De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Snel hierna ging Agrippina over tot intimidatie en dreigementen en ze spaarde de oren van de keizer niet, door te verklaren dat Britannicus al volwassen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Snel hierna ging Agrippina over tot intimidatie en dreigementen en ze spaarde de oren van de keizer niet, door te verklaren dat Britannicus al volwassen."— Transcript van de presentatie:

1 Snel hierna ging Agrippina over tot intimidatie en dreigementen en ze spaarde de oren van de keizer niet, door te verklaren dat Britannicus al volwassen was, een echte en waardige zoon om de macht van zijn vader op zich te nemen, (de macht) die (nu) een indringer en adoptiefzoon door de kwalijke praktijken van zijn moeder uitoefende; Praeceps posthac Agrippina ruere ad terrorem et minas, neque principis auribus abstinere, quo minus testaretur adultum iam esse Britannicum, veram dignamque stirpem suscipiendo patris imperio, quod insitus et adoptivus per iniurias matris exerceret;

2 Praeceps posthac Agrippina ruere ad terrorem et minas, neque principis auribus abstinere, quo minus testaretur adultum iam esse Britannicum, veram dignamque stirpem suscipiendo patris imperio, quod insitus et adoptivus per iniurias matris exerceret; ruere, abstinere: infinitivus historicus. Een infinitivus in plaats van een persoonsvorm in het perfectum. insitus en adoptivus: wie wordt hier bedoeld? Nero Wie is dan de matris? Agrippina suscipiendo imperio: gerundivumconstructie in de ablativus Wie wordt bedoeld met patris? Claudius Waarom zegt Agrippina dit allemaal over zichzelf? Ze wil via Britannicus nu als bondgenoot gaan gebruiken tegen Nero, omdat ze haar invloed op hem kwijtraakt.

3 dat zij zich er niet tegen zou verzetten dat alle schanddaden van de ongelukkige familie bekend werden, in de eerste plaats haar eigen huwelijk en haar gifmoord: dat hierin alleen door de goden en haarzelf was voorzien, namelijk dat haar stiefzoon (nog) leefde; dat zij met hem naar het legerkamp zou gaan; non abnuere se, quin cuncta infelicis domus mala patefierent, suae in primis nuptiae, suum veneficium: id solum diis et sibi provisum [esse], quod viveret privignus; [se] ituram [esse] cum illo in castra;

4 dat zij zich er niet tegen zou verzetten dat alle schanddaden van de ongelukkige familie bekend werden, in de eerste plaats haar eigen huwelijk en haar gifmoord: dat hierin alleen door de goden en haarzelf was voorzien, namelijk dat haar stiefzoon (nog) leefde; dat zij met hem naar het legerkamp zou gaan; non abnuere se, quin cuncta infelicis domus mala patefierent, suae in primis nuptiae, suum veneficium: id solum diis et sibi provisum, quod viveret privignus; ituram cum illo in castra; domus: domus Iulia-Claudia, de keizerlijke familie nuptiae = zie de keizerlijke stamboom: Claudius was een oom van Agrippina, dus het huwelijk gold als incest. Uiteindelijk heeft zij haar man Claudius vergiftigd. diis, sibi: dativus auctoris ituram esse: een participium futurum met esse = infinitivus futurum. viveret: coniunctivus imperf. bijzin in A.c.I.

5 audiretur hinc Germanici filia, inde debilis rursus Burrus et exul Seneca, trunca scilicet manu et professoria lingua generis humani regimen expostulantes. dat er enerzijds geluisterd moest worden naar de dochter van Germanicus, anderzijds naar de invalide Burrus en de balling Seneca, die notabene met hun lamme handje en schoolmeesterachtige taal de heerschappij over het mensdom opeisten.

6 audiretur hinc Germanici filia, inde debilis rursus Burrus et exul Seneca, trunca scilicet manu et professoria lingua generis humani regimen expostulantes. Waarom noemt Agrippina zich hier opeens de dochter van Germanicus? Germanicus was en is dan nog steeds zeer populair bij de soldaten en bevolking: zij hoopt als zijn dochter de Praetoriaanse Garde aan haar kant te krijgen. dat er enerzijds geluisterd moest worden naar de dochter van Germanicus, anderzijds naar de invalide Burrus en de balling Seneca, die notabene met hun lamme handje en schoolmeesterachtige taal de heerschappij over het mensdom opeisten. trunca manu…lingua: op welke toon zal Agrippina dit gezegd hebben? sarcastisch audiretur: coni.adhortativus indirecte rede/obliquus

7 Tegelijkertijd hief zij haar handen ten hemel, liet scheldwoorden horen, riep de vergoddelijkte Claudius aan, de schimmen van de gebroeders Silanus en de zovele vergeefs gepleegde misdaden. Simul intendere manus, adgerere probra, consecratum Claudium, infernos Silanorum manis invocare et tot inrita facinora. Agrippina spreekt hier als een volleerd redenaar: de inrita facinora heeft ze eerst al uitgebreid beschreven, nl. de moord op Claudius en de gebroeders Silanus. Omdat ze met al die moorden nog niet haar macht als keizerin kon behouden. Waarom waren de facinora inrita?


Download ppt "Snel hierna ging Agrippina over tot intimidatie en dreigementen en ze spaarde de oren van de keizer niet, door te verklaren dat Britannicus al volwassen."

Verwante presentaties


Ads door Google