De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding Atmosfeer, Hoofdstuk 2 Maarten Krol, MAQ Aspecten van Luchtverontreiniging.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding Atmosfeer, Hoofdstuk 2 Maarten Krol, MAQ Aspecten van Luchtverontreiniging."— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding Atmosfeer, Hoofdstuk 2 Maarten Krol, MAQ Aspecten van Luchtverontreiniging

2 Actueel…

3 Atmosferische Samenstelling & Chemie De samenstelling van de atmosfeer Hoe deze samenstelling verandert De processen die een rol spelen Chemie Verspreiding Depositie Wolkenvorming …. Oorzaak ->gevolg

4 Atmosferische Samenstelling & Chemie Emissie, oorzaak transport effect

5 Hoofdstuk 10: Het gat in de ozonlaag Effect: afbraak ozonlaag en meer UV aan de grond Oorzaak: ?

6 http://www.atm.ch.cam.ac.uk/tour/part3.html

7 Op leefnivo: Effect: Fotochemische Smog (H15) Oorzaak: Emissies industrie & verkeer

8 Aerosols: Visibility reduction Health effects (PM) Effect: Atmosfeer minder transparant/ gezondheidseffecten Oorzaak: Deeltjes door de mens in de atmosfeer gebracht

9 Stralings forcering broeikasgassen (hoofdstuk 7) Source: IPCC 2001 Effect: klimaatverandering Oorzaak: door de mens veranderende atmosfeer-samenstelling

10

11 CO 2 concentraties in verleden & seizoensgang Toename in CO 2 concentratie Door gebruik fossiele brandstoffen Seizoensgang door opname door de biosfeer (lente) en respiratie (in de herfst) Processen: Bronnen en Putten

12 Bronnen en putten?

13 http://denali.gsfc.nasa.gov/annual2002/AR02_REPORT.htm

14 Vragen over methaan Waarom stabiliseert Methaan? Wat verklaart de correlatie tussen methaan en ijstijden Wat veroorzaakt de jaar-tot-jaar variaties in de methaan concentratie? Metingen van de atmosfeersamenstelling: http://www.esrl.noaa.gov/gmd/dv/iadv/

15 MethaneMethane from Ice? Google video

16 Effecten van Antropogene (=door de mens) Emissie: Hinder door stank Zure neerslag, Eutrofiëring Gat in de ozonlaag Fotochemische Smog Broeikaseffect...... steeds oorzaak->gevolg

17 De oorzaak-gevolg keten Causaliteitsketen voor SO 2

18 Schaal van problemen Lokale Schaal NH 3, grof stof, stank, zware metalen, benzeen, PAK. Regionale Schaal (SO 2 ), O 3, fijn stof, NO x. http://aqicn.org/map/ http://www.met.wau.nl/BC/ Mondiale schaal CO 2, N 2 O, CH 4, CFK's. PAK = Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

19 Wanneer is een gas goed gemengd in de atmosfeer?

20 http://www.atmosphere.mpg.de/enid/m0.html Mogelijkheid 1

21 Mogelijkheid 2

22

23 Een gas is goed gemengd als de volume- mengverhouding constant is

24 Atmosferische samenstelling Nitrogen78.1%CO 2 0.039% Oxygen20.9%CH 4 0.0002% Argon0.9%CO0.00001% Neon0.002%O3O3 0.000004% Helium0.0005%H2O2H2O2 0.0000001% Krypton0.0001%OH0.00000000001% Hydrogen0.00005%Water0-4% ‘no problem gasses’‘problem gasses’

25

26

27 Variability of OH (Ehhalt et al, Phys Chem Chem Phys., 1, 1999, 5401)

28

29 De Gaswet

30 Concentratie-eenheden C vi : volume mengverhouding C mi : Massa concentratie (kg/m 3 ) genormaliseerd  i : Gas dichtheid (kg/m 3 ) ongenormaliseerd nd i : Number density (moleculen/m 3 ) voor reacties

31 VERSPREIDING VAN LUCHTVERONTREINIGING Modellen Numerieke Beschrijving van processen (uit Jacob, 1999)

32 Box Model

33 Euleriaanse benadering

34 Lagrangiaanse Benadering

35 Kolom Model (Lagrangiaans)

36

37 Coordinatenstelsel van het Gaussische Pluim Model en de concentratieverdeling in de pluim. Gaussisch Pluim model Gaussisch model gaat uit van statistische ontwikkeling van de pluim:

38 Leerpunten: Atmosferische samenstelling & chemie: oorzaak- gevolg keten Gassen met een lage concentratie bepalen de chemie van de atmosfeer Concentratie-eenheden (mengverhouding/massaconcentratie) Modellen (Eurleriaans/Lagrangiaans)


Download ppt "Inleiding Atmosfeer, Hoofdstuk 2 Maarten Krol, MAQ Aspecten van Luchtverontreiniging."

Verwante presentaties


Ads door Google