De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds. Jeroen Sytsma We lezen: Efeze 1: 1 – 14 De preek gaat over: ‘God kiest’ Het eerste lied: Psalm 33: 1 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd

2 . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 33: 1 . .

3 Psalm 33: 1

4 Lezen gedeelte avondmaalformulier 1 Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 33: 1 Lezen gedeelte avondmaalformulier 1 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering: Instrumentaal Via Dolorosa Lezen: Efeze 1: 1 – 14 Preek over ‘God kiest’ Zingen: Gezang 174 (NG 90) . .

5 Lezen gedeelte avondmaalformulier 1 Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 33: 1 Lezen gedeelte avondmaalformulier 1 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering: Instrumentaal Via Dolorosa Lezen: Efeze 1: 1 – 14 Preek over ‘God kiest’ Zingen: Gezang 174 (NG 90) . .

6 Lezen gedeelte avondmaalformulier 1 Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 33: 1 Lezen gedeelte avondmaalformulier 1 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering: Instrumentaal Via Dolorosa Lezen: Efeze 1: 1 – 14 Preek over ‘God kiest’ Zingen: Gezang 174 (NG 90) . .

7 Gezang 179b a, b, c

8 Gezang 179b a, b, c

9 Gezang 179b a, b, c

10 Lezen gedeelte avondmaalformulier 1 Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 33: 1 Lezen gedeelte avondmaalformulier 1 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering: Instrumentaal Via Dolorosa Lezen: Efeze 1: 1 – 14 Preek over ‘God kiest’ Zingen: Gezang 174 (NG 90) . .

11 Lezen gedeelte avondmaalformulier 1 Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 33: 1 Lezen gedeelte avondmaalformulier 1 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering: Instrumentaal Via Dolorosa Lezen: Efeze 1: 1 – 14 Preek over ‘God kiest’ Zingen: Gezang 174 (NG 90) . .

12 Lezen gedeelte avondmaalformulier 1 Gebed
. . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 33: 1 Lezen gedeelte avondmaalformulier 1 Gebed Geloofsbelijdenis: Gezang 179b Viering: Instrumentaal Via Dolorosa Lezen: Efeze 1: 1 – 14 Preek over ‘God kiest’ Zingen: Gezang 174 (NG 90) . .

13 Wat is de diepste reden dat ik geloof? Bijbel:
. . Wat is de diepste reden dat ik geloof? Bijbel: Omdat God ervoor koos mij geloof te geven - Uitverkiezing . .

14 klopt (niet) met onze ervaring klopt (niet) met ons verstand
. . Uitverkiezing … klopt (niet) met onze ervaring klopt (niet) met ons verstand . .

15 Hoe leert de Bijbel je spreken over de uitverkiezing?
. . Hoe leert de Bijbel je spreken over de uitverkiezing? . .

16 Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus,
. . Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God ons vol liefde uitgekozen. . .

17 Gezegend zij God die ons in Christus heeft gezegend.
In Christus heeft God ons uitgekozen. God heeft ons voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In hem zijn wij door zijn bloed verlost Het is Gods voornemen om alles bijeen te brengen, onder Christus. In hem heeft God ons de bestemming toebedeeld In hem hebt u de boodschap van de waarheid gehoord In hem bent u gemerkt met de heilige Geest. . .

18 → Zekerheid Want Gods keus is geen onheilspellend geheim,
. . → Zekerheid Want Gods keus is geen onheilspellend geheim, maar wordt zichtbaar in liefde voor Jezus . .

19 God heeft ons voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden
. . God heeft ons voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden tot eer van de grootheid van Gods genade In Christus heeft God ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid In hem bent u gemerkt met de heilige Geest . .

20 Dordtse Leerregels - Artikel 1.7
De uitverkiezing is een onveranderlijk voornemen van God, waardoor Hij voor de grondlegging van de wereld uit het hele menselijke geslacht - dat door eigen schuld de oorspronkelijke gerechtigheid verloren en zich in zonde en ondergang gestort heeft - een vast en groot aantal mensen in Christus tot het heil heeft uitgekozen. . .

21 Deze uitverkorenen zijn niet beter dan
. . Deze uitverkorenen zijn niet beter dan anderen en zij hebben evenmin enig recht op Gods liefde, omdat zij met alle mensen aan de ellende prijsgegeven zijn. Alleen uit genade zijn zij in Christus uitverkoren overeenkomstig het vrije welbehagen van Gods wil. God heeft Christus ook van eeuwigheid tot Middelaar en Hoofd van alle uitverkorenen en tot fundament van het heil gesteld. . .

22 En om hen door Christus te behouden, besloot
. . En om hen door Christus te behouden, besloot God tegelijk deze uitverkorenen aan Hem te geven en met kracht tot de gemeenschap met Christus te roepen en te trekken door zijn Woord en Geest. Of met andere woorden: God besloot hun het geloof in Christus te schenken, hen te rechtvaardigen en te heiligen en hen, nadat zij in de gemeenschap van zijn Zoon met kracht bewaard zijn, uiteindelijk te verheerlijken. . .

23 In dit alles toont God zijn barmhartigheid tot
. . In dit alles toont God zijn barmhartigheid tot lofprijzing van de schatten van zijn roemrijke genade. Want er staat geschreven: God heeft ons immers in Christus uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het . .

24 welbehagen van zijn wil, tot lof van de
. . welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde (Ef. 1:4-6). En verder: Die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt (Rom. 8:30). . .

25 Wat heb je er aan? Van leerregels naar leefregels Kleinheid belijden
. . Wat heb je er aan? Van leerregels naar leefregels Kleinheid belijden Getroost worden Zekerheid krijgen Veel verwachten . .

26 Zingen: Gezang 174: 1, 2, 3 (NG 90) Gebed Collecte
. . Zingen: Gezang 174: 1, 2, 3 (NG 90) Gebed Collecte Zingen: Gezang 70: 1, 2, 3 Zegen . .

27 Gezang 174: 1, 2, 3 (NG 90)

28 Gezang 174: 1, 2, 3 (NG 90)

29 Gezang 174: 1, 2, 3 (NG 90)

30 Zingen: Gezang 174: 1, 2, 3 (NG 90) Gebed Collecte
. . Zingen: Gezang 174: 1, 2, 3 (NG 90) Gebed Collecte Zingen: Gezang 70: 1, 2, 3 Zegen . .

31 COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk
. . COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 70: 1, 2, 3 . .

32 COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk
. . COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Gezang 70: 1, 2, 3 . .

33 . Gezang 70: 1, 2, 3 . .

34 . Gezang 70: 1, 2, 3 . .

35 . Gezang 70: 1, 2, 3 . .

36 De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .

37 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 21 september
. . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 21 september om 9.30 uur Van harte welkom. . .

38 “HET VADERHART VAN GOD”
Bijbelstudievereniging Johannes nodigt je uit voor een:    Toerustingavond over   “HET VADERHART VAN GOD” Wanneer: vrijdagavond 19 september 2014 DV Waar : GKV de Kruiskerk, te Middelburg We beginnen de avond om uur met lofprijzing. Een avond die je niet mag missen ! Zorg dat je erbij bent !!!

39 - HERINNERING – ZATERDAG 20 SEPTEMBER AANMELDEN KAN VANDAAG NOG …
Start: uur Afstand: km BBQ: uur Info en opgave: Arend van Veelen Fietstocht: Start: tussen uur Laatste stop: locatie BBQ Start BBQ: rond uur, samen met de motorrijders Kijk voor meer info en opgave in het postvak Zaterdag 20 september Motortoertocht


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google