De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond 5V 2 september 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond 5V 2 september 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond 5V 2 september 2014
Vanavond 19.00 – 19.30: inloop 19.30 – 20.00: informatie door mentoren 20.00 – 20.30: kans om mentor van uw kind persoonlijk te spreken Let op: is langer overleg met de mentor nodig/wenselijk? Daarvoor is op deze avond helaas geen tijd; maak een afspraak via . Marit van Huystee Mentor 5V1 Sien Lan Kam Mentor 5V2 Nathalie de Roon-Hunting Mentor 5V3 Martijn Meerhoff Afdelingsleider bovenbouw

2 Huishoudelijk/praktisch
Mentoraat 60-minutenrooster Nieuwe roosters eind september Afspraken communicatie met mentor Nieuwe leerlingen 1 leerling vanuit een andere school en 2 leerlingen vanuit 5 Havo Communicatie & Magister School communiceert digitaal (mail, magister) Ouders kunnen zelf verzuim en cijfers in Magister zien Procedure voor inloggen in Magister is gewijzigd; nieuwe instructies volgen Verzuim Rechten en plichten van ouders, leerlingen en de school Regeling verlies herkansingsrecht Afwezigheid tijdens toetsweken = recht herkansing vervalt 18-jarigen

3 5 Vwo: wat is er nieuw? Ten eerste: zwaar jaar, veel lesuren, overgangsnormen worden strenger gehanteerd dan in 4V Opbouw examendossier Veel ET’s en PO’s LOB 120 ( stage) SLU’s Activiteiten: bezoeken open dagen, proefstuderen, interessetests, eigen activiteiten, leerlingenparticipatie, … Ook aandacht voor sollicitatie- en studievaardigheden. ANW Vak wordt afgesloten in 1 jaar (alleen SE-cijfers) Onderdeel van combinatiecijfer (met MAAT + PWS) PWS Leerlingen beginnen eind dit schooljaar aan PWS. Goed onderwerp voor keukentafelgesprekken.

4 Andere belangrijke gebeurtenissen
Rome 08-10, 19.00u Ouderavond over Romereis Romemiddag voor leerlingen 09-11 t/m Romereis Stageweek 16-02 t/m (ovb!) AEL-stageweek (40 SLU’s)

5 Zak-/slaagregeling examens (1)
Eind(examen)cijfer = gemiddelde van SE en CE De kandidaat is geslaagd als: alle eindcijfers een 6 of meer zijn; of 1 eindcijfer een 5 is en alle andere eindcijfers een 6 of meer zijn; of 1 eindcijfer een 4 is en de overige eindcijfers een 6 of hoger zijn en als het gemiddelde van alle eindcijfers 6.0 of meer is; of voor 2 vakken de eindcijfers 4 en 5 of 2 x 5 zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers 6.0 of meer is.

6 Zak-/slaagregeling examens (2)
CE-eis Examenkandidaten moeten gemiddeld een voldoende (5,5) halen voor het Centraal Examen Kernvakkeneis Examenkandidaten mogen maximaal één vijf als afgerond eindcijfer (gemiddelde van SE en CE) behalen voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen* * Rekentoets Dit jaar (5V): diagnostische toets, remediërend programma en eerste zitting eindtoets. Volgend jaar (6V): herkansing eindtoets.

7 VRAGEN?


Download ppt "Informatieavond 5V 2 september 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google