De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkeling van CRRT in het Rijnland Ziekenhuis Van heparine naar citraat Karin Kinable Renal Practitioner i.o. Mei 2010 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkeling van CRRT in het Rijnland Ziekenhuis Van heparine naar citraat Karin Kinable Renal Practitioner i.o. Mei 2010 1."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkeling van CRRT in het Rijnland Ziekenhuis Van heparine naar citraat Karin Kinable Renal Practitioner i.o. Mei 2010 1

2 Inhoudsoverzicht  Inleiding  Probleemstelling  Doelstelling  Vraagstelling  Onderzoeksopzet en methodiek  Resultaten  Conclusie en aanbevelingen  De functie van de renal practitioner  Literatuurverwijzing 2

3 Inleiding Rijnland Ziekenhuis:  2 locaties  470 bedden  ICU: 9 bedden, met beademingscapaciteit  5 intensivisten, 5 IC-artsen 3

4 4

5 ICU Rijnland Ziekenhuis Opnames per jaar: 2007: 521 2008: 540 2009: 545 Gemiddelde bedbezetting: 89,4% Gemiddelde ligduur: 5,3 dagen 5 Bron: Mediscore®

6 Probleemstelling Beleid CVVH 2006 – 2009: Substitutievloeistof: Post-dilutie Van: Heparine Citraat Pre - dilutie Naar: Heparine Citraat 66

7 Doelstelling Inzicht verkrijgen of met de huidige methode, in vergelijking met de voorgaande methode, minder patiënten dialyse- afhankelijk blijven. In de literatuur is hier vooralsnog geen antwoord op te vinden. 7

8 Vraagstelling Is het aan te tonen dat de huidige werkwijze tot betere resultaten leidt voor wat betreft het uiteindelijke nierfunctieherstel dan de eerder gevolgde behandelmethodes? 8

9 Onderzoeksopzet en methodiek Retrospectief onderzoek 2006 – 2009:  Aantal CVVH-patiënten per jaar  Aantal dialysedagen per jaar  Aantal dialysedagen per patiënt  TISS-score en Apache II score  Kalium, natrium, ureum en kreatinine bij aanvang CVVH, na stoppen CVVH en na 6 maanden  Complicaties  Exclusie: patiënten zonder antistolling 9

10 Onderzoeksresultaten Vergelijkend jaaroverzicht 2006 – 2009 Behandelde patiëntengroep 10 JaarAantal Patiënten Dialysedagen per jaar Dialysedagen per patiënt Opnameduur ICU TISS-scoreApache II score 2006351994,425,6937,121 2007342654,657,7940,123 2008362414,556,6936,622 2009393476,948,9044,626 AantalManVrouwComplicatiesNa 6m dialyse afhankelijk Overleden 955243123745 100%54,7%45,3%12,6%38,9%47,4%

11 Aantal patiënten per behandelingsmethode. Gemiddelde Apachescore en leeftijd 11 HeparineCitraatTotaal Postdilutie N % 46 90,2% 28 63,6% 74 77,9% Predilutie N % 5 9,8% 16 36,4% 21 22,1% Totaal N % 51 100% 44 100% 95 100% JaarNMinimumMaximumMeanStd.deviation 2006 Apache Leeftijd 20 15 58 33 90 21,25 76,45 5,24 9,79 2007 Apache Leeftijd 17 19 13 55 40 83 23,82 69,63 8,55 9,31 2008 Apache Leeftijd 20 22 7 42 32 88 22,60 71,09 6,80 13,61 2009 Apache Leeftijd 34 11 54 52 85 26,32 68,94 10,00 7,97

12 Laboratoriumgegevens na stop CVVH 1 Post/predilutieNMinimumMaximumMeanStd.deviation Post Kalium Natrium Ureum Kreatinine 71 2,1 127 2,3 36 5,3 153 26,9 476 3,89 136,8 11,58 155,0 0,54 3,29 5,59 93,43 Pre Kalium Natrium Ureum Kreatinine 20 3,0 132 2,7 51 4,9 138 21,9 259 3,94 134,65 10,48 118,35 0,48 1,87 4,92 55,45 12

13 Laboratoriumgegevens na stop CVVH 2 Aard antistollingNMinimumMaximumMeanStd.deviation Heparine Kalium Natrium Ureum Kreatinine 50 2,5 131 3,1 36 5,3 153 26,9 476 3,95 136,46 11,34 158,16 0,57 3,32 5,60 94,48 Citraat Kalium Natrium Ureum Kreatinine 41 2,1 127 2,3 37 4,9 143 26,6 313 3,84 136,12 11,32 133,24 0,45 2,96 5,30 77,30 13

14 Laboratoriumgegevens na 6 maanden Independent Sample Test: significantie van 0,016 dat verhoogd kreatinine invloed heeft op de dialyseafhankelijkheid van de patiënt 14 Lab.waardeAfh.dialyseNMeanStd.deviationStd.error mean KaliumJa Nee 12 4,70 4,38 0,54 0,53 0,16 0,15 NatriumJa Nee 12 138,83 137,50 3,95 5,50 1,14 1,59 UreumJa Nee 12 19,32 16,28 12,14 15,67 3,66 4,72 KreatinineJa Nee 12 306,93 119,53 295,06 56,87 78,86 13,79

15 COMPLICATIES Onder antistolling 15

16 Complicaties onder heparine:  Bloeding: 2 chirurgische, 1 interne patiënt  Te hoge APTT: 3 chirurgische, 3 interne patiënten  Trombose: 1 chirurgische patiënt Complicaties onder citraat: enkel bij interne patiënten  1x citraatintoxicatie  1x metabole acidose 16

17 Pre- of postdilutie bij gebruik van citraat staat nog ter discussie. Citraatantistolling wordt geadviseerd bij verhoogd bloedingsrisico, of indien er een contra-indicatie is voor Heparine. (11) Frequente laboratoriumcontroles blijven noodzakelijk. (Literatuur: 1,2,3) 17 HeparineCitraatTotaal Complicatie Nee41 80,4% 42 95,5% 83 87,4% Complicatie Ja10 19,6% 2 4,5% 12 12,6% Totaal51 100% 44 100% 95 100%

18 Conclusie 1  Patiëntencategorie en Apachescore ongewijzigd.  Gemiddelde leeftijd daalt t.o.v. 2006  Hoge APACHE scores, daarbij hoge mortaliteit (4) 18

19 Conclusie 2  Laboratoriumwaarden bij stop CVVH: Kreatinine hoger bij patiënten behandeld met heparine. Kreatinine lager bij patiënten behandeld met predilutie.  Laboratoriumwaarden na 6 maanden: alleen de kreatininewaarde heeft invloed op de dialyseafhankelijkheid van de patiënt. 19

20 Conclusie 3  Complicaties: Meer complicaties onder heparine. Geen onderscheid chirurgische of interne aandoening. Onafhankelijk van pre- of postdilutie. Literatuur: mits voldoende scholing, citraat meer en meer eerste keuze (5,6)  Mortaliteit: Niet afhankelijk van soort antistolling. Niet afhankelijk van pre- of postdilutie. 20

21 Algemene conclusie Een éénduidig antwoord op de vraagstelling of we met de huidige behandelmethode betere resultaten boeken wat betreft het herstel van de nierfunctie, is vooralsnog niet gegeven. Eén van de redenen hiervoor is de beperkte patiëntengroep die behandeld is met predilutie 21

22 Aanbevelingen Deze beperkte onderzoeksopzet is het begin voor een breder onderzoek:  Database en gestart onderzoek op langere termijn vervolgen.  Nagaan wat de indicatie was/is om over te gaan tot CVVH (7)  Criteria om te starten met CVVH: volgen en opstellen protocol (8,9,10)  Onderzoek naar verband tussen de duur van de beademing en de CVVH (4, 10) 22

23 Functie van de Renal Practitioner: 1 Huidige invulling:  Verzorgen van scholing in de nieuwe apparatuur  Aanpassing van protocollen  Voorzitter CVVH-werkgroep: Opstellen jaarplan 2010 Maken jaarverslag 2009 23

24 Functie van de Renal Practitioner: 2 Verder uitbouwen:  Verhogen kwaliteit van zorg: Volgen ontwikkelingen en invoeren innovaties. Betrokkenheid bij materiaalkeuze.  Zelfontwikkeling: Research. Congressen en symposia. Bijhouden van vakliteratuur, volgen bijscholing. 24

25 Literatuurverwijzing 1. H.M. Oudemans-van Straaten Citrate based CVVH, pre- or postdilution; Neth J Crit Care, volume 11,No 1, february 2007 2. H.M. Oudemans-van Straaten Review and guidelines for regional anticoagulation with citrate in continuous hemofiltration Oudemans – ICU – OLVG – 24-4-2007 3. Gerd R. Hetzel, MD, Gediz Taskaya; et.al.; Departments of Nephrology, Hemostasis and transfusion Medicine; Heinrich Heine University, Medical Center, Dusseldorf, Germany. Citrate Plasma Levels in Patients Under Regional Anticoagulation in Continuous Venovenous Hemofiltration March 16, 2006; Published online September 22, 2006 4. Sergio Vesconi, et.al.; DOse Response Multicentre International collaborative Initiative (DO-RE-MI Study Group) Delivered dose of renal replacement therapy and mortality in critically ill patients with acute kidney injury Critical Care 2009,13:R57 5.Michael Joannidis and Heleen M Oudemans-van Straaten Clinical review: Patency of the circuit in continuous renal replacement therap; Crit Care.2007; 11(4):218 6. Ashita J. Tolwani and Keith M. Willet; Anticoagulation for Continuous Renal Replacement Therapy. Seminars in Dialysis-Vol 22, No 2 (march-April) 2009; pp.141-145 25

26 7. J.P. Kooman, E.F.H.van Bommel, F.M. van der Sande en K.M.L. Leunissen; Acute nierfunctievervangende therapie op de intensive care ; Ned Tijdschr Geneeskd 2001 1 december;145(48) 8. CSC Bouman, AANM Royakkers, M Smits, MJ Schultz; Discrepancies between present guidelines and clinical practice in renal replacement therapy in critically ill patients with acute kidney injury: a Dutch survey; Neth J Crit Care. Volume 12. No 6. December 2008 9. Catherine S.C. Bouman, Heleen M. Oudemans-van Straaten Guidelines for timing, dose, and mode of continuous renal replacement therapy for acute renal failure in the critically ill. NVIC-CRRT richtlijn oktober 2006 – versie 12 10. Ravindra L. Mehta; Indications for Dialysis in the ICU: Renal Replacement vs. Renal Support Blood Purif 2001; 19:227-232 11. Max Bell, SWING, F. Granath, S. Schön, A. Ekbom, C.R. Maartling ; Continuous renal replacement therapy is associated with less chronic renal failure than intermittent haemodialysis after acute renal failure; Intensive care Med (2007) 33:773-780 26

27 Met dank aan… Dr. P. v.d. Weijden, intensivist Dhr. D. Streefkerk, afdelingsmanager Dr. R. de Wilde, onderzoek-universitair docent Dhr. H. Sloot, hoofd opleiding C.T.G. Dirk, mijn partner, Joris en Els, mijn kinderen Mijn collega’s

28 Mijn trouwe fanclub

29 Zijn er nog….

30


Download ppt "Ontwikkeling van CRRT in het Rijnland Ziekenhuis Van heparine naar citraat Karin Kinable Renal Practitioner i.o. Mei 2010 1."

Verwante presentaties


Ads door Google