De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Openb. 4: Ik, Johannes, had een visioen. Er stond een deur open in de hemel. En een stem zei: ‘Klim hierheen op, dan laat ik je zien wat er hierna.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Openb. 4: Ik, Johannes, had een visioen. Er stond een deur open in de hemel. En een stem zei: ‘Klim hierheen op, dan laat ik je zien wat er hierna."— Transcript van de presentatie:

1

2

3

4 Openb. 4: Ik, Johannes, had een visioen.
Er stond een deur open in de hemel. En een stem zei: ‘Klim hierheen op, dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet’. Ik raakte in vervoering en zag een troon in de hemel waarop Iemand zat, van aanzien een diamant en sardius gelijk. Rondom de troon was een regenboog die er uit zag als smaragd. Om de troon heen stonden 24 andere tronen waarop 24 oudsten zaten. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden krans (kroon) op hun hoofd.

5 Midden voor de troon en er omheen waren vier wezens die van voren en van achteren een en al oog waren. Het eerste wezen zag er uit als een leeuw en het tweede als een jonge stier. Het derde had het gezicht van een mens en het vierde leek een vliegende adelaar. De vier wezens herhaalden dag en nacht de woorden: ‘Heilig, heilig, heilig is God, de Almachtige, Die was, Die is en Die komt'.

6 Openb. 5:Degene die op de troon zat had in Zijn rechterhand een boekrol die aan beide kanten was beschreven en met zeven zegels was verzegeld. En ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep: ‘Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken’? Maar er was niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien. Het deed me veel verdriet dat niemand waardig werd bevonden om de boekrol te openen en hem in te zien.

7 Toen zei een van de oudsten tegen mij: ‘Wees niet verdrietig want de Leeuw uit de stam Juda, de nakomeling van David, heeft de overwinning behaald. Daarom mag Hij de boekrol met de zeven zegels openen’. Midden voor de troon, tussen de vier wezens en de 24 oudsten zag ik een Lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was. Het Lam ging naar Degene die op de troon zat toe en nam de boekrol uit Diens rechterhand.

8 Toen het Lam de boekrol aannam, wierpen de 4 wezens en de 24 oudsten zich voor het Lam neer.
Elke oudste had een snaarinstrument (gr. kitara) en een gouden schaal vol reukwerk wat duidt op de gebeden van de heiligen. Ze zetten een nieuw lied in: ‘U bent waardig de boekrol te openen en de zegels te verbreken. Want U bent geslacht en met Uw bloed hebt U ons mensen voor God gekocht uit alle landen en volken, stammen en talen’.

9 Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon. Met luide stem riepen ze: ‘Het Lam dat geslacht is komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe en alle kracht, eer, lof en dank’. Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee hoorde ik zeggen: Aan Hem die op de troon zit en aan het Lam komt toe de dank, de eer, de lof en de macht tot in eeuwigheid. De vier wezens zeiden ‘amen’ en de oudsten vielen aanbiddend op de knieën.

10

11

12

13

14

15

16

17 Hem die op de troon gezeten is en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht, voor altijd en eeuwig. Amen.

18

19 Thou art worthy (3x), o Lord Thou art worthy, to receive glory,
glory and honour and power, . for Thou hast created, hast all things created, for Thou hast created all things. And for Thy pleasure, they are created, Thou art worthy, o Lord.

20 U bent waardig (3x), o Heer, om te ontvangen, macht en ere,
heerlijkheid, o Heer, want U hebt geschapen, ja alles geschapen, U hebt geschapen het al. Ja, U bent waardig om te ontvangen, macht en ere, o Heer.


Download ppt "Openb. 4: Ik, Johannes, had een visioen. Er stond een deur open in de hemel. En een stem zei: ‘Klim hierheen op, dan laat ik je zien wat er hierna."

Verwante presentaties


Ads door Google