De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aspecten van Luchtverontreiniging

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aspecten van Luchtverontreiniging"— Transcript van de presentatie:

1 Aspecten van Luchtverontreiniging
Inleiding Atmosfeer, Hoofdstuk 2 Maarten Krol, MAQ

2 Actueel…

3 Atmosferische Samenstelling & Chemie
De samenstelling van de atmosfeer Hoe deze samenstelling verandert De processen die een rol spelen Chemie Verspreiding Depositie Wolkenvorming …. Oorzaak ->gevolg

4 Atmosferische Samenstelling & Chemie
transport Emissie, oorzaak effect

5 Hoofdstuk 10: Het gat in de ozonlaag
Effect: afbraak ozonlaag en meer UV aan de grond Oorzaak: ?

6

7 Op leefnivo: Effect: Fotochemische Smog (H15)
Oorzaak: Emissies industrie & verkeer

8 Aerosols: Visibility reduction Health effects (PM) Effect: Atmosfeer minder transparant/ gezondheidseffecten Oorzaak: Deeltjes door de mens in de atmosfeer gebracht

9 Stralings forcering broeikasgassen (hoofdstuk 7)
Source: IPCC 2001 Effect: klimaatverandering Oorzaak: door de mens veranderende atmosfeer-samenstelling

10

11 CO2 concentraties in verleden & seizoensgang
Toename in CO2 concentratie Door gebruik fossiele brandstoffen Seizoensgang door opname door de biosfeer (lente) en respiratie (in de herfst) Processen: Bronnen en Putten

12 Bronnen en putten?

13

14 Vragen over methaan Waarom stabiliseert Methaan?
Wat verklaart de correlatie tussen methaan en ijstijden Wat veroorzaakt de jaar-tot-jaar variaties in de methaan concentratie? Metingen van de atmosfeersamenstelling:

15 Methane from Ice? Google video

16 Effecten van Antropogene (=door de mens) Emissie:
Hinder door stank Zure neerslag, Eutrofiëring Gat in de ozonlaag Fotochemische Smog Broeikaseffect ...... steeds oorzaak->gevolg

17 De oorzaak-gevolg keten Causaliteitsketen voor SO2

18 Schaal van problemen Lokale Schaal
NH3, grof stof, stank, zware metalen, benzeen, PAK. Regionale Schaal (SO2), O3, fijn stof, NOx. Mondiale schaal CO2, N2O, CH4, CFK's. PAK = Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

19 Wanneer is een gas goed gemengd in de atmosfeer?

20 Mogelijkheid 1

21 Mogelijkheid 2

22

23 Een gas is goed gemengd als de volume-mengverhouding constant is

24 Atmosferische samenstelling
‘no problem gasses’ ‘problem gasses’ Nitrogen 78.1% CO2 0.039% Oxygen 20.9% CH4 0.0002% Argon 0.9% CO % Neon 0.002% O3 % Helium 0.0005% H2O2 % Krypton 0.0001% OH % Hydrogen % Water 0-4%

25

26

27 (Ehhalt et al, Phys Chem Chem Phys., 1, 1999, 5401)
Variability of OH

28

29 De Gaswet

30 Concentratie-eenheden
Cvi : volume mengverhouding Cmi: Massa concentratie (kg/m3) genormaliseerd i: Gas dichtheid (kg/m3) ongenormaliseerd ndi: Number density (moleculen/m3) voor reacties

31 VERSPREIDING VAN LUCHTVERONTREINIGING
Modellen Numerieke Beschrijving van processen (uit Jacob, 1999)

32 Box Model

33 Euleriaanse benadering

34 Lagrangiaanse Benadering

35 Kolom Model (Lagrangiaans)

36

37 Gaussisch Pluim model Gaussisch model gaat uit van statistische ontwikkeling van de pluim: Coordinatenstelsel van het Gaussische Pluim Model en de concentratieverdeling in de pluim.

38 Leerpunten: Atmosferische samenstelling & chemie: oorzaak-gevolg keten
Gassen met een lage concentratie bepalen de chemie van de atmosfeer Concentratie-eenheden (mengverhouding/massaconcentratie) Modellen (Eurleriaans/Lagrangiaans)


Download ppt "Aspecten van Luchtverontreiniging"

Verwante presentaties


Ads door Google