De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Auteursrecht in het onderwijs Dick Vestdijk, Leendert Jan Wieberdink, Marleen Nijhuis HU Bibliotheek – januari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Auteursrecht in het onderwijs Dick Vestdijk, Leendert Jan Wieberdink, Marleen Nijhuis HU Bibliotheek – januari 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Auteursrecht in het onderwijs Dick Vestdijk, Leendert Jan Wieberdink, Marleen Nijhuis HU Bibliotheek – januari 2015

2 Zaak Saskia Noort-Liselotte Stavorinus

3 n Rechtszaak over vermeende gekopieerde elementen door Stavorinus n Noort 29 elementen aangedragen waarop auteursrecht geschonden zou zijn n Rechter oordeelt dat elementen te banaal en triviaal zijn n Stavorinus heeft geen auteursrechtelijk beschermde elementen van De Eetclub overgenomen en Het Reservaat maakt daarom geen inbreuk op de auteursrechten van Noort

4 Wat is auteursrecht? Artikel 1 Auteurswet Het auteursrecht is het exclusieve recht van de MAKER van een auteursrechtelijk beschermd WERK om dit OPENBAAR te MAKEN en te VERVEELVOUDIGEN behoudens de BEPERKINGEN bij de wet gesteld.

5 Begrippen n De maker is degene die het werk gemaakt heeft n Ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, is een werk n Openbaarmaking : uitgeven van een werk op papier, uitlenen, voordracht in het openbaar, toegankelijk maken van een artikel via een computernetwerk n Verveelvoudiging : drukken, kopiëren, scannen, uploaden, bewerken, vertalen en opslag in elektronisch geheugen

6 Welk werk is auteursrechtelijk beschermd? n een eigen oorspronkelijk karakter heeft n met een persoonlijk stempel van de maker n een werk moet voldoende origineel te zijn om auteursrechtelijk beschermd te zijn

7 Uitzonderingen voor onderwijs n 1. Vertoningsbeperking n 2. Citaatrecht n 3. Onderwijsbeperking

8 Vertoningsbeperking n Een beschermd werk mag zonder toestemming van de rechthebbende worden vertoond of ten gehore gebracht in het kader van onderwijs zonder winstoogmerk n Moet fysiek in de onderwijsinstelling zelf plaatsvinden n Deel uitmaken van onderwijsprogramma n Een kopie van bv. filmpje op een digitale leeromgeving zetten, zodat studenten het thuis kunnen zien, mag niet

9 Citaatrecht n Zowel woord als beeld n Bronvermelding n Functioneel zijn, geen versiering/opleuking n Kort gedeelte n Linken (=vorm van citeren) mag wel

10 Onderwijsbeperking n Delen mogen gekopieerd en openbaar gemaakt worden n Overeenkomst met Stichting Pro n Ter toelichting bij onderwijs n Bronvermelding n Billijke vergoeding aan rechthebbende

11 Creative Commons-licentie

12 Vragen uit de praktijk Malavoda, 2014

13 Vragen uit de praktijk 1 n Wat zijn de rechten van studenten? Het komt wel eens voor dat docenten/begeleiders auteurschap claimen op (afstudeer) werken van studenten. Heeft de HU daar regels voor? n In hoeverre ben je als medewerker individueel verantwoordelijk voor het hergebruik van materiaal van derden? n “Maar is daar eigenlijk wat over op papier gezet” ?

14

15 Vragen uit de praktijk 2 n Wie is er verantwoordelijk voor gebruik van het toegevoegde beeld- en/of geluidsmateriaal ? n Een veel gestelde vraag van docenten is ook of zij het materiaal mogen gebruiken op andere scholen. n Hoe lang mogen gebruikte fragmenten zijn? n Van welke sites kunnen we probleemloos audiovisueel materiaal halen en in de video’s gebruiken? Niet linken maar echt downloaden en verwerken in video’s voor onderwijs.

16 Vragen uit de praktijk 3 n Wie is de eigenaar van het door ons gemaakte materiaal. Volgens mij de HU tenzij anders is overeengekomen? Wat kunnen wij doen om ons zoveel mogelijk in te dekken? - Bronvermelden! detail kaart Afrika, na 1681 (Visscher & Schaep, z.j.)

17 Vragen? n http://www.auteursrecht.hu.nl http://www.auteursrecht.hu.nl n auteursrecht@hu.nl Gebruikte afbeeldingen: Afbeelding Saskia Noort en Liselotte Stavorinus van Tzum literair weblog. Opgehaald van http://www.tzum.info/2015/01/nieuws-liselotte-stavorinus-mag-van-rechter-onbeperkt-putten-uit- de-eetclub-van-saskia-noort/ 2 januari 2015 http://www.tzum.info/2015/01/nieuws-liselotte-stavorinus-mag-van-rechter-onbeperkt-putten-uit- de-eetclub-van-saskia-noort/ Visscher, N. & Schaep, G (na 1681). AFRICAE ACCURATA TABULA. Uit Atlas Van der Hagen, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. Opgehaald van http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/KONB01:404/ 7 januari 2015 Malavoda (2014) Irrungen und Wirrungen., Irrgarten Schönbrunn. opgehaald van Flickr 7 januari 2015: https://www.flickr.com/photos/malavoda/14198487357/, CC BY-NC-ND http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/KONB01:404/https://www.flickr.com/photos/malavoda/14198487357/


Download ppt "Auteursrecht in het onderwijs Dick Vestdijk, Leendert Jan Wieberdink, Marleen Nijhuis HU Bibliotheek – januari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google