De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatievaardigheden Corrie van Zeist, Marco van Veller, Ans Brouwer, Wouter Gerritsma en Nelly Roefs 13 september 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatievaardigheden Corrie van Zeist, Marco van Veller, Ans Brouwer, Wouter Gerritsma en Nelly Roefs 13 september 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Informatievaardigheden Corrie van Zeist, Marco van Veller, Ans Brouwer, Wouter Gerritsma en Nelly Roefs 13 september 2011

2 Informatievaardigheden Programma vanochtend Korte introductie Start literatuuronderzoek/zoekopdracht voor het project Verder doorwerken modules

3 Informatievaardigheden Toets Toets op vrijdag 7 oktober van 10.30 - 11.30 uur (van 8.30-10.15 uur worden die ochtend de resultaten van het literatuuronderzoek besproken, en is er nog tijd om modules door te werken) Indeling groepen voor de toets staat op rooster (in blackboard) Legitimatie meebrengen (b.v. WUR card) Open vragen, multiple choice vragen en aantal zoekopdrachten in Wageningen Desktop Library Tijdens de toets mag Blackboard niet gebruikt worden

4 Informatievaardigheden Wat heb je geleerd? Je weet welke documenttypen er zijn en weet wanneer je welk type gebruikt Je weet welke bibliografische bestanden beschikbaar zijn om naar informatie te zoeken Je weet wanneer je in welk bestand moet zoeken Artikelen, hoofdstukken uit boeken enz. in Bibliografieën Boeken, tijdschriften, rapporten enz. in de Catalogus Je weet hoe je in de verschillende bestanden moet zoeken

5 Informatievaardigheden Zoekvraag opstellen Je weet hoe je een goede zoekvraag moet opstellen Zoekvraag “ontleden” in concepten Gebruik van juiste zoektermen (trefwoorden), synoniemen, meer talen, enkel-meervoud Gebruik jokers/wildcards Gebruik Booleaanse operatoren (AND, OR, NOT) Inperken van je zoekvraag, bv. op publicatiejaar, documenttype, taal

6 Informatievaardigheden Beoordelen gevonden informatie Je kent een aantal criteria om de gevonden informatie te beoordelen: Betrouwbaarheid, bv waar werkt de auteur Actualiteit en houdbaarheid Inhoud vergelijken met die van andere publicaties Beoordelen of de beschreven experimenten herhaald kunnen worden “Peer reviewed”? Je weet wat plagiaat is, en dat dat strafbaar is in de wetenschappelijke wereld

7 Informatievaardigheden Wageningen UR Digital Library Je kent de weg in de Digitale Bibliotheek en je weet welke informatie waar te vinden isDigitale Bibliotheek Je weet welke informatie in de Portals te vinden is Je weet hoe je kunt inloggen in de Digitale Bibliotheek, je kent My Library en weet welke voordelen die optie je te bieden heeft Je weet de elektronische tijdschriften te vinden en weet hoe je de full text van een artikel te zien krijgt

8 Informatievaardigheden Fysieke bibliotheek Je hebt de fysieke bibliotheek (locatie Forum) bezocht en de opdrachten uitgevoerd Je weet hoe boeken, tijdschriften enz. geplaatst zijn in de bibliotheek Je weet hoe je boeken kunt lenen (en verlengen) Het verslag van de bibliotheekopdracht moet uiterlijk 7 oktober ingeleverd worden

9 Informatievaardigheden Literatuuronderzoek voor het project Onderzoek uitvoeren in twee- of drietallen Omschrijving onderwerp, vaststellen concepten, bedenken trefwoorden/zoektermen Kiezen geschikte bibliografie Opstellen van een goede zoekvraag Zoeken (vinden) en beoordelen publicaties Opstellen literatuurlijst volgens de “regels” Opdracht uitwerken analoog aan het document “Zoekopdracht Ecologie II” (zie bij Assignments in BB)

10 Informatievaardigheden Literatuuronderzoek voor het project Geef een duidelijke omschrijving van je onderwerp DUS NIET: Ik zoek informatie over zure regen MAAR: De kwaliteit van de loofbossen in Gelderland is de afgelopen 50 jaar sterk achteruitgegaan. Zijn o.a. de toegenomen luchtvervuiling en zure regen hier oorzaken van?

11 Informatievaardigheden Literatuuronderzoek voor het project Deel je vraag op in een aantal “concepten”, bijvoorbeeld: - loofbossen - achteruitgang - luchtvervuiling, zure regen - Gelderland Bedenk per concept een aantal zoektermen

12 Informatievaardigheden Literatuuronderzoek voor het project Concepten loofbossen achteruitgang luchtvervuiling, zure regen Gelderland Zoektermen loofbossen, loofbomen, loofhout, broadleaves achteruitgang, decline, forest decline, bosschade luchtvervuiling, air pollution, zure regen, acid rain, acid deposition Gelderland, Veluwe

13 Informatievaardigheden Literatuuronderzoek voor het project Besluit in welke bibliografie je gaat zoeken, maak daarbij gebruik van de portals, bv de portal Nature Conservation of de portal Nature Management. Voor dit onderwerp zijn b.v. Scopus, “Biological Abstracts”, CAB-Abstracts geschikte bibliografiën

14 Informatievaardigheden Literatuuronderzoek voor het project Stel je zoekvraag op, maak daarbij gebruik van Booleaanse operatoren (AND, OR, NOT) Voorbeeld: (loofbossen OR loofbomen OR loofhout OR broadleaves) AND (decline OR achteruitgang OR bosschade OR forest damage) AND (air pollution OR acid rain OR luchtvervuiling OR zure regen) AND (Gelderland OR Veluwe) Tip: formuleer je zoekvraag in Notepad, daar is deze gemakkelijker aan te passen

15 Informatievaardigheden Literatuuronderzoek voor het project Voer een zoekactie uit in de Catalogus en in een Bibliografie. Per bestand moet de zoekvraag mogelijk wat worden aangepast, wel of niet met NL en/of EN termen zoeken, gebruik van jokers/wildcards kan per bestand verschillen Als je veel informatie vindt kun je de vraag inperken (bv. op publicatiejaar), als je weinig info vindt moet de vraag wat algemener maken

16 Informatievaardigheden Zoeken naar informatie voor het project Voorbeeld van zoekvraag in de Catalogus (loofbossen OR loofbomen OR loofhout OR broadleaves) AND (decline OR achteruitgang OR bosschade OR “forest damage”) AND (“air pollution” OR “acid rain” OR luchtvervuiling OR “zure regen”) AND (Gelderland OR Veluwe) Tip: kijk of je via de gevonden informatie op ideeën voor andere zoektermen komt

17 Informatievaardigheden Zoeken naar informatie voor het project Deze vraag levert in de Catalogus geen resultaten op en je zal de vraag dus moeten aanpassen, daarvoor heb je 2 opties: - binnen een concept met meer termen zoeken, bv eerste concept uitbreiden met een aantal specifieke boomsoorten, bv OR Quercus OR Betula OR Fagus, en/of laatste concept uitbreiden met OR Nederland - een concept weglaten, bv het concept over achteruitgang

18 Informatievaardigheden Zoeken naar informatie voor het project Je zoekvraag in de Catalogus kan dan worden: (loofbossen OR loofbomen OR loofhout OR broadleaves OR Quercus OR Fagus OR Betula) AND ("air pollution" OR "acid rain" OR luchtvervuiling OR "zure regen") AND Nederland Deze vraag levert 13 resultaten op, waarvan een aantal voldoet aan de vraag

19 Informatievaardigheden Zoeken naar informatie voor het project Zoekvraag voor Biological Abstracts (via OvidSP) (broadleave*) AND (decline OR forest damage) AND (air pollution OR acid rain OR acid precipitation) AND (Netherlands) Deze vraag levert geen resultaten op, je moet je vraag aanpassen, bv: (broadleave* OR deciduous) AND (decline OR forest damage) AND (air pollution OR acid rain OR acid precipitation)

20 Informatievaardigheden Literatuuronderzoek voor het project De gevonden informatie moet je beoordelen op bruikbaarheid voor je verslag Correcte literatuurlijst maken Verslag van het literatuuronderzoek (analoog aan het document “Zoekopdracht Ecologie II”) mailen naar corrie.vanzeist@wur.nl (per groepje van 2 studenten) corrie.vanzeist@wur.nl Zo nodig docenten Informatievaardigheden om hulp vragen (via mail)

21 Informatievaardigheden © Wageningen UR


Download ppt "Informatievaardigheden Corrie van Zeist, Marco van Veller, Ans Brouwer, Wouter Gerritsma en Nelly Roefs 13 september 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google