisi sanctum honestumque, quae denique amare me ex tua praedicatione consueverit. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

17 Onze dank voor een hoopvolle toekomst (14-19)
His ex causis in spem certissimam adducor, perpetuam nobis maioremque in dies futuram esse concordiam (1). Non enim aetatem meam aut corpus, quae paulatim occidunt (2) ac senescunt, sed gloriam diligit. Nec aliud decet tuis manibus educatam (3), tuis praeceptis institutam, quae nihil in contubernio tuo viderit (4), nisi (5) sanctum honestumque, quae denique amare me ex tua praedicatione consueverit. Hoe vertaal je deze woordcombinatie? Hoe moet je dit in deze context vertalen? Waarmee congrueert het participium? Verklaar het gebruik van de modus. Hoe vertaal je dit in combinatie met nihil? ‘dat er eendracht zal zijn’ als ‘ondergaan’; natuurlijk niet als ‘doden’ want dat is hier onzin met een geïmpliceerd eam, oftewel Calpurnia definiërende coni. bij quae ‘niets behalve’ letterlijk, of ‘niets dat niet’ Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

18 Onze dank voor een hoopvolle toekomst (19-22)
Nam cum matrem meam parentis loco vererere, me a pueritia statim formare laudare, talemque qualis nunc uxori meae videor, ominari solebas. Certatim ergo tibi gratias agimus, ego quod illam mihi, illa quod me sibi dederis, quasi invicem elegeris. Vale. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

19 Onze dank voor een hoopvolle toekomst (19-22)
Nam cum matrem meam parentis loco vererere, me a pueritia statim formare laudare, talemque qualis nunc uxori meae videor, ominari solebas. Certatim ergo tibi gratias agimus, ego quod illam mihi, illa quod me sibi dederis, quasi invicem elegeris. Vale. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

20 Onze dank voor een hoopvolle toekomst (19-22)
Nam cum matrem meam parentis loco vererere, me a pueritia statim formare laudare, talemque qualis nunc uxori meae videor, ominari solebas. Certatim ergo tibi gratias agimus, ego quod illam mihi, illa quod me sibi dederis, quasi invicem elegeris. Vale. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

21 Onze dank voor een hoopvolle toekomst (19-22)
Nam cum matrem meam parentis loco vererere (1), me a pueritia statim formare laudare, talemque (2) qualis nunc uxori meae videor, ominari solebas. Certatim ergo tibi gratias agimus, ego quod illam mihi (3), illa quod me sibi dederis (4), quasi invicem elegeris. Vale. Welke vorm kun je hier ook lezen? Hier is sprake van een ellips. Welke Latijnse woorden zijn weggelaten? Welke werkwoordsvorm kun je direct hierachter lezen? Verklaar het gebruik van de modus. verereris (coni. imperf. pass. dep. 2e ev.) me futurum esse dederis coni. perf., gebruikt in indirecte rede (het is een indirecte weergave van de beweringen van beiden) Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende


Download ppt "Epistula 4.19 Een voorbeeldige echtgenote"

Verwante presentaties


Ads door Google