De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jagers en verzamelaars: voor 3000 v Chr Kenmerken van het tijdvak: Levenswijze van jagers en verzamelaars/ ontstaan landbouw/ eerste stedelijke gemeenschappen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jagers en verzamelaars: voor 3000 v Chr Kenmerken van het tijdvak: Levenswijze van jagers en verzamelaars/ ontstaan landbouw/ eerste stedelijke gemeenschappen."— Transcript van de presentatie:

1 Jagers en verzamelaars: voor 3000 v Chr Kenmerken van het tijdvak: Levenswijze van jagers en verzamelaars/ ontstaan landbouw/ eerste stedelijke gemeenschappen. Kernbegrippen: agrarisch, cultuur, jagers en verzamelaars, landbouwsamenleving, nomaden en neolithische revolutie. (artefacten) Mesopotamië rivierdal cultuur: Irrigatielandbouw

2 Dat leidt weer tot nieuwe gevolgen? –Hiërarchische opbouw van de samenleving:- koning: religieuze rol; militaire rol;handelsrol;irrigatie en organisatie;rechtspraak - priesters, boeren, ambachtslieden, slaven –De aanwezigheid van een godsdienstig centrum –Taakverdeling en specialisatie. –Schrift: logogrammen naar klankschrift en het ontstaan van scholen.

3 Echt klassiek! Tijd van Grieken en Romeinen (Oudheid, 3000 v. Chr. – 500 na Chr.)

4 Kenmerkende aspecten 1. De ontwikkeling van filosofie en wetenschap en het nadenken over de rol van de burger in de samenleving. 2.Klassieke vormen in beeldende kunst en architectuur. 3.De groei van het Romeinse Rijk, waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde. 4. Het contact tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germanen van Noordwest-Europa. 5. De ontwikkeling van de eerste monotheïstische godsdiensten: jodendom en christendom.

5 Griekenland: Door de natuur ontstaan van kleine poleis, die elkaar onderling bestrijden. Bovenaan de aristoi met machtsbasis grond. Zij waren ook het leger. Gewone volk werd belangrijker door ontwikkeling hoplieten en roeiers. Door gebrek aan voedsel bij overbevolking: Of oplossing Athene: kolonisatie: opkomst nieuwe rijken door handel ontwikkeling naar democratie: raad van 500/volksvergadering/ directe democratie invoering rond 500 tijd van Pericles. Eerder aristocratie en tirannie. Of oplossing Sparta: veroveren van buurvolk Messeniё: heloten. Bovenaan twee koningen/ soldatenstaat discipline, moed en gehoorzaamheid. Beiden eerst in botsing met Perziё (wat voor Alexander later een reden werd om Perzie aan te vallen.

6 Op het einde van de 6de eeuw v. C. is het Perzische Rijk gigantisch. Toch proberen de Perzen nog uit te breiden...

7 … naar Griekenland !

8 Een filosofische zoektocht naar de waarheid Socrates zocht naar de waarheid, de schoonheid en naar gerechtigheid. Door het stellen van vragen hoopte hij achter de waarheid te komen Zijn leerling: Plato: zag achter de waarneembare werkelijkheid: de wereld van ideeën. Aristoteles ging uit van de waarneembare weerld. Dat werd zijn onderzoeksterrein

9 De geboorte van de wetenschap Ziekten werden lang toegeschreven aan de goden. Offers aan Asklepios, de god van de geneeskunde, moesten genezing brengen. Met Hippokrates (ca. 460- 380 v.Chr) begint de medische wetenschap. Deze zoekt naar natuurlijke verklaringen.

10 Athene: democratie, filosofie en wetenschap Medische wetenschap: zoeken naar natuurlijke oorzaken, observatie, grote man Hippocrates; zocht aansluiting bij de vier temperamenten. Politiek: burger van een poleis (inwoner van staat met burgerrechten: stemrecht). Zoeken ook naar beste regeringsvorm. /ostracisme

11 De concurrentie tussen Athene en Sparta wordt zo groot dat tussen beiden een oorlog ontstaat: de Peloponnesische oorlog. Sparta wint. Maar uiteindelijk weet een Macedonische koning Philippus de macht te grijpen in Griekenland. Zijn zoon staat bekend als

12 De klassieke vormentaal De Romeinen imiteerden de Griekse klassieke vormentaal, maar er waren ook verschillen. Ontdek ze!

13 Wanneer koning Philippus in 336 v.C. vermoord wordt, volgt zijn zoon hem op. De geschiedenis zal hem niet onthouden als Alexander III, maar als... (sterft in 323 v Chr)

14

15 In het kader van Alexanders vermengingspolitiek trouwen 10.000 Macedoniërs met inheemse vrouwen. Hij de vereniger van het Oosten met het Westen; brenger van Aristoteles en de Hellenistische cultuur waar Rome en Arabië hun voordeel mee deden. steden stichten; uithuwelijken; leraar Aristoteles; inflatie na omsmelten buit Grieks de belangrijkste taal in Midden Oosten; belangrijk legeraanvoerder doordat hij vele oorlogen won.

16 Een volk van veroveraars Rome

17 En een volk van bruggenbouwers Door een imperium te stichten verspreidden de Romeinen de Grieks-Romeinse cultuur. Dit is nu o.a. nog zichtbaar in: de Romaanse talen (bijv.: Spaans, Frans, Roemeens); het recht; overgebleven bouwwerken.

18 ‘Barbaarse’ tegenstanders Tijdens hun veroveringen kwamen de Romeinen in aanraking met de Germanen. Hevige veldslagen waren het gevolg. Soms zegevierden de Germanen, bijvoorbeeld in 9 na Chr. in het Teutoburgerwoud. Andere keren wonnen de Romeinen, zoals deze overwinningszuil bewijst?

19 Caesar 100-44 en Augustus 63 v Chr-14 na chr (eerste onder burgers: de verhevene) Rol slavernij Consul,Senaat tegenover volksvergadering Clientèle systeem: brood en spelen. Trier: civitas, limes,Deling rijk in Oost en West Romeins recht 1)rechten en plichten die voor alle burgers gelijk waren/bepaalde beginselen voor alle tijden en 2 alle personen onschuldig tot dat het schuldig zijn bewezen is./3beklaagde moest zich kunnen verdedigen tegen aanklacht/ 4de rechters moesten onafhankelijk zijn en 5 niemand mag gestraft worden voor wat hij denkt. Verval Rome: volksverhuizingen, slechte keizer, opkomst chistendom.

20 Wederzijdse beïnvloeding maar vooral Romanisering 27 v Chr tot 180 na chr

21 Een verbannen volk Het Jodendom was de eerste godsdienst waarin er sprake was van monotheïsme Na een aantal opstanden tegen de Romeinen werden de joden uit Jeruzalem verdreven en begon de Diaspora

22 Een vervolgde godsdienst Het Christendom ontstond als een joodse sekte. Eerst waren er onder de aanhangers veel armen, vrouwen en slaven. Ondanks de vervolgingen verspreidde het nieuwe geloof zich snel.

23 Een vervolgde godsdienst In 312 kwam er een eind aan de vervolgingen, toen keizer Constantijn de Grote zich liet dopen. Maar onder Theodioius 391 werd het de staatsgodsdienst


Download ppt "Jagers en verzamelaars: voor 3000 v Chr Kenmerken van het tijdvak: Levenswijze van jagers en verzamelaars/ ontstaan landbouw/ eerste stedelijke gemeenschappen."

Verwante presentaties


Ads door Google