De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vierwindenstraat 60, 1080 Brussel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vierwindenstraat 60, 1080 Brussel"— Transcript van de presentatie:

1 Vierwindenstraat 60, 1080 Brussel
werkt voornamelijk met vrijwilligers 1 halftijdse betaalde kracht is niet gebonden aan een politieke partij in België, noch in Palestina. strijdt voor de legitieme rechten van het Palestijnse volk op basis van * de VN-resoluties * het Internationaal Recht * respect voor mensenrechten * democratie. Vierwindenstraat 60, 1080 Brussel Tel:

2 Waar of niet waar? Oplossing zie notitiepagina
Zionisten zijn altijd joden De staat Israël ontstaan als gevolg van de Holocaust Het grootste gedeelte van de grondoppervlakte van de staat Israël werd aangekocht door het Joods Nationaal Fonds. Israël werd opgericht door de VN De controle over grond, water en grenzen in de Palestijnse gebieden berust bij de Israëlische overheid. De Palestijnen zijn gevlucht op aanraden van hun Arabische leiders Water van de Jordaan wordt weggeleid doorheen Israël tot in de Negev-woestijn. Jeruzalem is de hoofdstad van Israël Israël is de enige democratie in het Midden-Oosten Het is verboden aan Israëli’s om grond te verkopen aan Palestijnen De Muur is gebouwd tussen Israël en de Palestijnse gebieden Israëlische Arabieren zijn Arabieren die in Israël zijn gaan wonen De Palestijnen uit de bezette gebieden hebben een toelating nodig om in Jeruzalem te mogen overnachten Het conflict is opgelost als “De Palestijnen Israël erkennen en geweld afzweren” Zionisten zijn altijd joden  niet waar De staat Israël ontstaan als gevolg van de Holocaust  niet waar Het grootste gedeelte van de grondoppervlakte van de staat Israël werd aangekocht door het Joods Nationaal Fonds.  niet waar Israël werd opgericht door de VN  niet waar De controle over grond, water en grenzen in de Palestijnse gebieden berust bij de Israëlische overheid.  waar De Palestijnen zijn gevlucht op aanraden van hun Arabische leiders:  niet waar Water van de Jordaan wordt weggeleid doorheen Israël tot in de Negev- woestijn.  waar Jeruzalem is de hoofdstad van Israël  niet waar Israël is de enige democratie in het Midden-Oosten  niet waar Het is verboden aan Israëli’s om grond te verkopen aan Palestijnen  waar De Muur is gebouwd tussen Israël en de Palestijnse gebieden  niet waar Israëlische Arabieren zijn Arabieren die in Israël zijn gaan wonen  niet waar De Palestijnen uit de bezette gebieden hebben een toelating nodig om in Jeruzalem te mogen overnachten  waar Het conflict is opgelost als “De Palestijnen “Israël erkennen en geweld afzweren”  niet waar

3 Palestina werd van de kaart geveegd!

4

5 Palestina Solidariteit geeft enkel historische feiten.
Voor diegenen die nog denken dat Israël bedreigd wordt en joden in zee zullen gedreven worden… Palestina Solidariteit geeft enkel historische feiten. geen acte van beschuldiging ten aanzien van het joodse volk, dat ook veel geleden heeft. De jodenvervolgingen en vooral de holocaust hebben grote invloed uitgeoefend op de joden. op de ontwikkelingen in Palestina. op politieke kader de relaties met de Palestijnen en ook de internationale gemeenschap. Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen ‘joden’, ‘zionisten’, ‘Israëli’s’, want de zionisten en de Israëli’s zijn direct verantwoordelijk voor het lijden van het Palestijnse volk en niet de ‘joden’. Voor diegenen onder jullie die nog steeds denken dat Israël bedreigd wordt en de joden in zee zullen gedreven worden… Het is niet erg, het is niet jullie fout, jullie kunnen er absoluut niets aan doen. Er zijn namelijk meerdere factoren en actoren die jullie proberen te beïnvloeden.

6 De geschiedenis 2. Actualiteit en enkele knelpunten 3. Oplossingen?

7 Palestina was niet leeg
1. Geschiedenis Palestina was niet leeg Palestina was bewoond. Het kaartje toont ons de talrijke Palestijnse steden en dorpen in Palestina in 1878, vóór de zionisten er toekwamen De zwarte bolletjes waren steden waar er een gemengde bevolking was van joden en Palestijnen Leugen: “een volk zonder land voor een land zonder volk” Kaart: Walid Khalidi, Before their diaspora, Institute for Palestine studies Washington, 1991, p.34

8 Palestina exporteerde tot in Europa
Palestina had een bloeiende economie en industrie. Er was zelfs export naar de havens in zuid Europa, o.a.Marseille, van Jaffa sinaasappelen, sesam, graan enz… Foto: Walid Khalidi, Before their diaspora, Institute for Palestine studies Washington, 1991, p 135

9 Ontstaan van huidig conflict
Het huidige conflict is ontstaan met Theodor Herzl(1896) die een joodse staat wou als oplossing voor het racisme en antisemitisme in Europa. Het zionisme werd de basis voor het streven naar een joodse staat en bepaalde nadien het beleid van de joodse staat tot vandaag. Omdat Palestina bewoond was, werd er gewerkt met ‘geheime plannen’ om Palestina te koloniseren. Zionisten zijn niet altijd joden! Er zijn ook vele atheïsten en christenen (vooral evangelisten – christenen voor Israël) die achter het zionistisch project staan

10 1919: “Palestina” opgeëist door zionistische organisatie
Lang vóór de holocaust waren er plannen om Palestina te koloniseren en de Palestijnse inwoners te verjagen. De zionisten wilden gans Palestina, het zuiden van Libanon, de Golanhoogte van Syrië en het vruchtbare gedeelte van Jordanië. Een plan dat in de vorige eeuw beetje bij beetje werd gerealiseerd. Plan: Verenigde Naties, Oorsprong en evolutie van het Palestijns probleem, , p.109

11 Een goed uitgekiend plan van de Zionistische Wereldorganisatie in 1919 vergelijk het met de bronnen van de Jordaan en haar bijrivieren Lang vóór de holocaust waren er plannen om Palestina te koloniseren en de Palestijnse inwoners te verjagen. De zionisten wilden gans Palestina, het zuiden van Libanon, de Golanhoogte van Syrië en het vruchtbare gedeelte van Jordanië. Een plan dat in de vorige eeuw beetje bij beetje werd gerealiseerd. Plan: Verenigde Naties, Oorsprong en evolutie van het Palestijns probleem, , p.109 Verenigde Naties, Oorsprong en evolutie van het Palestijns probleem, New York, 1978, p.109

12 Palestina was een ontwikkeld land met banken, universiteiten,industrie en sterke economie
Gaza 1918

13 Palestijnen kwamen bedrogen uit
Tijdens WO I was Palestina bezet door de Turken. Groot-Brittannië beloofde de onafhankelijkheid aan de Arabische volkeren in ruil voor hun steun tegen de Turken. De oorlog werd gewonnen, maar de Palestijnen werden bedrogen, ze kregen de onafhankelijkheid niet. Palestina werd als mandaatgebied gegeven aan Groot-Brittannië. Dit zou een voorlopige periode worden tot Palestina onafhankelijk zou zijn;

14 De Balfourverklaring : 2-11-1917
"Zijne Majesteits Regering staat gunstig tegenover de vestiging in Palestina van een nationaal tehuis voor het joodse volk en zal haar beste krachten aanwenden om de verwezenlijking van dit doel te vergemakkelijken, met dien verstande dat niets zal worden gedaan dat de burgerlijke en godsdienstige rechten van de bestaande niet-joodse gemeenschappen in Palestina of de rechten en politieke status, die de joden in enig ander land genieten, zou kunnen schaden." Deze belofte is Groot-Brittannië wèl nagekomen tav de joden, maar niet tav de Palestijnen

15 Balfourverklaring, juridisch ongeldig
"Drie aspecten trekken de aandacht: 1. niet in overeenstemming met de onafhankelijkheidsbeloften gedaan aan de Arabieren 2. het lot van Palestina werd beslist in nauw overleg met een politieke organisatie, die als uitgesproken doel het vestigen van niet-Palestijnen in Palestina had. Niet enkel werden hierdoor de belangen van de autochtone Palestijnen ontkend, het ging hier om een opzettelijke schending van hun rechten. 3. de Britse regering ging een verbintenis aan ten aanzien van de Zionistische Organisatie betreffende het land van de Palestijnen, op een moment dat Palestina officieel nog steeds deel uitmaakte van het Ottomaanse Rijk. De Verklaring was juridisch ongeldig. Groot-Brittannië had immers geen soevereine rechten op Palestina, het had geen eigendomsrecht en geen enkele macht om over dat land te beschikken. (Verenigde Naties, Oorsprong en evolutie van het Palestijns probleem, , p 22-23)

16 Tijdens het Brits mandaat: de zionisten konden kolonies bouwen

17 Stel je in de plaats van de Palestijnen
De zionisten mochten gewapende milities vormen, terwijl het verboden was voor een Palestijn een mes bij zich te hebben groter dan 10 cm Stel je voor dat nieuwe migranten milities mogen vormen in België en jij als Belg niet.

18 Jarenlang verzet van het Palestijnse volk
De Palestijnen gingen niet akkoord met het beleid van Groot-Brittannië over hun land In 1918 was er een vreedzame betoging tegen de Balfourverklaring, maar men hield geen rekening met de bevolking Er waren vele opstanden, 1920, 1922, 1929 met vele doden en gewonden, zowel joden als Palestijnen. Tijdens de opstand van ‘36-’39 kwamen Palestijnen om. Dit was ondermeer de oorzaak dat het Palestijnse volk geen leiders meer had in de oorlog van Jarenlang verzet van het Palestijnse volk

19 Holocaust = gevolg van racisme en haat
Het is belangrijk dat er herinnerd wordt aan de holocaust. Vooral om te weten waartoe haat en racisme in staat zijn, want haat en racisme leiden tot totale vernietiging... De holocaust werd èn wordt misbruikt om het beleid van Israël te rechtvaardigen Moeten de Palestijnen meer dan 60 jaar boeten voor wat er in Europa gebeurde met de joden?

20 Terroristische aanslagen door de zionisten
1947 Aanslag op de lijn Cairo - Haifa 1946 Aanslag op Britse ambassade te Rome Terroristische aanslagen door de zionisten 1948 moord op VN-vertegenwoor-diger Folke Bernadotte 1944 Moord op Lord Moyne in Cairo 1947 aanslag op de raffinaderijen van Haifa 1947 Aanslag op de lijn Tel Aviv - Haifa

21 VN-Voorstel tot verdeling van Palestina 1947
Palestijnen en joden Dit plan was een aanbeveling van de Algemene Vergadering van de VN om Palestina te verdelen in een joodse (blauw) en een Palestijnse staat (beige), met Jeruzalem en Bethlehem (roos vlekje) onder internationaal statuut. Een economische unie tussen beide staten was noodzakelijk opdat de staten leefbaar zouden zijn. In de joodse staat zou de helft van de bevolking Palestijnen zijn. Dit verdeelplan werd NOOIT uitgevoerd, want Israël werd geboren uit oorlog. Er is nooit een overdracht gebeurd van het mandaat door Groot-Brittannië naar de VN en van de VN naar de joodse en de Palestijnse staat.

22 Verdeelplan: onrechtvaardig voor Palestijnen
In 1947 maakten de zionisten 1/3 van de bevolking uit. Zij hadden 5,8% van het land onder controle. Kaartje links Toch zou het verdeelplan hen 54% van het land toewijzen (blauw op het kaartje rechts) De oorspronkelijke bewoners, de Palestijnen, werden niet geraadpleegd. Tussen nov ‘47 en mei ‘48 worden +/- 200 Palestijnse dorpen aangevallen en de inwoners verdreven Palestijnen waren vluchteling vóór de staat Israël uitgeroepen werd. Het was dus reeds oorlog voor het Palestijnse volk, nog vóór de zionisten de staat Israël uitriepen.

23 1948: Israël ontstaat uit oorlog en etnische zuivering van Palestina
Op 15 mei 1948 riepen de zionisten eenzijdig de staat Israël uit, zonder bepaling van de grenzen. De Arabische buurlanden kwamen de Palestijnen ter hulp, waardoor de oorlog zich uitbreidde met de omringende Arabische landen. Jan. 1949: bestandslijn: Israël neemt 78% van het land:al het purperen gedeelte wordt bij ingenomen: Israël wordt geboren uit oorlog en maakt minstens Palestijnen tot vluchteling. De Israëli ’s noemen het de onafhankelijkheidsoorlog; de Palestijnen, Al Nakba, de catastrofe. Leugen : Israël werd opgericht door de VN

24 1947-1949: van verdeelplan naar bestandslijn, zonder bepaling van de grenzen
In 1947: zionisten: 5,8%. Januari 1949: Israël 78%: - Israël werd geboren uit oorlog. - Palestijnen blijven met 22 %. - Jeruzalem: W- en O-Jeruzalem ==> minstens 90% van de grond in Israël, ‘gestolen’ is van de Palestijnse bevolking. 1947 Palestijnen en joden Dit plan was een aanbeveling van de Algemene Vergadering van de VN om Palestina te verdelen in een joodse (blauw) en een Palestijnse staat (beige), met Jeruzalem en Bethlehem (roze vlek) onder internationaal statuut. Een economische unie tussen beide staten was noodzakelijk opdat de staten leefbaar zouden zijn. In de joodse staat zou de helft van de bevolking Palestijnen zijn. Dit verdeelplan werd NOOIT uitgevoerd, want Israël werd geboren uit oorlog Verdeelplan onrechtvaardig voor de Palestijnen In 1947 maakten de zionisten 1/3 van de bevolking uit. Zij hadden 5,8% van het land onder controle. Kaartje links Toch zou het verdeelplan hen 54% van het land toewijzen (groen op het kaartje rechts) De oorspronkelijke bewoners, de Palestijnen, werden niet geraadpleegd. Tussen nov ‘47 en mei ‘48 worden vele dorpen uitgemoord en verwoest Palestijnen waren vluchteling vóór de staat Israël uitgeroepen werd. Het was dus reeds oorlog voor het Palestijnse volk, nog vóór de zionisten de staat Israël uitriepen.

25 Palestijnen gevlucht én verdreven
tot Palestijnse vluchtelingen (al naar gelang de bron): honderdduizenden vluchtten voor het oorlogsgeweld; honderdduizenden werden met geweld verdreven uit hun huizen. Israël vaardigde « De Wet op Terugkeer » (1950) uit opdat deze vluchtelingen nooit zouden kunnen terugkeren. Elke jood, daarentegen, vanwaar ook ter wereld, heeft het recht zich in Israël of de bezette gebieden te vestigen.

26 El Nakba: door de etnische zuivering werden tussen de en Palestijnen (al naar gelang de bron) vluchteling. De vluchtelingen tot Palestijnse vluchtelingen (al naar gelang de bron): honderdduizenden vluchtten voor het oorlogsgeweld; honderdduizenden werden met geweld verdreven uit hun huizen. Israël vaardigde « De Wet op Terugkeer » (1950) uit opdat deze vluchtelingen nooit zouden kunnen terugkeren. Elke jood, daarentegen, vanwaar ook ter wereld, heeft het recht zich in Israël of de bezette gebieden te vestigen.

27 1948 Verdrijving van de Palestijnen
1948 De Palestijnen van Jaffa worden de zee ingedreven Zionistische milities verplichten de Palestijnen te vertrekken Verdrijving van de Palestijnen 1948

28 Kaart: 531 Palestijnse dorpen en 11
steden of stadswijken (in wat nu Israël is) werden ontvolkt en verwoest. De Palestijnse namen werden vervangen door Hebreeuwse; Israël werd gebouwd op de ruïnes van de Palestijnse maatschappij. De Palestijnse inwoners werden vluchtelingen "Joodse dorpen werden op de plaats van Arabische dorpen gebouwd. Jullie kennen niet eens de naam van deze Arabische dorpen en ik neem het jullie niet kwalijk, want de aardrijkskunde boeken vermelden ze niet meer. Niet alleen staan ze niet meer te boek, die Arabische dorpen bestaan gewoon niet meer. Nahlal kwam in de plaats van Mahlul;.... Er is in dit land geen enkel dorp of stad, die vroeger geen Arabische bevolking had.“ Moshe Dayan, toespraak tot het Technion in Haifa, weergegeven in Haaretz, 4 april 1969. Ilan Pappe: Het zionisme heeft een hele natie niet enkel uit zijn thuisland verdreven, maar eveneens uit de geschiedenis. Je kan lekker zwemmen en zonnen in de Kibbutz Gesher ha-Ziv aan de Middellandse Zee. Het werd gebouwd op de ruïnes van Al-Zib, een Palestijns dorp in het noorden van Israël. Vele kerken en moskeeën werden gespaard bij de verwoesting van de Palestijnse dorpen en zijn vandaag ‘getuigen’. Bv. de moskee van Al-Zib, de kerk van Bir’em, ... Al-Zib werd verwoest en ontvolkt op mei De moskee (op de achtergrond) is overgebleven en werd gerestaureerd voor het toerisme. 418 Palestijnse dorpen (in wat nu Israël is) werden ontvolkt en verwoest. De Palestijnse namen werden vervangen door Hebreeuwse; Israël werd gebouwd op de ruïnes van de Palestijnse maatschappij. De Palestijnse inwoners werden vluchtelingen De bewoners werden veelal verdreven en mochten nooit terugkeren (Wet op Terugkeer). Zij werden vluchteling. Nochtans voorziet de VN het Recht opterugkeer en/of schadevergoeding. Deze VN-resolutie wordt elk jaar herbevestigd, maar Israël weigert alle VN-resoluties uit te voeren. : Resolutie 194 (III): Recht op terugkeer. De Algemene Vergadering besluit dat de vluchtelingen die willen terugkeren bij de eerst mogelijke gelegenheid wordt toegestaan, en voor hen die niet willen terugkeren, schadevergoeding wordt betaald. 532 dorpen en 11 steden: Beersheva – Akko – Safat (volledig) – Bisan (volledig) – Askalan (volledig) – Sarafant (voorstad Jaffa) – Masjdal (volledig – tussen Askalan en Gaza)

29 “De Palestijnen vluchtten weg op aanraden van hun Arabische leiders.
Leugen: “De Palestijnen vluchtten weg op aanraden van hun Arabische leiders. Amper 3 jaar na de holocaust werd Palestina etnisch gezuiverd. Holocaustmuseum op een Palestijns dorp dat in 1948 etnisch gezuiverd werd. : AV- Resolutie 194 (III): Recht op terugkeer. De Algemene Vergadering besluit dat de vluchtelingen die willen terugkeren bij de eerst mogelijke gelegenheid wordt toegestaan, en voor hen die niet willen terugkeren, schadevergoeding wordt betaald. Israël voert nooit een VN-resolutie uit, ook niet van de Veiligheidsraad. En de westerse staten oefenen nooit druk uit op iqraël om de resoluties uit te voeren.

30 Evolutie grondbezit in Palestina tot 1948 en in Israël vanaf 1949
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 1876 1890 1900 1922 1936 1944 1948 1949 1960 1997 Palestijnen Joden

31

32 Leugen: Dé joden kochten dé grond in Israël
In 1947 hadden de zionisten amper 5,8% van het land onder controle. In januari 1949 controleert Israël 78% van het historische Palestina. Dat betekent dat meer dan 90% van de grond in Israël, ‘gestolen’ is van de Palestijnse bevolking.

33 De staat Israël is niet ontstaan als gevolg van de Holocaust
Propaganda of leugen: Israël werd opgericht door de VN Propaganda of leugen: Dé joden kochten dé grond in Israël 3. Israël is niet ‘gesticht’, maar ontstaan door etnische zuivering en diefstal van Palestijnse eigendommen.

34 Recht op Terugkeer Palestijnse vluchtelingen
Palestijnse vluchtelingenkampen Recht op Terugkeer Palestijnse vluchtelingen VN-res.194 (1948): recht op terugkeer en schadevergoeding. Bij de toetreding tot de VN op 11 mei 1949 verklaart Israël dat het de res.181 en 194 wil uitvoeren. Maar Israël voert geen enkele resolutie uit. Huizen en gronden van Palestijnen: in beslag genomen als eeuwige eigendom van de joodse staat door de Wet op afwezigheid van eigenaar.

35 Wet op Terugkeer en wet op land voor joden:
Israëlische wet 1950: alle joden waar ook ter wereld hebben het recht zich als Israëlisch staatsburger te komen vestigen, zelfs in de bezette Palestijnse gebieden. 90 % van de oppervlakte van Israël behoort toe aan het Joods nationaal Fonds: niet-joodse staatsburgers kunnen er geen aanspraak op maken. De lege Palestijnse plaatsen moeten worden ingenomen…

36 komt de Gazastrook onder Egyptisch bestuur en
Middellandse Zee Na 1949 komt de Gazastrook onder Egyptisch bestuur en de Westbank onder Jordaans bestuur.

37 Samenvatting: dit stukje geschiedenis is essentieel om het conflict te begrijpen
Het was een plan van kolonisatie en etnische zuivering, lang vóór de holocaust! Eerste fase van de etnische zuivering: : een klein miljoen Palestijnen vluchtten en / of worden verdreven uit hun huizen, dorpen en steden. Israël zorgt ervoor dat de vluchtelingen nooit meer kunnen terugkeren naar hun eigendommen (wet op terugkeer 1950). Dikwijls worden godsdienst én de holocaust misbruikt om dit goed te praten. De Palestijnse Prof. J.Abu-Lughod waarschuwt voor het vergeten van "de verbazingwekkende recentheid" van de vernietiging van Palestina: “Onze natuurlijke geneigdheid om te veronderstellen dat wat vandaag bestaat er altijd al is geweest, zorgt misschien voor gemoedsrust, maar alleen ten koste van de vreselijke prijs van het ontkennen van de realiteit. En wanneer de historische realiteit wordt ontkend, wordt ons vermogen om te begrijpen en zinvol te reageren op het heden evenzeer vernietigd.". Janet Abu Lughod "The Demographic Transformation of Palestine", in Ibrahim Abu Lughod ed."The Transformation of Palestine", Evanston,Ill., Northwestern University Press 1971, p.139

38 In de buitenwereld en ook bij de joodse bevolking van Israël zelf werd welbewust een vertekend beeld van de situatie geschapen en met alle middelen in stand gehouden. De Joodse schrijver William Zukerman uitte in 1958 zijn ontzetting daarover. 'De verschrikkelijk griezelige macht die de moderne propaganda bezit om de geest en de zienswijze van mensen te beheersen, emoties te hanteren en mensen te verdierlijken, die macht komt voor mijn gevoel nergens duidelijker tot uiting dan in de zionistische propaganda van de laatste tien jaar over de Arabische vluchtelingen... Deze propaganda heeft bekwame mensen met meer dan gemiddeld verstand veranderd in fantasten en dwazen die alles geloofden wat hun verteld werd; zij heeft van vriendelijke en zachtmoedige mannen en vrouwen met een sterk gevoel voor mededogen harde fanatiekelingen gemaakt, ongevoelig voor elk ander leed dan dat van hun eigen volk ...'. Lucas Grollenberg, Voor een Israël zonder grenzen, Ambo Bilthoven, 1970, p.92-93

39 “Daarna verrees de Staat en de Staat had zijn verhaal klaar”
" In den beginne waren er de daden en de documenten en de poging om publikatie van de documenten te voorkomen. Van het plan voor de grote verdrijving, het Plan Dalet, bijvoorbeeld. Dit was een voorstel voor de vernietiging van die Arabische dorpen - in het gebied dat was voorbestemd om Israël te worden - waar 'vijandige elementen' woonden. Daarna verrees de Staat en de Staat had zijn verhaal klaar. In dit verhaal mochten geen stiltes zitten...Op het toppunt van de grote verdrijving in de zomer van 1948 zei Ben Goerion meestal niets over wat er met de Arabieren gebeurde. En op momenten waarop hij wel iets zei, loog hij.” Yitzak Laor, vooral bekend om zijn politieke analyse van het zionisme in de Hebreeuwse literatuur (Inez Polak in Trouw van 18 maart 1995 (geciteerd in 'De Brug' p van juni 1995, uitgegeven door Sivmo: Steuncomité Israëlische Vredesgroepen en Mensenrechten Organisaties - Joods Palestijnse Dialoog, Nederland)

40 1996: Net- en vakoverschrijdende studiedag voor leraren
Naar aanleiding van het studiedossier met de lerarenverenigingen, ontdekten wij dezelfde propaganda tot in de leerboeken geschiedenis en aardrijkskunde in Vlaanderen… 1996: Net- en vakoverschrijdende studiedag voor leraren Dossier over de beeldvorming van de Palestijnen in de vakken geschiedenis en aardrijkskunde van het secundair onderwijs op:

41 Voorbeeld van fouten in de leerboeken in Vlaanderen: zoek de 3 fouten…
Uit een leerboek: De Britten hadden de controle over de gebeurtenissen verloren. Zij droegen de beslissing over het lot van Palestina over aan de UNO. In 1947 besloten de Verenigde Naties tot de opsplitsing van het gebied in een Arabische staat, Transjordanië (later Jordanië genoemd), en een joodse, Israël). (Walter Smits, Hugo Van de Voorde, Ingrid Van Ransbeeck, olv Herman Willems en Georges De Corte, Dokumentatiemappen Geschiedenis, De Wereld en Europa 1918-heden Pelckmans 1994, p251) Van december 1994 tot oktober 1996 werd er een kritische analyse gemaakt van vele leerboeken Geschiedenis en Aardrijkskunde in het secundair onderwijs in Vlaanderen. Dit gebeurde in een werkgroep waarin universiteitsprofessoren, auteurs van leerboeken, de Vereniging Vlaamse Leerkrachten (VVL), de Vereniging Leraren Aardrijkskunde(VLA), de Verenigingen Leraren Geschiedenis (VLG en VLGM), àllen academici, zetelden. Uit die analyse bleek dat vele leerboeken een vrij geïdealiseerd beeld gaven over Israël, en het beeld van de Palestijnen en de Arabieren eerder negatief was: ze zijn bijna per definitie verdacht, stellen zich vijandig, haatdragend en onverzoenlijk tegen de Westerse wereld op, en hanteren het wapen van het terrorisme. De academici waren geschokt en konden er niet mee akkoord gaan dat vooral de eenzijdige Israëlische versie in de handboeken verscheen. Dit op een moment dat de eindtermen bepaalden dat men de leerlingen kritisch moet leren denken en het dus noodzakelijk was enerzijds de Palestijnse versie óók te belichten en anderzijds alle fouten, mythes en onwaarheden eruit te halen. Omdat deze academici zich bewust waren van de noodlottige gevolgen van deze jarenlange desinformatie, gingen zij over tot het publiceren van de brochure, Kanttekeningen bij de Israëlisch-Palestijnse Kwestie, in januari Ze werd verspreid onder 5000 leerkrachten. De herpublicatie van deze brochure door het kabinet Ontwikkelingssamenwerking werd verhinderd door L.Michel en Verhofstadt onder druk van Israël. Eerste fout: Zij droegen de beslissing over het lot van Palestina over aan de UNO: de overdracht van Groot-Brittannië naar de VN én van de VN naar de joodse en Palestijnse staat was gepland, maar de overdracht is nooit gebeurd omdat de zionisten eenzijdig de onafhankelijkheid uitriepen en de oorlog uitbrak. Tweede fout: Arabische staat, Transjordanië: Transjordanië, het latere Jordanië, is een buurland van Palestina en lag dus niet in het Verdelingsplan Derde fout: een joodse, Israël: de voorziene joodse staat is niet het huidige Israël. Want de joodse staat was 54 % en Israël is 78% van het historische Palestina.

42 Een vertekend beeld in de leerboeken in Vlaanderen
Van december 1994 tot oktober 1996 werd er een kritische analyse gemaakt van vele leerboeken geschiedenis en aardrijkskunde in het secundair onderwijs in Vlaanderen. Dit gebeurde in een werkgroep waarin universiteitsprofessoren, auteurs van leerboeken, de Vereniging Vlaamse Leerkrachten (VVL), de Vereniging Leraren Aardrijkskunde(VLA), de Verenigingen Leraren Geschiedenis (VLG en VLGM), àllen academici, zetelden. Uit die analyse bleek dat vele leerboeken een vrij geïdealiseerd beeld gaven over Israël, en het beeld van de Palestijnen en de Arabieren eerder negatief was: ze zijn bijna per definitie verdacht, stellen zich vijandig, haatdragend en onverzoenlijk tegen de Westerse wereld op, en hanteren het wapen van het terrorisme.

43 Een vertekend beeld in de leerboeken in Vlaanderen…
De academici waren geschokt en konden er niet mee akkoord gaan dat vooral de eenzijdige Israëlische versie in de handboeken verscheen. Dit op een moment dat de eindtermen bepaalden dat men de leerlingen kritisch moet leren denken en het dus noodzakelijk was enerzijds de Palestijnse versie óók te belichten en anderzijds alle fouten, mythes en onwaarheden eruit te halen. Omdat deze academici zich bewust waren van de noodlottige gevolgen van deze jarenlange desinformatie werd er een net-en vakoverschrijdende studiedag ingericht voor leraren. In 1998 gingen zij over tot het publiceren van de brochure, Kanttekeningen bij de Israëlisch-Palestijnse Kwestie. Deze werd verspreid onder 5000 leerkrachten en vind je terug op de website. De herpublicatie van deze brochure door het kabinet Ontwikkelingssamenwerking onder Boutmans werd verhinderd door L.Michel en Verhofstadt onder druk van Israël.

44 Voorbeeld van fouten in de leerboeken in Vlaanderen
Eerste fout: Zij droegen de beslissing over het lot van Palestina over aan de UNO: de overdracht van Groot-Brittannië naar de VN én van de VN naar de joodse en Palestijnse staat was gepland, maar de overdracht is nooit gebeurd omdat de zionisten eenzijdig de onafhankelijkheid uitriepen en de oorlog uitbrak. Tweede fout: Arabische staat, Transjordanië: Transjordanië, het latere Jordanië, is een buurland van Palestina en lag dus niet in het Verdelingsplan Derde fout: een joodse, Israël: de voorziene joodse staat is niet het huidige Israël. Want de joodse staat was 54 % en Israël is 78% van het historische Palestina. Hier wordt geïnsinueerd dat Israël werd gesticht door de VN. Uit een leerboek: De Britten hadden de controle over de gebeurtenissen verloren. Zij droegen de beslissing over het lot van Palestina over aan de UNO. In 1947 besloten de Verenigde naties tot de opsplitsing van het gebied in een Arabische staat, Transjordanië (later Jordanië genoemd), en een joodse, Israël). (Walter Smits, Hugo Van de Voorde, Ingrid Van Ransbeeck, olv Herman Willems en Georges De Corte, Dokumentatiemappen Geschiedenis, De Wereld en Europa 1918-heden Pelckmans 1994, p251)

45 Januari 1998: Brochure voor leraren
Belang Le Soir De Tijd Media over het afvoeren van de brochure in de media In 2001 verhinderde de zionistische lobby de herpublicatie.

46 Life has been extinguished in 675 ethnically cleansed villages
They have been scattered to 602 exile camps They lived peacefully for centuries…

47 Vluchtelingenkamp Eerst in tenten, nadien werden er huisjes gebouwd op de plaats van de tent. Zij wachten nog steeds om te kunnen terugkeren naar hun land, cfr VN-resolutie, Recht op Terugkeer

48 PLO Palestine Liberation Organisation
1964: Ontstaan van de PLO 1965: oprichting van Al Fatah, Beweging voor de Bevrijding van Palestina 1968: Al Fatah wil een democratische lekenstaat met gelijke rechten voor joden, moslims en christenen. Yasser Arafat neemt de leiding van de PLO over. : Nieuwe strijdvorm van de PLO: het internationaal terrorisme. Grootscheepse Israëlische terreuracties, o.m. invasies in Zuid-Libanon.

49 1967 The Gaza strip Area = 365 km2 Tragische lot van de Palestijnen:
opnieuw vluchtelingen The West Bank Area = 5680 km2 " Het verhaal dat het gevaar van genocide ons boven het hoofd hing in juni 1967 en dat Israël vocht voor zijn bestaan zelf, was niet juist. Heel dat verhaal werd slechts na de oorlog verzonnen." Israëlisch generaal Matityahu Peled, geciteerd in Ha'aretz, 19 maart 1972.

50 Golanhoogten: etnische zuivering: 131.000 Syriërs worden verdreven
Golanhoogten: voor 1967 en na

51 Palestijns dorp in Galilea
Palestijnse volk: 11 miljoen wereldwijd - in Israël - in de door Israël bezette gebieden en - buiten het historische Palestina Palestijns dorp in Galilea Alle Palestijnen, waar ook ter wereld, behoren tot één volk. Je kan hen in drie categorieën indelen: • zij die als vluchtelingen buiten Palestina wonen: 5 miljoen; • zij die in Israël wonen en er het staatsburgerschap hebben: 1,4 miljoen • zij die als autochtoon of als vluchteling in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever wonen: 4 miljoen (1,5 miljoen in Gaza en 2,5 miljoen op de Westelijke Jordaanoever).

52 Waar of niet waar? Zionisten zijn altijd joden  niet waar
De staat Israël ontstaan als gevolg van de Holocaust  niet waar Het grootste gedeelte van de grondoppervlakte van de staat Israël werd aangekocht door het Joods Nationaal Fonds.  niet waar Israël werd opgericht door de VN  niet waar De controle over grond, water en grenzen in de Palestijnse gebieden berust bij de Israëlische overheid.  waar De Palestijnen zijn gevlucht op aanraden van hun Arabische leiders:  niet waar Water van de Jordaan wordt weggeleid doorheen Israël tot in de Negev- woestijn  waar Jeruzalem is de hoofdstad van Israël  niet waar Israël is de enige democratie in het Midden-Oosten  niet waar Het is verboden aan Israëli’s om grond te verkopen aan Palestijnen  waar De Muur is gebouwd tussen Israël en de Palestijnse gebieden  niet waar Israëlische Arabieren zijn Arabieren die in Israël zijn gaan wonen  niet waar De Palestijnen uit de bezette gebieden hebben een toelating nodig om in Jeruzalem te mogen overnachten  waar Het conflict is opgelost als “De Palestijnen “Israël erkennen en geweld afzweren”  niet waar


Download ppt "Vierwindenstraat 60, 1080 Brussel"

Verwante presentaties


Ads door Google