De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vleuten dorp heeft teveel verkeer dat te hard rijdt

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vleuten dorp heeft teveel verkeer dat te hard rijdt"— Transcript van de presentatie:

1 Vleuten dorp heeft teveel verkeer dat te hard rijdt
Huidige verkeerssituatie in Vleuten dorp Er wordt te hard gereden Er is teveel autoverkeer Oorzaken: Te hard: Geen snelheidshandhaving Irritaties van automobilisten Door oponthoud door fietsers, blokkades (lossen van vrachtwagens), files Teveel: 80000 nieuwe bewoners in Leidsche Rijn Toename autoverkeer in het algemeen Ligging Vleuten tussen A2 en A12 Ongeschikte infrastructuur van Vleuten dorp voor nieuwe situatie

2 Parkweg: 8600 Dorpsstraat: 7900 Verlengde Parkweg: 3200 Hindersteinlaan: 18000 Een van de aanleidingen voor heroverweging: voorspelling van verkeersintensiteit voor Bron: WSC Vleuten, ALU. Zie de getallen in de straten: verkeersbewegingen per dag P. Ohllaan: 6200 Wilhelminalaan: 7900 Stroomrugbaan: 12000

3 Recente maatregelen verslechteren de situatie
Verdere complicatie: Veranderingen in afgelopen half jaar en hun effect: Klinkerbestrating: trillingsoverlast Voorrangsregeling Dorpsstraat/Schoolstraat/Odenveltlaan/Hindersteinlaan: files, irritaties, te weinig ruimte, fietsers moeten waarheen? Stoepverbreding = wegversmalling , zie boven Verwijderen zebrapaden: door drukte is oversteken gevaarlijker Voorstel (uitkomst onbekend) tot verwijdering vrijwel alle zebrapaden in centrum: zie boven, nog erger Afsluiten Haarzuilens in spits: verkeer nu via Vleuten, toename verkeersintensiteit Vooraankondiging snelheidsremmende maatregelen op Dorpsstraat: zou fietsonveilige filestraat gaan worden Tijdelijke maatregelen: Oversteken Hindersteinlaan naar restant winkelcentrum zeer gevaarlijk Vrijwel onmogelijk te bereiken voor minder validen

4 Foto van oude situatie Nu klinkerbestrating: trillingen en geluidsoverlast odenveltlaan hindersteinlaan Stoep is verbreed: auto’s drukken fietsers weg Verkeer van rechts heeft nu voorrang: files en wegdrukken van fietsers door auto’s Zebra is weg: oversteken bij drukte zeer gevaarlijk

5 Vluchtheuvel en zebra nu weg: oversteken bij drukte zeer gevaarlijk
Foto van oude situatie Verkeer van rechts heeft nu voorrang: files bij drukte en wegdrukken fietsers Dorpsstraat Schoolstraat Nu klinkerbestrating: trillingen en geluidsoverlast

6 Foto van oude situatie

7 Foto van oude situatie

8 Dorpsstraat Ontsluitingsweg. Zeer druk in spits en op zaterdag en zondag. Wegversmallingen zou filestraat maken. Fietsers (met kinderen) kunnen geen kant op.

9 Verkeer uit omringende dorpen dat eerst via Haarzuilens reed rijdt nu door Vleuten dorp. Toename verkeersintensiteit. Afsluiting van Polderweg in ochtendspits Afsluiting van Bochtdijk

10 Verkeersintensiteit gaat verder toenemen in toekomst
Toekomstverwachting: Verdere toename verkeersintensiteit: Bouw Haarzicht Bouw in Vleuterweide Bouw Haarrijn Landelijke trend

11 Haarrijn Haarzicht Vleuterweide

12 Herhaalde uitstel van heroverweging verkeerssituatie
= herziening verkeersplan in en rond Vleuten Tijdsplan: Januari 2011: overleg met WBO’s April 2011: verwachte uitkomst analyse gemeente. Uitgesteld tot begin juni. Juli 2011: Hernieuwd uitstel tot na de vakantie. 14 November: presentatie heroverweging door gemeente aan WBO’s Probleem: Ingrijpende verkeersmaatregelen sinds januari 2011 (zie hiervoor) Bijna alle maatregelen hebben negatief uitgepakt en doen het ergste vrezen Voorstel: plannen Kern Onafhankelijke analyse en toetsing door extern buro

13 WBO de Kern wijst gemeente op problemen en stelt alternatieven voor
Aktie Kern: Brieven aan uitvoerende ambtenaren, Wethouders, en Gemeenteraad Gesprekken met ambtenaren en wethouders Indienen zienswijze (zebra’s) Ontwikkeling plannen voor Snelheidsremming (Verkeerd Verkeer) Remming verkeersintensiteit (bijlage Verkeerd Verkeer).

14 Plannen van de Kern om verkeerssnelheid te reduceren
Plannen van de Kern: Verkeerd Verkeer Tegen te hard rijden Gewenste maatregelen: 30 km/uur in bebouwde kom Inrichten wegen met fietsstroken en zebrapaden Belijning en snelheidsaanduidingen Handhaving door politiecontroles en camera’s Matrix borden Zigzag inrichting van Hindersteinlaan Nieuw: 30 km/uur stickers op afvalbakken (voorbeeld Breukelen) Ongewenste maatregelen: Drempels op ontsluitingswegen wegens trillingen en ongefundeerde huizen Chicanes/wegversmallingen op ontsluitingswegen wegens files, irritaties en fietsgevaarlijke situaties Klinkerbestrating op ontsluitingswegen wegens trillingen en geluidsoverlast

15 Plannen van de Kern om de verkeersintensiteit terug te dringen
B. Tegen teveel verkeer Voorstel: Gebruik van rondweg afdwingen: Vleuten geen doorgaande route meer Bewoners kunnen naar centrum met de auto maar er niet doorheen Deel rond de viersprong Dorpsstraat/Schoolstraat/Odenveltlaan/Hindersteinlaan wordt fietser- en voetgangersgebied Sluipverkeer door wijken verhinderen door 1 ontsluiting per wijk te geven verbinding Europaweg/Huis te Vleutenbaan herstellen: verkeer hoeft niet meer via Pastoor Ohllaan naar A2 (nu file in spits)

16 Rondweg om het oude dorp heen
Rondweg om het oude dorp heen. Voorstel van gemeente, steun van WBO de Kern Voorstel om aansluiting Europaweg met Huis te Vleutenbaan te herstellen. Verkeer hoeft dan niet meer via P. Ohllaan en Hindersteinlaan dwars door Vleuten dorp om bij A2 te komen. Nu kan dit niet anders.

17 Verkeersstroom tussen het zuiden en de A2.
Huidige route door Vleuten dorp via P. Ohllaan en Hindersteinlaan Nieuwe route via Huis te Vleutenbaan en Haarrijnse rading als aansluiting Europaweg met Huis te Vleutenbaan wordt hersteld

18 Voorstel om verkeersintensiteit terug te dringen
Voorstel voor klein stuk (~200 m) fiets-en voetgangersgebied. Effect:je kunt naar het centrum met de auto, maar je kunt er niet doorheen. Auto’s worden gedwongen om de rondweg te nemen

19 Verhinderen van sluipverkeer door woonwijken bij instellen fiets-en voetgangers gebied op centrale viersprong. Slechts 1 ontsluiting per woonwijk. NW op Schoolstraat; NO op Hindersteinlaan, ZO op Odenveltlaan/Stationsstraat; ZW op Dorpsstraat.

20 Precedenten en toelichting voor plannen van de Kern
Voorbeelden: 1 ontsluiting per wijk: de Tol in Vleuten. Effect: sluipverkeer kan er niet doorheen, alleen erin en eruit Verkeer over rondweg dwingen en centrum voor voetgangers en fietsers: Houten Delen van Utrecht Nieuwe winkelcentrum Vleuterweide Mogelijke angst winkeliers voor omzet: zie omzet in Houten, Utrecht, Vleuterweide: een prettige winkelgebied zal kopers aantrekken (is doorgaand verkeer koopverkeer?) Mogelijke angst bewoners aan rondweg voor toename verkeersintensiteit aldaar: tijdens recente rioolwerkzaamheden was hier geen probleem. Wel is groene golf gewenst om doorstroming te bevorderen. Parkeren is onveranderd: huidige parkeerplaatsen in centrum blijven bestaan. Het enige dat verandert is dat verkeer van buiten niet meer door Vleuten heen kan, en dat bewoners in wijk A niet met de auto rechtstreeks naar wijk B kunnen, maar hiervoor de rondweg moeten nemen. Het plan is zeer eenvoudig en goedkoop.

21 Reactie van de gemeente aangegeven in rood
Plannen van de Kern: Verkeerd Verkeer Tegen te hard rijden Gewenste maatregelen: 30 km/uur in bebouwde kom Kern van Vleuten (as) wordt 30 km/uur Inrichten wegen met fietsstroken niet op ingegaan en zebrapaden komen deels terug Belijning en snelheidsaanduidingen Gemeente vind het prima zoals het is Handhaving door politiecontroles en camera’s willen ze niet Matrix borden alleen ter ondersteuning gaan ze erover denken Zigzag inrichting van Hindersteinlaan niet behandeld Nieuw: 30 km/uur stickers op afvalbakken (voorbeeld Breukelen) niet behandeld Ongewenste maatregelen: Drempels op ontsluitingswegen wegens trillingen en ongefundeerde huizen hier houden ze zoveel mogelijk rekening mee Chicanes/wegversmallingen op ontsluitingswegen wegens files, irritaties en fietsgevaarlijke situaties dit blijft de favoriete maatregel van de gemeente Klinkerbestrating op ontsluitingswegen wegens trillingen en geluidsoverlast dit blijft de favoriete maatregel van de gemeente

22 Reactie van de gemeente aangegeven in rood
B. Tegen teveel verkeer Voorstel: Gebruik van rondweg afdwingen: Vleuten geen doorgaande route meer Bewoners kunnen naar centrum met de auto maar er niet doorheen Deel rond de viersprong Dorpsstraat/Schoolstraat/Odenveltlaan/Hindersteinlaan wordt fietser- en voetgangersgebied Sluipverkeer door wijken verhinderen door 1 ontsluiting per wijk te geven Dit plan wordt niet in behandeling genomen omdat het te complex is en omdat het de keuzevrijheid beperkt verbinding Europaweg/Huis te Vleutenbaan herstellen: verkeer hoeft niet meer via Pastoor Ohllaan naar A2 (nu file in spits) Dit plan wordt onderzocht. Wel wordt aangegeven dat het een 50 % kans is wegens mogelijk sluipverkeer tussen A2 en A12.

23 Analyse van de heroverweging
Geen structureel plan voor de verkeersproblemen. Als aansluiting Europweg/Huis te Vleutenbaan er niet komt dan rijden er straks (Wilhelmina, P.Ohl) en (Hinderstein) auto’s per dag in een 30 km zone. Niet nagedacht hoe dit op te lossen Herhaling van oude standpunten, er is geen sprake van een heroverweging Verstrekkende maatregelen in het centrum (voorrangsregeling, klinkers, stoepverbreding, zebra’s) onterecht buiten de discussie gelaten Nieuwbouw Haarrijn ( auto’s per dag) en Haarzicht (3500) afgedaan als geen probleem. Plan van de Kern onterecht niet onderzocht. Te complex: schakel ander buro in. Keuzevrijheid: laat de bewoners hun keuze maken.

24 Geef uw mening voor terugkoppeling naar de gemeente
Voorstel 1. De verkeersintensiteit door Vleuten dorp terugdringen door wegversmallingen aan te brengen, zonder aanvullende maatregelen zoals genoemd in voorstel 3 of 4. Voorstel 2. Het plan om de Europaweg en de Huis te Vleutenbaan met elkaar te verbinden om het verkeer door Vleuten dorp te voorkomen. Voorstel 3. Het aanbrengen van een ‘road block’ in de vorm van een blok beton dat omhoog kan zodat je altijd meteen het dorp uit kunt, maar dat je 1 minuut per auto moet wachten om het dorp in te kunnen, of door een stoplicht dat lang op rood staat om het dorp in te kunnen. Deze aanbrengen aan de randen van het dorp om het verkeer via de rondweg af te dwingen. Voorstel 4. Het aanbrengen van een voetgangers- en fietsersgebied op de bijna 4-sprong Schoolstraat/Dorpsstraat/Hindersteinlaan/Odenveltlaan in combinatie met het voorkomen van sluipverkeer door de wijken door deze in 1 richting te ontsluiten. Het centrum kan bereikt worden zoals altijd, maar je kunt er niet doorheen. Graag aangeven met ja of nee op het formulier dat in de zaal ligt

25 Voorstel van de Kern voor inrichting van de Hindersteinlaan


Download ppt "Vleuten dorp heeft teveel verkeer dat te hard rijdt"

Verwante presentaties


Ads door Google