De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op zoek naar een vakantiejob

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op zoek naar een vakantiejob"— Transcript van de presentatie:

1 Op zoek naar een vakantiejob
Eddy De Munter

2 Maak een mindmap die jou voorbereidt om een geschikte vakantiejob te zoeken.
Gebruik 4 verschillende kleuren, die de onderverdeling (structuur) van de inhouden en hun onderlinge relaties duidelijk maken. Eddy De Munter

3 Eddy De Munter

4 Formuleer vanuit je mindmap concrete leerdoelen
Eddy De Munter

5 Waar vind je informatie om een geschikte vakantiejob te vinden
Waar vind je informatie om een geschikte vakantiejob te vinden? Verzamel nuttige gegevens. Gebruik minstens 3 verschillende informatiebronnen. Bij vrienden die reeds een job hadden In kranten en plaatselijke weekbladen Websites van officiële instanties (vb. gemeente) Interimkantoren Eddy De Munter

6 Hoe kun jij je efficiënt voorbereiden op een sollicitatie?
Analyse van het jobaanbod Bijkomende informatie vragen Vrienden met ervaring bevragen Leren solliciteren: door modelbrieven op te sporen op internet van hieruit een schrijfkader te maken voor je eigen brief je ontwerp voor te leggen aan anderen je brief aan te passen Eddy De Munter

7 Zoek verstandig op internet modellen van sollicitatiebrieven
Welke trefwoorden gebruik je? Welke woorden combineer je? Solliciteer voor een job. Maak hiervoor 2 verschillende brieven. Vergelijk ze vanuit het standpunt van de werkgever. Aan welke geef jij de voorkeur? Waarom? Eddy De Munter

8 Sollicitatiebrief: de meest gemaakte fouten
Zoek hierover op een doeltreffende manier een artikel op internet. Vat het samen in enkele eenvoudige tips. Eddy De Munter

9 Wat zegt de wet? Hoe kan je hierover de nodige info verzamelen?
Op internet In een interimbureau Bij een advocaat In een jongerenadviescentrum (JAC) We verdelen ons in groepen en kiezen elk voor een andere methode. We vergelijken onze resultaten. Eddy De Munter

10 Te onderzoeken items Minimumleeftijd Maximale arbeidsduur
Werkvoorwaarden Veiligheid en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Verzekering Hoe zoek je slim en snel naar de nodige informatie? Eddy De Munter

11 Formuleer jouw leerdoelen bij dit thema
Let op de formulering: duidelijk, concreet en eenduidig Geef elk doel een andere kleur en gebruik in je notities de overeenkomstige kleur om voor elk doel de betrokken leerinhouden te markeren. Eddy De Munter

12 Kinderarbeid door de geschiedenis heen
Zoek informatie over kinderarbeid: vroeger nu Verzamel hiervoor nodige informatie Verwerk deze informatie in een tekst van maximaal 3 bladzijden en voeg 5 foto’s toe. Verzorg de lay-out van je tekst. Laat je hierdoor inspireren door tijdschriften… Eddy De Munter

13 Formuleer je eigen standpunt over kinderarbeid
Zijn er positieve kanten aan bepaalde vormen van kinderarbeid? Mag een kind soms aan het werk gezet worden? Welke mogelijkheden en belemmeringen zie je? Maak een schrijfkader om deze vraag te beantwoorden. Schrijf je standpunt in een tekst van 20 lijnen. Gebruik de nodige hulpmiddelen om je tekst te controleren op spelling en taalkundige formulering. Eddy De Munter

14 Hoeveel % van de klas deed reeds een job en wil volgende vakantie solliciteren voor een job?
Zoek op internet statistieken Formuleer in enkele lijnen wat je hieruit leert Maak 2 schijfdiagrammen als antwoord op de 2 vragen hierboven. Eddy De Munter

15 Zwart werk Wat bedoelen we hiermee?
Formuleer minstens 3 negatieve gevolgen van zwart werk Hoe wordt zwart werk gecontroleerd? Bereid een interview voor met een arbeidsinspecteur Eddy De Munter

16 Hoeveel zal ik verdienen?
Zoek een aantal voorbeelden van vakantiejobs voor een 16-jarige. Wat is het gemiddelde loon per uur? Wat zal je bruto hebben verdiend na je job? Moet je hierop belastingen betalen? Hoeveel verdiende je netto na aftrek van je verplaatsingskosten, voorbereidingskosten ? Waarvoor zal je dit geld gebruiken? Eddy De Munter

17 Maak een portfolio met de nuttige documenten, websites, persoonlijke nota’s bij dit thema
Verzamel eerst alles in een archiefdoos. Nummer alle elementen en maak hiervan een overzichtelijke lijst. Dit laat je toe alles snel terug te vinden. Waarom maken we een portfolio? Ook bij solliciteren kan een portfolio nuttig zijn. Eddy De Munter

18 Wat heb je geleerd over Solliciteren? Wetgeving m.b.t. vakantiejobs?
Kinderarbeid? Eddy De Munter

19 We organiseren met de klas een beurs over vakantiejobs
Maak met je groepje een beursstand die jongeren van jouw leeftijd kort maar duidelijk informeert en op een creatieve wijze aanspreekt over jullie thema: Wat moet je weten over de wetgeving? Hoe vind je op slimme (efficiënte) wijze een job? Hier vind je tips bij het solliciteren. De gevaren van zwart werk. Preventie en welzijn op de vakantiejob. Maak een aantrekkelijke informatieve folder (1A4) die je aan de bezoekers uitdeelt. Doe enkele voorstellen voor een alternatieve vakantiejob (bv. speelpleinwerking, helpen in poverello…) Eddy De Munter

20 Hoe zal je worden beoordeeld?
Eddy De Munter


Download ppt "Op zoek naar een vakantiejob"

Verwante presentaties


Ads door Google