De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HET WEST-FRIES Het West-Fries in kaart gebracht Gesproken in Nederland TaalgebiedTexelTexel, Vlieland en het noorden vanNoord- HollandVlielandNoord- Holland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HET WEST-FRIES Het West-Fries in kaart gebracht Gesproken in Nederland TaalgebiedTexelTexel, Vlieland en het noorden vanNoord- HollandVlielandNoord- Holland."— Transcript van de presentatie:

1 HET WEST-FRIES Het West-Fries in kaart gebracht Gesproken in Nederland TaalgebiedTexelTexel, Vlieland en het noorden vanNoord- HollandVlielandNoord- Holland Aantal sprekers50.000 StreekdialectenLand-West- FriesLand-West- Fries, Eiland- West-FriesEiland- West-Fries StadsdialectenDerpersDerpers, Mid- West- Fries, Oostelijk West- Fries, Westelij k West-Fries Enkhuizens, T essels, Vlielan ds,WieringsMid- West- FriesOostelijk West- FriesWestelij k West-Fries EnkhuizensT esselsVlielan dsWierings

2 Het Westfries bestaat uit verschillende dialecten: Land-West-Fries –DerpersDerpers –Mid-West-FriesMid-West-Fries –Oostelijk West-FriesOostelijk West-Fries –Westelijk West-FriesWestelijk West-Fries Eiland-West-Fries –EnkhuizensEnkhuizens –TesselsTessels –VlielandsVlielands –WieringsWierings

3 Begroetingen morrie - wordt op alle uren van de dag gebruikt murgen - goede morgen middeg - goede middag eivend - goeden avond nacht - goede nacht

4 Dieren heun - hond bul - stier skeip - schaap veugel - vogel knoin - konijn, afwijkend lidwoord in het West-Fries: de knoin - het konijn peerd - paard wurm - worm

5 Dagelijks leven boôskip/boeskip - boodschap wask - was kompjoeter - computer meziek - muziek teneêl - toneel

6 Persoonlijk voornaamwoord Enkelvo ud onderwe rp voorwer p Meervou d onderw erp voorwer p 1e persoon ikmoin1e persoon waioôs 2e persoon jij-vormjai jou 2e persoon jij-vorm jolle u-vorm uu uu 3e persoon mannelij k hai hum3e persoon mannelijkzaihun/zulli e vrouwelij k zaiheur vrouwelijk zai heur/hun /zullie onzijdig 't onzijdigzai hun/zulli e

7 Bezittelijk voornaamwoord EnkelvoudonderwerpMeervoudonderwerp 1e persoonmoin1e persoonoôs, ôze 2e persoonjij-vorm jouw 2e persoonjij-vorm jullies u-vormuwu-vormuw 3e persoon mannelijk zoin3e persoon mannelijkhun vrouwelijk heur vrouwelijk heur onzijdigzoinonzijdig hun

8 Belangrijkste regels LetterGebruikVoorbeeld AE aa-klank in gesloten lettergreep Wfr. skaef Ned. schaaf C, Q en X worden niet gebruikt Wfr. sint, akwarium, eksame Ned. cen t, aquarium, examen F begin van een woord met in het Ned. een v of f klank Wfr. furst Ned. vorst HW gebruikt bij het woord wat Wfr. hwat Ned. wat IJ ij-klank (Ned. meestal aa-klank of ee-klank Wfr. skijp Ned. schaap IJU (Ned. eeu)Wfr. lijuw Ned. leeuw OA oo-klank met korte a-naslag (Ned. oo-klank) Wfr. groat Ned. groot OO oo-klank (Ned. oe-klank) Wfr. dook Ned. doek S begin van een woord met in het Ned. een s of z klank Wfr. swumme Ned. zwemmen

9 WEST-FRIES GENOOTSCHAP het behoud en de ontwikkeling van de cultuur en de historie van West-Friesland

10 Activiteiten van West-Fries Genootschap

11 Het West- Fries


Download ppt "HET WEST-FRIES Het West-Fries in kaart gebracht Gesproken in Nederland TaalgebiedTexelTexel, Vlieland en het noorden vanNoord- HollandVlielandNoord- Holland."

Verwante presentaties


Ads door Google