De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Huidige verkeerssituatie in Vleuten dorp -Er wordt te hard gereden -Er is teveel autoverkeer Oorzaken: Te hard: -Geen snelheidshandhaving -Irritaties van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Huidige verkeerssituatie in Vleuten dorp -Er wordt te hard gereden -Er is teveel autoverkeer Oorzaken: Te hard: -Geen snelheidshandhaving -Irritaties van."— Transcript van de presentatie:

1 Huidige verkeerssituatie in Vleuten dorp -Er wordt te hard gereden -Er is teveel autoverkeer Oorzaken: Te hard: -Geen snelheidshandhaving -Irritaties van automobilisten -Door oponthoud door fietsers, blokkades (lossen van vrachtwagens), files Teveel: -80000 nieuwe bewoners in Leidsche Rijn -Toename autoverkeer in het algemeen -Ligging Vleuten tussen A2 en A12 -Ongeschikte infrastructuur van Vleuten dorp voor nieuwe situatie Vleuten dorp heeft teveel verkeer dat te hard rijdt

2 Een van de aanleidingen voor heroverweging: voorspelling van verkeersintensiteit voor 2015. Bron: WSC Vleuten, ALU. Zie de getallen in de straten: verkeersbewegingen per dag Parkweg: 8600 Dorpsstraat: 7900 Verlengde Parkweg: 3200 Stroomrugbaan: 12000 Hindersteinlaan: 18000 Wilhelminalaan: 7900 P. Ohllaan: 6200

3 Verdere complicatie: -Veranderingen in afgelopen half jaar en hun effect: -Klinkerbestrating: trillingsoverlast -Voorrangsregeling Dorpsstraat/Schoolstraat/Odenveltlaan/Hindersteinlaan: files, irritaties, te weinig ruimte, fietsers moeten waarheen? -Stoepverbreding = wegversmalling, zie boven -Verwijderen zebrapaden: door drukte is oversteken gevaarlijker -Voorstel (uitkomst onbekend) tot verwijdering vrijwel alle zebrapaden in centrum: zie boven, nog erger -Afsluiten Haarzuilens in spits: verkeer nu via Vleuten, toename verkeersintensiteit -Vooraankondiging snelheidsremmende maatregelen op Dorpsstraat: zou fietsonveilige filestraat gaan worden -Tijdelijke maatregelen: -Oversteken Hindersteinlaan naar restant winkelcentrum zeer gevaarlijk -Vrijwel onmogelijk te bereiken voor minder validen Recente maatregelen verslechteren de situatie

4 odenveltlaan hindersteinlaan Verkeer van rechts heeft nu voorrang: files en wegdrukken van fietsers door auto’s Foto van oude situatie Zebra is weg: oversteken bij drukte zeer gevaarlijk Stoep is verbreed: auto’s drukken fietsers weg Nu klinkerbestrating: trillingen en geluidsoverlast

5 Foto van oude situatie Schoolstraat Dorpsstraat Vluchtheuvel en zebra nu weg: oversteken bij drukte zeer gevaarlijk Verkeer van rechts heeft nu voorrang: files bij drukte en wegdrukken fietsers Nu klinkerbestrating: trillingen en geluidsoverlast

6 Foto van oude situatie

7

8 Dorpsstraat Ontsluitingsweg. Zeer druk in spits en op zaterdag en zondag. Wegversmallingen zou filestraat maken. Fietsers (met kinderen) kunnen geen kant op.

9 Afsluiting van Bochtdijk Afsluiting van Polderweg in ochtendspits Verkeer uit omringende dorpen dat eerst via Haarzuilens reed rijdt nu door Vleuten dorp. Toename verkeersintensiteit.

10 Toekomstverwachting: -Verdere toename verkeersintensiteit: -Bouw Haarzicht -Bouw in Vleuterweide -Bouw Haarrijn -Landelijke trend Verkeersintensiteit gaat verder toenemen in toekomst

11 Haarzicht Haarrijn Vleuterweide

12 Heroverweging = herziening verkeersplan in en rond Vleuten Tijdsplan: -Januari 2011: overleg met WBO’s -April 2011: verwachte uitkomst analyse gemeente. Uitgesteld tot begin juni. -Juli 2011: Hernieuwd uitstel tot na de vakantie. -14 November: presentatie heroverweging door gemeente aan WBO’s Probleem: -Ingrijpende verkeersmaatregelen sinds januari 2011 (zie hiervoor) -Bijna alle maatregelen hebben negatief uitgepakt en doen het ergste vrezen Voorstel: -plannen Kern -Onafhankelijke analyse en toetsing door extern buro Herhaalde uitstel van heroverweging verkeerssituatie

13 Aktie Kern: -Brieven aan uitvoerende ambtenaren, Wethouders, en Gemeenteraad -Gesprekken met ambtenaren en wethouders -Indienen zienswijze (zebra’s) -Ontwikkeling plannen voor -Snelheidsremming (Verkeerd Verkeer) -Remming verkeersintensiteit (bijlage Verkeerd Verkeer). WBO de Kern wijst gemeente op problemen en stelt alternatieven voor

14 Plannen van de Kern: Verkeerd Verkeer A.Tegen te hard rijden Gewenste maatregelen: -30 km/uur in bebouwde kom -Inrichten wegen met fietsstroken en zebrapaden -Belijning en snelheidsaanduidingen -Handhaving door politiecontroles en camera’s -Matrix borden -Zigzag inrichting van Hindersteinlaan -Nieuw: 30 km/uur stickers op afvalbakken (voorbeeld Breukelen) Ongewenste maatregelen: -Drempels op ontsluitingswegen wegens trillingen en ongefundeerde huizen -Chicanes/wegversmallingen op ontsluitingswegen wegens files, irritaties en fietsgevaarlijke situaties -Klinkerbestrating op ontsluitingswegen wegens trillingen en geluidsoverlast Plannen van de Kern om verkeerssnelheid te reduceren

15 B. Tegen teveel verkeer Voorstel: -Gebruik van rondweg afdwingen: -Vleuten geen doorgaande route meer -Bewoners kunnen naar centrum met de auto maar er niet doorheen -Deel rond de viersprong Dorpsstraat/Schoolstraat/Odenveltlaan/Hindersteinlaan wordt fietser- en voetgangersgebied -Sluipverkeer door wijken verhinderen door 1 ontsluiting per wijk te geven -verbinding Europaweg/Huis te Vleutenbaan herstellen: verkeer hoeft niet meer via Pastoor Ohllaan naar A2 (nu file in spits) Plannen van de Kern om de verkeersintensiteit terug te dringen

16 Rondweg om het oude dorp heen. Voorstel van gemeente, steun van WBO de Kern Voorstel om aansluiting Europaweg met Huis te Vleutenbaan te herstellen. Verkeer hoeft dan niet meer via P. Ohllaan en Hindersteinlaan dwars door Vleuten dorp om bij A2 te komen. Nu kan dit niet anders.

17 Huidige route door Vleuten dorp via P. Ohllaan en Hindersteinlaan Nieuwe route via Huis te Vleutenbaan en Haarrijnse rading als aansluiting Europaweg met Huis te Vleutenbaan wordt hersteld Verkeersstroom tussen het zuiden en de A2.

18 Voorstel voor klein stuk (~200 m) fiets-en voetgangersgebied. Effect:je kunt naar het centrum met de auto, maar je kunt er niet doorheen. Auto’s worden gedwongen om de rondweg te nemen Voorstel om verkeersintensiteit terug te dringen

19 Verhinderen van sluipverkeer door woonwijken bij instellen fiets-en voetgangers gebied op centrale viersprong. Slechts 1 ontsluiting per woonwijk. NW op Schoolstraat; NO op Hindersteinlaan, ZO op Odenveltlaan/Stationss traat; ZW op Dorpsstraat.

20 Voorbeelden: -1 ontsluiting per wijk: de Tol in Vleuten. Effect: sluipverkeer kan er niet doorheen, alleen erin en eruit -Verkeer over rondweg dwingen en centrum voor voetgangers en fietsers: -Houten -Delen van Utrecht -Nieuwe winkelcentrum Vleuterweide -Mogelijke angst winkeliers voor omzet: zie omzet in Houten, Utrecht, Vleuterweide: een prettige winkelgebied zal kopers aantrekken (is doorgaand verkeer koopverkeer?) -Mogelijke angst bewoners aan rondweg voor toename verkeersintensiteit aldaar: -tijdens recente rioolwerkzaamheden was hier geen probleem. -Wel is groene golf gewenst om doorstroming te bevorderen. -Parkeren is onveranderd: huidige parkeerplaatsen in centrum blijven bestaan. Het enige dat verandert is dat verkeer van buiten niet meer door Vleuten heen kan, en dat bewoners in wijk A niet met de auto rechtstreeks naar wijk B kunnen, maar hiervoor de rondweg moeten nemen. -Het plan is zeer eenvoudig en goedkoop. Precedenten en toelichting voor plannen van de Kern

21 Plannen van de Kern: Verkeerd Verkeer A.Tegen te hard rijden Gewenste maatregelen: -30 km/uur in bebouwde kom Kern van Vleuten (as) wordt 30 km/uur -Inrichten wegen met fietsstroken niet op ingegaan en zebrapaden komen deels terug -Belijning en snelheidsaanduidingen Gemeente vind het prima zoals het is -Handhaving door politiecontroles en camera’s willen ze niet -Matrix borden alleen ter ondersteuning gaan ze erover denken -Zigzag inrichting van Hindersteinlaan niet behandeld -Nieuw: 30 km/uur stickers op afvalbakken (voorbeeld Breukelen) niet behandeld Ongewenste maatregelen: -Drempels op ontsluitingswegen wegens trillingen en ongefundeerde huizen hier houden ze zoveel mogelijk rekening mee -Chicanes/wegversmallingen op ontsluitingswegen wegens files, irritaties en fietsgevaarlijke situaties dit blijft de favoriete maatregel van de gemeente -Klinkerbestrating op ontsluitingswegen wegens trillingen en geluidsoverlast dit blijft de favoriete maatregel van de gemeente Reactie van de gemeente aangegeven in rood

22 B. Tegen teveel verkeer Voorstel: -Gebruik van rondweg afdwingen: -Vleuten geen doorgaande route meer -Bewoners kunnen naar centrum met de auto maar er niet doorheen -Deel rond de viersprong Dorpsstraat/Schoolstraat/Odenveltlaan/Hindersteinlaan wordt fietser- en voetgangersgebied -Sluipverkeer door wijken verhinderen door 1 ontsluiting per wijk te geven Dit plan wordt niet in behandeling genomen omdat het te complex is en omdat het de keuzevrijheid beperkt -verbinding Europaweg/Huis te Vleutenbaan herstellen: verkeer hoeft niet meer via Pastoor Ohllaan naar A2 (nu file in spits) Dit plan wordt onderzocht. Wel wordt aangegeven dat het een 50 % kans is wegens mogelijk sluipverkeer tussen A2 en A12. Reactie van de gemeente aangegeven in rood

23 -Geen structureel plan voor de verkeersproblemen. Als aansluiting Europweg/Huis te Vleutenbaan er niet komt dan rijden er straks 10.000 (Wilhelmina, P.Ohl) en 12.000 (Hinderstein) auto’s per dag in een 30 km zone. Niet nagedacht hoe dit op te lossen -Herhaling van oude standpunten, er is geen sprake van een heroverweging -Verstrekkende maatregelen in het centrum (voorrangsregeling, klinkers, stoepverbreding, zebra’s) onterecht buiten de discussie gelaten -Nieuwbouw Haarrijn (10.000 auto’s per dag) en Haarzicht (3500) afgedaan als geen probleem. -Plan van de Kern onterecht niet onderzocht. Te complex: schakel ander buro in. Keuzevrijheid: laat de bewoners hun keuze maken. Analyse van de heroverweging

24 Geef uw mening voor terugkoppeling naar de gemeente Voorstel 1. De verkeersintensiteit door Vleuten dorp terugdringen door wegversmallingen aan te brengen, zonder aanvullende maatregelen zoals genoemd in voorstel 3 of 4. Voorstel 2. Het plan om de Europaweg en de Huis te Vleutenbaan met elkaar te verbinden om het verkeer door Vleuten dorp te voorkomen. Voorstel 3. Het aanbrengen van een ‘road block’ in de vorm van een blok beton dat omhoog kan zodat je altijd meteen het dorp uit kunt, maar dat je 1 minuut per auto moet wachten om het dorp in te kunnen, of door een stoplicht dat lang op rood staat om het dorp in te kunnen. Deze aanbrengen aan de randen van het dorp om het verkeer via de rondweg af te dwingen. Voorstel 4. Het aanbrengen van een voetgangers- en fietsersgebied op de bijna 4-sprong Schoolstraat/Dorpsstraat/Hindersteinlaan/Odenveltlaan in combinatie met het voorkomen van sluipverkeer door de wijken door deze in 1 richting te ontsluiten. Het centrum kan bereikt worden zoals altijd, maar je kunt er niet doorheen. Graag aangeven met ja of nee op het formulier dat in de zaal ligt

25 Voorstel van de Kern voor inrichting van de Hindersteinlaan


Download ppt "Huidige verkeerssituatie in Vleuten dorp -Er wordt te hard gereden -Er is teveel autoverkeer Oorzaken: Te hard: -Geen snelheidshandhaving -Irritaties van."

Verwante presentaties


Ads door Google