De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De dichter en zijn werk (Carmen 16. p. 71)

Verwante presentaties


Presentatie over: "De dichter en zijn werk (Carmen 16. p. 71)"— Transcript van de presentatie:

1 De dichter en zijn werk (Carmen 16. p. 71)

2 Algemeen Dit gedicht is gericht aan Furius en Aurelius
Algemeen Dit gedicht is gericht aan Furius en Aurelius. Ook een ander gedicht is aan hen gericht (bv. Carmen 11). In dát gedicht prijst Catullus hen als zijn beste vrienden vanwege hun steun: wat Catullus ook van plan zou zijn, zij helpen hem altijd. En dan vraagt hij hen één klein dingetje te doen: tegen Lesbia zeggen, dat Catullus haar niet meer hoeft en dat ze zijn liefde niet waard is. In dit gedicht heeft hij iets heel anders tegen hen te zeggen …. (denk eraan, dat poëzie werd voor- gelezen en dat Furius en Aurelius er bij waren).

3 Pedicabo ego vos et irrumabo, 1 Aureli pathice et cinaede Furi,
1 pedicabo, irrumabo – welke tijd? futurum 2 In welke naamval staan al de woorden in regel 2? vocativus Regels vocativus woorden op –us  vocativus op –e woorden op –ius  vocativus op –i aandere woorden  vocativus = nominativus

4 Pedicabo ego vos et irrumabo,
Pedicabo ego vos et irrumabo, 1 Aureli pathice et cinaede Furi, Ik zal jullie naaien en oraal penetreren, ‘nicht’ Aurelius en mietje Furius, Wat valt op aan de woordvolgorde in regel 2? Er staat bij de 1e persoon een naam en dan een znw en bij de 2e persoon een znw en dan de naam. Dit noemen we een chiasme (kruisstelling): een opsomming van gelijkwaardige elementen in de bolorde AB-BA A B Genoemd naar de Griekse letter chi: c B A Net als in het Nederlands hebben de woorden pedicare en irrumare ook een figuurlijke, neerbuigende betekenis  Ik zal jullie ‘te pakken nemen’.

5 qui me ex versiculis meis putastis,
qui me ex versiculis meis putastis, 3 quod sunt molliculi, parum pudicum. 3 qui – verwijst terug naar …? (1) vos

6 qui me ex versiculis meis putastis,
qui me ex versiculis meis putastis, 3 quod sunt molliculi, parum pudicum. (jullie) die mij op grond van mijn gedichtjes, omdat ze schunnig zijn, hebben beschouwd als te weinig eerbaar.

7 Nam castum esse decet pium poetam
Nam castum esse decet pium poetam 5 ipsum, versiculos nihil necesse est, Wat zijn de hoofdwerkwoorden in deze zinnen?

8 Nam castum esse decet pium poetam
Nam castum esse decet pium poetam 5 ipsum, versiculos nihil necesse est, Wat zijn de hoofdwerkwoorden in deze zinnen? decet, necesse est Welke constructie staat hierbij? AcI: - poetam esse castum - versiculos (castos esse)

9 Nam castum esse decet pium poetam
Nam castum esse decet pium poetam 5 ipsum, versiculos nihil necesse est; Want het is gepast dat de rechtschapen dichter zelf fatsoenlijk is, (xxx) het is helemaal niet noodzakelijk dat zijn versjes [fatsoenlijk zijn] 6 Welk voegwoord kun je aanvullen tussen ipsum en versiculos? sed – maar Als er geen voegwoord staat heet dat een asyndeton. We hebben een: - adversatief asyndeton (je kunt ‘maar’ aanvullen) - explicatief asyndeton (je kunt ‘want’ aanvullen)

10 qui tum denique habent salem ac leporem, si sunt molliculi ac parum pudici 8 et quod pruriat incitare possunt, 7 qui - Relatieve aansluiting = hoofdzin begint met relativum. Kan niet in Nederlands, dus vervangen door: en maar + aanw. / pers. vnw want qui verwijst naar versiculos

11 qui tum denique habent salem ac leporem, si sunt molliculi ac parum pudici 8 et quod pruriat incitare possunt, want zij (deze) hebben dan pas smaak en charme, als ze schunnig zijn en te weinig eerbaar en geilheid kunnen opwekken Natuurlijk heeft Catullus ook veel ‘nette’ gedichten geschreven. O.a. veel van zijn gedichten voor Lesbia horen tot de serieuze liefdespoëzie. Maar er zijn ook nogal wat minder nette gedichtjes (zoals dit). 8-9 Trikolon: sunt molliculi ac parum pudici et quod pruriat incitare possunt Alliteratie: parum pudici

12 non dico pueris, sed his pilosis, 10 qui duros nequeunt movere lumbos.
10 pueris, pilosis – welke naamval? Dativus Het werkwoord van de vorige zin moet je erbij denken: geilheid opwekken bij …. 11 duros congrueert met …?

13 non dico pueris, sed his pilosis, 10 qui duros nequeunt movere lumbos.
10 pueris, pilosis – welke naamval? Dativus Het werkwoord van de vorige zin moet je erbij denken: geilheid opwekken bij …. 11 duros congrueert met …? lumbos Als twee woorden die bij elkaar horen zover uit elkaar staan, heet dat een ….?

14 non dico pueris, sed his pilosis, 10 qui duros nequeunt movere lumbos.
10 pueris, pilosis – welke naamval? Dativus Het werkwoord van de vorige zin moet je erbij denken: geilheid opwekken bij …. 11 duros congrueert met …? lumbos Als twee woorden die bij elkaar horen zover uit elkaar staan, heet dat een ….hyperbaton

15 non dico pueris, sed his pilosis,. 10 qui duros nequeunt movere lumbos
non dico pueris, sed his pilosis, 10 qui duros nequeunt movere lumbos. ik bedoel niet (alleen) bij jongens, maar (ook) bij deze behaarde mannen, die hun stijve ledematen niet kunnen bewegen. 10 his – hierbij wijst Catullus waarschijnlijk naar alle mannen, die aanwezig zijn bij het voorlezen van het gedicht: dit zijn echte mannen (en Furius en Aurelius niet) pilosis – haargroei in de zin van baard e.d. (ter onderscheid van jongetjes) 10-11 Tieners reageren natuurlijk op Catullus’ gedichtjes, maar oudere mannen ook, zegt hij (die te stijf zijn om nog seks te hebben).

16 Vos quod milia multa basiorum legistis, male me marem putatis
Vos quod milia multa basiorum legistis, male me marem putatis? 13 Pedicabo ego vos et irrumabo. Omdat jullie over vele duizenden kussen gelezen hebben, beschouwen jullie mij als een mietje? Ik zal jullie naaien en oraal penetreren. Wat was kennelijk het verwijt van Furius en Aurelius? Catullus schreef geen echte ‘mannenpoëzie’. Hoe neemt Catullus hen ‘te pakken’? Hij laat zien, dat hij wel degelijk ‘ferme taal’ durft te gebruiken, waardoor hij laat zien dat hij een echte kerel is, én zet ze een beetje voor schut voor iedereen met dit gedichtje, (al zullen ze wel mee hebben gelachen).


Download ppt "De dichter en zijn werk (Carmen 16. p. 71)"

Verwante presentaties


Ads door Google