De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herhaling Staatsinrichting

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herhaling Staatsinrichting"— Transcript van de presentatie:

1 Herhaling Staatsinrichting
Met oefeningen

2 Opzet Je werkt in tweetallen
Je zet de antwoorden op papier + eventueel jullie uitleg Na elke oefening bespreken we de antwoorden en worden er punten gegeven. Uiteindelijk worden alle punten opgeteld en hebben we een winnaar!

3 Welk woord weg? Parlement Tweede Kamer Staten-Generaal
volksvertegenwoordiging Eerste Kamer Tweede Kamer Provinciale Staten Gemeenteraad

4 Welk woord weg? Rechtstreekse verkiezingen Directe verkiezingen
Eerste Kamer Tweede Kamer Recht op vrijheid van meningsuiting Recht op vrijheid van godsdienst Budgetrecht Kiesrecht

5 Welk woord weg? Recht van initiatief Vraagrecht
Recht van interpellatie Budgetrecht Regering Kabinet Parlement Ministers

6 Vroeger, nu of nooit? NL is een republiek Er is een Staten-Generaal
De legerleider heeft invloed op de politiek Er wordt een politicus vermoord NL heeft een parlement Iedereen boven de 18 jaar mag stemmen

7 Vroeger, nu of nooit? In Europa wil men samenwerken
De familie van Oranje is aan de macht NL is een monarchie Censuskiesrecht Er is een grondwet met grondrechten NL heeft een stelsel van evenredige vertegenwoordiging

8 Vroeger, nu of nooit? Er is vrijheid van godsdienst
NL is een dictatuur Alleen mannen mogen stemmen NL heeft een districtenstelsel Boven de 21 jaar mag je stemmen NL heeft een regering

9 Wie oh wie, kent de chronologie?
Behandeling door de Eerste Kamer Wetsvoorstel door het kabinet Behandeling door de Tweede Kamer Goedkeuring Tweede Kamer Contraseign koning(in) Publicatie in de Staatscourant Goedkeuring Eerste Kamer Formatie Beëdiging kabinet Verkiezingen Informatie Regeerakkoord Verkiezingscampagne

10 Maak het af! Europees Parlement Provinciale Staten Gemeenteraad
…………………………. Eerste en Tweede Kamer Parlement Volksvertegenwoordiging ………………………....

11 Maak het af! Regering Ministers Staatssecretarissen …………………
Gedeputeerde Staten College van B&W Europese Commissie …………………….

12 Waar of niet? NL is een koninkrijk sinds 1813
De eerste grondwet is die van 1848 De koning heeft een speciale stoel in de Tweede Kamer Thorbecke wilde dat koning Willem II minder macht kreeg. De koning(in) mag ook stemmen De koning(in) schrijft de troonrede

13 Waar of niet? De koning(in) heeft alleen een ceremoniële functie.
Nederland is een absolute monarchie Thorbecke was een liberaal Koning Willem I benoemde de Eerste Kamer zelf. De Eerste Kamer heeft meer rechten dan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer wordt direct gekozen.

14 Links, rechts of midden? VVD Veel sociale wetten Nachtwakersstaat SDAP
Confessionele partijen De jong-liberalen Troelstra KVP D66 Liberalisme Communisten Christen-Democraten

15 IN DE GRONDWET? Jullie krijgen 50 grondwetsartikelen
Welke artikelen staan er nu in onze grondwet? Wie de meeste artikelen goed heeft krijgt ook zoveel punten er bij Bij elk fout artikel gaat er een punt af.

16 Bingo! Je krijgt allemaal een bingokaart.
Er komen omschrijvingen langs en jij moet kijken of het antwoord op je bingokaart staat. Staat het goed antwoord er op? streep er door heen, kruis, een krul als maar zichtbaar is dat je dit antwoord gehad hebt.

17 Bingo! Uit hoeveel onderdelen bestaat de Staten-Generaal?
Het hoofd van het kabinet is …? Hier komt de Staten-Generaal bij elkaar op Prinsjesdag. Wie is ons staatshoofd? Hoe noem je de leden van één partij in b.v. de Tweede Kamer? Iets dat de Tweede Kamer wel mag en de Eerste Kamer niet.

18 Bingo! De ministers en staatssecretarissen zijn samen het…
Om de hoeveel jaar zijn er normaal gesproken verkiezingen? Een land zonder een kongin(in) is een … Wie maken vooral de wetten die de ministers indienen? Hoeveel leden heeft de Tweede Kamer? In welk document staan de afspraken tussen de coalitiepartijen?

19 BINGO! Hoe noem je de Eerste en Tweede kamer samen?
Uit hoeveel machten bestaat de Trias Politica? Wie staan er aan het hoofd van een departement?


Download ppt "Herhaling Staatsinrichting"

Verwante presentaties


Ads door Google