De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De invloed van sociale succesfactoren in Agile Software Development

Verwante presentaties


Presentatie over: "De invloed van sociale succesfactoren in Agile Software Development"— Transcript van de presentatie:

1 De invloed van sociale succesfactoren in Agile Software Development
Size Doesn’t Matter! De invloed van sociale succesfactoren in Agile Software Development E. van Kelle, P. van der Wijst, A. Plaat & J. Visser 21 november 2014

2 Introductie Evelyn van Kelle
Content Marketeer Software Improvement Group Master Business Communication and Digital Media Universiteit van Tilburg Master Thesis Software Improvement Group Bachelor Communication and Information Sciences © Software Improvement Group

3 Overzicht Agile Software Development Sociale succesfactoren
In grotere projecten Communicatieve uitdagingen Sociale succesfactoren Toelichting onderzoek Resultaten onderzoek Wat heeft u hieraan? Praktische implicaties © Software Improvement Group

4 Agile Software Development
Populair, veelvuldig toegepast Hoge succes rate Agile toepassen op grote schaal is lastig Een aantal succesfactoren zijn bekend Hoe zit het met sociale succesfactoren? Agile hoge success rate: volgens recent onderzoek hoger dan traditionele waterval methoden. (ook in grotere groepen) Agile op grotere schaal Scrum of Scrums veel gebruikt Sociale factoren worden niet vaak meegenomen of genoemd, wat vreemd is omdat ASD draait om goed teamwork en kwaliteit is afhankelijk van communicatie gerelateerde factoren ASD veronderstelt dat er snel en adequaat kan worden ingespeeld op veranderingen  Communicatie, value congruence (eendracht) en leiderschap belangrijk. Daarbij falen projecten vaak niet door technische problemen, maar door sociale problemen, een gebrek aan effectieve communicatie en teams die niet op 1 lijn zitten Dus, het is belangrijk om ook te focussen op sociale factoren in ASD. jd © Software Improvement Group

5 Agile in grotere projecten
Communicatieve uitdagingen Communicatie-barrières Meer mensen, meer meningen Adaptieve leiderschapsstijl vereist Onderlinge afhankelijkheid tussen teams en andere business units Grotere projecten  meer communicatie kanalen nodig. Het duurt langer om zaken te bespreken en tot overeenstemming te komen. Meer lijntjes. Dit kan het proces and activiteiten vertragen, wat het lastiger maakt om snel en adequaat op veranderingen te reageren. Het is dus lastiger om de Agile principes te waarborgen in grotere projecten. Adaptieve Leiderschapsstijl  Geen command-control leadership style, maar een leadership-collaboration style. In ASD moeten leiders faciliteren in plaats van controleren. Meer mensen, meer meningen  Het is lastiger om tot overeenstemming te komen over prioriteiten, waarden en ideeen over projecten. Onderzoek toont echter aan dat teams die op 1 lijn zitten effectiever zijn, ook in communicatie. Grotere projecten: meer onderlinge afhankelijkheid en daardoor complexer. © Software Improvement Group

6 Agile in grotere projecten, Het lijkt toch mogelijk…
SIG merkte op dat bedrijven Agile succesvol toepasten op grotere schaal Hoe doen ze dat? In hoeverre is dit success toe te schrijven aan sociale factoren? © Software Improvement Group

7 Selectie van mogelijke succesfactoren
Leiderschapsstijl Transformationeel versus Transactioneel Communicatiestijl Informeel versus formeel Value Congruence (Eendracht) Zitten we op één lijn? Mate van agility Hoe agile zijn we als team? Project Grootte We zijn gstart met barinstormen over welke sociale factoren het success van agile zouden kunnen verklaren/beinvloeden. Op basis van ervaringen van SIG en eerder onderzoek. Deze factoren zal ik nu kort bespreken © Software Improvement Group

8 Leiderschapsstijl Transformationeel versus Transactioneel
Het goede voorbeeld geven Inspireren Motiveren Faciliteren Coachen Visie uitdragen Persoonlijke relaties Effectief in complexe, turbulente omgevingen Transactioneel Sociale transactie Verwachtingen en beloningen communiceren Fouten op de voet volgen Controleren Effectief in stabiele, voorspelbare omgevingen Agile © Software Improvement Group

9 Communicatiestijl Informeel versus formeel
Spontane conversaties Communicatie kanalen Rijke media (face-to-face) Weinig documentatie Fysieke nabijheid Belangrijk Onderlinge persoonlijke relaties Goed, belangrijk Formeel Geplande meetings Communicatie kanalen Arme media ( ) Veel documentatie Fysieke nabijheid Minder belangrijk Onderlinge persoonlijke relaties Communicatie kanalen Rijke media: Veel cues, je hoort en ziet elkaar, bent bij elkaar in de buurt. Kunt dus ook non-verbale signalen oppikken. Je leert iemand sneller kennen Arme kanalen: , weinig cues. Fysieke nabijheid Zitten de teams bij elkaar? Hebben ze de mogelijkheid om informeel te communiceren? En hoe belangrijk vinden ze dat? Onderline persoonlijke relaties Door veel informeel contact wordne persoonlijke relaties ook beter, omdat je elkaar beter leert kennen. Goede relaties kunnen weer bijdragen aan project success. © Software Improvement Group

10 Value Congruence Eendracht
Zitten we op één lijn? Overeenstemming in waarden, doelen en prioriteiten onder projectleden Versterkt onderlinge persoonlijke relaties Vermindert conflicten Goede onderlinge relaties kunnen project success verhogen Minder conflicten is ook goed voor het project succes In Agile projecten moet dus aandacht besteed worden aan value congruence. Spreek waarden, doelen en prioriteiten uit, bespreek dingen en zorg dat mensen het eens zijn. © Software Improvement Group

11 Mate van Agility & Project Grootte
Hoe Agile zijn we als team? Project Grootte Totaal aantal projectleden Mate van onderlinge afhankelijkheid © Software Improvement Group

12 Hoe hebben we dit gemeten?
Model Development Kwalitatief Exploratief Interviews Model Testing Kwantitatief Testen Surveys Research gaps Based on the literature and our ideas, we decided to conduct the study in two phases Study design: table © Software Improvement Group

13 Exploratieve fase Interviews
Agile & Leiderschap Project Informatie Agile & Communicatie 6 Interviews © Software Improvement Group

14 Exploratieve fase Resultaten
Why Agile? Perceived Agility Interdependence is more important than size Exploratieve fase Resultaten Agile & Leiderschap Faciliteer, coach, motiveer Betrokkenheid Stimuleer eendracht (gedeelde waarden) Agile & Communicatie Openheid Informele communicatie Vertrouwen Gedeelde waarden Relaties Project Informatie Waarom Agile? Past het? Hoge ervaren agility Onderlinge afhankelijkheid is belangrijker dan project grootte © Software Improvement Group

15 Test fase Online vragenlijsten
Team Scrum Master Product Owner 40 Agile projecten van 19 organisaties 141 respondenten 3 verschillende rollen Online vragenlijsten Mate van Agility Leiderschapsstijl Communicatiestijl Eendracht (value congruence) Project Succes Most prior research included the development teams solely. We included the three most important roles to examine agreement among these roles. From each project, at least one of each roles filled out the questionnaire. Hence, we could examine the influence of candidate success factors in general, and compare projects by clustering responses from projects. 46 projects in total, 6 were removed 152 responses, 141 valid 52 team members 56 Scrum Masters 44 Product owners © Software Improvement Group

16 Resultaten Mogelijke succesfactoren hebben een positieve invloed op project succes Project grootte heeft geen invloed op project succes Transformationeel Leiderschap Mate van Agility Project Succes Informele Communicatie Eendracht (Value Congruence) Project Grootte © Software Improvement Group

17 Resultaten Predictoren
Welke factoren voorspellen project succes? 3 belangrijke succesfactoren Maar misschien is er meer… Is eendracht slechts een voorspeller? Verklaart eendracht de andere relaties? Is eendracht gerelateerd aan transformationeel leiderschap en mate van agility? Transformationeel Leiderschap Mate van Agility Project Succes Eendracht (Value Congruence) Maybe there is more to it Value congruence can be established through informal, spontaneous communication and transformational leadership djd Informele Communicatie Project Grootte © Software Improvement Group

18 Resultaten Verklarende factor
Transformationeel leiderschap Eendracht Project Succes Mate van Agility Verklarende Factor © Software Improvement Group

19 Wat heeft u hieraan? Praktische implicaties
© Software Improvement Group

20 Praktische implicaties The Trinity of Agile Project Success
© Software Improvement Group

21 Conclusies Take home message
Sociale factoren kunnen project succes voorspellen Eendracht, transformationeel leiderschap, mate van agility Project grootte verklaart project succes niet, sociale factoren wel In Agile projecten… Focus op eendracht (overeenstemming over waarden) Ben Agile Hanteer een transformationele leiderschapsstijl Size doesn’t matter, a good conversation does In Agile projects Value congruence is the most important factor to focus on. This can be established through informal communication and transformational leadership. Values, priorities, etc, should be talked about and shared among project members. Openness Be Agile Project members should know what they are doing and why. They have to believe they are working Agile and adhere to the Agile principles. Transformational leadership Motivate, facilitate, coach, share a vision and pay attention to interpersonal relationships. Size doesn’t matter Project size certainly can influence project success, but it doesn’t explain it. Agile can be successfully applied in larger projects, as long as there is high value congruence, degree of agility and transformational leadership. Focusing on the trinity of project success can be helpful Value congruence and degree of agility are most important © Software Improvement Group

22 Vragen? © Software Improvement Group

23 Model Development Conceptual model
Leadership Style Scrum Master Transformational Transactional Communication Style Informal Value Congruence  Project Success Project Size (complexity) Degree of Agility


Download ppt "De invloed van sociale succesfactoren in Agile Software Development"

Verwante presentaties


Ads door Google