De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VERKEERSVEILIGHEIDSONDERZOEK DOVEN STRAATVERLICHTING HEUVELLAND Philip Vaneerdewegh KENNISPLATFORM OPENBARE VERLICHTING Brugge, 11 februari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VERKEERSVEILIGHEIDSONDERZOEK DOVEN STRAATVERLICHTING HEUVELLAND Philip Vaneerdewegh KENNISPLATFORM OPENBARE VERLICHTING Brugge, 11 februari 2015."— Transcript van de presentatie:

1 VERKEERSVEILIGHEIDSONDERZOEK DOVEN STRAATVERLICHTING HEUVELLAND Philip Vaneerdewegh KENNISPLATFORM OPENBARE VERLICHTING Brugge, 11 februari 2015

2 2 OVERZICHT 1.BIVV 2.AANLEIDING VOOR HET ONDERZOEK 3.DOEL VAN HET ONDERZOEK 4.AANPAK VAN HET ONDERZOEK 5.RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 6.CONCLUSIES 7.VERVOLG

3 3 1. BIVV oMissie: ontwikkelen, delen en toepassen van kennis mbt verkeersveiligheid

4 4 1. BIVV oMissie: ontwikkelen, delen en toepassen van kennis mbt verkeersveiligheid oAlle aspecten van verkeersveiligheid oAfdelingen : oKenniscentrum oAdviesbureau voor verkeersveiligheid oCentrum voor Public Affairs, Regulatory and Innovation

5 5 2. AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK oJuridische verantwoordelijkheid van de gemeenten: niet echt probleem oMorele verantwoordelijkheid: gevolgen voor de verkeersveiligheid ?!? oBest vooraf (laten) onderzoeken (cfr. advies AWV) oVoorstel BIVV: onderzoek als proef voor één gemeente  Heuvelland

6 6 3. DOEL VAN HET ONDERZOEK oZorgen dat het doven van de straatverlichting in de gemeenten die dit overwegen op een veilige manier gebeurt: oUitwerken en uittesten van een aanpak die ook toepasbaar is voor andere gemeenten oGemeenten overtuigen van nut/belang van een onderzoek oPreciezere raming van de studiekosten

7 7 4. AANPAK VAN HET ONDERZOEK (1) oVolledig nieuw te ontwikkelen aanpak oGebaseerd op de lichtvisie van het Vlaams Gewest + op eigen inzichten en ervaringen oBeoogd resultaat: rapport met voor elk probleempunt oVaststellingen: korte omschrijving van het probleem oRisico’s: voor wie een risico, hoe groot oAanbevelingen: suggesties van relevante oplossingen (indien mogelijk)

8 8 4. AANPAK VAN HET ONDERZOEK (2) oBeperkingen: oEnkel wegen met straatverlichting, beheerd door gemeente oEnkel verkeersveiligheid (≠ sociale veiligheid) oEnkel verkeersveiligheidsproblemen in verband met straatverlichting (≠ klassieke verkeersveiligheidsinspectie)

9 9 4. AANPAK VAN HET ONDERZOEK (3) oVeiligheid van alle weggebruikers oVeldwerk vanuit personenwagens o2 teams van telkens 2 onderzoekers oBij ingeschakelde + uitgeschakelde straatverlichting

10 10 4. AANPAK VAN HET ONDERZOEK (4) oWegkenmerken die door het doven van de verlichting de veiligheid kunnen benadelen: oGeleiding van de weg: in welke mate blijft het verloop van de weg zichtbaar/voorspelbaar (bochten, versmallingen, middeneilandjes, …) oZichtbaarheid van obstakels op de weg (rijdende en geparkeerde voertuigen, fietsers en voetgangers indien geen fiets- of voetpaden of bij het oversteken, snelheidsremmers, …) oAanwezigheid van obstakels langs de weg: aantal en afstand t.o.v. de rijbaan (bomen, verlichtingspalen, grachten, …)

11 11 4. AANPAK VAN HET ONDERZOEK (5) oZichtbaarheid van kruispunten: in welke mate en over welke afstand zijn kruispunten zichtbaar/voorspelbaar oConcentratie van erftoegangen bepaalt aantal mogelijke conflictpunten en mogelijke aanwezigheid van fietsers en voetgangers oDonkere gaten: duistere weggedeelten achter verlichte weggedeelten + te snelle wisselingen van verlichte en onverlichte wegsegmenten

12 12 5. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK (1) oGeen acute geïsoleerde veiligheidsproblemen, maar kleinere verspreid over gehele wegennet oGeleiding van de weg: oOntbrekende, verdwenen en beschadigde reflectorpaaltjes (vooral problematisch in de bochten), weinig zichtbare reflectors op de middeneilanden van rotondes

13 13

14 14 5. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK (2) oGeleiding van de weg: oOntbrekende, verdwenen en beschadigde reflectors langs de wegen (vooral problematisch in de bochten), weinig zichtbare reflectors op de middeneilanden van rotondes oRandmarkeringen van de rijbaan soms afwezig of in slechte staat

15 15 5. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK (3) oGeleiding van de weg: oOntbrekende, verdwenen en beschadigde reflectors langs de wegen (vooral problematisch in de bochten), weinig zichtbare reflectors op de middeneilanden van rotondes oRandmarkeringen van de rijbaan soms afwezig of in slechte staat oVerkeersborden onvoldoende reflecterend of vervuild

16 16

17 17 5. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK (4) oGeleiding van de weg: oAanbevelingen: oreflectorpaaltjes aanvullen en/of vervangen obijkomende reflectors op vangrails en op middeneilanden orandmarkeringen opfrissen (actieve markering bijvoorbeeld aan de Kruisabelestraat-Hooghofstraat tussen Dranouter en Wulvergem, ribbelreflex?) ocentrale asmarkeringen in bochten (reeds grotendeels aanwezig) o…o…

18 18 5. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK (5) oObstakels op de weg: oGeparkeerde voertuigen bubeko: parkeerstroken zonder “aanloop” of rugdekking

19 19 5. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK (6) oObstakels op de weg: oGeparkeerde voertuigen bubeko: parkeerplaatsen naast de rijweg zijn aanwezig waar nodig oFietsers: de weinige fietspaden zijn vaak in slechte staat en onduidelijk aangegeven, vooral ‘s nachts en bij regen

20 20 5. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK (7) oObstakels op de weg: oGeparkeerde voertuigen bubeko: parkeerplaatsen naast de rijweg zijn aanwezig waar nodig oFietsers: de weinige fietspaden zijn vaak in slechte staat en onduidelijk aangegeven, vooral ‘s nachts en bij regen

21 21 5. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK (8) oObstakels op de weg: oGeparkeerde voertuigen bubeko: parkeerplaatsen naast de rijweg zijn aanwezig waar nodig oFietsers: de weinige fietspaden zijn vaak in slechte staat en onduidelijk aangegeven, vooral ‘s nachts en bij regen oFietsoversteken (blokmarkering = fietsers uit de voorrang) aan einde dubbelrichtingsfietspad lopen schuin over de rijweg en zonder bescherming, de markering is soms versleten en weinig zichtbaar

22 22 5. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK (9) oObstakels op de weg: oGeparkeerde voertuigen bubeko: parkeerplaatsen naast de rijweg zijn aanwezig waar nodig oFietsers: de weinige fietspaden zijn vaak in slechte staat en onduidelijk aangegeven, vooral ‘s nachts en bij regen oFietsoversteken (blokmarkering = fietsers uit de voorrang) aan einde dubbelrichtingsfietspad lopen schuin over de rijweg en zonder bescherming, de markering is vaak versleten en weinig zichtbaar oBeëindiging van een fietspad zonder “rugdekking”

23 23

24 24 5. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK (10) oObstakels op de weg: oGeparkeerde voertuigen bubeko worden vermeden door parkeerplaatsen naast de rijweg waar nodig oFietsers: de weinige fietspaden zijn vaak in slechte staat en onduidelijk aangegeven, vooral ‘s nachts en bij regen oFietsoversteken (blokmarkering = fietsers uit de voorrang) aan einde dubbelrichtingsfietspad lopen schuin over de rijweg en zonder bescherming, de markering is vaak versleten en weinig zichtbaar oBeëindiging van een fietspad zonder “rugdekking” oDe markeringen van de zebrapaden (enkel aanwezig bibeko en aan kruispunten) zijn soms versleten

25 25 5. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK (11) oObstakels op de weg: oAanbevelingen: obij voorkeur vrijliggende eenrichtingsfietspaden oaanliggende fietspaden duidelijk markeren en fysiek afschermen in de bochten ofietsoversteken dwars over de rijweg en best met fysieke bescherming + integreren in poort beboko ofietspadmarkeringen onderhouden oeventueel actieve markering of ingebouwde ledlampjes (met detectie?) aan zebrapaden obevolking warm maken voor gebruik fluovesten en ledlampjes + correcte fietsverlichting

26 26 5. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK (12) oObstakels naast de weg: oGrachten, bomen en verlichtingspalen momenteel zeer dicht langs de rijbaanverharding oVolgens “Lichtvisie” (Vlaams Gewest) problematisch indien dichter dan 75 cm bij 70 km/u (hier meestal 90 km/u!) oEnkel sporadisch vangrails aan grote niveauverschillen

27 27 6. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK (4) oObstakels naast de weg: oGrachten, bomen en verlichtingspalen momenteel zeer dicht langs de rijbaanverharding oVolgens “Lichtvisie” (Vlaams Gewest) problematisch indien dichter dan 75 cm bij 70 km/u (hier meestal 90 km/u) oEnkel sporadisch vangrails aan grote niveauverschillen

28 28 5. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK (13) oObstakels naast de weg: oAanbevelingen: obetere geleiding van de weg (zie hierboven) overbeteren zichtbaarheid obstakels (reflectoren, witte strepen op bomen, …) o90 km/u  70 km/u overplaatsen van obstakels indien mogelijk ovangrails op kritieke punten

29 29 5. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK (14) oZichtbaarheid van kruispunten: oOp veel kruispunten van doorgangswegen met kleine zijwegen, die zeker ‘s nachts nauwelijks te zien zijn, geldt voorrang van rechts (al dan niet gesignaleerd door een verkeersbord B17)

30 30 5. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK (15) oZichtbaarheid van kruispunten: oOp veel kruispunten van doorgangswegen met kleine zijwegen, die zeker ‘s nachts nauwelijks te zien zijn, geldt voorrang van rechts (al dan niet gesignaleerd door een verkeersbord B17) oGrotere kruispunten worden meestal aangekondigd door een centrale asmarkering en soms door een middenberm en/of door verkeersborden die de voorrang regelen

31 31 5. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK (16) oZichtbaarheid van kruispunten: oOp veel kruispunten van doorgangswegen met kleine zijwegen, die zeker ‘s nachts nauwelijks te zien zijn, geldt voorrang van rechts (al dan niet gesignaleerd door een verkeersbord B17) oGrotere kruispunten worden meestal aangekondigd door een centrale asmarkering en soms door een middenberm en/of door verkeersborden die de voorrang regelen oDit is echter vaak onvoldoende om de bestuurders attent te maken op de nadering van het kruispunt

32 32

33 33 5. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK (17) oZichtbaarheid van kruispunten: oAanbevelingen: oStraatverlichting rond kruispunten niet doven (indien technisch mogelijk) oKleine zijwegen die ‘s nachts moeilijk zichtbaar zijn steeds ondergeschikt maken aan belangrijkere doorlopende wegen oOndergeschikte wegen aan kruispunten zoveel mogelijk uitrusten met een verhoogd middeneiland, voorzien van reflectors oDoorlopende perspectieven over tegenover elkaar liggende ondergeschikte zijwegen zoveel mogelijk onderbreken

34 34 5. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK (18) oConcentratie van erftoegangen: oDe bebouwing in Heuvelland is vrij sterk geconcentreerd in woonkernen, die vrijwel steeds als bebouwde kom zijn gesignaleerd oBubeko zijn er weinig kernen die aanleiding zouden kunnen geven tot problemen oAanbevelingen: oIn woonkernen waar het doven van de straatverlichting verkeersveiligheidsproblemen zouden kunnen ontstaan een snelheidsregime van maximum 50 km/u instellen

35 35 6. CONCLUSIES (1) oDe zichtbaarheid met straatverlichting aan is op de doorgangswegen van Heuvelland ook nu reeds ver van optimaal (veel onverlichte wegvakken, geen gelijkmatige verlichting maar afwisseling van lichte en donkere vlekken, soms ontbrekende lampen in bochten, lampen in boomkruinen, …) oZou te ver gaan om te stellen dat het doven van de straatverlichting dan toch niet veel verschil meer zou maken

36 36 6. CONCLUSIES (2) oEr zijn weliswaar geen acute afzonderlijke verkeersveiligheidsproblemen als gevolg van het doven van de straatverlichting, maar met beperkte middelen kan de situatie toch veel veiliger gemaakt worden, oNiet wachten tot ongevallen gebeuren, maar preventief denken! oAlgemene verlaging van het snelheidsregime van 90 km/u naar 70 km/u (weldra algemene norm in Vlaanderen?)

37 37 6. CONCLUSIES (3) oBeter lichten aan laten op enkele kritieke plaatsen (kruispunten, bibeko – ook sociale veiligheid) – technisch mogelijk? oNiet alleen infrastructurele maatregelen, maar ook gedragsbeïnvloeding, handhaving, … oVaak met zeer beperkte middelen veel resultaat oNiet alle maatregelen ineens, maar planmatig spreiden over verschillende jaren (naargelang urgentie en investering)

38 38 7. VERVOLG oRapport opmaken en vervolgens overmaken en bespreken met gemeente Heuvelland oDiensten aanbieden aan gemeenten die specifieke problematiek willen laten onderzoeken: oVoorbereidend gesprek (vrijblijvend) oOfferte oPlanning oVeldwerk oRapport oVerdere informatie: zie flyer

39 VRAGEN, OPMERKINGEN, BEDENKINGEN, …


Download ppt "VERKEERSVEILIGHEIDSONDERZOEK DOVEN STRAATVERLICHTING HEUVELLAND Philip Vaneerdewegh KENNISPLATFORM OPENBARE VERLICHTING Brugge, 11 februari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google