De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het thema is: ”In blijde verwachting”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het thema is: ”In blijde verwachting”"— Transcript van de presentatie:

1 Het thema is: ”In blijde verwachting”
W E L K O M op het gemeentekerstfeest van alle verenigingen en clubs in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Het thema is: ”In blijde verwachting”

2 Ik wens u/jou … Schrijf een mooie kerstwens op het verstrekte kaartje
en lever het weer in. Aan het einde van deze kerstviering worden ze weer uitgedeeld, zo krijgt u een mooie kerstwens mee.

3 Gemeentekerstfeest Kinderen t/m 9 jaar naar de zaal Welkom
Muzikaal intermezzo Collecte L.v.K. 143: 1, 2, 3 Zingen door de kinderen t/m 9 jaar Afsluiting KND Kerstverhaal Sluiting en dankgebed Zingen: Ere zij God Welkom Gebed L.v.K. 138: 1, 2, 3, 4 Gedicht J.d.H. 691: 1, 2 L.v.K. 145: 1, 2 Schriftlezing: Johannes 1: 1-18 Meditatie Zingen door de jeugd vanaf 9 jaar

4 Gemeentekerstfeest Kinderen t/m 9 jaar naar de zaal Welkom
Muzikaal intermezzo Collecte L.v.K. 143: 1, 2, 3 Zingen door de kinderen t/m 9 jaar Afsluiting KND Kerstverhaal Sluiting en dankgebed Zingen: Ere zij God Welkom Gebed L.v.K. 138: 1, 2, 3, 4 Gedicht J.d.H. 691: 1, 2 L.v.K. 145: 1, 2 Schriftlezing: Johannes 1: 1-18 Meditatie Zingen door de jeugd vanaf 9 jaar

5 Gemeentekerstfeest Kinderen t/m 9 jaar naar de zaal Welkom
Muzikaal intermezzo Collecte L.v.K. 143: 1, 2, 3 Zingen door de kinderen t/m 9 jaar Afsluiting KND Kerstverhaal Sluiting en dankgebed Zingen: Ere zij God Welkom Gebed L.v.K. 138: 1, 2, 3, 4 Gedicht J.d.H. 691: 1, 2 L.v.K. 145: 1, 2 Schriftlezing: Johannes 1: 1-18 Meditatie Zingen door de jeugd vanaf 9 jaar

6 L.v.K. 138: 1, 2, 3, 4 1 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren. Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning.

7 L.v.K. 138: 1, 2, 3, 4 2 De hemelse eng'len riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak. Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden! Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, die Koning.

8 L.v.K. 138: 1, 2, 3, 4 3 Het licht van de Vader,
licht van den beginne, zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees: goddelijk Kind, gewonden in de doeken! Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning.

9 L.v.K. 138: 1, 2, 3, 4 4 O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan! U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning.

10 Gemeentekerstfeest Kinderen t/m 9 jaar naar de zaal Welkom
Muzikaal intermezzo Collecte L.v.K. 143: 1, 2, 3 Zingen door de kinderen t/m 9 jaar Afsluiting KND Kerstverhaal Sluiting en dankgebed Zingen: Ere zij God Welkom Gebed L.v.K. 138: 1, 2, 3, 4 Gedicht J.d.H. 691: 1, 2 L.v.K. 145: 1, 2 Schriftlezing: Johannes 1: 1-18 Meditatie Zingen door de jeugd vanaf 9 jaar

11 Gemeentekerstfeest Kinderen t/m 9 jaar naar de zaal Welkom
Muzikaal intermezzo Collecte L.v.K. 143: 1, 2, 3 Zingen door de kinderen t/m 9 jaar Afsluiting KND Kerstverhaal Sluiting en dankgebed Zingen: Ere zij God Welkom Gebed L.v.K. 138: 1, 2, 3, 4 Gedicht J.d.H. 691: 1, 2 L.v.K. 145: 1, 2 Schriftlezing: Johannes 1: 1-18 Meditatie Zingen door de jeugd vanaf 9 jaar

12 Joh. de Heer 691: 1, 2 1 Midden in de winternacht, ging de hemel open.
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren!

13 Joh. de Heer 691: 1, 2 2 Ondanks winter sneeuw en ijs,
bloeien alle bomen, want het aardse paradijs is vannacht gekomen. Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren!

14 Gemeentekerstfeest Kinderen t/m 9 jaar naar de zaal Welkom
Muzikaal intermezzo Collecte L.v.K. 143: 1, 2, 3 Zingen door de kinderen t/m 9 jaar Afsluiting KND Kerstverhaal Sluiting en dankgebed Zingen: Ere zij God Welkom Gebed L.v.K. 138: 1, 2, 3, 4 Gedicht J.d.H. 691: 1, 2 L.v.K. 145: 1, 2 Schriftlezing: Johannes 1: 1-18 Meditatie Zingen door de jeugd vanaf 9 jaar

15 L.v.K. 145: 1, 2 1 Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. van de hoge hemel neer. Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. Kyrieleis.

16 L.v.K. 145: 1, 2 2 Herders op de velden hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet. Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar. Beth'lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar. Kyrieleis.

17 Gemeentekerstfeest Kinderen t/m 9 jaar naar de zaal Welkom
Muzikaal intermezzo Collecte L.v.K. 143: 1, 2, 3 Zingen door de kinderen t/m 9 jaar Afsluiting KND Kerstverhaal Sluiting en dankgebed Zingen: Ere zij God Welkom Gebed L.v.K. 138: 1, 2, 3, 4 Gedicht J.d.H. 691: 1, 2 L.v.K. 145: 1, 2 Schriftlezing: Johannes 1: 1-18 Meditatie Zingen door de jeugd vanaf 9 jaar

18 Gemeentekerstfeest Kinderen t/m 9 jaar naar de zaal Welkom
Muzikaal intermezzo Collecte L.v.K. 143: 1, 2, 3 Zingen door de kinderen t/m 9 jaar Afsluiting KND Kerstverhaal Sluiting en dankgebed Zingen: Ere zij God Welkom Gebed L.v.K. 138: 1, 2, 3, 4 Gedicht J.d.H. 691: 1, 2 L.v.K. 145: 1, 2 Schriftlezing: Johannes 1: 1-18 Meditatie Zingen door de jeugd vanaf 9 jaar

19 Gemeentekerstfeest Kinderen t/m 9 jaar naar de zaal Welkom
Muzikaal intermezzo Collecte L.v.K. 143: 1, 2, 3 Zingen door de kinderen t/m 9 jaar Afsluiting KND Kerstverhaal Sluiting en dankgebed Zingen: Ere zij God Welkom Gebed L.v.K. 138: 1, 2, 3, 4 Gedicht J.d.H. 691: 1, 2 L.v.K. 145: 1, 2 Schriftlezing: Johannes 1: 1-18 Meditatie Zingen door de jeugd vanaf 9 jaar

20 De jeugd zingt: Licht van de wereld U scheen in mijn duisternis,
nu mag ik zien wie U bent. Liefde die maakt dat ik U wil kennen Heer bij U wil zijn elk moment. Refrein: Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik herkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig U bent zo geweldig goed voor mij!

21 De jeugd zingt: Hemelse Heer, U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht, bent als een kind naar de wereld gekomen, legde Uw heerlijkheid af. Refrein: Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik herkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig U bent zo geweldig goed voor mij!

22 De jeugd zingt: En nooit besef,ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed. 2x Refrein: Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik herkennen als mijn Heer. Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig U bent zo geweldig goed voor mij!

23 Gemeentekerstfeest Kinderen t/m 9 jaar naar de zaal Welkom
Muzikaal intermezzo Collecte L.v.K. 143: 1, 2, 3 Zingen door de kinderen t/m 9 jaar Afsluiting KND Kerstverhaal Sluiting en dankgebed Zingen: Ere zij God Welkom Gebed L.v.K. 138: 1, 2, 3, 4 Gedicht J.d.H. 691: 1, 2 L.v.K. 145: 1, 2 Schriftlezing: Johannes 1: 1-18 Meditatie Zingen door de jeugd vanaf 9 jaar

24 Gemeentekerstfeest Kinderen t/m 9 jaar naar de zaal Welkom
Muzikaal intermezzo Collecte L.v.K. 143: 1, 2, 3 Zingen door de kinderen t/m 9 jaar Afsluiting KND Kerstverhaal Sluiting en dankgebed Zingen: Ere zij God Welkom Gebed L.v.K. 138: 1, 2, 3, 4 Gedicht J.d.H. 691: 1, 2 L.v.K. 145: 1, 2 Schriftlezing: Johannes 1: 1-18 Meditatie Zingen door de jeugd vanaf 9 jaar

25 Gemeentekerstfeest Kinderen t/m 9 jaar naar de zaal Welkom
Muzikaal intermezzo Collecte L.v.K. 143: 1, 2, 3 Zingen door de kinderen t/m 9 jaar Afsluiting KND Kerstverhaal Sluiting en dankgebed Zingen: Ere zij God Welkom Gebed L.v.K. 138: 1, 2, 3, 4 Gedicht J.d.H. 691: 1, 2 L.v.K. 145: 1, 2 Schriftlezing: Johannes 1: 1-18 Meditatie Zingen door de jeugd vanaf 9 jaar

26 Moeder- en Babycentrum Bethel
Collecte De collecte is vandaag bestemd voor Moeder- en Babycentrum Bethel in de Oekraïne

27 OEK 115 Oekraïne Moeder- en babycentrum Bethel

28 OEK 115 Bethel Hier worden (aanstaande) tienermoeders opgevangen zodat ze hun kind niet hoeven aborteren of afstaan.

29 OEK 115 Achtergelaten In de hoofdstad Kiev worden per maand zo’n 35 baby’s in kraamklinieken achtergelaten!

30 OEK 115 Tienermoeders Ze worden vaak verstoten door hun familie en belandden zo soms zelfs op straat. Met een kindje (op komst) weten ze zich geen raad.

31 OEK 115 Verzorging In Bethel kunnen moeder en kind bij elkaar blijven en leert de moeder voor haar kind te zorgen, in een warme en veilige omgeving.

32 OEK 115 Begeleiding Op weg naar zelfstandigheid kan de (jonge) moeder hier ook een opleiding volgen of hulp ontvangen bij het zoeken van een baan.

33 OEK 115 Onze steun Zo wordt er alles aan gedaan om moeder en kind op eigen benen te leren staan en een toekomst te bieden. Wij willen daarbij helpen.

34 Helpt u, help jij, mee? Bedankt!
OEK 115 Bedrag: € ,- Helpt u, help jij, mee? Bedankt! deanderdenaaste @diaconaatCGK

35 Gemeentekerstfeest Kinderen t/m 9 jaar naar de zaal Welkom
Muzikaal intermezzo Collecte L.v.K. 143: 1, 2, 3 Zingen door de kinderen t/m 9 jaar Afsluiting KND Kerstverhaal Sluiting en dankgebed Zingen: Ere zij God Welkom Gebed L.v.K. 138: 1, 2, 3, 4 Gedicht J.d.H. 691: 1, 2 L.v.K. 145: 1, 2 Schriftlezing: Johannes 1: 1-18 Meditatie Zingen door de jeugd vanaf 9 jaar

36 L.v.K. 143: 1, 2, 3 1 Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht, Die miljoenen eens zaligen zal, wordt geboren in Bethlehems stal, Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer.

37 L.v.K. 143: 1, 2, 3 2 Hulploos Kind, heilig Kind,
Dat zo trouw zondaars mint, ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, wordt Ge op stro en in doeken gelegd. Leer me U danken daarvoor.

38 L.v.K. 143: 1, 2, 3 3 Stille nacht, heilige nacht!
Vreed' en heil wordt gebracht aan een wereld, verloren in schuld; Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Amen, Gode zij eer!

39 Gemeentekerstfeest Kinderen t/m 9 jaar naar de zaal Welkom
Muzikaal intermezzo Collecte L.v.K. 143: 1, 2, 3 Zingen door de kinderen t/m 9 jaar Afsluiting KND Kerstverhaal Sluiting en dankgebed Zingen: Ere zij God Welkom Gebed L.v.K. 138: 1, 2, 3, 4 Gedicht J.d.H. 691: 1, 2 L.v.K. 145: 1, 2 Schriftlezing: Johannes 1: 1-18 Meditatie Zingen door de jeugd vanaf 9 jaar

40 De kinderen zingen: In een stalletje, in een stalletje zo arm.
Ligt een baby’tje, ligt een baby’tje zo warm. Op een bedje van stro, in een wiegje van hout. Niemand weet nog hoeveel Het van mensen houdt. Hoeveel Het van mensen houdt.

41 De kinderen zingen: In een kribbetje, in een kribbetje zo klein.
Ligt een baby’tje, ligt een baby’tje zo fijn. En het is nog zo teer, nu zijn leven begint. Maar toch is het voor ons, ) als een koningskind. ) 2x En toch is het een koningskind! )

42 Gemeentekerstfeest Kinderen t/m 9 jaar naar de zaal Welkom
Muzikaal intermezzo Collecte L.v.K. 143: 1, 2, 3 Zingen door de kinderen t/m 9 jaar Afsluiting KND Kerstverhaal Sluiting en dankgebed Zingen: Ere zij God Welkom Gebed L.v.K. 138: 1, 2, 3, 4 Gedicht J.d.H. 691: 1, 2 L.v.K. 145: 1, 2 Schriftlezing: Johannes 1: 1-18 Meditatie Zingen door de jeugd vanaf 9 jaar

43 Gemeentekerstfeest Kinderen t/m 9 jaar naar de zaal Welkom
Muzikaal intermezzo Collecte L.v.K. 143: 1, 2, 3 Zingen door de kinderen t/m 9 jaar Afsluiting KND Kerstverhaal Sluiting en dankgebed Zingen: Ere zij God Welkom Gebed L.v.K. 138: 1, 2, 3, 4 Gedicht J.d.H. 691: 1, 2 L.v.K. 145: 1, 2 Schriftlezing: Johannes 1: 1-18 Meditatie Zingen door de jeugd vanaf 9 jaar

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 Gemeentekerstfeest Kinderen t/m 9 jaar naar de zaal Welkom
Muzikaal intermezzo Collecte L.v.K. 143: 1, 2, 3 Zingen door de kinderen t/m 9 jaar Afsluiting KND Kerstverhaal Sluiting en dankgebed Zingen: Ere zij God Welkom Gebed L.v.K. 138: 1, 2, 3, 4 Gedicht J.d.H. 691: 1, 2 L.v.K. 145: 1, 2 Schriftlezing: Johannes 1: 1-18 Meditatie Zingen door de jeugd vanaf 9 jaar

60 Gemeentekerstfeest Kinderen t/m 9 jaar naar de zaal Welkom
Muzikaal intermezzo Collecte L.v.K. 143: 1, 2, 3 Zingen door de kinderen t/m 9 jaar Afsluiting KND Kerstverhaal Sluiting en dankgebed Zingen: Ere zij God Welkom Gebed L.v.K. 138: 1, 2, 3, 4 Gedicht J.d.H. 691: 1, 2 L.v.K. 145: 1, 2 Schriftlezing: Johannes 1: 1-18 Meditatie Zingen door de jeugd vanaf 9 jaar

61 Ere zij God (1) Ere zij God, ere zij God,
in de hoge, in de hoge, in de hoge! Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge. vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen, in de mensen een welbehagen, in de mensen een welbehagen, een welbehagen.

62 Ere zij God (2) Ere zij God, ere zij God
in de hoge, in de hoge, in de hoge! Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Amen. Amen.

63 A L L E M A A L W E L T H U I S


Download ppt "Het thema is: ”In blijde verwachting”"

Verwante presentaties


Ads door Google