De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bewonersavond 21 januari 2015. Even voorstellen Wijkraad in 2014 Financieel overzicht Stappenplan Verkeer Verkeerssituaties Pauze (rond 21.00) Vervolg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bewonersavond 21 januari 2015. Even voorstellen Wijkraad in 2014 Financieel overzicht Stappenplan Verkeer Verkeerssituaties Pauze (rond 21.00) Vervolg."— Transcript van de presentatie:

1 Bewonersavond 21 januari 2015

2 Even voorstellen Wijkraad in 2014 Financieel overzicht Stappenplan Verkeer Verkeerssituaties Pauze (rond 21.00) Vervolg verkeerssituaties Rondvraag en afsluiting Programma

3 Even voorstellen

4 Inspraak bij : – Tafeltennistafel Oranjeplein – Herinrichting Hoge Ham (Drees tot Biezen) – Herinrichting Looiersplein (eind 2015) – Herinrichting Tramstraat (2016) – Herinrichting park Vredeoord (2017?) Afwikkeling project Buurtsignaal Aanwezig op de Dag van het Park Wat hebben we gedaan in 2014

5 Subsidie + rente € 946,65 Uitgaven – Bankkosten € 138,98 – Vergaderkosten € 346,20 – Website€ 34,95 – Diversen € 74,34 Totaal uitgaven € 594,47 Positief: € 352,18 Banksaldo eind 2014€ 4.579,46 Financieel 2014

6 Bij de wijkraad aanmelden van onhandige en/of onveilige verkeerssituaties Inventarisatie (21 januari 2015) Evaluatie gemeente en wijkraad (februari) Terugkoppeling naar de wijk (± 6 weken): – Meld u hiervoor aan via een e-mail aan de wijkraad! – www.wijkraadcentrumdongen.nl Aanpakken van geselecteerde situaties Het proces

7 Situaties via e-mail of mondeling gemeld bij de wijkraad Soms met oplossing, soms alleen het probleem Zo goed mogelijk door ons samengevat (wat bij elkaar hoort) Inbrengers zijn misschien wel, misschien niet aanwezig Aangemelde verkeerssituaties

8 1.Hoge Ham (Dreeslaan – Biezen) 2.Fietspad Looiersplein 3.Kruising Jan Mertenslaan 4.Kruising bij Boerenbond 5.Kardinaal van Rossumstraat 6.Hoge Ham (kerk - Geer) 7.Kruising Hoge Ham – Gasthuisstraat 8.Dr. Willem Dreeslaan 9.Mgr. Schaepmanlaan Aangemelde verkeerssituaties

9 10.Geer, Oranjeplein 11.Nieuwstraat 12.Kruising Molensteeg – Mgr. Nolenslaan 13.St. Josephstraat 14.Fietsroute (bieb – Kardinaal v.v.) 15.Kruising Tramstraat – Kardinaal v Rossum 16.Rosariopark 17.Tramstraat Aangemelde verkeerssituaties

10 1. Hoge Ham (Dreeslaan-Biezen)

11 Doelen bij de herinrichting van dit deel Hoge Ham: – Vernieuwen riolering en waterleiding – Verfraaien van het winkelgebied – Terugdringen van doorgaand autoverkeer – Bereikbaar voor bewoners en leveranciers – Behoud van de fietsroute – Stop en Go (Shop en Go?) Een “Dorpskern met allure” 1. Hoge Ham (Dreeslaan – Biezen)

12 1. Hoge Ham (Dreeslaan-Biezen)

13 Omgedraaide eenrichting – Vermindert aantal bezoekers centrum – Erg onhandig voor bewoners/winkeliers – Zorgt voor problemen elders: File bij Boerenbond en Wilhelminastraat Drukte in Dreeslaan, Nieuwstraat en Prins Bernhardstraat Sluipverkeer in Rosario Park en bij Jumbo Velen houden zich er niet aan (gevaarlijk) 1. Hoge Ham (Dreeslaan – Biezen)

14 Mogelijke oplossingen: – Terug naar oude situatie (eenrichting van Dreeslaan naar Biezen) – Voetgangersdomein met alleen bestemmings- verkeer – Eenrichting hele Hoge Ham van Biezen naar kerk – Men moet nog aan de nieuwe situatie wennen, maar alles komt goed – Meer controle op eenrichting of verhoging op kruising Dr. Dreeslaan 1. Hoge Ham (Dreeslaan – Biezen)

15 1. Hoge Ham (hek ALDI)

16 Hek bij het ALDI terrein – Vermindert aantal bezoekers Hoge Ham en ALDI – Sluit parkeerterrein af voor bezoekers Cammeleur en daardoor parkeeroverlast in de Geer – Doorgang moeilijk voor scootmobiel Mogelijke oplossingen: – Hek en muurtje weg – Hek is mooi, gewoon laten staan – Doorgang beter toegankelijk maken door prullebak te verplaatsen. 1. Hoge Ham (hek ALDI)

17 2. Fietspad Looiersplein

18 Fietsers en winkelend publiek “botsen” op het Looiersplein Kruising bij Zeeman onoverzichtelijk Kruising met Hoge Ham onoverzichtelijk Oplossing: – Voorrangsregels/borden bij de kruisingen – Looiersplein wordt eind 2015 aangepakt, ook het fietspad. 2. Fietspad Looiersplein

19 3. Kruising Jan Mertenslaan

20 Geen enkele beveiliging voor overstekende voetgangers Onduidelijk waar men kan/moet oversteken Op veel plekken in Dongen is dit wel goed verzorgd Oplossing: – Zebrapaden ? – Aangegeven oversteekplaats ? 3. Kruising Jan Mertenslaan

21 4. Kruising bij Boerenbond

22 Zeer onoverzichtelijk door geparkeerde autos Erg druk sinds herinrichting Hoge Ham Oplossing: – Een aantal parkeerplaatsen weghalen – Reclamebord Boerenbond ergens anders zetten 4. Kruising bij Boerenbond

23 Verkeer rijdt te hard Vrachtverkeer van 2 kanten, hoewel verboden Geluids- en stankoverlast Erger sinds herinrichting Hoge Ham Oplossing: – 30 km straat – Verboden voor alle vrachtverkeer (via Wilhelminastraat) 5. Kardinaal van Rossumstraat

24 Lastig voor bewoners om weg te rijden; moeten altijd via Geer, Ariensstraat of Dreeslaan omrijden. Oplossing: – Opnieuw twee-richting maken van kerk tot De Koning (was vroeger ook al zo). 6. Hoge Ham (kerk – Geer)

25 Meer trillingen door hoge snelheid verkeer en nieuwe bussen die harder rijden. Scheuren in het huis Mogelijke oplossing: – ?? 7. Kruising Hoge Ham- Gasthuisstraat

26 8. Dr. Willem Dreeslaan Verkeer vanaf parkeerplaats ziet niet het verkeer dat vanaf de Hoge Ham komt

27 8. Dr. Willem Dreeslaan Verkeer vanaf Looiershof ziet niet het verkeer dat vanaf de Hoge Ham komt (beiden in binnenbocht).

28 Nieuwbouw (nrs 57 - 59) niet toegankelijk voor autos Trottoirs hobbelig, scheef en te smal (vooral bij nrs 37 en 39) Oplossing: – Verleng de ventweg tot nr 59 – Overhangende begroeing snoeien – Lantaarenpalen verplaatsen en trottoir herbestraten 9. Mgr. Schaepmanlaan

29 10. Geer, Oranjeplein

30 Parkeeroverlast door bezoekers van Van Holst en bewoners Tramstraat – Trottoir geblokkeerd – Kruising met Tramstraat onoverzichtelijk – Schade aan geparkeerde autos Oplossing: – Reeds in 2011 overleg geweest met Van Holst – Aanpassingen hebben niet echt geholpen 10. Geer, Oranjeplein

31 11. Nieuwstraat

32 Erg druk en te smal voor het verkeer levert gevaarlijke situaties op – Autos rijden veel te hard – 2 autos kunnen elkaar niet passeren – Fietsers rijden over de stoep om autos te ontwijken – Moeilijk om vanaf de oprit de straat op te komen Oplossing: - ?? 11. Nieuwstraat

33 Kruising is geveaarlijk vanuit Molensteeg richting VV Dongen. – Autos rijden te hard op Mgr. Nolenslaan – Kruising is erg onoverzichtelijk (nog steeds) Oplossing: – Spiegel plaatsen bij kruising – Verkeersdrempels (of zo) op Nolenslaan – Aantal parkeerplaatsen opofferen 12. Kruising Molensteeg – Mgr. Nolenslaan

34 Overlast van zwaar vrachtverkeer – 30 km straat met wegversmallingen – School (de Achterberg) – Vrachtautos vanuit Kanaalstraat kunnen eigenlijk niet de St. Josephstraat in Oplossing: – Afsluiten voor zware vrachtautos (15 m of langer) 13. St. Josephstraat

35 Kruisingen levensgevaalijk door slecht zicht en slechte verlichting. – met Mgr. Schaepmanlaan – met Hoge Ham – met Kardinaal van Rossumstraat Oplossing: – Aanbrengen van verlichte LED-ogen die oplichten bij passeren van fietsers (www.traffic-care.nl) 14. Fietsroute (bieb – Kardinaal)

36 Gevaarlijk voor kinderen die oversteken naar/van Anspachschool – Geen oversteek op Tramstraat – Oversteekplaats Kardinaal v Rossum te dicht op de kruising Oplossing: – Aanbrengen van een zebra bij Van Holst over de Tramstraat – Liefst met verkeerslichten (was vroeger ook zo). 15. Kruising Tramstraat – Kardinaal van Rossumstraat

37 16 Rosariopark

38

39 Sluipverkeer waardoor Rosariopark te druk wordt Autos rijden te hard en rakelings langs sommige opritten wegens ontbreken trottoirs (nrs 58 – 61) Onoverzichtelijke bochten, ook bij uiitgang naar rotonde Oplossing ?? 16. Rosariopark

40 17. Tramstraat

41 Gevaarlijke kruising Tramstraat – St.Joseph- straat bij Intertoys Oplossing: – Maak van de Tramstraat een gewone zijstraat – Eenrichting van Intertoys naar Looiersplein – Korte St.Josephstraat afsluiten – Voetgangersgebied Looiersplein iets vergroten – Aantal parkeerplaatsen blijft gelijk 17. Tramstraat


Download ppt "Bewonersavond 21 januari 2015. Even voorstellen Wijkraad in 2014 Financieel overzicht Stappenplan Verkeer Verkeerssituaties Pauze (rond 21.00) Vervolg."

Verwante presentaties


Ads door Google