De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De aanpak van conflicten Spreuken 17,18 & 19

Verwante presentaties


Presentatie over: "De aanpak van conflicten Spreuken 17,18 & 19"— Transcript van de presentatie:

1 De aanpak van conflicten Spreuken 17,18 & 19
“Godsdienst moet van ons ‘betere mensen’ maken…” ‘Liefde wil ik, geen offers…’ – Hosea 6:6 ‘Geen offers, wel recht en gerechtigheid!’ - Amos 5:21-2)

2 Harmonie… twist harmonie samenhorigheid vertrouwen
“Beter een stuk droog brood en vrede dan een huis vol met voedsel en ruzie.” (17:1)

3 “Een verongelijkte broer is ontoegankelijker dan een vesting, ruzie is
“Wie van ruzie houdt, doet een ander graag geweld aan, wie een grote mond opzet, zoekt zijn eigen ondergang.” (17:19) “Een verongelijkte broer is ontoegankelijker dan een vesting, ruzie is als een vergrendelde toren.” (18:19) “Het begin van een ruzie is als een breuk in een dam: je moet ophouden met twisten, wil je niet overspoeld worden” (17:14)

4 “… het getwist van een vrouw is als een gestadig drup-pelend dak

5 Lees de verschillende spreuken aandachtig. en denk er over na
Lees de verschillende spreuken aandachtig en denk er over na. Vind je ze overeenstemmen met de realiteit? Praat hierover met elkaar. Hoe belangrijk zijn goede relaties voor jou? Belangrijker dan een goed salaris bijvoorbeeld? Welke concrete suggesties zou jij doen om te voorkomen dat een ruzie uit de hand loopt (als een dam die breekt en alles overspoelt)? Wat vind je bv. van de raad in Ef. 4:26? Heb jij al te maken gehad met een totaalsfeer die negatief is? Thuis, op het werk, in de kerk? Is het dan het beste om die toestand de rug toe te keren (op de hoek van het dak of in de woestijn gaan wonen), of zijn er manieren om een positieve invloed uit te oefenen? Concrete suggesties?

6 Communicatie Genesis 2: ‘NEGED’ = nabijheid & communiceren

7 “Een verstandig mens is karig met zijn woorden (GNB: is terughoudend in het spreken), iemand met inzicht is bezonnen.” (17:27) “Wie antwoordt zonder eerst te luisteren, handelt dwaas en maakt zichzelf belachelijk.” (18:13) “Een dwaas is niet geïnteresseerd in inzicht, hij wil alleen zijn eigen mening kwijt.” (18:2)

8 “Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, krenkende woorden wakkeren toorn aan.” (15:1)
“Zachtheid van tong is een boom des levens…” (15:4) “Het “Een mens vindt vreugde als hij een gepast ant-woord geeft, en hoe goed is een woord op zijn tijd!” (15:23) “Het juiste woord op de juiste tijd is als een gouden appel op een zilveren schaal” (25:11)

9 “Een vriendelijke uitspraak is een korf vol honing, zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam.” (16:24) “Als een mens iets goeds zegt, heeft hij een gevoel van welbehagen, hij voedt zich met de vruchten van zijn mond.” (18:20)

10 “De noordenwind verwekt stortregen, heimelijk gepraat toornige aangezichten.” (25.23)
“De woorden van een lasteraar neemt men gulzig in zich op, als een lekkernij die de buik verzadigt.” (18:8) “Als er geen hout meer is, dooft het vuur, als de lasteraar verdwijnt, eindigt de ruzie” (26:20)

11 Lees ook nu weer de verschillende spreuken
Lees ook nu weer de verschillende spreuken aandachtig en denk er over na. Welke spre ken je aan? Welke vind je zelf betekenisvol? Waarom? Zijn er raadgevingen waarvan je denkt: dat wil ik echt wel proberen toe te passen? Zo ja, welke en waarom? Heb je al positieve ervaringen meegemaakt wanneer een of andere raadgeving werd toegepast (of omgekeerd)? Heb je situaties meegemaakt die een van bovenstaande spreuken illustreert? Vertel… Wat vind je moeilijk / makkelijk? Kun je voorbeelden geven van hoe een ‘goed woord’ echt deugddoend kan zijn? Laster: vind je dat de spreukendichter terecht laster met de vinger wijst? Vind jij laster een probleem? Heb je er zelf al mee te maken gehad (als slachtoffer / als ‘dader’)?

12 “Er is geen mens op aarde die nooit zondigt, die alleen maar goed is en altijd rechtvaardig.” (Pred 7:20) “IJver zonder verstand lijdt tot niets, wie overijld te werk gaat, maakt al snel een blunder.” (19:2) “Wie vriendschap zoekt dekt fouten toe, wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden.” (17:9) “Een verstandig mens houdt zijn woede in toom, het siert hem als hij fouten door de vingers ziet.” (19:11) Fouten maken…

13 “Wie mild is (NBG: een zachtmoedig hart hebben), blijft gezond, maar afgunst vreet aan je. (14:30 GNB) “Een vriend heeft ten allen tijde lief, een broeder wordt voor de nood geboren.” (17:17)

14 “De rechtvaardige valt zevenmaal, doch staat weer op,
maar de goddelozen struikelen in de rampspoed.” (24:16)

15 Zijn er uitspraken bij die je doen denken aan Jezus’ bergrede?
Wat betekenen vergevensgezindheid en mildheid volgens jou? En wat niet? Moeten we alles en iedereen gewoon zijn gang laten gaan? ‘Fouten door de vingers zien’ – ‘Fouten niet aanrekenen’… of: ‘ABAR’: doorgaan, voorbijgaan oversteken… Wat komt er in je op bij dit Hebreeuwse woord? Doorgaan waarmee? Wat betekent het volgens jou een ‘echte vriend’ te zijn? Heb je echte vrienden? Ook in de kerk? En ben jij een echte vriend?


Download ppt "De aanpak van conflicten Spreuken 17,18 & 19"

Verwante presentaties


Ads door Google